EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_02_004_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
02 Tullunion och fri rörlighet för varor
Volym 04

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

02 Tullunion och fri rörlighet för varor - Volym 04

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1983 L 224 0013
 

31983R2333

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2333/83 av den 11 augusti 1983 om klassificering av varor enligt nummer 15.06 i Gemensamma tulltaxan

3

 
1983 L 224 0014
 

31983R2334

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2334/83 av den 11 augusti 1983 om klassificering av varor som omfattas av undernummer 90.28 A II a i Gemensamma tulltaxan

4

 
1983 L 283 0013
 

31983R2882

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2882/83 av den 13 oktober 1983 om klassificering av varor som omfattas av nummer 97.04, undernummer C i Gemensamma tulltaxan

6

 
1983 L 337 0001
 

31983R3396

 

Rådets förordning (EEG) nr 3396/83 av den 14 november 1983 om antagande av avtalet i form av skriftväxling rörande ändring av tabell II som ingår i bilagan till protokoll 2 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz

7

 
1983 L 337 0002
 

21983A1202(01)

 

Avtal i form av skriftväxling om ändring av tabell II som ingår i bilagan till protokoll 2 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz

8

 
1983 L 339 0023
 

31983R3351

 

Rådets förordning (EEG) nr 3351/83 av den 14 november 1983 om förfarandet för att underlätta utgivandet av varucertifikaten EUR.1 och utformningen av blanketterna EUR.2 enligt de bestämmelser som kontrollerar förmånshandel mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och vissa länder

13

 
1983 L 352 0032
 

31983R3529

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3529/83 av den 12 december 1983 om klassificering av varor enligt undernummer 85.01 B I b i Gemensamma tulltaxan

22

 
1983 L 360 0005
 

31983R3626

 

Rådets förordning (EEG) nr 3626/83 av den 19 december 1983 om ändring av förordning (EEG) nr 616/78 om ursprungsbevis för vissa textilprodukter enligt kapitlen 51 och 53-62 i Gemensamma tulltaxan och som importeras till gemenskapen samt om villkoren för godkännande av detta bevis

24

 
1983 L 360 0007
 

31983R3627

 

Rådets förordning (EEG) nr 3627/83 av den 19 december 1983 om tillämpningen av beslut nr 1/83 av Samarbetsrådet EEG-Israel om ändring av artikel 30 i protokoll 3 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Israel

26

 
1984 L 015 0018
 

31984R0111

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 111/84 av den 13 januari 1984 om klassificering av varor som omfattas av undernummer 37.02 B i Gemensamma tulltaxan

28

 
1984 L 017 0018
 

31984R0131

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 131/84 av den 17 januari 1984 om klassificering av varor som omfattas av undernummer 27.03 A i Gemensamma tulltaxan

29

 
1984 L 033 0001
 

31984R0288

 

Rådets förordning (EEG) nr 288/84 av den 31 januari 1984 om klassificering av varor enligt undernummer 07.01 H i Gemensamma tulltaxan

30

 
1984 L 061 0018
 

31984R0555

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 555/84 av den 29 februari 1984 om klassificering av varor enligt undernummer 62.02 B IV i Gemensamma tulltaxan

31

 
1984 L 117 0016
 

31984R1218

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1218/84 av den 30 april 1984 om klassificering av varor enligt undernummer 39.07 B V d i Gemensamma tulltaxan

32

 
1984 L 117 0018
 

31984R1219

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1219/84 av den 30 april 1984 om klassificering av varor enligt undernummer 64.02 B i Gemensamma tulltaxan

34

 
1984 L 117 0020
 

31984R1220

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1220/84 av den 30 april 1984 om klassificering av varor enligt undernumren 70.14 A I och 70.19 A I a

36

 
1984 L 180 0010
 

31984R1935

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1935/84 av den 4 juli 1984 om klassificering av varor enligt undernummer 84.53 B i Gemensamma tulltaxan

39

 
1984 L 180 0012
 

31984R1936

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1936/84 av den 4 juli 1984 om klassificering av varor enligt undernummer 85.21 D II i Gemensamma tulltaxan

41

 
1984 L 301 0010
 

31984R3224

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3224/84 av den 16 november 1984 om klassificering av varor enligt undernummer 38.19 X i Gemensamma tulltaxan

43

 
1984 L 312 0005
 

31984R3340

 

Rådets förordning (EEG) nr 3340/84 av den 28 november 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 2915/79 såvitt avser genomförandet av nya bestämmelser för import av vissa ostsorter från Australien och Nya Zeeland

44

 
1984 L 328 0008
 

31984R3516

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3516/84 av den 13 december 1984 om klassificering av varor enligt undernummer 08.12 C i Gemensamma tulltaxan

46

 
1984 L 328 0009
 

31984R3517

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3517/84 av den 13 december 1984 om klassificering av varor enligt undernummer 24.01 B i Gemensamma tulltaxan

47

 
1984 L 328 0010
 

31984R3518

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3518/84 av den 13 december 1984 om klassificering av varor enligt undernummer 87.02 A I b i Gemensamma tulltaxan

48

 
1985 L 024 0011
 

31985R0210

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 210/85 av den 25 januari 1985 om klassificering av varor som omfattas av undernummer 21.07 G I d 1 i Gemensamma tulltaxan

50

 
1985 L 024 0013
 

31985R0211

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 211/85 av den 25 januari 1985 om klassificering av varor enligt undernummer 84.55 C i Gemensamma tulltaxan

52

 
1985 L 073 0027
 

31985D0187

 

Rådets beslut av den 7 mars 1985 om antagande på gemenskapens vägnar av Tullsamarbetsrådets rekommendation av den 15 juni 1983 om åtgärder mot tullbedrägerier i fråga om containrar - Tullsamarbetsrådets rekommendation av den 15 juni 1983 om åtgärder mot tullbedrägerier i fråga om containrar (85/187/EEG:)

54

 
1985 L 078 0013
 

31985R0717

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 717/85 av den 19 mars 1985 om klassificering av varor enligt undernummer 17.04 D I i Gemensamma tulltaxan

57

 
1985 L 081 0007
 

31985R0744

 

Rådets förordning (EEG) nr 744/85 av den 21 mars 1985 om tillämpningen av beslut nr 3/84 av Samarbetsrådet EEG-Jordanien om ändring av protokollet om definition av begreppet "ursprungsvaror" och metoder för administrativt samarbete till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Jordanien

58

 
1985 L 140 0007
 

31985R1388

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1388/85 av den 24 maj 1985 om klassificering av varor enligt undernummer 12.04 A i Gemensamma tulltaxan

60

 
1985 L 167 0021
 

31985R1745

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1745/85 av den 26 juni 1985 om ändring av förordning (EEG) nr 2290/83 om fastställande av bestämmelser om tillämpningen av artiklarna 50-59b i rådets förordning (EEG) nr 918/83 om upprättandet av ett gemenskapssystem för befrielse från tullavgifter

61

 
1985 L 167 0023
 

31985R1746

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1746/85 av den 26 juni 1985 om ändring av förordning (EEG) nr 2289/83 om fastställande av bestämmelser om tillämpningen av artikel 70-78 i rådets förordning (EEG) nr 918/83 om upprättandet av ett gemenskapssystem för befrielse från tullavgifter

63

 
1985 L 167 0026
 

31985R1748

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1748/85 av den 25 juni 1985 om förfarandet för bestämning av fettinnehållet i majsmjöl enligt undernummer 11.01 E samt gryn och grovt mjöl av majs enligt undernummer 11.02 A V i Gemensamma tulltaxan

65

 
1985 L 285 0065
 

31985L0479

 

Kommissionens direktiv 85/479/EEG av den 14 oktober 1985 om ändring av direktiv 77/794/EEG om fastställande av närmare föreskrifter för tillämpningen av vissa bestämmelser i direktiv 76/308/EEG om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar uppkomna till följd av verksamhet som utgör en del av finansieringssystemet för Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket och av jordbruksavgifter och tullar (85/479/EEG)

67

 
1985 L 288 0001
 

31985R2998

 

Rådets förordning (EEG) nr 2998/85 av den 28 oktober 1985 om ytterligare ändring av artiklarna 6 och 17 i protokollet rörande definitionen av "ursprungsvaror" och metoder för administrativt samarbete till samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Egypten

70

 
1985 L 288 0003
 

31985R3000

 

Rådets förordning (EEG) nr 3000/85 av den 28 oktober 1985 om ytterligare ändring av artiklarna 6 och 17 i protokollet rörande definitionen av "ursprungsvaror" och metoder för administrativt samarbete till samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Jordanien

71

 
1985 L 317 0012
 

31985R3317

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3317/85 av den 25 november 1985 om klassificering av varor enligt undernummer 60.04 A III i Gemensamma tulltaxan

72

 
1985 L 338 0001
 

31985R3541

 

Rådets förordning (EEG) nr 3541/85 av den 12 december 1985 om klassificering av varor enligt undernummer 27.03 A i Gemensamma tulltaxan

73

 
1986 L 030 0008
 

31986R0244

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 244/86 av den 4 februari 1986 om klassificering av varor enligt undernummer 16.02 B III b ex 1 ex aa 33 i nomenklaturen i bilagan till förordning (EEG) nr 149/86 om fastställande av exportbidragen för nötkött

74

 
1986 L 039 0015
 

31986R0315

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 315/86 av den 11 februari 1986 om klassificering av varor som omfattas av undernummer 48.21 F II i Gemensamma tulltaxan

76

 
1986 L 044 0002
 

31986R0374

 

Rådets förordning (EEG) nr 374/86 av den 17 februari 1986 om tillämpning av beslut nr 1/86 fattat av Associeringsrådet för EEG-Malta om ytterligare ändring av artiklarna 6 och 17 protokollet rörande definitionen av begreppet "ursprungsvaror" och metoder för administrativt samarbete

78

 
1986 L 046 0005
 

31986R0409

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 409/86 av den 20 februari 1986 om metoder för administrativt samarbete för att under övergångstiden skydda den fria rörligheten för varor mellan gemenskapen i dess sammansättning den 31 december 1985 å ena sidan och Spanien och Portugal å andra sidan samt mellan dessa två nya medlemsstater

80

 
1986 L 050 0009
 

31986R0443

 

Rådets förordning (EEG) nr 443/86 av den 24 februari 1986 om de bastullar som skall antas i gemenskapen med tio medlemmar för beräkningen av de successiva minskningar som föreskrivs i Anslutningsakten för Spanien och Portugal

88

 
1986 L 050 0025
 

31986R0444

 

Rådets förordning (EEG) nr 444/86 av den 25 februari 1986 om tillåtelse för Spanien och Portugal att för vissa jordbruksprodukter införa nationella underuppdelningar i Gemensamma tulltaxenomenklaturen

104

 
1986 L 071 0001
 

31986R0747

 

Rådets förordning (EEG) nr 747/86 av den 10 mars 1986 om tillämpning av beslut nr 1/86 fattat av Samarbetsrådet för EEG-Marocko om utbyte av beräkningsenheten mot ecu i protokollet rörande definition av "ursprungsvaror" och metoder för administrativt samarbete till samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Marocko

105

 
1986 L 081 0029
 

41986D0098

 

Beslut av företrädare för medlemsstaternas regeringar vid rådets möte den 3 mars 1986 om en enhetlig tillämpning av tulltaxenomenklaturen vad avser produkter som omfattas av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (86/98/EKSG:)

108

 
1986 L 088 0042
 

31986D0103

 

Rådets beslut av den 24 mars 1986 om att på gemenskapens vägnar anta bilaga F 2 till Internationella konventionen om förenkling och harmonisering av tullförfaranden (86/103/EEG:)

109

 
1986 L 095 0013
 

31986R1030

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1030/86 av den 8 april 1986 om klassificering av varor som omfattas av undernummer 73.40 B i Gemensamma tulltaxan

113

 
1986 L 108 0019
 

31986R1202

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1202/86 av den 23 april 1986 om klassificering av varor som omfattas av undernummer 84.52 B i Gemensamma tulltaxan

114

 
1986 L 108 0020
 

31986R1203

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1203/86 av den 23 april 1986 om klassificering av varor som omfattas av undernummer 85.21 D II i Gemensamma tulltaxan

115

 
1986 L 131 0047
 

31986D0181

 

Rådets beslut av den 6 maj 1986 om Europeiska ekonomiska gemenskapens anslutning till överenskommelsen om temporär tullfri import av medicinsk, kirurgisk och laboratorieutrustning, som kostnadsfritt utlånas för diagnos eller behandling vid sjukhus eller andra medicinska institutioner (86/181/EEG:)

116

 
1986 L 131 0050
 

21986A0517(02)

 

Tilläggsprotokoll till överenskommelsen om temporär och tullfri import av medicinsk, kirurgisk och laboratorieutrustning, som kostnadsfritt utlånas för diagnos eller behandling vid sjukhus eller andra medicinska institutioner

119

 
1986 L 157 0001
 

31986R1797

 

Rådets förordning (EEG) nr 1797/86 av den 9 juni 1986 om avskaffande av vissa postavgifter för tullklareringen

120

 
1986 L 167 0032
 

31986D0257

 

Rådets beslut av den 18 juni 1986 om att på gemenskapens vägnar anta Tullsamarbetsrådets rekommendation av den 16 juni 1982 om användning av en kod som beteckning för transportsätt (86/257/EEG:)

121

 
1986 L 203 0015
 

31986R2340

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2340/86 av den 25 juli 1986 om ändring av förordning (EEG) nr 2288/83 om upprättandet av förteckningen över biologiska eller kemiska ämnen som anges i artikel 60.1 b i rådets förordning (EEG) nr 918/83 om upprättandet av ett gemenskapssystem för befrielse från tullavgifter

123

 
1986 L 210 0039
 

31986R2429

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2429/86 av den 31 juli 1986 om förfarandet för bestämning av köttinnehållet i tillverkade köttprodukter och köttkonserver enligt undernummer ex 16.02 B III b 1 i nomenklaturen i bilagan till förordning (EEG) nr 2184/86

125

 
1986 L 211 0011
 

31986R2464

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2464/86 av den 31 juli 1986 om påskyndad anpassning av tullsatser för vissa konserverade satsumor från Spanien

127

 
1986 L 232 0005
 

31986R2585

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2585/86 av den 12 augusti 1986 om klassificering av varor enligt undernummer 27.10 C I c i Gemensamma tulltaxan

128

 
1986 L 265 0005
 

31986R2858

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2858/86 av den 15 september 1986 om klassificering av varor enligt nummer 39.07 i Gemensamma tulltaxan

130

 
1986 L 283 0023
 

31986L0489

 

Kommissionens direktiv 86/489/EEG av den 24 september 1986 om ändring av direktiv 77/794/EEG om fastställande av närmare föreskrifter för tillämpningen av vissa bestämmelser i direktiv 76/308/EEG om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar uppkomna till följd av verksamhet som utgör en del av finansieringssystemet för Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket och av jordbruksavgifter och tullar samt med avseende på mervärdesskatt (86/489/EEG)

132

 
1986 L 292 0003
 

31986R3129

 

Rådets förordning (EEG) nr 3129/86 av den 13 oktober 1986 om ändring av förordning (EEG) 2915/79 ifråga om inbegripande av Vacherin Mont d`Or-ost i undernummer 04.04 A i Gemensamma tulltaxan och om ändring av förordning (EEG) nr 950/68 om Gemensamma tulltaxan

134

 
1986 L 305 0030
 

31986R3311

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3311/86 av den 29 oktober 1986 om klassificeringen av varor enligt undernummer 24.02 E i Gemensamma tulltaxan

136

 
1986 L 328 0038
 

31986D0553

 

Rådets beslut av den 15 september 1986 om ingående av avtalet i form av skriftväxling mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz om andra produkter än jordbruksprodukter och om bearbetade jordbruksprodukter, som inte omfattas av avtalet (86/553/EEG:)

138

 
1986 L 328 0039
 

21986A1122(05)

 

Avtal i form av skriftväxling mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz om andra produkter än jordbruksprodukter och om bearbetade jordbruksprodukter, som inte omfattas av avtalet

139

 
1986 L 328 0050
 

21986A1122(06)

 

Avtal i form av skriftväxling mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island om andra produkter än jordbruksprodukter och om bearbetade jordbruksprodukter, som inte omfattas av avtalet

149

 
1986 L 337 0120
 

31986D0573

 

Rådets beslut av den 15 september 1986 om ingående av tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet som följd av Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning till gemenskapen (86/573/EEG:)

157

 
1986 L 337 0121
 

21986A1129(03)

 

Tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska Edsförbundet som följd av Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning till gemenskapen - Skriftväxling mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet rörande importen till Spanien av varor enligt undernummer 84.41 A I i Gemensamma tulltaxan

158

 
1986 L 349 0006
 

31986R3761

 

Rådets förordning (EEG) nr 3761/86 av den 8 december 1986 om fastställande av den tulltaxa som skall användas vid import till gemenskapen, i dess sammansättning av den 31 december 1985, från Spanien och Portugal, av hybriddurra till utsäde enligt undernummer 10.07 C I i Gemensamma tulltaxan

211

 
1986 L 356 0005
 

31986R3829

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3829/86 av den 15 december 1986 om klassificering av varor enligt nummer 44.15 i Gemensamma tulltaxan

212

 
1986 L 357 0001
 

31986R3842

 

Rådets förordning (EEG) nr 3842/86 av den 1 december 1986 om åtgärder för att förhindra övergång till fri omsättning av varumärkesförfalskade varor

213

 
1986 L 371 0010
 

31986R4065

 

Rådets förordning (EEG) nr 4065/86 av den 22 december 1986 om ändring av vissa bestämmelser i förordning (EEG) nr 2818/81 om genomförande av de ekonomiska bestämmelserna och kontrollbestämmelserna i Internationella kakaoavtalet 1980

217

 
1987 L 008 0037
 

31987R0062

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 62/87 av den 9 januari 1987 om ändring av förordning (EEG) nr 2464/86 om påskyndad anpassning av tullsatserna för vissa konserverade satsumor från Spanien

218

 
1987 L 028 0008
 

31987R0277

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 277/87 av den 28 januari 1987 om klassificering av varor enligt nummer 73.21 i Gemensamma tulltaxan

219

 
1987 L 069 0001
 

31987R0678

 

Rådets förordning (EEG) nr 678/87 av den 26 januari 1987 om tillämpningen av systemet med ursprungscertifikat som föreskrivs enligt Internationella kaffeavtalet 1983 när kvoterna är tillfälligt upphävda

220

 
1987 L 090 0003
 

31987R0945

 

Rådets förordning (EEG) nr 945/87 av den 30 mars 1987 om ändring av förordning (EEG) nr 1468/81 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas förvaltningar och samverkan mellan dessa och kommissionen för att garantera korrekt tillämpning av tullagstiftningen eller lagstiftningen om jordbruksfrågor

243

 
1987 L 097 0025
 

31987R1028

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1028/87 av den 9 april 1987 om fastställande av dag för genomförande i gemenskapen av systemet med ursprungsintyg enligt 1983 års internationella kaffeöverenskommelse när kvoter inte gäller

245

 
1987 L 125 0022
 

31987R1324

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1324/87 av den 12 maj 1987 om klassificering av varor enligt undernummer 90.28 A II b i Gemensamma tulltaxan

246

 
1987 L 130 0005
 

31987R1368

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1368/87 av den 18 maj 1987 om klassificering av varor enligt undernummer 90.28 A II a i Gemensamma tulltaxan

248

 
1987 L 138 0038
 

31987R1464

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1464/87 av den 26 maj 1987 om klassificering av varor enligt undernummer 21.07 G I c 1 i Gemensamma tulltaxan

250

 
1987 L 208 0008
 

31987R2257

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2257/87 av den 27 juli 1987 om klassificering av varor enligt undernummer 27.07 B i Gemensamma tulltaxan

252

 
1987 L 251 0013
 

31987R2656

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2656/87 av den 1 september 1987 om tillämpningen av artikel 7 i rådets förordning (EEG) nr 1999/85 om aktiv förädling

254

 
1987 L 251 0014
 

31987R2657

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2657/87 av den 1 september 1987 om avvikelse från förbudet mot användning av likvärdig ersättning i stället för durumvete

255

 
1987 L 284 0012
 

31987R2993

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2993/87 av den 6 oktober 1987 om fastställande av dag för genomförande i gemenskapen av systemet för ursprungsintyg enligt 1983 års internationella kaffeöverenskommelse vid tillämpning av kvoter

261

 
1987 L 291 0019
 

31987R3077

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3077/87 av den 14 oktober 1987 om genomförandebestämmelser till rådets förordning (EEG) nr 3842/86 om åtgärder för att förbjuda fri omsättning av varumärkesförfalskade varor

262

 
1987 L 336 0014
 

31987R3534

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3534/87 av den 24 november 1987 om klassificering av varor enligt undernummer 16.04 E i Gemensamma tulltaxan

264

 
1987 L 347 0008
 

31987R3691

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3691/87 av den 9 december 1987 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 918/83 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse

265

 
1987 L 347 0016
 

31987R3692

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3692/87 av den 9 december 1987 om ändring av förordning (EEG) nr 2288/83 om upprättandet av förteckningen över biologiska eller kemiska ämnen, som anges i artikel 60.1 b i rådets förordning (EEG) nr 918/83 om upprättandet av ett gemenskapssystem för befrielse från tullavgifter

274

 
1987 L 356 0030
 

31987R3791

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3791/87 av den 17 december 1987 om klassificering av varor enligt nummer 87.10 i Gemensamma tulltaxan

276

 
1987 L 361 0025
 

31987R3844

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3844/87 av den 18 december 1987 om klassificering av varor enligt undernummer 84.55 C i Gemensamma tulltaxan

277

 
1987 L 363 0067
 

41987D0597

 

Beslut fattat av de i rådet församlade företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 18 december 1987 om nomenklaturen och konventionella tullsatser för vissa produkter och om allmänna regler för tolkning och tillämpning av nämnda nomenklatur och tullar (87/597/EKSG:)

278

 
1987 L 391 0001
 

31987R4151

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 4151/87 av den 22 december 1987 om ändring av vissa förordningar som rör tullförfaranden med ekonomisk verkan till följd av Kombinerade nomenklaturens ikraftträdande

279

Top