EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_02_008_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
02 Tullunion och fri rörlighet för varor
Volym 08

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

02 Tullunion och fri rörlighet för varor - Volym 08

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1991 L 037 0025
 

31991R0316

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 316/91 av den 7 februari 1991 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

3

 
1991 L 052 0007
 

31991R0440

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 440/91 av den 25 februari 1991 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

5

 
1991 L 052 0011
 

31991R0442

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 442/91 av den 25 februari 1991 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

7

 
1991 L 060 0012
 

31991R0546

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 546/91 av den 5 mars 1991 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

10

 
1991 L 100 0014
 

31991R0964

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 964/91 av den 18 april 1991 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

12

 
1991 L 114 0027
 

31991R1176

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1176/91 av den 6 maj 1991 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

14

 
1991 L 116 0044
 

31991R1214

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1214/91 av den 7 maj 1991 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

17

 
1991 L 122 0011
 

31991R1288

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1288/91 av den 14 maj 1991 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

19

 
1991 L 160 0040
 

31991R1796

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1796/91 av den 24 juni 1991 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

21

 
1991 L 193 0006
 

31991R2080

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2080/91 av den 16 juli 1991 om ersättning av de nummer som fastställts på grundval av Gemensamma tulltaxans nomenklatur som gällde den 31 december 1987 med de nummer som fastställts på grundval av Kombinerade nomenklaturen i vissa förordningar om klassificering av varor

25

 
1991 L 193 0016
 

31991R2084

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2084/91 av den 12 juli 1991 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

29

 
1991 L 209 0022
 

31991R2293

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2293/91 av den 29 juli 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 964/91 av den 18 april 1991 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

31

 
1991 L 211 0001
 

31991R2229

 

Rådets förordning (EEG) nr 2229/91 av den 17 juni 1991 om tillämpning av beslut nr 1/91 fattat av Samarbetsrådet EEG-Israel om ändring av protokollet angående definitionen av begreppet "ursprungsvaror" och metoder för administrativt samarbete till följd av införandet av Harmoniserade systemet

32

 
1991 L 211 0049
 

31991R2230

 

Rådets förordning (EEG) nr 2230/91 av den 17 juni 1991 om tillämpningen av beslut nr 2/91 fattat av Samarbetsrådet EEG-Israel om ändring av protokollet om definition av begreppet "ursprungsvaror" och metoder för administrativt samarbete på grund av Spaniens och Portugals anslutning till Europeiska gemenskaperna

80

 
1991 L 211 0052
 

31991R2231

 

Rådets förordning (EEG) nr 2231/91 av den 17 juni 1991 om tillämpning av beslut nr 3/91 fattat av Samarbetsrådet för EEG-Israel om ytterligare ändring av artiklarna 6 och 17 i protokollet rörande definitionen av begreppet "ursprungsvaror" och metoder för administrativt samarbete

83

 
1991 L 220 0005
 

31991R2399

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2399/91 av den 6 augusti 1991 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

85

 
1991 L 233 0009
 

31991R2507

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2507/91 av den 20 augusti 1991 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

87

 
1991 L 241 0043
 

31991D0453

 

Kommissionens beslut av den 30 juli 1991 om upprättandet av en rådgivande kommitté för tullar och indirekt beskattning (91/453/EEG:)

90

 
1991 L 291 0012
 

31991R3085

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3085/91 av den 21 oktober 1991 om ändring av kommissionens förordning (EEG) nr 2275/88 av den 25 juli 1988 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

93

 
1991 L 318 0001
 

31991R3356

 

Rådets förordning (EEG) nr 3356/91 av den 7 november 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 4060/89 om avskaffande av kontroller vid medlemsstaternas gränser vid transporter på väg och inre vattenvägar

94

 
1991 L 318 0003
 

31991R3357

 

Rådets förordning (EEG) nr 3357/91 av den 7 november 1991 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 918/83 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse

96

 
1991 L 321 0023
 

31991R3411

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3411/91 av den 21 november 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 964/91 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

100

 
1991 L 325 0006
 

31991R3425

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3425/91 av den 25 november 1991 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

101

 
1991 L 344 0062
 

31991R3640

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3640/91 av den 13 december 1991 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

102

 
1991 L 350 0017
 

31991R3694

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3694/91 av den 17 december 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 645/89 av den 14 mars 1989 och om upphävande av kommissionens förordning (EEG) nr 2404/89 av den 31 juli 1989 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

104

 
1991 L 351 0021
 

31991R3716

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3716/91 av den 17 december 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 409/86 om metoder för administrativt samarbete för att under övergångstiden säkerställa den fria rörligheten för varor mellan gemenskapen i dess sammansättning den 31 december 1985 å ena sidan och Spanien och Portugal å andra sidan samt mellan dessa två nya medlemsstater

106

 
1991 L 372 0027
 

31991R3915

 

Rådets förordning (EEG) nr 3915/91 av den 19 december 1991 om tillämpningsförfarandena för beslut nr 7/91 fattat av Gemensamma kommittén för EEG-Andorra, om avvikelse från definitionen av begreppet "ursprungsvaror" för att ta hänsyn till Andorras speciella situation beträffande landets produktion av vissa bearbetade jordbruksprodukter

108

 
1992 L 044 0009
 

31992R0396

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 396/92 av den 18 februari 1992 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

109

 
1992 L 055 0080
 

31992R0509

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 509/92 av den 28 februari 1992 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

111

 
1992 L 064 0013
 

31992R0597

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 597/92 av den 6 mars 1992 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

113

 
1992 L 081 0015
 

31992R0734

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 734/92 av den 25 mars 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 2290/83 om bestämmelser för tillämpningen av artiklarna 50-59 i förordning (EEG) nr 918/83 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse

115

 
1992 L 081 0018
 

31992R0735

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 735/92 av den 25 mars 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 2289/83 om införandet av bestämmelser för tillämpningen av artiklarna 70-78 i rådets förordning (EEG) nr 918/83 om upprättandet av ett gemenskapssystem för befrielse från tullavgifter

118

 
1992 L 088 0029
 

31992R0840

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 840/92 av den 1 april 1992 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

120

 
1992 L 089 0026
 

31992R0859

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 859/92 av den 3 april 1992 om närmare bestämmelser för import av vissa nötköttsprodukter med ursprung i republikerna Kroatien och Slovenien och de jugoslaviska republikerna Bosnien-Herzegovina, Makedonien och Montenegro

122

 
1992 L 110 0029
 

31992R1035

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1035/92 av den 24 april 1992 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

124

 
1992 L 145 0013
 

31992R1340

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1340/92 av den 22 maj 1992 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

126

 
1992 L 162 0005
 

31992R1533

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1533/92 av den 12 juni 1992 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

128

 
1992 L 192 0023
 

31992R1911

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1911/92 av den 9 juli 1992 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

131

 
1992 L 208 0024
 

31992R2087

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2087/92 av den 22 juli 1992 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

139

 
1992 L 284 0010
 

31992R2812

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2812/92 av den 25 september 1992 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

141

 
1992 L 293 0008
 

31992R2933

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2933/92 av den 7 oktober 1992 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

143

 
1992 L 296 0005
 

31992R2949

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2949/92 av den 9 oktober 1992 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

145

 
1992 L 317 0064
 

31992R3180

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3180/92 av den 28 oktober 1992 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

150

 
1992 L 355 0012
 

31992R3513

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3513/92 av den 3 december 1992 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

152

 
1992 L 364 0025
 

31992R3586

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3586/92 av den 11 december 1992 om övergångsbestämmelser för rörligheten inom gemenskapen av varor som sänds från en medlemsstat för tillfälligt bruk i en eller flera andra medlemsstater

154

 
1992 L 384 0009
 

31992R3801

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3801/92 av den 23 december 1992 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

155

 
1992 L 384 0013
 

31992R3802

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3802/92 av den 23 december 1992 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

159

 
1992 L 395 0001
 

31992R3911

 

Rådets förordning (EEG) nr 3911/92 av den 9 december 1992 om export av kulturföremål

161

 
1992 L 395 0006
 

31992R3912

 

Rådets förordning (EEG) nr 3912/92 av den 17 december 1992 om kontroller utförda inom gemenskapen vid transporter på väg och inre vattenvägar, med avseende på transportmedel som är registrerade eller godkända för trafik i tredje land

166

 
1993 L 022 0070
 

31993R0185

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 185/93 av den 29 januari 1993 om tillämpningsföreskrifter för import av vissa nötköttsprodukter med ursprung i republikerna Bosnien-Hercegovina, Kroatien och Slovenien och före detta jugoslaviska republiken Makedonien

168

 
1993 L 041 0007
 

31993R0350

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 350/93 av den 17 februari 1993 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

170

Top