EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document ST_5455_2016_INIT

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning) [första behandlingen] - Politisk överenskommelse

ST 5455 2016 INIT - 2012/011 (OLP)

  The HTML format is unavailable; please check to see what other formats are available.