Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document PE_56_2017_REV_1

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV FÖRORDNINGARNA (EU) NR 1305/2013 OM STÖD FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING FRÅN EUROPEISKA JORDBRUKSFONDEN FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING (EJFLU), (EU) NR 1306/2013 OM FINANSIERING, FÖRVALTNING OCH ÖVERVAKNING AV DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN, (EU) NR 1307/2013 OM REGLER FÖR DIREKTSTÖD FÖR JORDBRUKARE INOM DE STÖDORDNINGAR SOM INGÅR I DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN, (EU) NR 1308/2013 OM UPPRÄTTANDE AV EN SAMLAD MARKNADSORDNING FÖR JORDBRUKSPRODUKTER OCH (EU) NR 652/2014 OM FASTSTÄLLANDE AV BESTÄMMELSER FÖR FÖRVALTNINGEN AV UTGIFTER FÖR LIVSMEDELSKEDJAN, DJURHÄLSA, DJURSKYDD, VÄXTSKYDD OCH VÄXTFÖRÖKNINGSMATERIAL

PE 56 2017 REV 1 - 2016/0282 (COD)

  The HTML format is unavailable; please check to see what other formats are available.