EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_02_016_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
02 Tullunion och fri rörlighet för varor
Volym 16

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

02 Tullunion och fri rörlighet för varor - Volym 16

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1977 L 151 0001
 

31977R1291

 

Rådets förordning (EEG) nr 1291/77 av den 14 juni 1977, om slutandet av avtalet i form av en skriftväxling om ändringen av avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz om tillämpningen av reglerna för gemenskapstransitering och om genomförandet av beslut nr 1/77 av den gemensamma kommitté som tillsattes enligt avtalet

3

 
1992 L 302 0001
 

31992R2913

 

Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

4

 
1994 L 083 0001
 

31994R0665

 

Rådets förordning (EG) nr 665/94 av den 21 mars 1994, om införandet av tullmässiga övergångsbestämmelser för Armenien, Azerbajdzan, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Estland, Georgien, Kazakstan, Kirgistan, Kroatien, Lettland, Litauen, Moldavien, Polen, Rumänien, Ryssland, Slovakien, Slovenien, Tadzjikistan, Tjeckien, Turkmenistan, Ukraina, Ungern, Uzbekistan, Vitryssland och den före detta jugoslaviska republiken Makedonien till och med den 31 december 1994 med hänsyn till Tysklands enande

54

 
1994 L 331 0011
 

31994D0798

 

Rådets beslut av den 8 december 1994 om godkännande på gemenskapens vägnar av bilagorna E.7 och F.4 till den internationella konventionen om förenkling och harmonisering av tullförfaranden (94/798/EG:)

59

 
1994 L 335 0056
 

31994R3176

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3176/94 av den 21 december 1994, om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

70

 
1994 L 339 0009
 

31994R3258

 

Rådets förordning (EG) nr 3258/94 av den 19 december 1994, om förlängning av förordning (EG) nr 665/94 om införandet av tullmässiga övergångsbestämmelser för Armenien, Azerbajdzan, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Estland, Georgien, Kazakstan, Kirgistan, Kroatien, Lettland, Litauen, Moldavien, Polen, Rumänien, Ryssland, Slovakien, Slovenien, Tadzjikistan, Tjeckien, Turkmenistan, Ukraina, Ungern, Uzbekistan, Vitryssland och den före detta jugoslaviska republiken Makedonien till och med den 31 december 1994 med hänsyn till Tysklands enande

73

 
1994 L 339 0058
 

31994R3272

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3272/94 av den 27 december 1994, om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

75

 
1994 L 341 0008
 

31994R3295

 

Rådets förordning (EG) nr 3295/94 av den 22 december 1994 om åtgärder för att förhindra övergång till fri omsättning, export, återexport eller hänförande till ett suspensivt arrangemang av varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor

77

 
1994 L 341 0049
 

31994R3305

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3305/94 av den 23 december 1994, om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 3072/94 vad avser importordningen för fryst nötkött som omfattas av KN-nummer 0202 och produkter som omfattas av KN-nummer 0206 29 91

83

 
1994 L 346 0001
 

31994R3254

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3254/94 av den 19 december 1994, om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om en tullkodex för gemenskapen

87

 
1994 L 347 0001
 

31994R3280

 

Rådets förordning (EG) nr 3280/94 av den 19 december 1994, om öppnande och förvaltning av GATT-bundna gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks-, industri- och fiskeriprodukter

115

Top