EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_02_014_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
02 Tullunion och fri rörlighet för varor
Volym 14

  The document is unavailable in your User interface language.

SV

 

02 Tullunion och fri rörlighet för varor - Volym 14

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1994 L 085 0060
 

21994D0330(01)

 

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 1/94 av den 8 februari 1994 om antagande av Gemensamma EES-kommitténs arbetsordning

3

 
1994 L 085 0064
 

21994D0330(02)

 

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 2/1994 av den 8 februari 1994 om ändring av protokoll 1 till EES-avtalet om övergripande anpassning

7

 
1994 L 085 0065
 

21994D0330(03)

 

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 3/94 av den 8 februari 1994 om ändring av protokoll 21 till EES-avtalet om genomförandet av konkurrensregler tillämpliga på företag

8

 
1994 L 085 0066
 

21994D0330(04)

 

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 4 /94 av den 8 februari 1994 om ändring av protokoll 30 till EES-avtalet om samarbete på statistikens område

9

 
1994 L 085 0071
 

21994D0330(05)

 

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 5/94 av den 8 februari 1994 om ändring av protokoll 37 och bilaga VII till EES-avtalet

14

 
1994 L 085 0072
 

E1994G0001

 

Beslut av EFTA-staternas ständiga kommitté nr 1/94/SK av den 10 januari 1994 om antagande av en arbetsordning för EFTA-staternas Ständiga kommitté

15

 
1994 L 085 0076
 

E1994G0002

 

Beslut av EFTA-staternas ständiga kommitté nr 2/94/SK av den 10 januari 1994 om ändring av artikel 3.2 i avtalet om en ständig kommitté för EFTA-staterna

19

 
1994 L 085 0077
 

E1994G0003

 

Beslut av EFTA-staternas ständiga kommitté nr 3/94/SK av den 10 januari 1994 om fastställande av förfaranden för kommittéer som bistår EFTA:s övervakningsmyndighet i fullgörandet av dess funktioner i enlighet med artikel 1 i protokoll 1 till avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol

20

 
1994 L 085 0079
 

E1994G0004

 

Beslut av EFTA-staternas ständiga kommitté nr 4/94/SK av den 10 januari 1994 om upprättande av en kommitté för den finansiella mekanismen

22

 
1994 L 113 0019
 

E1994C0504(01)

 

Arbetsordning för EFTA:s overvakningsmyndighet

23

 
1994 L 186 0057
 

E1994C0021

 

Beslut av EFTA:s övervakningsmyndighet nr 21/94/COL av den 6 april 1994 om tre tillkännagivanden inom konkurrensområdet

26

 
1994 L 201 0040
 

E1994C0069

 

Beslut av EFTA:s övervakningsmyndighet nr 69/94/COL av den 27 juni 1994 om att i fråga om vårviremi hos karp godkänna ett kontrollprogram och fastställa tilläggsgarantier för vissa fiskarter avsedda att sändas till Sverige

41

 
1994 L 231 0001
 

E1994C0004

 

Beslut av EFTA:s övervakningsmyndighet nr 4/94/COL av den 19 januari 1994 om antagande och utfärdande av procedurregler och materiella regler inom området för statligt stöd (riktlinjer för tillämpning och tolkning av artiklarna 61 och 62 i EES-avtalet och artikel 1 i protokoll 3 till övervakningsavtalet)

43

 
1994 L 234 0015
 

E1994G0013

 

Beslut av EFTA-staternas Ständiga kommitté nr 13/94/SC av den 6 juni 1994 om fastställande av förfaranden för anmälning av djursjukdomar

44

 
1994 L 240 0032
 

E1994C0037

 

Beslut av EFTA:s övervakningsmyndighet nr 37/94/COL av den 11 maj 1994 om ändring av kapitel 27 punkt 3 f i procedurreglerna och de materiella reglerna inom området för statligt stöd

46

 
1994 L 240 0033
 

E1994C0088

 

Beslut av EFTA:s övervakningsmyndighet nr 88/94/COL av den 20 juli 1994 om ändring för andra gången av procedurreglerna och de materiella reglerna inom området för statligt stöd

47

 
1994 L 247 0039
 

E1994C0066

 

Beslut av EFTA:s övervakningsmyndighet nr 66/94/COL av den 27 juni 1994 om fastställande av kontrollmetoder för upprätthållande av officiellt brucellosfri status hos nötkreatursbesättningar i vissa EFTA-stater

50

 
1994 L 247 0041
 

E1994C0067

 

Beslut av EFTA:s övervakningsmyndighet nr 67/94/COL av den 27 juni 1994 om fastställande av kontrollmetoder för upprätthållande av officiellt tuberkulosfri status hos nötkreatursbesättningar i vissa EFTA-stater

52

 
1994 L 247 0043
 

E1994C0067(01)

 

Beslut av EFTA:s övervakningsmyndighet nr 68/94/COL av den 27 juni 1994 om ändring av bilaga 1 till EFTA:s övervakningsmyndighets beslut nr 48/94/COL av den 8 juni 1994 om tilläggsgarantier med avseende på sjukdomen transmissible gastroenteritis för svin som skall sändas till EFTA-stater eller-regioner som är fria från sjukdomen

54

 
1994 L 247 0044
 

E1994C0070

 

Beslut av EFTA:s övervakningsmyndighet nr 70/94/COL av den 27 juni 1994 om Sverige status i fråga om infektiös hematopoestisk nekros och viral hemorragisk septikemi

55

 
1994 L 247 0045
 

E1994C0071

 

Beslut av EFTA:s övervakningsmyndighet nr 71/94/COL av den 27 juni 1994 om Norges status i fråga om infektiös hematopoetisk nekros och viral hemorragisk septikemi

56

 
1994 L 247 0046
 

E1994C0072

 

Beslut av EFTA:s övervakningsmyndighet nr 72/94/COL av den 27 juni 1994 om erkännande av att vissa EFTA-stater eller regioner uppfyller villkoren i fråga om brucellos (B. melitensis) och om att förklara dem officiellt fria från sjukdomen

57

 
1994 L 247 0048
 

E1994C0073

 

Beslut av EFTA:s övervakningsmyndighet nr 73/94/COL av den 27 juni 1994 om godkännande av ett program för utrotning av infektiös bovin rinotrakeit i Sverige och om tilläggsgarantier gällande sjukdomen för nötkreatur avsedda att sändas till Sverige

59

 
1994 L 247 0050
 

E1994C0074

 

Beslut av EFTA:s övervakningsmyndighet nr 74/94/COL av den 27 juni 1994 om tilläggsgarantier gällande infektiös bovin rinotrakeit för nötkreatur avsedda att sändas till Norge

61

 
1994 L 247 0052
 

E1994C0075

 

Beslut av EFTA:s övervakningsmyndighet nr 75/94/COL av den 27 juni 1994 om godkännande av ett program för utrotning av Aujeszkys sjukdom i Sverige och om ändring av EFTA:s övervakningsmyndighets beslut nr 31/94/COL av den 29 april 1994 om ytterligare garantier med avseende på Aujeszkys sjukdom för svin som skall sändas till EFTA-stater eller regioner som är fria från sjukdomen

63

 
1994 L 247 0054
 

E1994C0076

 

Beslut av EFTA:s övervakningsmyndighet nr 76/94/COL av den 27 juni 1994 om godkännande av ett program för utrotning av infektiös bovin rinotrakeit i Österrike och om till-läggsgarantier gällande sjukdomen för nötkreatur avsedda att sändas till Österrike

65

 
1994 L 325 0064
 

21994D1217(01)

 

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 13/94 av den 28 oktober 1994 om ändring av bilaga II (Tekniska bestämmelser, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

67

 
1994 L 325 0065
 

21994D1217(02)

 

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 14/94 av den 28 oktober 1994 om ändring av bilaga II (Tekniska bestämmelser, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

68

 
1994 L 325 0066
 

21994D1217(03)

 

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 15/94 av den 28 oktober 1994 om ändring av bilaga II (Tekniska bestämmelser, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

69

 
1994 L 325 0067
 

21994D1217(04)

 

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 16/94 av den 28 oktober 1994 om ändring av bilaga II (Tekniska bestämmelser, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

70

 
1994 L 325 0069
 

21994D1217(05)

 

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 17/94 av den 28 oktober 1994 om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet

72

 
1994 L 325 0070
 

21994D1217(06)

 

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 18/94 av den 28 oktober 1994 om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet

73

 
1994 L 325 0071
 

21994D1217(07)

 

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 19/94 av den 28 oktober 1994 om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet

74

 
1994 L 325 0072
 

21994D1217(08)

 

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 20/94 av den 28 oktober 1994 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

75

 
1994 L 325 0073
 

21994D1217(09)

 

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 21/94 av den 28 oktober 1994 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

76

 
1994 L 325 0074
 

21994D1217(10)

 

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 22/94 av den 28 oktober 1994 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

77

 
1994 L 325 0076
 

21994D1217(11)

 

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 23/94 av den 28 oktober 1994 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

79

 
1994 L 383 0001
 

E1994C0123

 

Beslut av EFTA:s övervakningsmyndighet nr 123/94/COL av den 19 oktober 1994 om ändring för fjärde gången av procedurreglerna och de materiella reglerna inom området för statligt stöd

81

 
1994 L 383 0011
 

E1994C0163

 

Beslut av EFTA:s övervakningsmyndighet nr 163/94/COL av den 16 november 1994 enligt artikel 10.2 i den rättsakt som avses i punkt 1 i bilaga VII till EES-avtalet (rådets direktiv 89/48/EEG) om ett utkast till bestämmelse översänt av den österrikiska förbundsministern för ekonomiska frågor

91

 
1994 L 383 0014
 

E1994C0189

 

Beslut av EFTA:s övervakningsmyndighet nr 189/94/COL av den 30 november 1994 om upprättande av en förteckning över anläggningar i EFTA-staterna som beviljas tillfälliga och begränsade undantag från särskilda hälsoföreskrifter inom gemenskapen beträffande framställning och marknadsföring av färskt kött

94

 
1994 L 383 0038
 

E1994C0190

 

Beslut av EFTA:s övervakningsmyndighet nr 190/94/COL av den 30 november 1994 om ändring av beslut nr 32/94/COL om fastställande av EFTA-staters och -regioners status i fråga om newcastlesjuka

118

 
1994 L 383 0040
 

E1994C0191

 

Beslut av EFTA:s övervakningsmyndighet nr 191/94/COL av den 30 november 1994 om godkännande av program för bonamios och marteilios i Norge

120

 
1994 L 383 0041
 

E1994C0192

 

Beslut av EFTA:s övervakningsmyndighet nr 192/94/COL av den 30 november 1994 om godkännande av ett program för utrotning av Aujeszkys sjukdom i Österrike och om ändring för andra gången av EFTA:s övervakningsmyndighets beslut nr 31/94/COL om ytterligare garantier med avseende på Aujeszkys sjukdom för svin som skall sändas till EFTA-stater eller regioner som är fria från sjukdomen

121

 
1994 L 383 0043
 

E1994C0193

 

Beslut av EFTA:s övervakningsmyndighet nr 193/94/COL av den 30 november 1994 om godkännande av planerna för vissa EFTA-staters undersökningar med avseende på förekomsten av restsubstanser

123

 
1994 L 383 0045
 

E1994C0194

 

Beslut av EFTA:s övervakningsmyndighet nr 194/94/COL av den 30 november 1994 om godkännande av de nationella planerna för godkännande av fjäderfäanläggningar i vissa EFTA-stater

125

 
1994 L 383 0047
 

E1994C0195

 

Beslut av EFTA:s övervakningsmyndighet nr 195/94/COL av den 30 november 1994 om tilläggsgarantier med avseende på sjukdomen turkey rhinotracheitis/swollen head syndrome för fjäderfä som skall skickas till vissa EFTA-stater

127

 
1994 L 383 0050
 

E1994C0196

 

Beslut av EFTA:s övervakningsmyndighet nr 196/94/COL av den 30 november 1994 om tilläggsgarantier med avseende på sjukdomen egg drop syndrome-76 för fjäderfä som skall skickas till vissa EFTA-stater

130

 
1994 L 383 0053
 

E1994C0336

 

Beslut av EFTA:s övervakningsmyndighet nr 336/94/COL av den 30 december 1994 om ensamrätten till förströelseautomatverksamhet i Finland

133

Top