EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_001_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
03 Jordbruk
Volym 01

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

03 Jordbruk - Volym 01

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1961 P 007 0071
 

31961R0007

 

Förordning nr 7a om tillägg av vissa produkter till förteckningen i bilaga II till Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen

3

 
1962 P 030 0965
 

31962R0023

 

Förordning nr 23 om det gradvisa upprättandet av den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker

4

 
1962 P 030 0991
 

31962R0025

 

Förordning nr 25 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken

28

 
1962 P 053 1571
 

31962R0049

 

Rådets förordning nr 49 om ändring av datumet för ikraftträdande av vissa rättsakter avseende den gemensamma jordbrukspolitiken

31

 
1962 P 056 1606
 

31962R0058

 

Kommissionens förordning nr 58 om gemensamma kvalitetsnormer för vissa produkter som förtecknas i bilaga 1 B till förordning nr 23 om ett gradvis upprättande av den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker

33

 
1962 P 136 2892
 

31962D1201P2892

 

Rådets beslut av den 4 december 1962 om samordning av strukturpolitiken för jordbruket

58

 
1964 P 092 1409
 

31964R0059

 

Rådets förordning nr 59/64/EEG av den 3 juni 1964 om fastställande av den kvantitet foderspannmål som behövs för att producera ett kilo ägg av fjäderfä med skal avsedda för konsumtion respektive ett kilo kläckägg av fjäderfä

61

 
1964 P 116 1850
 

31964R0087

 

Kommissionens förordning nr 87/64/EEG av den 15 juli 1964 om ändring av de gemensamma kvalitetsnormerna för lök

63

 
1964 P 121 1977
 

31964L0432

 

Rådets direktiv av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (64/432/EEG)

65

 
1964 P 121 2012
 

31964L0433

 

Rådets direktiv 64/433/EEG av den 26 juni 1964 om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött inom gemenskapen (64/433/EEG)

89

 
1964 P 126 2119
 

31964R0099

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING nr 99/64/EEG av den 24 juli 1964 om tillämpningsföreskrifter för beslut om stöd från utvecklingssektionen vid EUGFJ

99

 
1965 P 019 0246
 

31965R0010

 

Rådets förordning nr 10/65/EEG av den 26 januari 1965 om gemensamma kvalitetsnormer för vitlök

102

 
1965 P 055 0793
 

31965R0051

 

Förordning nr 51/65/EEG av den 1 april 1965 om ändring av de gemensamma kvalitetsnormerna för vissa frukt- och grönsakssorter

107

 
1965 P 059 0848
 

31965R0054

 

Kommissionens förordning nr 54/65/EEG av den 7 april 1965 om icke-fastställande av en tilläggsavgift för polska ägg

112

 
1965 P 109 1859
 

31965R0079

 

Rådets förordning nr 79/65/EEG av den 15 juni 1965 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska ekonomiska gemenskapen

113

 
1965 P 155 2560
 

31965R0121

 

Kommissionens förordning nr 121/65/EEG av den 16 september 1965 om att undanta importen av grisar från Österrike från tilläggsbelopp

120

 
1966 P 125 2289
 

31966D0399

 

Rådets beslut av den 14 juni 1966 om inrättandet av en ständig kommitté för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk (66/399/EEG)

122

 
1966 P 125 2290
 

31966L0400

 

Rådets direktiv 66/400/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av betutsäde (66/400/EEG)

123

 
1966 P 125 2298
 

31966L0401

 

Rådets direktiv av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av foderväxter (66/401/EEG)

131

 
1966 P 125 2309
 

31966L0402

 

Rådets direktiv av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av stråsäd (66/402/EEG)

142

 
1966 P 125 2320
 

31966L0403

 

Rådets direktiv 66/403/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsädespotatis (66/403/EEG)

153

 
1966 P 125 2326
 

31966L0404

 

Rådets direktiv 66/404/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av skogsodlingsmaterial (66/404/EEG)

160

 
1966 P 172 3025
 

31966R0136

 

Rådets förordning nr 136/66/EEG av den 22 september 1966 om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter

167

 
1966 P 192 3302
 

31966L0601

 

Rådets direktiv 66/601/EEG av den 25 oktober 1966 om ändring av rådets direktiv 64/433 av den 26 juni 1964 om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött inom gemenskapen (66/601/EEG)

178

 
1966 P 202 3481
 

31966R0172

 

Kommissionens förordning nr 172/66/EEG av den 5 november 1966 om fastställande av utjämningskoefficienter för olika beteckningar och kvaliteter av oraffinerad olivolja

181

 
1966 P 211 3602
 

31966R0183

 

Kommissionens förordning nr 183/66/EEG av den 18 november 1966 om icke-fastställande av en tilläggsavgift för sydafrikanska ägg

183

 
1966 P 233 3939
 

31966R0211

 

Rådets förordning nr 211/66/EEG av den 14 december 1966 om utökning av de gemensamma kvalitetsnormerna för vissa frukt- och grönsaksslag med en kompletterande kvalitetsklass

185

 
1967 P 111 2196
 

31967R0115

 

Rådets förordning nr 115/67/EEG av den 6 juni 1967 om kriterier för att bestämma världsmarknadspriser på oljeväxtfrö och fastställande av gränsövergångsställe

193

 
1967 P 125 2461
 

31967R0142

 

Rådets förordning nr 142/67/EEG av den 21 juni 1967 om bidrag vid export av rybs-, raps- och solrosfrön

195

 
1967 P 125 2463
 

31967R0143

 

Rådets förordning nr 143/67/EEG av den 21 juni 1967 om det utjämningsbelopp som är tillämpligt vid import av vissa vegetabiliska oljor

197

 
1967 P 129 2577
 

31967R0163

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING nr 163/67/EEG av den 26 juni 1967 om fastställande av en tilläggsavgift för import från tredje land av fjäderfäprodukter

199

 
1967 P 129 2578
 

31967R0164

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING nr 164/67/EEG av den 26 juni 1967 om fastställande av faktorerna för beräkning av importavgifter och slusspriser för härledda äggprodukter

201

 
1967 P 130 2590
 

31967R0167

 

Rådets förordning nr 167/67/EEG av den 27 juni 1967 om interventionsorter för oljeväxtfrö och härledda interventionspriser tillämpliga på dessa interventionsorter

204

 
1967 P 133 2795
 

31967R0190

 

Rådets förordning nr 190/67/EEG av den 27 juni 1967 om ändring av de gemensamma kvalitetsnormerna för tomater

207

 
1967 P 151 0001
 

31967R0282

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING nr 282/67/EEG av den 11 juli 1967 om närmare bestämmelser för intervention för oljeväxtfrö

209

 
1967 P 151 0005
 

31967R0283

 

Kommissionens förordning nr 283/67/EEG av den 11 juli 1967 om tillämpningsföreskrifter för utjämningsbelopp vid import av vissa vegetabiliska oljor

213

 
1967 P 204 0001
 

31967R0467

 

Kommissionens förordning nr 467/67/EEG av den 21 augusti 1967 om fastställande av omräkningskurser, bearbetningskostnader och värdet av biprodukter från de olika bearbetningsleden för ris

215

 
1967 P 204 0008
 

31967R0470

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING nr 470/67/EEG av den 21 augusti 1967 om interventionsorganens övertagande av paddyris och om fastställande av de korrigeringsbelopp, pristillägg och prisavdrag som dessa tillämpar

218

 
1967 P 204 0020
 

31967R0474

 

Kommissionens förordning nr 474/67/EEG av den 21 augusti 1967 om förutfastställelse av exportbidraget för ris och bruter ris

223

 
1967 P 252 0010
 

31967R0724

 

Rådets förordning nr 724/67/EEG av den 17 oktober 1967 om villkoren för intervention för oljeväxtfrö under regleringsårets två sista månader och principerna för avsättning av oljeväxtfrö som köpts upp av interventionsorgan

225

 
1967 P 258 0002
 

31967R0741

 

Rådets förordning nr 741/67/EEG av den 24 oktober 1967 om stöd från garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket

226

 
1967 P 260 0024
 

31967R0765

 

Kommissionens förordning nr 765/67/EEG av den 26 oktober 1967 om icke-fastställande av en tilläggsavgift för australiska ägg

229

 
1967 P 314 0017
 

31967R1043

 

Kommissionens förordning nr 1043/67/EEG av den 22 december 1967 om närmare bestämmelser för fastställande av baskvoter inom sockersektorn

231

 
1968 L 043 0010
 

31968R0190

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 190/68 av den 16 februari 1968 om förfarandet vid denaturering av raps- och rybsfrö

233

 
1968 L 043 0012
 

31968R0192

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 192/68 av den 16 februari 1968 om komplettering av förordningarna nr 282/67/EEG och 284/67/EEG om oljeväxtfrö

235

 
1968 L 047 0001
 

31968R0206

 

Rådets förordning (EEG) nr 206/68 av den 20 februari 1968 om fastställande av rambestämmelser för avtal och branschöverenskommelser rörande inköp av betor

237

Top