EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document ST_8215_2018_ADD_1_REV_1

Utkast till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, och om ändring av direktiven 2009/138/EG och 2013/36/EU (första behandlingen) – Antagande av lagstiftningsakten – Uttalanden

ST 8215 2018 ADD 1 REV 1