EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document ST_11522_2018_INIT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut 1247/2002/EG – Resultatet av Europaparlamentets första behandling (Strasbourg den 10–13 september 2018)

ST 11522 2018 INIT

  The HTML format is unavailable; please check to see what other formats are available.