EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document daa657ba-4420-11ed-92ed-01aa75ed71a1

Consolidated text: Rådets beslut (Gusp) 2015/1333 av den 31 juli 2015 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen och om upphävande av beslut 2011/137/Gusp

02015D1333 — SV — 13.09.2022 — 040.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2015/1333

av den 31 juli 2015

om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen och om upphävande av beslut 2011/137/Gusp

(EGT L 206 1.8.2015, s. 34)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2016/478 av den 31 mars 2016

  L 85

48

1.4.2016

►M2

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2016/694 av den 4 maj 2016

  L 120

12

5.5.2016

►M3

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2016/816 av den 23 maj 2016

  L 133

11

24.5.2016

 M4

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2016/1340 av den 4 augusti 2016

  L 212

113

5.8.2016

►M5

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2016/1694 av den 20 september 2016

  L 255

33

21.9.2016

 M6

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2016/1755 av den 30 september 2016

  L 268

85

1.10.2016

►M7

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2017/497 av den 21 mars 2017

  L 76

25

22.3.2017

 M8

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2017/621 av den 31 mars 2017

  L 89

10

1.4.2017

►M9

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2017/1338 av den 17 juli 2017

  L 185

49

18.7.2017

►M10

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2017/1427 av den 4 augusti 2017

  L 204

99

5.8.2017

 M11

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2017/1429 av den 4 augusti 2017

  L 204

110

5.8.2017

 M12

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (Gusp) 2017/1458 av den 10 augusti 2017

  L 208

36

11.8.2017

 M13

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2017/1776 av den 28 september 2017

  L 251

28

29.9.2017

 M14

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2017/1976 av den 30 oktober 2017

  L 281

32

31.10.2017

 M15

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2017/2008 av den 8 november 2017

  L 290

22

9.11.2017

 M16

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2017/2265 av den 7 december 2017

  L 324

53

8.12.2017

 M17

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2018/132 av den 25 januari 2018

  L 22

34

26.1.2018

 M18

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2018/167 av den 2 februari 2018

  L 31

84

3.2.2018

 M19

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2018/203 av den 9 februari 2018

  L 38

23

10.2.2018

 M20

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2018/476 av den 21 mars 2018

  L 79

30

22.3.2018

►M21

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2018/713 av den 14 maj 2018

  L 119

39

15.5.2018

 M22

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2018/872 av den 14 juni 2018

  L 152

22

15.6.2018

►M23

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2018/1086 av den 30 juli 2018

  L 194

150

31.7.2018

 M24

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2018/1250 av den 18 september 2018

  L 235

21

19.9.2018

►M25

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2018/1290 av den 24 september 2018

  L 240

63

25.9.2018

 M26

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2018/1465 av den 28 september 2018

  L 245

16

1.10.2018

►M27

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2018/1868 av den 28 november 2018

  L 304

32

29.11.2018

►M28

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2018/2012 av den 17 december 2018

  L 322

51

18.12.2018

 M29

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2019/539 av den 1 april 2019

  L 93

15

2.4.2019

►M30

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2019/1299 av den 31 juli 2019

  L 204

44

2.8.2019

 M31

RÅDETS BESLUT (Gusp) 2019/1663 av den 1 oktober 2019

  L 252

36

2.10.2019

►M32

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (Gusp) 2020/374 av den 5 mars 2020

  L 71

14

6.3.2020

 M33

RÅDETS BESLUT (Gusp) 2020/458 av den 27 mars 2020

  L 97

13

30.3.2020

 M34

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (Gusp) 2020/1137 av den 30 juli 2020

  L 247

40

31.7.2020

►M35

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (Gusp) 2020/1310 av den 21 september 2020

  L 305I

5

21.9.2020

►M36

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2020/1385 av den 1 oktober 2020

  L 320

9

2.10.2020

 M37

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (Gusp) 2020/1483 av den 14 oktober 2020

  L 341

16

15.10.2020

►M38

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (Gusp) 2021/672 av den 23 april 2021

  L 141

21

26.4.2021

►M39

RÅDETS BESLUT (Gusp) 2021/1014 av den 21 juni 2021

  L 222

38

22.6.2021

►M40

RÅDETS BESLUT (Gusp) 2021/1251 av den 29 juli 2021

  L 272

71

30.7.2021

►M41

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (Gusp) 2021/1910 av den 4 november 2021

  L 389I

3

4.11.2021

►M42

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (Gusp) 2021/1942 av den 9 november 2021

  L 396

64

10.11.2021

►M43

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (Gusp) 2021/2198 av den 13 december 2021

  L 445I

21

13.12.2021

►M44

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (Gusp) 2022/189 av den 10 februari 2022

  L 30

115

11.2.2022

►M45

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (Gusp) 2022/1315 av den 26 juli 2022

  L 198

19

27.7.2022

►M46

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (Gusp) 2022/1509 av den 9 september 2022

  L 235

35

12.9.2022


Rättat genom:

 C1

Rättelse, EGT L 098, 14.4.2016, s.  6 (2016/478)

 C2

Rättelse, EGT L 243, 10.9.2016, s.  16 (2016/478)

►C3

Rättelse, EGT L 268, 26.10.2018, s.  92 (2018/1290)
▼B

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2015/1333

av den 31 juli 2015

om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen och om upphävande av beslut 2011/137/GuspKAPITEL I

EXPORT- OCH IMPORTRESTRIKTIONER

Artikel 1

1.  
Direkt eller indirekt leverans, försäljning eller överföring av vapen och tillhörande materiel av alla slag, inklusive vapen och ammunition, militärfordon och militär utrustning, paramilitär utrustning och reservdelar till ovanstående, samt utrustning som kan användas för internt förtryck, till Libyen från medlemsstaternas medborgare eller från eller genom medlemsstaternas territorier eller med hjälp av fartyg eller luftfartyg som för deras flagg ska förbjudas vare sig de har sitt ursprung i deras territorier eller inte.
2.  

Det ska vara förbjudet att

a) 

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, utbildning eller annat stöd, inbegripet tillhandahållande av beväpnade legosoldater, med anknytning till militär verksamhet eller tillhandahållande, underhåll och användning av sådana varor som avses i punkt 1, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Libyen,

b) 

direkt eller indirekt tillhandahålla ekonomiskt bistånd med anknytning till militär verksamhet eller tillhandahållande, underhåll och användning av sådana varor som avses i punkt 1, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Libyen,

c) 

medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå de förbud som avses i leden a och b.

Artikel 2

1.  

Artikel 1 ska inte tillämpas på

a) 

leverans, försäljning eller överföring av icke-dödande militär utrustning som endast är avsedd för humanitärt bruk eller som skydd, eller på tillhandahållande av tekniskt bistånd eller utbildning på detta område,

b) 

leverans, försäljning eller överföring av skyddsdräkter, inbegripet skottsäkra västar och militära hjälmar, som tillfälligt exporteras till Libyen av FN:s personal, unionens eller dess medlemsstaters personal, mediernas företrädare samt biståndsarbetare och åtföljande personal och som är avsedda enbart för deras personliga bruk,

c) 

leverans, försäljning eller överföring av icke-dödande militär utrustning som endast är avsedd för säkerhetsändamål eller för att bistå Libyens regering i nedrustningsarbetet, eller på tillhandahållande av tekniskt bistånd, utbildning eller ekonomiskt bistånd på detta område.

2.  

Artikel 1 ska inte tillämpas på

a) 

leverans, försäljning eller överföring av vapen och tillhörande materiel, eller på tillhandahållande av tekniskt bistånd, utbildning eller ekonomiskt bistånd, inbegripet tillhandahållandet av personal, på detta område,

b) 

leverans, försäljning eller överföring av vapen och tillhörande materiel som endast är avsedd för säkerhetsändamål eller för att bistå Libyens regering i nedrustningsarbetet, eller på tillhandahållande av tekniskt bistånd, utbildning eller ekonomiskt bistånd på detta område,

som på förhand godkänts av den kommitté som har inrättats i enlighet med punkt 24 i FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011) (nedan kallad kommittén).

3.  
Artikel 1 ska inte tillämpas på leverans, försäljning eller överföring av handeldvapen, lätta vapen och tillhörande materiel, som tillfälligt exporteras till Libyen uteslutande för användning av FN:s personal, mediernas företrädare samt biståndsarbetare och åtföljande personal, efter förhandsanmälan till kommittén och förutsatt att kommittén inte har fattat ett negativt beslut inom fem arbetsdagar efter en sådan anmälan.
4.  
Artikel 1 ska inte tillämpas på leverans, försäljning eller överföring av utrustning som kan användas för internt förtryck och som endast är avsedd för humanitärt bruk eller som skydd, eller på tillhandahållande av tekniskt bistånd, utbildning eller ekonomiskt bistånd på detta område.

Artikel 3

Upphandling av varor som avses i artikel 1.1 från Libyen genom medlemsstaternas medborgares försorg, med användning av fartyg som för deras flagg eller av deras luftfartyg, är också förbjuden, oavsett om dessa har sitt ursprung inom Libyens territorium eller inte.KAPITEL II

TRANSPORTSEKTORN

Artikel 4

1.  
Medlemsstaterna ska, inom sitt territorium, inbegripet kusthamnar och flygplatser, med stöd av sina nationella myndigheter och nationell lagstiftning och i överensstämmelse med internationell rätt, särskilt havsrätten och relevanta internationella avtal om civil luftfart, inspektera alla fartyg och luftfartyg på väg till eller från Libyen, om de har information som ger rimliga skäl att anta att fartygens eller luftfartygens last innehåller varor som det enligt artikel 1 är förbjudet att leverera, sälja, överföra eller exportera.
2.  
Medlemsstaterna ska vid upptäckt beslagta och bortskaffa varor som det enligt artikel 1 är förbjudet att leverera, sälja, överföra eller exportera (exempelvis genom att de förstörs, görs oanvändbara, läggs i depå eller överförs till en annan stat än ursprungs- eller destinationsstaten för omhändertagande).
3.  
Medlemsstaterna ska, i enlighet med sin nationella lagstiftning, samarbeta vid inspektioner och bortskaffande i enlighet med punkterna 1 och 2.
4.  
För fraktluftfartyg och handelsfartyg till och från Libyen ska det krävas ytterligare information före ankomst eller avresa i fråga om alla varor som förs in i eller ut ur en medlemsstat.

Artikel 5

Medlemsstaterna ska neka alla luftfartyg tillstånd att lyfta från, landa i eller flyga över deras territorium om de har information som ger rimliga skäl att anta att luftfartygets last innehåller varor som det enligt detta beslut är förbjudet att leverera, sälja, överföra eller exportera, inbegripet tillhandahållande av beväpnade legosoldater, med undantag för nödlandningar.

Artikel 6

▼M28

1.  
I enlighet med punkterna 5–9 i FN:s säkerhetsråds resolution 2146 (2014), punkt 2 i FN:s säkerhetsråds resolution 2362 (2017) och punkt 2 i FN:s säkerhetsråds resolution 2441 (2018) får medlemsstaterna göra inspektioner på förtecknade fartyg på öppet hav, genom att vidta alla åtgärder som står i proportion till de särskilda omständigheterna, med fullständigt beaktande av internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning, i tillämpliga fall, för att utföra sådana inspektioner och ge fartygen direktiv om att vidta lämpliga åtgärder för att återlämna petroleum, inbegripet råolja och raffinerade petroleumprodukter, till Libyen, med samtycke av och i samarbete med Libyens regering.

▼B

2.  
Innan en inspektion enligt punkt 1 utförs ska medlemsstaterna inhämta samtycke från fartygets flaggstat.
3.  
Medlemsstater som utför en inspektion enligt punkt 1 ska till kommittén omgående lämna in en rapport om inspektionen som innehåller alla relevanta uppgifter, däribland de ansträngningar som gjorts för att inhämta samtycke från fartygets flaggstat.
4.  
Medlemsstater som utför inspektioner enligt punkt 1 ska se till att sådana inspektioner utförs av örlogsfartyg och fartyg som ägs eller drivs av en stat och som endast nyttjas för statliga och icke-kommersiella ändamål.
5.  
Punkt 1 ska inte påverka medlemsstaternas rättigheter, skyldigheter eller ansvar i enlighet med internationell rätt, inbegripet rättigheter eller skyldigheter i enlighet med Förenta nationernas havsrättskonvention, däribland den allmänna principen om en flaggstats exklusiva jurisdiktion när det gäller dess fartyg på öppet hav, med hänsyn till icke-förtecknade fartyg och i alla andra situationer än den som anges i den punkten.
6.  
I bilaga V till detta beslut anges de fartyg som avses i punkt 1 och som förtecknats av kommittén i enlighet med punkt 11 i FN:s säkerhetsråds resolution 2146 (2014).

Artikel 7

▼M10

1.  
En medlemsstat som är flaggstat för ett förtecknat fartyg ska, om förtecknandet av kommittén så föreskriver, ge fartyget direktiv om att inte lasta, transportera eller lossa petroleum, inbegripet råolja och raffinerade petroleumprodukter, som olagligen exporteras från Libyen ombord på fartyget, i avsaknad av direktiv från den libyska regeringens kontaktpunkt som avses i punkt 3 i FN:s säkerhetsråds resolution 2146 (2014).

▼B

2.  
Medlemsstaterna ska, om förtecknandet av kommittén så föreskriver, neka förtecknade fartyg att anlöpa deras hamnar, med undantag för om sådant tillträde krävs för att utföra en inspektion, i en nödsituation eller vid återvändande till Libyen.
3.  
Tillhandahållande av bunkringstjänster, såsom leverans av bränsle eller förnödenheter, eller andra fartygstjänster till förtecknade fartyg ska vara förbjudet för medborgare i medlemsstaterna eller från medlemsstaternas territorier, om förtecknandet av kommittén så föreskriver.
4.  
Punkt 3 ska inte tillämpas om den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten fastställer att tillhandhållandet av sådana tjänster är nödvändigt av humanitära skäl, eller om fartyget återvänder till Libyen. Den berörda medlemsstaten ska underrätta kommittén om eventuella sådana godkännanden.

▼M10

5.  
Finansiella transaktioner avseende petroleum, inbegripet råolja och raffinerade petroleumprodukter, som olagligen exporteras från Libyen ombord på förtecknade fartyg ska, om förtecknandet av kommittén så föreskriver, vara förbjudet för medborgare i medlemsstaterna eller enheter inom deras jurisdiktion eller från medlemsstaternas territorier.

▼B

6.  
I bilaga V anges de fartyg som avses i punkterna 1, 2, 3 och 5 i denna artikel och som förtecknats av kommittén i enlighet med punkt 11 i FN:s säkerhetsråds resolution 2146 (2014).KAPITEL III

INRESERESTRIKTIONER

Artikel 8

▼M28

1.  
Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra inresa till eller transitering genom sina territorier för personer som förts upp på förteckningen och gjorts till föremål för reserestriktioner av säkerhetsrådet eller av den kommitté som inrättats i enlighet med punkt 22 i FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011), punkt 23 i FN:s säkerhetsråds resolution 1973 (2011), punkt 4 i FN:s säkerhetsråds resolution 2174 (2014), punkt 11 i FN:s säkerhetsråds resolution 2213 (2015), punkt 11 i FN:s säkerhetsråds resolution 2362 (2017) och punkt 11 i FN:s säkerhetsråds resolution 2441 (2018) enligt förteckningen i bilaga I.

▼B

2.  

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra inresa eller passage genom deras territorium för personer som

a) 

medverkar till eller är delaktiga i beordrande, överinsyn eller ledning på annat sätt av allvarliga människorättskränkningar mot personer i Libyen, även genom medverkan till eller delaktighet när folkrättsstridiga angrepp, inklusive flygbombningar, mot civilbefolkning och civila anläggningar planeras, leds, beordras eller utförs, eller personer som agerar för eller på deras vägnar eller under deras ledning,

b) 

konstaterats ha varit delaktiga i den repressiva politik som bedrevs av Muammar Gaddafis tidigare regim i Libyen, eller som på annat sätt tidigare haft samröre med den regimen och som alltjämt utgör ett hot mot fred, stabilitet eller säkerhet i Libyen och mot ett framgångsrikt slutförande av den politiska övergångsprocessen,

▼M39

c) 

deltar i eller tillhandahåller stöd till handlingar som hotar freden, stabiliteten eller säkerheten i Libyen, eller hindrar eller undergräver ett framgångsrikt slutförande av den politiska övergångsprocessen, bland annat genom

i) 

planering, ledning eller utförande av handlingar som kränker tillämplig internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt, eller handlingar som innebär kränkningar av de mänskliga rättigheterna, i Libyen,

ii) 

angrepp mot flygplatser eller stationer och terminaler för landtransporter eller kusthamnar i Libyen, eller mot libyska statliga institutioner eller anläggningar eller mot utländska beskickningar i Libyen,

iii) 

tillhandahållande av stöd till väpnade grupper eller kriminella nätverk, genom olagligt utnyttjande av råolja eller andra naturresurser i Libyen,

iv) 

hot eller tvång riktat mot Libyens statliga finansinstitut och Libyan National Oil Company eller deltagande i en handling som kan leda till eller resultera i förskingring av Libyens statliga medel,

v) 

brott mot eller hjälp till undvikande av bestämmelserna i det vapenembargo i Libyen som fastställs i FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011) och artikel 1 i detta beslut,

vi) 

hindrande eller undergrävande av de val som planeras enligt färdplanen för det libyska forumet för politisk dialog,

vii) 

agerande för eller på vägnar av eller under ledning av personer eller enheter som är uppförda på förteckningen,

▼B

d) 

äger eller kontrollerar libyska statliga medel som förskingrats under Muammar Gaddafis tidigare regim i Libyen, vilka kan användas för att hota freden, stabiliteten eller säkerheten i Libyen, eller för att hindra eller undergräva ett framgångsrikt slutförande av den politiska övergångsprocessen,

enligt förteckningen i bilaga II till detta beslut.

3.  
Punkterna 1 och 2 ska inte innebära att en medlemsstat är skyldig att vägra sina egna medborgare inresa till det egna territoriet.
4.  

Punkt 1 ska inte tillämpas om kommittén fastställer att

a) 

en resa är motiverad av brådskande humanitära skäl, inklusive religiösa skyldigheter, eller

b) 

ett undantag skulle främja målen för fred och nationell försoning i Libyen och stabilitet i regionen.

5.  

Punkt 1 ska inte gälla om

a) 

en inresa eller transitering är nödvändig för att genomföra en rättegång, eller

b) 

en medlemsstat i enskilda fall avgör att en inresa eller transitering är nödvändig för att främja freden och stabiliteten i Libyen och om denna inom 48 timmar anmäler detta till kommittén.

6.  

Punkt 2 ska inte påverka de fall då en medlemsstat är bunden av en skyldighet enligt internationell rätt, dvs.

a) 

som värdland för en internationell mellanstatlig organisation,

b) 

som värdland för en internationell konferens sammankallad av eller under överinseende av FN,

c) 

enligt en multilateral överenskommelse som ger privilegier och immunitet, eller

d) 

enligt 1929 års konkordat (Lateranfördraget) mellan Heliga stolen (Vatikanstaten) och Italien.

7.  
Punkt 6 ska anses tillämplig även i de fall när en medlemsstat är värdland för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).
8.  
Rådet ska på vederbörligt sätt informeras i alla de fall då en medlemsstat beviljar ett undantag enligt punkt 6 eller 7.
9.  
Medlemsstaterna får bevilja undantag från de åtgärder som föreskrivs i punkt 2 om resan är motiverad av brådskande humanitära skäl eller av deltagande i mellanstatliga möten, inklusive möten som stöds eller anordnas av unionen eller i en medlemsstat som innehar ordförandeskapet i OSSE, där det förs en politisk dialog som direkt främjar demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen i Libyen.
10.  
En medlemsstat som vill bevilja sådana undantag som avses i punkt 9 ska skriftligen anmäla detta till rådet. Undantaget ska anses beviljat såvida inte en eller flera av rådets medlemmar gör en skriftlig invändning inom två arbetsdagar efter det att de mottagit anmälan om det föreslagna undantaget. Om en eller flera av rådets medlemmar har invändningar får rådet med kvalificerad majoritet besluta att bevilja det föreslagna undantaget.
11.  
När en medlemsstat enligt punkterna 6, 7 eller 9 tillåter inresa till eller transitering genom sitt territorium för personer som förtecknas i bilaga I eller II ska tillståndet endast gälla det ändamål för vilket det ges och de personer som berörs av detta.KAPITEL IV

FRYSNING AV PENNINGMEDEL OCH EKONOMISKA RESURSER

Artikel 9

▼M28

1.  
Alla penningmedel, andra finansiella tillgångar och ekonomiska resurser ska frysas som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av personer och enheter som förts upp på förteckningen och som är föremål för frysning av tillgångar av säkerhetsrådet eller av den kommitté som inrättats i enlighet med punkt 22 i FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011), punkterna 19 och 23 i FN:s säkerhetsråds resolution 1973 (2011), punkt 4 i FN:s säkerhetsråds resolution 2174 (2014), punkt 11 i FN:s säkerhetsråds resolution 2213 (2015), punkt 11 i FN:s säkerhetsråds resolution 2362 (2017) och punkt 11 i FN:s säkerhetsråds resolution 2441 (2018), i enlighet med bilaga III.

▼B

2.  

Alla penningmedel, andra finansiella tillgångar och ekonomiska resurser ska frysas som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av följande personer som

a) 

medverkar till eller är delaktiga i beordrande, överinsyn eller ledning på annat sätt av allvarliga människorättskränkningar mot personer i Libyen, inbegripet genom att vara inblandade i eller delaktiga i att, i strid med folkrätten, planera, leda, beordra eller genomföra attacker, däribland flygbombningar, mot civilbefolkningen och civila anläggningar, eller libyska myndigheter, personer eller enheter som har brutit mot eller bidragit till överträdelse av bestämmelserna i FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011) eller bestämmelserna i detta beslut, eller personer eller enheter som agerar på deras vägnar eller under deras ledning, eller som ägs eller kontrolleras av dessa, eller personer och enheter som förtecknas i bilaga III till detta beslut,

b) 

konstaterats ha varit delaktiga i den repressiva politik som bedrevs av Muammar Gaddafis tidigare regim i Libyen, eller som på annat sätt tidigare haft samröre med den regimen och som alltjämt utgör ett hot mot fred, stabilitet eller säkerhet i Libyen och mot ett framgångsrikt slutförande av den politiska övergångsprocessen,

▼M39

c) 

deltar i eller tillhandahåller stöd till handlingar som hotar freden, stabiliteten eller säkerheten i Libyen, eller hindrar eller undergräver ett framgångsrikt slutförande av den politiska övergångsprocessen, bland annat genom

i) 

planering, ledning eller utförande av handlingar som kränker tillämplig internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt, eller handlingar som innebär kränkningar av de mänskliga rättigheterna, i Libyen,

ii) 

angrepp mot flygplatser eller stationer och terminaler för landtransporter eller kusthamnar i Libyen, eller mot libyska statliga institutioner eller anläggningar eller mot utländska beskickningar i Libyen,

iii) 

tillhandahållande av stöd till väpnade grupper eller kriminella nätverk, genom olagligt utnyttjande av råolja eller andra naturresurser i Libyen,

iv) 

hot eller tvång riktat mot Libyens statliga finansinstitut och Libyan National Oil Company eller deltagande i en handling som kan leda till eller resultera i förskingring av Libyens statliga medel,

v) 

brott mot eller hjälp till undvikande av bestämmelserna i det vapenembargo i Libyen som fastställs i FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011) och artikel 1 i detta beslut,

vi) 

hindrande eller undergrävande av de val som planeras enligt färdplanen för det libyska forumet för politisk dialog,

vii) 

agerande för eller på vägnar av eller under ledning av personer eller enheter som är uppförda på förteckningen,

▼B

d) 

äger eller kontrollerar libyska statliga medel som förskingrats under Muammar Gaddafis tidigare regim i Libyen, vilka kan användas för att hota freden, stabiliteten eller säkerheten i Libyen eller för att hindra eller undergräva ett framgångsrikt slutförande av den politiska övergångsprocessen,

enligt förteckningen i bilaga IV.

3.  
Alla penningmedel, andra finansiella tillgångar och ekonomiska resurser som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av de enheter som är uppförda på förteckningen i bilaga VI och som sedan den 16 september 2011 är frysta, ska förbli frysta.
4.  
Inga penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt göras tillgängliga för eller utnyttjas till gagn för de fysiska eller juridiska personer eller enheter som avses i punkterna 1 och 2.
5.  
Förbudet mot att göra penningmedel, finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser tillgängliga för personer eller enheter som avses i punkt 2 ska, i den mån det är tillämpligt på hamnmyndigheter, inte förhindra verkställighet fram till den 15 juli 2011 av avtal som ingåtts före den 7 juni 2011, med undantag för avtal rörande olja, gas och raffinerade produkter.
6.  

Undantag får göras för penningmedel, finansiella tillgångar och ekonomiska resurser som är

a) 

nödvändiga för att täcka grundläggande utgifter, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för allmännyttiga tjänster,

b) 

avsedda endast för betalning av rimliga arvoden och ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster i enlighet med nationell lagstiftning, eller

c) 

är avsedda endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter, i enlighet med nationell lag, för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser,

efter det att den berörda medlemsstaten, när så är lämpligt, har anmält till kommittén att den avser att bevilja tillgång till sådana penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser och förutsatt att kommittén inte har fattat ett negativt beslut inom fem arbetsdagar efter en sådan anmälan.

7.  

Undantag får även göras för penningmedel och ekonomiska resurser som är

a) 

nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, efter det att den berörda medlemsstaten, när så är lämpligt, har anmält ett sådant beslut till kommittén och det har godkänts av kommittén, eller

b) 

föremål för kvarstad i enlighet med ett rättsligt eller administrativt beslut eller en skiljedom, i vilket fall penningmedlen, de andra finansiella tillgångarna eller de ekonomiska resurserna får användas för att uppfylla ett sådant kvarstadsbeslut eller en sådan skiljedom, förutsatt att kvarstadsbeslutet eller domen meddelats före dagen för antagandet av FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011) och inte är till gagn för en person eller enhet som avses i punkt 1 eller 2 i denna artikel, efter det att den berörda medlemsstaten, om så är befogat, har gjort en anmälan till kommittén.

8.  
Vad gäller de personer och enheter som förtecknas i bilaga IV får undantag även göras för penningmedel och ekonomiska resurser som är nödvändiga av humanitära skäl, såsom leverans eller underlättande av leverans av bistånd, inbegripet medicinsk utrustning, livsmedel, elförsörjning, biståndsarbetare och tillhörande bistånd, eller evakuering av utländska medborgare från Libyen.
9.  

Vad gäller de enheter som avses i punkt 3 får undantag även göras för penningmedel, finansiella tillgångar och ekonomiska resurser förutsatt att

a) 

den berörda medlemsstaten har meddelat kommittén sin avsikt att bevilja tillgång till penningmedel, finansiella tillgångar och ekonomiska resurser för ett eller flera av nedanstående ändamål, förutsatt att kommittén inte har fattat ett negativt beslut inom fem arbetsdagar efter en sådan anmälan:

i) 

Humanitära behov.

ii) 

Bränsle, elektricitet och vatten som uteslutande är avsett för civilt bruk.

iii) 

Återupptagande av Libyens produktion och försäljning av kolväten.

iv) 

Upprättande, drift eller förstärkning av den civila regeringens institutioner och den civila offentliga infrastrukturen.

v) 

Underlättande till återupptagande av banksektorns verksamhet, inbegripet stöd till eller underlättande av internationell handel med Libyen.

b) 

den berörda medlemsstaten har meddelat kommittén att dessa penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser inte kommer att göras tillgängliga för eller kunna gagna de personer som avses i punkterna 1, 2 och 3,

c) 

den berörda medlemsstaten i förväg har rådgjort med de libyska myndigheterna om användningen av sådana penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser, och

d) 

den berörda medlemsstaten har informerat de libyska myndigheterna om den anmälan som lämnats i enlighet med denna punkt och de libyska myndigheterna inte har motsatt sig detta inom fem arbetsdagar efter tillgängliggörande av sådana penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser.

10.  
Punkterna 1 och 2 ska inte hindra en på förteckningen uppförd person eller enhet från att göra en betalning i samband med ett avtal som ingåtts innan en sådan person eller enhet togs upp i förteckningen, under förutsättning att den berörda medlemsstaten har fastställt att betalningen inte direkt eller indirekt tas emot av en person eller enhet som avses i punkt 1 eller 2 och under förutsättning att den berörda medlemsstaten, när så är lämpligt, till kommittén har anmält avsikten att göra eller ta emot sådana betalningar eller att bevilja tillgång till penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser för detta ändamål, tio arbetsdagar före ett sådant beviljande.
11.  
Punkt 3 ska inte hindra en på förteckningen uppförd enhet från att göra en betalning i samband med ett avtal som ingåtts innan en sådan enhet fördes upp på förteckningen i enlighet med detta beslut, under förutsättning att den berörda medlemsstaten har fastställt att betalningen inte direkt eller indirekt tas emot av en person eller enhet som avses i punkterna 1, 2 och 3 och att den berörda medlemsstaten till kommittén har anmält avsikten att göra eller ta emot sådana betalningar eller att bevilja tillgång till penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser för detta ändamål, tio arbetsdagar före ett sådant beviljande.
12.  

Med avseende på de personer och enheter som förtecknas i bilaga IV och genom undantag från punkt 2 får medlemsstaternas behöriga myndigheter bevilja frigörandet av vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a) 

Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett skiljedomsbeslut som meddelats före den dag då den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet som avses i punkt 2 fördes upp på förteckningen i bilaga IV, eller för ett rättsligt eller administrativt beslut som meddelats i unionen, eller för ett rättsligt beslut som är verkställbart i den berörda medlemsstaten, före eller efter den dagen.

b) 

Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att betala fordringar som har säkrats genom ett sådant beslut eller har erkänts som giltiga i ett sådant beslut, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar som styr rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c) 

Beslutet är inte till förmån för någon av de fysiska eller juridiska personer eller enheter eller organ som förtecknas i bilaga III, IV eller VI.

d) 

Erkännandet av beslutet står inte i strid med den berörda medlemsstatens offentliga politik.

En medlemsstat ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd som den beviljar enligt denna punkt.

13.  

Punkt 4 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a) 

ränta eller övriga intäkter på dessa konton,

b) 

betalningar i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag från och med vilken dessa konton blev föremål för restriktiva åtgärder, eller

c) 

betalningar i samband med ett rättsligt eller administrativ beslut eller skiljedomsbeslut som meddelats i unionen eller som är verkställbart i den berörda medlemsstaten med avseende på de personer och enheter som förtecknas i bilaga IV,

under förutsättning att denna ränta eller övriga intäkter eller betalningar alltjämt omfattas av punkt 1 eller 2.KAPITEL V

ANDRA RESTRIKTIVA ÅTGÄRDER

▼M9

Artikel 10

1.  
Medlemsstaterna ska begära att deras medborgare, personer som står under deras jurisdiktion och företag som är registrerade inom deras territorium eller faller under deras jurisdiktion visar vaksamhet vid affärer med enheter som är registrerade i Libyen eller faller under Libyens jurisdiktion och personer och enheter som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag samt enheter som ägs eller kontrolleras av dem, i syfte att förhindra affärer som skulle kunna bidra till våldsamheter och bruk av våld mot civilbefolkningen.
2.  
Försäljning, leverans, överföring eller export till Libyen av vissa fartyg och motorer som skulle kunna användas för smuggling av migranter och människohandel, genom medlemsstaternas medborgares försorg eller genom medlemsstaternas territorium, eller med användning av fartyg eller luftfartyg som för deras flagg, ska, oavsett om ursprunget är i deras territorium eller ej, kräva godkännande från de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten.
3.  
Medlemsstaternas behöriga myndigheter får inte godkänna försäljningen, leveransen, överföringen eller exporten av de varor som avses i punkt 2 om de har rimliga skäl att anta att dessa kan komma att användas för smuggling av migranter och människohandel.
4.  
Punkt 2 ska inte gälla försäljning, leverans, överföring eller export från myndigheter i medlemsstater till Libyens regering.

Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta varor som ska omfattas av denna artikel.

▼BKAPITEL VI

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 11

Inga anspråk, inbegripet ersättningsanspråk eller andra anspråk av detta slag, till exempel kvittningsanspråk eller anspråk enligt en garanti, som har samband med avtal eller transaktioner som direkt eller indirekt påverkades helt eller delvis av de åtgärder om vilka beslut fattades i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011), inbegripet åtgärder av unionen eller någon medlemsstat i enlighet med, enligt kraven för eller med anknytning till, genomförandet av säkerhetsrådets relevanta beslut eller åtgärder som omfattas av detta beslut, får beviljas de personer eller enheter som förtecknas i bilaga I, II, III eller IV eller någon annan person eller enhet i Libyen, inbegripet Libyens regering, eller någon annan person eller enhet som gör ett anspråk genom någon sådan person eller enhet eller på någon sådan persons eller enhets vägnar.

Artikel 12

1.  
Rådet ska göra ändringar i bilagorna I, III, V och VI på grundval av beslut som fattats av säkerhetsrådet eller kommittén.
2.  
Rådet ska på förslag av medlemsstater eller unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik fastställa förteckningarna i bilagorna II och IV och anta ändringar av dessa.

Artikel 13

1.  
Om säkerhetsrådet eller kommittén för upp en person eller enhet i förteckningen ska rådet föra upp denna person eller enhet i bilaga I eller III.
2.  
Om rådet beslutar att en person eller enhet ska vara föremål för de åtgärder som avses i artiklarna 8.2 och 9.2, ska det ändra bilagorna II och IV i enlighet med detta.
3.  
Rådet ska meddela sitt beslut, inbegripet skälen för uppförandet i förteckningen, till den person eller enhet som avses i punkterna 1 och 2 antingen direkt, om deras adress är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att sådana personer eller enheter ges tillfälle att inkomma med synpunkter.
4.  
Om synpunkter lämnas, eller om väsentlig ny bevisning läggs fram, ska rådet ompröva sitt beslut och informera den berörda personen eller enheten om detta.

Artikel 14

Om kommittén förtecknar ett fartyg som avses i artiklarna 6.1, 7.1, 7.2, 7.3 och 7.5 ska rådet föra upp det fartyget i bilaga V.

Artikel 15

1.  
Bilagorna I, II, III, IV och VI ska innehålla de av säkerhetsrådet eller kommittén lämnade skälen till att de berörda förtecknade personerna och enheterna har tagits upp i förteckningen med avseende på bilagorna I, III och VI.
2.  
Bilagorna I, II, III, IV och VI ska också innehålla den av säkerhetsrådet eller kommittén lämnade information som behövs för att identifiera de berörda personerna eller enheterna, förutsatt att sådan information finns att tillgå, med avseende på bilagorna I, III och VI. När det gäller personer kan sådan information bestå av namn och alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och ID-kortsnummer, kön, adress, om den är känd, samt befattning eller yrke. När det gäller enheter kan uppgifterna inbegripa namn, plats och datum för registrering samt registreringsnummer och driftsställe. Bilagorna I, III och VI ska också innehålla datum för säkerhetsrådets eller kommitténs uppförande på förteckningen.

Artikel 16

För att maximera verkan av de åtgärder som avses i detta beslut ska unionen uppmuntra tredjestater att anta liknande restriktiva åtgärder.

Artikel 17

1.  
Detta beslut ska, beroende på vad som är lämpligt, ses över, ändras eller upphävas, särskilt på grundval av tillämpliga beslut av säkerhetsrådet.
2.  
De åtgärder som avses i artiklarna 8.2 och 9.2 ska regelbundet ses över, åtminstone var tolfte månad. De ska upphöra att gälla för de berörda personerna och enheterna om rådet i enlighet med det förfarande som avses i artikel 12.2 fastställer att villkoren för tillämpningen av dem inte längre är uppfyllda.

▼M40 —————

▼B

Artikel 18

Beslut 2011/137/Gusp ska upphöra att gälla.

Artikel 19

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

▼M7
BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER DE PERSONER SOM AVSES I ARTIKEL 8.1

1.    Namn: 1: ABDULQADER 2: MOHAMMED 3: AL-BAGHDADI 4: ingen uppgift

Titel: Dr. Befattning: chef för revolutionskommittéernas sambandskontor. Födelsedatum:1 juli 1950. Födelseort: ingen uppgift. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: B010574. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Tunisien (tros befinna sig i fängelse i Tunisien). Uppförd på förteckningen:26 februari 2011 (ändrad den 26 mars 2015, 2 april 2012). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Tros vara avliden. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5519275

2.    Namn: 1: ABDULQADER 2: YUSEF 3: DIBRI 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift. Befattning: säkerhetschef för Muammar Gaddafis personliga säkerhet. Födelsedatum: 1946. Födelseort: Hun, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: ingen uppgift. Uppförd på förteckningen:26 februari 2011. Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525715

3.    Namn: 1: SAYYID 2: MOHAMMED 3: QADHAF AL-DAM (MOHAMMED GADDAF AL-DAM) 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift. Befattning: ingen uppgift. Födelsedatum: 1948. Födelseort: a) Sirt, Libyen b) Egypten. Alias (säkerställt): Sayed M. Gaddef Eddam. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: Libyskt passnummer 513519. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: ingen uppgift. Uppförd på förteckningen:26 februari 2011 (ändrad den 1 april 2016). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525735

4.    Namn: 1: QUREN 2: SALIH 3: QUREN 4: AL QADHAFI (QURAN SALIH QURAN AL-GADDAFI)

Titel: ingen uppgift. Befattning: Libyens ambassadör i Tchad. Födelsedatum: ingen uppgift. Födelseort: ingen uppgift. Alias (säkerställt): Akrin Saleh Akrin. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Egypten. Uppförd på förteckningen:17 mars 2011 (ändrad den 26 mars 2015, 26 september 2014). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5519275

5.    Namn: 1: AMID 2: HUSAIN 3: AL KUNI 4: ingen uppgift

Titel: Överste. Befattning: guvernör i Ghat (södra Libyen). Födelsedatum: ingen uppgift. Födelseort: ingen uppgift. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Libyen (tros befinna sig i södra Libyen). Uppförd på förteckningen:17 mars 2011 (ändrad den 26 september 2014, 2 april 2012). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud).

▼M46

6.    Namn: 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Titel: ingen uppgift. Befattning: a) direktör, Organisationen för yttre säkerhet, b) chef för den yttre underrättelsetjänsten. Födelsedatum:4 april 1944. Födelseort: Alrhaybat. Alias (säkerställt): a) Dorda Abuzed OE, b) Abu Zayd Umar Hmeid Dorda. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: libyskt passnummer FK117RK0, utfärdat den 25 november 2018, utfärdat i Tripoli (datum då passet löper ut: 24 november 2026). Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Libyen (tros vara avliden). Uppförd på förteckningen: den 26 februari 2011 (ändrad den 27 juni 2014, 1 april 2016, 25 februari 2020, 18 juli 2022). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppförd på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar).

▼M7

7.    Namn: 1: ABU 2: BAKR 3: YUNIS 4: JABIR

Titel: Generalmajor. Befattning: försvarsminister. Födelsedatum: 1952. Födelseort: Jalu, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: ingen uppgift. Uppförd på förteckningen:26 februari 2011 (ändrad den 2 april 2012). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppförd på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar). Tros vara avliden. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525775

8.    Namn: 1: MATUQ 2: MOHAMMED 3: MATUQ 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift. Befattning: sekreterare för samhällstjänster. Födelsedatum: 1956. Födelseort: al-Khums, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: ingen uppgift. Uppförd på förteckningen:26 februari 2011 (ändrad den 2 april 2012). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppförd på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar). Tros vara tillfångatagen på okänd ort. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525795

▼M32

9.    Namn: 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI (MUAMMAR MUHAMMAD ABU MINYAR GADDAFI)

Titel: ingen uppgift. Befattning: ingen uppgift. Födelsedatum:1 januari 1978Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): Aisha Muhammed Abdul Salam (libyskt passnummer: 215215). Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: a) omanskt passnummer 03824970, utfärdat den 4 maj 2014, utfärdat i Muscat, Oman (datum då passet löper ut: 3 maj 2024) b) libyskt passnummer 428720 c) B/011641. Nationellt identitetsnr: 98606612. Adress: Sultanatet Oman (tros befinna sig i Sultanatet Oman). Uppförd på förteckningen: den 26 februari 2011 (ändrad den 11 november 2016, 26 september 2014, 21 mars 2013, 2 april 2012, 25 februari 2020). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Webblänk till Interpol‐UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815

▼M7

10.    Namn: 1: HANNIBAL 2: MUAMMAR 3: QADHAFI (HANIBAL MUAMMAR GADDAFI) 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift. Befattning: ingen uppgift. Födelsedatum:20 september 1975. Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: Libyen B/002210. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Libanon (frihetsberövad). Uppförd på förteckningen:26 februari 2011 (ändrad den 11 november 2016, 26 september 2014, 2 april 2012). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525835

11.    Namn: 1: KHAMIS 2: MUAMMAR 3: QADHAFI (KHAMIS MUAMMAR GADDAFI) 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift. Befattning: ingen uppgift. Födelsedatum: 1978. Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: ingen uppgift. Uppförd på förteckningen:26 februari 2011 (ändrad den 26 september 2014, 2 april 2012). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Tros vara avliden. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525855

12.    Namn: 1: MOHAMMED 2: MUAMMAR 3: QADHAFI (MUHAMMAD MUAMMAR GADDAFI) 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift. Befattning: ingen uppgift. Födelsedatum: 1970. Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Sultanatet Oman (tros befinna sig i Sultanatet Oman). Uppförd på förteckningen:26 februari 2011 (ändrad den 26 september 2014, 4 september 2013, 2 april 2012). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525875

13.    Namn: 1: MUAMMAR 2: MOHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI (MUAMMAR MUHAMMAD ABU MINYAR GADDAFI)

Titel: ingen uppgift. Befattning: revolutionsledare, överbefälhavare. Födelsedatum: 1942. Födelseort: Sirt, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: ingen uppgift. Uppförd på förteckningen:26 februari 2011 (ändrad den 4 september 2013, 2 april 2012). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Tros vara avliden. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525895

14.    Namn: 1: MUTASSIM 2: QADHAFI (MUTASSIM GADDAFI) 3: ingen uppgift 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift. Befattning: nationell säkerhetsrådgivare. Födelsedatum: a) 1976 b)5 februari 1974. Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): a) Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi b) Muatassim Billah Abuminyar Qadhafi. Alias (ej säkerställt): a) Muatasmblla b) Muatasimbllah c) Moatassam. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: Libyen B/001897. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: ingen uppgift. Uppförd på förteckningen:26 februari 2011 (ändrad den 1 april 2016, 26 september 2014, 2 april 2012). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Tros vara avliden. Uppges ha avlidit i Sirt, Libyen den 20 oktober 2011. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525915

▼M44

15.    Namn: 1: SAADI 2: QADHAFI (AL-SAADI GADDAFI) 3: ingen uppgift 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift Befattning: befälhavare för specialstyrkorna. Födelsedatum: a)27 maj 1973b)1 januari 1975. Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: a) 014797 b) 524521 c) libyskt passnummer AA862825, utfärdat den 19 maj 2021 i Tripoli (utgångsdatum den 18 maj 2029) Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Libyen (frihetsberövad). Uppförd på förteckningen:26 februari 2011 (ändrad den 28 januari 2022, 26 mars 2015, 2 april 2012, 14 mars 2012). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppförd på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar).

▼M7

16.    Namn: 1: SAIF AL-ARAB 2: QADHAFI (SAYF AL-ARAB GADDAFI) 3: ingen uppgift 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift. Befattning: ingen uppgift. Födelsedatum: 1982. Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: ingen uppgift. Uppförd på förteckningen:26 februari 2011 (ändrad den 2 april 2012). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppförd på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar). Tros vara avliden. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525955

17.    Namn: 1: SAIF AL-ISLAM 2: QADHAFI (SAYF AL-ISLAM GADDAFI) 3: ingen uppgift 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift. Befattning: direktör för Gaddafi-stiftelsen. Födelsedatum:25 juni 1972. Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: Libyen B014995. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Libyen (tros ha begränsad rörelsefrihet i Zintan, Libyen). Uppförd på förteckningen:26 februari 2011 (ändrad den 11 november 2016, 26 september 2014, 2 april 2012). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525975

18.    Namn: 1: ABDULLAH 2: AL-SENUSSI (ABDULLAH AL-SANUSI) 3: ingen uppgift 4: ingen uppgift

Titel: Överste. Befattning: direktör för den militära underrättelsetjänsten. Födelsedatum: 1949. Födelseort: Sudan. Alias (säkerställt): a) Abdoullah Ould Ahmed (Passnummer: B0515260. Födelsedatum: 1948. Födelseort: Anefif (Kidal), Mali. Datum för utfärdande: 10 januari 2012. Ort för utfärdande: Bamako, Mali. Datum då passet löper ut: 10 januari 2017.) b) Abdoullah Ould Ahmed (maliskt identitetsnr 073/SPICRE. Födelseort: Anefif, Mali. Datum för utfärdande: 6 december 2011. Ort för utfärdande: Essouck, Mali.) Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Libyen (tros vara frihetsberövad i Libyen). Uppförd på förteckningen:26 februari 2011 (ändrad den 27 juni 2014, 21 mars 2013). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppförd på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525995

19.    Namn: 1: SAFIA 2: FARKASH 3: AL-BARASSI (SAFIYA FARKASH AL-BARASI) 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift. Befattning: ingen uppgift. Födelsedatum: omkring 1952. Födelseort: al-Bayda, Libyen. Alias (säkerställt): Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, född den 1 januari 1953 (omanskt passnummer 03825239. Datum för utfärdande: den 4 maj 2014. Datum då passet löper ut: 3 maj 2024). Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: 03825239 Nationellt identitetsnr: 98606491. Adress: a) Sultanatet Oman b) (tros befinna sig i Egypten). Uppförd på förteckningen:24 juni 2011 (ändrad den 1 april 2016, 26 mars 2015, 26 september 2014, 4 september 2013, 2 april 2012, 13 februari 2012). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 och punkt 19 i resolution 1973 (reseförbud, frysning av tillgångar). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526015

20.    Namn: 1: ABDELHAFIZ 2: ZLITNI 3: ingen uppgift 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift. Befattning: a) minister för planering och finanser i överste Muammar Gaddafis regering b) sekreterare för allmänna folkkommittén för finanser och planering c) tillförordnad chef för Libyens centralbank. Födelsedatum: 1935. Födelseort: ingen uppgift. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Libyen. Uppförd på förteckningen:24 juni 2011 (ändrad den 11 november 2016, 26 september 2014). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 och punkt 19 i resolution 1973 (reseförbud, frysning av tillgångar). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526035

▼M25

21.    Namn: 1: ERMIAS 2: ALEM 3: ingen uppgift 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift. Befattning: ledare av ett transnationellt nätverk för människohandel. Födelsedatum: omkring 1980. Födelseort: Eritrea. Alias (säkerställt): Ermias Ghermay Guro. Alias (ej säkerställt): a) Ermies Ghermay b) Ermias Ghirmay Nationalitet: eritreansk. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: (Känd adress: Tripoli, Tarig sure nr 51, flyttade sannolikt till Sabrata 2015.) Uppförd på förteckningen:7 juni 2018. Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 22a i resolution 1970 (2011), punkt 4 a i resolution 2174 (2014), punkt 11 a i resolution 2213 (2015).

Ytterligare information

Ermias Alem har dokumenteras utförligt av ett flertal tillförlitliga källor, inbegripet brottsutredningar, vilka identifierat honom som en av de viktigaste aktörerna i Afrika söder om Sahara när det gäller människohandel i Libyen. Ermias Alem är ledare för ett transnationellt nätverk som är ansvarigt för människohandel och smuggling av tusentals migranter, i synnerhet från Afrikas horn till den libyska kusten och därifrån vidare till destinationsländer i Europa samt Förenta staterna. Han har beväpnade män till sitt förfogande, liksom även lagerutrymmen och fångläger där enligt rapporter migranter utsätts för allvarliga människorättskränkningar. Han har ett nära samarbete med libyska smugglingsnätverk som Mustafas och anses utgöra deras ”östra leveranskedja”. Hans nätverk sträcker sig från Sudan till Libyens kust och till Europa (Italien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Sverige, Förenade kungariket) och Förenta staterna. Alem kontrollerar privata fångläger kring Libyens nordvästra kust där migranter hålls fångna och där de har utsatts för allvarliga kränkningar. Från dessa läger transporteras migranter till Sabrata eller al-Zawiya. De senaste åren har Alem organiserat flera farliga resor över havet som utsatt migranter (inklusive många minderåriga) för livsfara. Domstolen i Palermo (Italien) utfärdade under 2015 arresteringsordrar mot Ermias Alem för smuggling av tusentals migranter under omänskliga förhållanden, inbegripet skeppsbrottet den 13 oktober 2013 i närheten av Lampedusa i Italien, då 266 människor dog.

22.    Namn: 1: FITIWI 2: ABDELRAZAK 3: ingen uppgift 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift. Befattning: ledare av ett transnationellt nätverk för människohandel. Födelsedatum: omkring (30–35 år gammal). Födelseort: Massaua, Eritrea. Alias (säkerställt): Abdurezak, Abdelrazaq, Abdulrazak, Abdrazzak Alias (ej säkerställt): Fitwi Esmail Abdelrazak Nationalitet: eritreansk. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: ingen uppgift. Uppförd på förteckningen:7 juni 2018. Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 22a i resolution 1970 (2011), punkt 4 a i resolution 2174 (2014), punkt 11 a i resolution 2213 (2015).

Ytterligare information

Fitiwi Abdelrazak är ledare för ett transnationellt nätverk som är ansvarigt för människohandel och smuggling av tusentals migranter, i synnerhet från Afrikas horn till den libyska kusten och därifrån vidare till destinationsländer i Europa samt Förenta staterna. Fitiwi Abdelrazak har i öppna källor och i flera brottsutredningar identifierats som en av de ledande aktörerna med ansvar för utnyttjandet av och kränkningarna mot ett stort antal migranter i Libyen. Abdelrazak har omfattande kontakter med libyska smugglingsnätverk och har samlat på sig stora förmögenheter genom olaglig handel med migranter. Han har beväpnade män till sitt förfogande, liksom även lagerutrymmen och fångläger där allvarliga människorättskränkningar sker. Hans nätverk består av celler och sträcker sig från Sudan, Libyen och Italien till destinationsländer för migranter. Migranterna i hans läger köps även från andra parter, däribland andra lokala interneringsanläggningar. Från dessa läger transporteras migranter till den libyska kusten. Abdelrazak har organiserat otaliga farliga sjöresor som utsatt migranter (inbegripet minderåriga) för livsfara. Abdelrazak kopplas till minst två skeppsbrott med dödlig utgång mellan april 2014 och juli 2014.

▼M32

23.    Namn: 1: AHMAD 2: OUMAR 3: IMHAMAD 4: AL-FITOURI

Titel: ingen uppgift. Befattning: befälhavare för milisen Anas al-Dabbashi, ledare för ett transnationellt nätverk för människohandel. Födelsedatum:7 maj 1988. Födelseort: (möjligen Sabrata, distriktet Talil). Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): a) al-Dabachi b) Al Ammu c) The Uncle d) al-Ahwal e) Al Dabbashi. Nationalitet: libysk. Passnummer: libyskt passnummer LY53FP76, utfärdat den 29 september 2015, utfärdat i Tripoli. Nationellt identitetsnr: 119880387067. Adress: a) Garabulli, Libyen b) al-Zawiya, Libyen c) Dbabsha‐Sabrata. Uppförd på förteckningen: den 7 juni 2018 (ändrad den 17 september 2018, 25 februari 2020). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 22 a i resolution 1970 (2011), punkt 4 a i resolution 2174 (2014), punkt 11 a i resolution 2213 (2015). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

Ytterligare information

Ahmad Imhamad är befälhavare för milisen Anas al-Dabbashi, som tidigare var aktiv i kustområdet mellan Sabrata och Melita. Imhamad är en viktig ledare inom olagliga verksamheter med anknytning till människohandel. Klanen al-Dabbashi och deras milis odlar dessutom förbindelser med terroristgrupper och våldsamma extremistgrupper. Imhamad är för närvarande aktiv i området kring al-Zawiya sedan de våldsamma sammandrabbningarna med andra miliser och rivaliserande smugglingsorganisationer i kustområdet i oktober 2017, som orsakade över 30 dödsfall, inbegripet bland civila. Efter att ha drivits bort tillkännagav Ahmad Imhamad den 4 december 2017 sin avsikt att återvända till Sabrata med vapenmakt. Det finns omfattande bevis för att Imhamads milis har varit direkt inblandad i olaglig människohandel och människosmuggling och att hans milis kontrollerar avreseplatser för migranter, läger, säkra gömställen och båtar. Det finns uppgifter som stöder slutsatsen att Imhamad har utsatt migranter (inbegripet minderåriga) för brutala och i vissa fall dödliga situationer på land och till sjöss. Efter våldsamma sammandrabbningar mellan Imhamads milis och andra miliser i Sabrata påträffades tusentals migranter (många av dem i dåligt skick), de flesta av dem i center tillhörande Anas al-Dabbashi-martyrernas brigad och al-Ghul-milisen. Klanen al-Dabbashi och den därtill knutna milisen Anas al-Dabbashi har sedan lång tid tillbaka förbindelser med Islamiska staten i Irak och Levanten (Isil) och därtill anslutna grupper.

Flera verksamma medlemmar i Isil har hört till dem, däribland Abdallah al-Dabbashi, Isils ”kalif” i Sabrata. Imhamad påstås även vara inblandad i planeringen av mordet på Sami Khalifa al-Gharabli, som utnämnts av kommunfullmäktige i Sabrata för att bekämpa människohandel i juli 2017. Imhamads verksamheter bidrar i stor utsträckning till det ökande våldet och den ökande osäkerheten i västra Libyen och hotar freden och stabiliteten i Libyen och dess grannländer.

▼C3

24.    Namn: 1: MUS'AB 2: MUSTAFA 3: ABU AL QASSIM 4: OMAR

▼M25

Titel: ingen uppgift. Befattning: ledare av ett transnationellt nätverk för människohandel. Födelsedatum: Sabrata, Libyen. Alias (säkerställt): Mus'ab Abu Qarin. Alias (ej säkerställt): a) ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin b) The Doctor c) al-Grein. Nationalitet: libysk Passnummer: a) 782633, utfärdat den 31 maj 2005b) 540794, utfärdat den 12 januari 2008. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: ingen uppgift. Uppförd på förteckningen:7 juni 2018. Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 22a i resolution 1970 (2011), punkt 4a i resolution 2174 (2014), punkt 11a i resolution 2213 (2015). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

Ytterligare information

Mus'ab Mustafa är en central aktör inom människohandel och smuggling av migranter i området Sabrata, men arbetar även från al-Zawiya och Garibulli. Hans transnationella nätverk täcker Libyen, europeiska destinationer, länder söder om Sahara för rekrytering av migranter och arabiska länder för den finansiella sektorn. Tillförlitliga källor har dokumenterat att han i sin verksamhet inom människohandel och människosmuggling har samverkat med Ermias Alem, som sköter ”den östra leveranskedjan” åt Mustafa. Det finns bevis för att Mustafa har upprätthållit förbindelser med andra aktörer inom människohandeln, främst Mohammed al-HadiadaHh (kusin och ledare för al-Nasr-brigaden, som också har föreslagits att föras upp på förteckningen) i al-Zawiya. En tidigare medhjälpare till Mustafa, som nu samarbetar med de libyska myndigheterna, påstår att Mustafa organiserade resor över havet för 45 000  personer bara under 2015, varvid migranterna (inklusive barn) utsattes för livsfara. Mustafa var organisatören bakom en resa den 18 april 2015 som slutade med att 800 personer miste livet vid ett skeppsbrott i Siciliensundet. Det finns bevis, bland annat från FN:s expertpanel, som visar att han är ansvarig för att migranter hålls fångna under brutala förhållanden, inbegripet i Tripoli nära området al-Wadi och badorter nära Sabrata. Mustafa rapporteras ha stått al-Dabbashi-klanen i Sabrata nära, tills en konflikt om en ”skyddsskatt” bröt ut. Källor har rapporterat att Mustafa har betalat personer som står nära våldsamma extremister i Sabrataområdet för att få tillstånd att smuggla migranter åt våldsamma extremistkretsar som tjänar pengar på att utnyttja olaglig invandring. Mustafa har kopplingar till ett nätverk av smugglare som består av salafistiska väpnade grupper i Tripoli, Sabha och Kufra.

▼M32

25.    Namn: 1: MOHAMMED 2: AL AMIN 3: AL-ARABI 4: KASHLAF

Titel: ingen uppgift. Befattning: Befälhavare för Shuhada al-Nasr-brigaden, vaktchef vid oljeraffinaderiet i al-Zawiya. Födelsedatum:2 december 1985. Födelseort: al-Zawiya, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): a) Kashlaf b) Koshlaf c) Keslaf d) al‐Qasab. Nationalitet: libysk. Passnummer: C17HLRL3, utfärdat den 30 december 2015, utfärdat i al-Zawiya. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: al-Zawiya, Libyen. Uppförd på förteckningen: den 7 juni 2018 (ändrad den 17 september 2018, 25 februari 2020). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 22 a i resolution 1970 (2011), punkt 4 a i resolution 2174 (2014), punkt 11 a i resolution 2213 (2015).

Ytterligare information

Mohammed al-Hadi är ledare för Shuhada al Nasr-brigaden i al-Zawiya, västra Libyen. Hans milis kontrollerar raffinaderiet i al-Zawiya, en central knutpunkt för smuggling av migranter. Al-Hadi kontrollerar även förvarsenheter, bland annat förvarsenheten i Nasr – som nominellt står under DCIM:s kontroll. Flera källor har kunnat fastställa att al-Hadis nätverk är ett av de mest framträdande inom smuggling av migranter och utnyttjande av migranter i Libyen. Al-Hadi har omfattande kopplingar till chefen för den lokala kustbevakningsenheten i al-Zawiya, al-Rahman al‐Milad, vars enhet hejdar båtar med migranter, ofta från rivaliserande nätverk för smuggling av migranter. Migranterna förs då till förvarsenheter som står under al Nasr-milisens kontroll, där de uppges förvaras under svåra förhållanden. Expertpanelen för Libyen samlade in bevis för att migranter ofta hade misshandlats medan andra, främst kvinnor från länder söder om Sahara och från Marocko, såldes på den lokala marknaden som sexslavar. Panelen har också konstaterat att al-Hadi samarbetar med andra väpnade grupper och att han vid flera tillfällen under 2016 och 2017 varit inblandad i våldsamma sammandrabbningar.

▼M25

26.    Namn: 1: ABD 2: AL-RAHMAN 3: AL-MILAD 4: ingen uppgift.

Titel: ingen uppgift. Befattning: Befälhavare för kustbevakningen i al-Zawiya Födelsedatum: omkring (29 år gammal). Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): a) Rahman Salim Milad b) al-Bija. Nationalitet: libysk. Passnr: ingen uppgift. Nationellt identitetsnummer: ingen uppgift. Adress: al-Zawiya, Libyen. Uppförd på förteckningen:7 juni 2018. Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 22a i resolution 1970 (2011), punkt 4a i resolution 2174 (2014), punkt 11a i resolution 2213 (2015).

Ytterligare information

Abd al Rahman al-Milad leder den regionala kustbevakningsenheten i al-Zawiya som genomgående kopplas samman med våld mot migranter och andra människosmugglare. FN:s expertpanel hävdar att Milad, och annan kustbevakningspersonal, är direkt inblandade i sänkningen av en båt med migranter med hjälp av eldvapen. al-Milad samverkar med andra migrantsmugglare, till exempel Mohammed al-Hadi (som också har föreslagits att föras upp på förteckningen) som, påstår källor, skyddar honom så att han kan utföra brottslig verksamhet med anknytning till människohandel och smuggling av migranter. Flera vittnen i brottsutredningar har påstått att de till havs plockades upp av väpnade män på ett kustbevakningsfartyg med namnet Tallil (vilket används av al-Milad) och forslades till förvarsenheten i al-Nasr, där de uppges förvaras under brutala förhållanden och utsättas för misshandel.

▼M32

27.    Namn: 1: IBRAHIM 2: SAEED 3: SALIM 4: JADHRAN

Titel: ingen uppgift. Befattning: ledare för väpnade miliser. Födelsedatum:29 oktober 1982. Födelseort: ingen uppgift. Alias (säkerställt): Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: libysk. Passnummer: S/263963; utfärdat den 8 november 2012. Nationellt identitetsnr: a) 119820043341 b) Personligt id-nummer: 137803. Adress: ingen uppgift. Uppförd på förteckningen: den 11 september 2018 (ändrad den 25 februari 2020). Övrig information: Moderns namn är Salma Abdula Younis (Salma Abdula Yunis). Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 11 b, 11 c och 11 d i resolution 2213 (2015) och punkt 11 i resolution 2362 (2017).

Ytterligare information

— 
Libyens nationella åklagarmyndighet har utfärdat en arresteringsorder mot personen i fråga i vilken han anklagas för ett antal brott.
— 
Personen i fråga har utfört väpnade attentat och attacker, senast den 14 juni 2018, mot oljeanläggningar i Libyens oljeproducerande region som ledde till att dessa anläggningar förstördes.
— 
Attackerna i den oljeproducerande regionen ledde till att många av dess invånare dödades eller skadades och innebar att civilas liv var i fara.
— 
Attackerna har periodvis stoppat Libyens oljeexport mellan 2013 och 2018, vilket har lett till avsevärda förluster för den libyska ekonomin.
— 
Personen i fråga har försökt exportera olja olagligt.
— 
Personen i fråga rekryterar utländska stridande till upprepade attacker mot den oljeproducerande regionen.
— 
Personen i fråga bidrar genom sina handlingar till att destabilisera Libyen och hindrar de libyska parterna från att lösa den politiska krisen och genomföra Förenta nationernas handlingsplan.

▼M27

28.    Namn: 1: SALAH 2: BADI 3: ingen uppgift 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift Uppförande på förteckningen: Högt uppsatt befälhavare inom den väpnade Al-Somood front, som är motståndare till den nationella samlingsregeringen och även är känd som Fakhr eller ”Pride of Libya”, och Misratan Al Marsa Central Shield brigade Födelsedatum: ingen uppgift Födelseort: ingen uppgift Alias (säkerställt): ingen uppgift Alias (ej säkerställt): ingen uppgift Nationalitet: ingen uppgift Passnr: ingen uppgift Nationellt identitetsnr: ingen uppgift Adress: ingen uppgift Uppförd på förteckningen:16 november 2018Övriga uppgifter: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 22 a i resolution 1970 (2011), punkt 4 a i resolution 2174 (2014), punkt 11 a i resolution 2213 (2015).

Ytterligare information

— 
Salah Badi har konsekvent försökt att undergräva en politisk lösning i Libyen genom sitt stöd till väpnat motstånd. Bevis i öppna källor bekräftar att Salah Badi är en högt uppsatt befälhavare inom den väpnade Al-Somood front, som är motståndare till den nationella samlingsregeringen och även är känd som Fakhr eller ”Pride of Libya”, och Misratan Al Marsa Central Shield brigade.
— 
Han har haft en ledande roll vid de strider i Tripoli på senare tid som inleddes den 27 augusti 2018, då minst 115 personer dödades, mestadels civila. Unsmil hänvisade specifikt till styrkor under hans befäl i sin uppmaning till samtliga parter i striderna att upphöra med våldet (och de påmindes då om att det är förbjudet enligt internationell humanitär rätt att angripa civila och civila anläggningar).
— 
I slutet av 2016 och under 2017 ledde Salah Badi miliser som är motståndare till den nationella samlingsregeringen i angrepp mot Tripoli vid upprepade försök att ta makt från den nationella samlingsregeringen och återinsätta Kalifa al-Ghawails icke erkända ”nationella räddningsregering”. Den 21 februari 2017 framträdde Badi bredvid stridsvagnar i en YouTube-video som spelats in utanför hotell Rixos i Tripoli och hotade att ta sig an den icke erkända nationella samlingsregeringen. Den 26–27 maj 2017 angrep styrkor ur Fakhr Libya (”Pride of Libya”) under ledning av Salah Badi olika platser i Tripoli, bland annat Abu Salim-området och vägen till flygplatsen. Enligt tillförlitliga medierapporter, som bekräftats av sociala medier, använde Badis styrkor stridsvagnar och tungt artilleri under angreppet.

▼M41

29.    Namn: 1: Osama 2: Al Kuni 3: Ibrahim 4: ingen uppgift

Titel: Chef vid förvarsenheten i al-Nasr, al-Zawiya. Befattning: ingen uppgift. Födelsedatum:4 april 1976. Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): a) Osama Milad b) Osama al-Milad c) Osama Zawiya d) Osama Zawiyah e) Osama al Kuni. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: libysk. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: al-Zawiya, Libyen. Uppförd på förteckningen:25 oktober 2021. Övrig information: Som faktisk chef för förvarsenheten i al-Nasr har personen i fråga direkt och/eller via underordnade begått eller stött handlingar som kränker tillämplig internationell människorättslagstiftning eller handlingar som innebär kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Libyen. Personen i fråga har agerat för eller på vägnar av eller under ledning av två personer som är uppförda på förteckningen och som har nära kopplingar till människohandel inom ramen för al-Zawiya-nätverket – Mohamed Kashlaf (nr 25 på förteckningen) och Abdulrahman al-Milad (nr 26 på förteckningen). Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 11 a och 11 f i resolution 2213 (2015), punkt 11 i resolution 2441 (2018).

Ytterligare information

Som faktisk chef för förvarsenheten i al-Nasr har personen i fråga direkt och/eller via underordnade begått eller stött handlingar som kränker tillämplig internationell människorättslagstiftning eller handlingar som innebär kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Libyen. Personen i fråga har agerat för eller på vägnar av eller under ledning av två personer som är uppförda på förteckningen och som har nära kopplingar till människohandel inom ramen för al-Zawiya-nätverket – Mohamed Kashlaf (nr 25 på förteckningen) och Abdulrahman al-Milad (nr 26 på förteckningen). I flera år har förvarsenheten i al-Nasr, al-Zawiya, pekats ut i offentlig och konfidentiell rapportering som beskriver vad migranter och asylsökande får utstå i Libyen, däribland tortyr, sexuellt och könsrelaterat våld och människohandel. Humanitära organisationer och offer för människohandel har konsekvent identifierat personen i fråga som den faktiska chefen för förvarsenheten. Tre personer som arbetat vid förvarsenheten i al-Nasr har dömts till fängelse för tortyr av migranter i förvarsenheten.

▼B
BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER DE PERSONER OCH ENHETER SOM AVSES I ARTIKEL 8.2

A.   Personer 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

▼M30 —————

▼B

2.

ABU SHARIYA

Befattning: Biträdande chef för organet för yttre säkerhet

Svåger till Muammar Gaddafi.

Framträdande företrädare för Gaddafi-regimenen och i denna egenskap nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

28.2.2011

▼M23 —————

▼B

►M23  3. ◄

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Födelsedatum: 1946

Födelseort: Taraghin

Muammar Gaddafis samordningschef. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

28.2.2011

▼M40 —————

▼B

►M23  5. ◄

FARKASH, Mohammed Busharaya

Födelsedatum: 1 juli 1949

Födelseort: al-Bayda

F.d. underrättelsechef vid kontoret för yttre säkerhet.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

28.2.2011

►M23  6. ◄

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou (AL-QASIM AL-ZWAI, Mohammed Abu)

 

F.d. generalsekreterare i Allmänna folkkommittén.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

▼M42 —————

▼B

►M23  8. ◄

HIJAZI, Mohammed Mahmud

 

Minister för hälso- och miljöfrågor i överste Muammar Gaddafis regering.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

►M23  9. ◄

HOUEJ, Mohamad Ali (HUIJ, Mohammed Ali)

Födelsedatum: 1949

Födelseort: al-Aziziya (nära Tripoli)

Minister för industri, ekonomi och handel i överste Muammar Gaddafis regering.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

▼M38 —————

▼B

►M23  11. ◄

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug (AL-SHARIF, Ibrahim al-Zarruq)

 

Minister för sociala frågor i överste Muammar Gaddafis regering.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

►M23  12. ◄

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad (FAKHIRI, Abdelkebir Mohammed)

Födelsedatum: 4 maj 1963

Passnummer: B/014965 (giltigt till och med utgången av 2013)

Minister för skolor, högre utbildning och forskning i överste Muammar Gaddafis regering.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

►M23  13. ◄

MANSOUR, Abdallah (MANSUR, Abdallah)

Födelsedatum: 8.7.1954

Passnummer: B/014924 (löpte ut i slutet av 2013)

F.d. nära medarbetare till överste Muammar Gaddafi, hade tidigare en framträdande roll inom säkerhetstjänsten och som direktör inom radio- och TV-bolaget.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

▼M5 —————

▼M36 —————

▼M40 —————

▼M36 —————

▼M45 —————

▼M35

18.

DIAB, Moussa

alias DIAB, Mousa

Kön: man

Moussa Diab är ansvarig för och direkt inblandad i allvarliga människorättskränkningar, inbegripet människohandel och kidnappning samt våldtäkt av och mord på migranter och flyktingar.

Han höll migranter och flyktingar i fångenskap i ett olagligt fångläger i närheten av Bani Walid, där de behandlades på ett omänskligt och förnedrande sätt. Flera migranter och flyktingar dödades när de försökte fly från fånglägret.

21.9.2020

▼M45

19.

Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN (Jevgenij Viktorovitj PRIGOZJIN)

(Евгений Викторович Пригожин)

Födelsedatum: 1 juni 1961

Födelseort: Leningrad, Former USSR (now St. Petersburg, Russian Federation) (Leningrad, f.d. Sovjetunionen, numera Sankt Petersburg, Ryska federationen)

Nationalitet: rysk

Kön: man

Jevgenij Viktorovitj Prigozjin är en rysk affärsman med nära förbindelser, inbegripet ekonomiska, till Wagnergruppen (Wagner Group), en Rysslandsbaserad icke bolagsetablerad privat militär enhet.

På så sätt är Jevgenij Viktorovitj Prigozjin involverad i, och tillhandahåller stöd för, Wagnergruppens verksamhet i Libyen som hotar landets fred, stabilitet och säkerhet.

Wagnergruppen är närmare bestämt involverad i många och upprepade överträdelser av det vapenembargo i Libyen som fastställdes i FN:s säkerhets råds resolution 1970 (2011) och införlivades i artikel 1 i beslut (Gusp) 2015/1333, inbegripet vapenleveranser till och utplacering av legosoldater i Libyen till stöd för Libyens nationella armé. Wagnergruppen har deltagit i många militära operationer mot den FN-stödda nationella samlingsregeringen och har bidragit till att skada Libyens stabilitet och undergräva en fredlig process.

15.10.2020

▼M43

20.

KUZNETSOV, Aleksandr (Alexander) Sergeevich (Aleksandr Sergejevitj KUZNETSOV)

(Александр Сергеевич КУЗНЕЦОВ)

Befattning(ar): Befälhavare för Wagnergruppens (Wagner Group) 1:a attack- och spaningskompani

Anropssignal: Ratibor

Födelsedatum: 8 oktober 1977

Födelseort: Nikolskoye (Nikolskoje), f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen)

Nationalitet: rysk

Wagnergrupps-id: M-0271

Kön: man

Aleksandr Sergejevitj Kuznetsov ingår i befälsstrukturen i Wagnergruppen, en Rysslandsbaserad icke bolagsetablerad privat militär enhet. Han tog 2014 befälet över Wagnergruppens 1:a attack- och spaningskompani. Han skadades i september 2019 i Libyen när han stred tillsammans med libyska nationella befrielsearmén som befälhavare för Wagnergruppens militära insatspersonal. Genom sin ställning och sina handlingar är Kuznetsov ansvarig för Wagnergruppens verksamhet, som hotar freden, säkerheten och stabiliteten i Libyen.

13.12.2021

▼M7
BILAGA III

FÖRTECKNING ÖVER DE PERSONER OCH ENHETER SOM AVSES I ARTIKEL 9.1

A.   Personer

▼M46

6.    Namn: 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Titel: ingen uppgift. Befattning: a) direktör, Organisationen för yttre säkerhet, b) chef för den yttre underrättelsetjänsten. Födelsedatum:4 april 1944. Födelseort: Alrhaybat. Alias (säkerställt): a) Dorda Abuzed OE, b) Abu Zayd Umar Hmeid Dorda. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: libyskt passnummer FK117RK0, utfärdat den 25 november 2018, utfärdat i Tripoli (datum då passet löper ut: 24 november 2026). Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Libyen (tros vara avliden). Uppförd på förteckningen: den 26 februari 2011 (ändrad den 27 juni 2014, 1 april 2016, 25 februari 2020, 18 juli 2022). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppförd på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar).

▼M7

7.    Namn: 1: ABU 2: BAKR 3: YUNIS 4: JABIR

Titel: Generalmajor. Befattning: försvarsminister. Födelsedatum: 1952. Födelseort: Jalu, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: ingen uppgift. Uppförd på förteckningen:26 februari 2011 (ändrad den 2 april 2012). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppfördes på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar). Tros vara avliden. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525775

8.    Namn: 1: MATUQ 2: MOHAMMED 3: MATUQ 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift. Befattning: sekreterare för samhällstjänster. Födelsedatum: 1956. Födelseort: al-Khums, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: ingen uppgift. Uppförd på förteckningen:26 februari 2011 (ändrad den 2 april 2012). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppförd på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar). Tros vara tillfångatagen på okänd ort. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/ notice/search/un/5525795

▼M32

9.    Namn: 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI (MUAMMAR MUHAMMAD ABU MINYAR GADDAFI)

Titel: ingen uppgift. Befattning: ingen uppgift. Födelsedatum:1 januari 1978Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): Aisha Muhammed Abdul Salam (libyskt passnummer: 215215). Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: a) omanskt passnummer 03824970, utfärdat den 4 maj 2014, utfärdat i Muscat, Oman (datum då passet löper ut: 3 maj 2024) b) libyskt passnummer 428720 c) B/011641. Nationellt identitetsnr: 98606612. Adress: Sultanatet Oman (tros befinna sig i Sultanatet Oman). Uppförd på förteckningen: den 26 februari 2011 (ändrad den 11 november 2016, 26 september 2014, 21 mars 2013, 2 april 2012, 25 februari 2020). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Webblänk till Interpol‐UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815

▼M7

10.    Namn: 1: HANNIBAL 2: MUAMMAR 3: QADHAFI (HANIBAL MUAMMAR GADDAFI) 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift. Befattning: ingen uppgift. Födelsedatum:20 september 1975. Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: Libyen B/002210. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Libanon (frihetsberövad). Uppförd på förteckningen:26 februari 2011 (ändrad den 11 november 2016, 26 september 2014, 2 april 2012). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525835

11.    Namn: 1: KHAMIS 2: MUAMMAR 3: QADHAFI (KHAMIS MUAMMAR GADDAFI) 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift. Befattning: ingen uppgift. Födelsedatum: 1978. Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: ingen uppgift. Uppförd på förteckningen:26 februari 2011 (ändrad den 26 september 2014, 2 april 2012). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Tros vara avliden. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525855

12.    Namn: 1: MOHAMMED 2: MUAMMAR 3: QADHAFI (MUHAMMAD MUAMMAR GADDAFI) 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift. Befattning: ingen uppgift. Födelsedatum: 1970. Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Sultanatet Oman (tros befinna sig i Sultanatet Oman). Uppförd på förteckningen:26 februari 2011 (ändrad den 26 september 2014, 4 september 2013, 2 april 2012). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525875

13.    Namn: 1: MUAMMAR 2: MOHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI (MUAMMAR MUHAMMAD ABU MINYAR GADDAFI)

Titel: ingen uppgift. Befattning: revolutionsledare, överbefälhavare. Födelsedatum: 1942. Födelseort: Sirt, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: ingen uppgift. Uppförd på förteckningen:26 februari 2011 (ändrad den 4 september 2013, 2 april 2012). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Tros vara avliden. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525895

14.    Namn: 1: MUTASSIM 2: QADHAFI (MUTASSIM GADDAFI) 3: ingen uppgift 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift. Befattning: nationell säkerhetsrådgivare. Födelsedatum: a) 1976 b)5 februari 1974. Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): a) Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi b) Muatassim Billah Abuminyar Qadhafi. Alias (ej säkerställt): a) Muatasmblla b) Muatasimbllah c) Moatassam. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: Libyen B/001897. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: ingen uppgift. Uppförd på förteckningen:26 februari 2011 (ändrad den 1 april 2016, 26 september 2014, 2 april 2012). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Tros vara avliden. Uppges ha avlidit i Sirt, Libyen den 20 oktober 2011. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525915

▼M44

15.    Namn: 1: SAADI 2: QADHAFI (AL-SAADI GADDAFI) 3: ingen uppgift 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift Befattning: befälhavare för specialstyrkorna. Födelsedatum: a)27 maj 1973b)1 januari 1975. Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: a) 014797 b) 524521 c) libyskt passnummer AA862825, utfärdat den 19 maj 2021 i Tripoli (utgångsdatum den 18 maj 2029) Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Libyen (frihetsberövad). Uppförd på förteckningen:26 februari 2011 (ändrad den 28 januari 2022, 26 mars 2015, 2 april 2012, 14 mars 2012). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppförd på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar).

▼M7

16.    Namn: 1: SAIF AL-ARAB 2: QADHAFI (SAYF AL-ARAB GADDAFI) 3: ingen uppgift 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift. Befattning: ingen uppgift. Födelsedatum: 1982. Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: ingen uppgift. Uppförd på förteckningen:26 februari 2011 (ändrad den 2 april 2012). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppförd på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar). Tros vara avliden. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525955

17.    Namn: 1: SAIF AL-ISLAM 2: QADHAFI (SAYF AL-ISLAM GADDAFI) 3: ingen uppgift 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift. Befattning: direktör för Gaddafi-stiftelsen. Födelsedatum:25 juni 1972. Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: Libyen B014995. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Libyen (tros ha begränsad rörelsefrihet i Zintan, Libyen). Uppförd på förteckningen:26 februari 2011 (ändrad den 11 november 2016, 26 september 2014, 2 april 2012). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525975

18.    Namn: 1: ABDULLAH 2: AL-SENUSSI (ABDULLAH AL-SANUSI) 3: ingen uppgift 4: ingen uppgift

Titel: Överste. Befattning: direktör för den militära underrättelsetjänsten. Födelsedatum: 1949. Födelseort: Sudan. Alias (säkerställt): a) Abdoullah Ould Ahmed (Passnummer: B0515260. Födelsedatum: 1948. Födelseort: Anefif (Kidal), Mali. Datum för utfärdande: 10 januari 2012. Ort för utfärdande: Bamako, Mali. Datum då passet löper ut: 10 januari 2017.) b) Abdoullah Ould Ahmed (maliskt identitetsnr 073/SPICRE. Födelseort: Anefif, Mali. Datum för utfärdande: 6 december 2011. Ort för utfärdande: Essouck, Mali.) Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Libyen (tros vara frihetsberövad i Libyen). Uppförd på förteckningen:26 februari 2011 (ändrad den 27 juni 2014, 21 mars 2013). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppförd på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525995

19.    Namn: 1: SAFIA 2: FARKASH 3: AL-BARASSI (SAFIYA FARKASH AL-BARASI) 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift. Befattning: ingen uppgift. Födelsedatum: omkring 1952. Födelseort: al-Bayda, Libyen. Alias (säkerställt): Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, född den 1 januari 1953 (omanskt passnummer 03825239. Datum för utfärdande: den 4 maj 2014. Datum då passet löper ut: den 3 maj 2024). Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: 03825239 Nationellt identitetsnr: 98606491. Adress: a) Sultanatet Oman b) (tros befinna sig i Egypten). Uppförd på förteckningen:24 juni 2011 (ändrad den 1 april 2016, 26 mars 2015, 26 september 2014, 4 september 2013, 2 april 2012, 13 februari 2012). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 och punkt 19 i resolution 1973 (reseförbud, frysning av tillgångar). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526015

20.    Namn: 1: ABDELHAFIZ 2: ZLITNI 3: ingen uppgift 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift. Befattning: a) minister för planering och finanser i överste Muammar Gaddafis regering b) sekreterare för allmänna folkkommittén för finanser och planering c) tillförordnad chef för Libyens centralbank. Födelsedatum: 1935. Födelseort: ingen uppgift. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Libyen. Uppförd på förteckningen:24 juni 2011 (ändrad den 11 november 2016, 26 september 2014). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 och punkt 19 i resolution 1973 (reseförbud, frysning av tillgångar). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526035

▼M25

21.    Namn: 1: ERMIAS 2: ALEM 3: ingen uppgift 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift. Befattning: ledare av ett transnationellt nätverk för människohandel. Födelsedatum: omkring 1980. Födelseort: Eritrea. Alias (säkerställt): Ermias Ghermay Guro. Alias (ej säkerställt): a) Ermies Ghermay b) Ermias Ghirmay Nationalitet: eritreansk. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: (Känd adress: Tripoli, Tarig sure nr 51, flyttade sannolikt till Sabrata 2015.) Uppförd på förteckningen:7 juni 2018. Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 22a i resolution 1970 (2011), punkt 4 a i resolution 2174 (2014), punkt 11 a i resolution 2213 (2015).

Ytterligare information

Ermias Alem har dokumenteras utförligt av ett flertal tillförlitliga källor, inbegripet brottsutredningar, vilka identifierat honom som en av de viktigaste aktörerna i Afrika söder om Sahara när det gäller människohandel i Libyen. Ermias Alem är ledare för ett transnationellt nätverk som är ansvarigt för människohandel och smuggling av tusentals migranter, i synnerhet från Afrikas horn till den libyska kusten och därifrån vidare till destinationsländer i Europa samt Förenta staterna. Han har beväpnade män till sitt förfogande, liksom även lagerutrymmen och fångläger där enligt rapporter migranter utsätts för allvarliga människorättskränkningar. Han har ett nära samarbete med libyska smugglingsnätverk som Mustafas och anses utgöra deras ”östra leveranskedja”. Hans nätverk sträcker sig från Sudan till Libyens kust och till Europa (Italien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Sverige, Förenade kungariket) och Förenta staterna. Alem kontrollerar privata fångläger kring Libyens nordvästra kust där migranter hålls fångna och där de har utsatts för allvarliga kränkningar. Från dessa läger transporteras migranter till Sabrata eller al-Zawiya. De senaste åren har Alem organiserat flera farliga resor över havet som utsatt migranter (inklusive många minderåriga) för livsfara. Domstolen i Palermo (Italien) utfärdade under 2015 arresteringsordrar mot Ermias Alem för smuggling av tusentals migranter under omänskliga förhållanden, inbegripet skeppsbrottet den 13 oktober 2013 i närheten av Lampedusa i Italien, då 266 människor dog.

22.    Namn: 1: FITIWI 2: ABDELRAZAK 3: ingen uppgift 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift. Befattning: ledare av ett transnationellt nätverk för människohandel. Födelsedatum: omkring (30–35 år gammal). Födelseort: Massaua, Eritrea. Alias (säkerställt): Abdurezak, Abdelrazaq, Abdulrazak, Abdrazzak Alias (ej säkerställt): Fitwi Esmail Abdelrazak Nationalitet: eritreansk. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: ingen uppgift. Uppförd på förteckningen:7 juni 2018. Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 22a i resolution 1970 (2011), punkt 4 a i resolution 2174 (2014), punkt 11 a i resolution 2213 (2015).

Ytterligare information

Fitiwi Abdelrazak är ledare för ett transnationellt nätverk som är ansvarigt för människohandel och smuggling av tusentals migranter, i synnerhet från Afrikas horn till den libyska kusten och därifrån vidare till destinationsländer i Europa samt Förenta staterna. Fitiwi Abdelrazak har i öppna källor och i flera brottsutredningar identifierats som en av de ledande aktörerna med ansvar för utnyttjandet av och kränkningarna mot ett stort antal migranter i Libyen. Abdelrazak har omfattande kontakter med libyska smugglingsnätverk och har samlat på sig stora förmögenheter genom olaglig handel med migranter. Han har beväpnade män till sitt förfogande, liksom även lagerutrymmen och fångläger där allvarliga människorättskränkningar sker. Hans nätverk består av celler och sträcker sig från Sudan, Libyen och Italien till destinationsländer för migranter. Migranterna i hans läger köps även från andra parter, däribland andra lokala interneringsanläggningar. Från dessa läger transporteras migranter till den libyska kusten. Abdelrazak har organiserat otaliga farliga sjöresor som utsatt migranter (inbegripet minderåriga) för livsfara. Abdelrazak kopplas till minst två skeppsbrott med dödlig utgång mellan april 2014 och juli 2014.

▼M32

23.    Namn: 1: AHMAD 2: OUMAR 3: IMHAMAD 4: AL-FITOURI

Titel: ingen uppgift. Befattning: befälhavare för milisen Anas al-Dabbashi, ledare för ett transnationellt nätverk för människohandel. Födelsedatum:7 maj 1988. Födelseort: (möjligen Sabrata, distriktet Talil). Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): a) al-Dabachi b) Al Ammu c) The Uncle d) al-Ahwal e) Al Dabbashi. Nationalitet: libysk. Passnummer: libyskt passnummer LY53FP76, utfärdat den 29 september 2015, utfärdat i Tripoli. Nationellt identitetsnr: 119880387067. Adress: a) Garabulli, Libyen b) al-Zawiya, Libyen c) Dbabsha‐Sabrata. Uppförd på förteckningen: den 7 juni 2018 (ändrad den 17 september 2018, 25 februari 2020). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 22 a i resolution 1970 (2011), punkt 4 a i resolution 2174 (2014), punkt 11 a i resolution 2213 (2015). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

Ytterligare information

Ahmad Imhamad är befälhavare för milisen Anas al-Dabbashi, som tidigare var aktiv i kustområdet mellan Sabrata och Melita. Imhamad är en viktig ledare inom olagliga verksamheter med anknytning till människohandel. Klanen al-Dabbashi och deras milis odlar dessutom förbindelser med terroristgrupper och våldsamma extremistgrupper. Imhamad är för närvarande aktiv i området kring al-Zawiya sedan de våldsamma sammandrabbningarna med andra miliser och rivaliserande smugglingsorganisationer i kustområdet i oktober 2017, som orsakade över 30 dödsfall, inbegripet bland civila. Efter att ha drivits bort tillkännagav Ahmad Imhamad den 4 december 2017 sin avsikt att återvända till Sabrata med vapenmakt. Det finns omfattande bevis för att Imhamads milis har varit direkt inblandad i olaglig människohandel och människosmuggling och att hans milis kontrollerar avreseplatser för migranter, läger, säkra gömställen och båtar. Det finns uppgifter som stöder slutsatsen att Imhamad har utsatt migranter (inbegripet minderåriga) för brutala och i vissa fall dödliga situationer på land och till sjöss. Efter våldsamma sammandrabbningar mellan Imhamads milis och andra miliser i Sabrata påträffades tusentals migranter (många av dem i dåligt skick), de flesta av dem i center tillhörande Anas al-Dabbashi-martyrernas brigad och al-Ghul-milisen. Klanen al-Dabbashi och den därtill knutna milisen Anas al-Dabbashi har sedan lång tid tillbaka förbindelser med Islamiska staten i Irak och Levanten (Isil) och därtill anslutna grupper.

Flera verksamma medlemmar i Isil har hört till dem, däribland Abdallah al-Dabbashi, Isils ”kalif” i Sabrata. Imhamad påstås även vara inblandad i planeringen av mordet på Sami Khalifa al-Gharabli, som utnämnts av kommunfullmäktige i Sabrata för att bekämpa människohandel i juli 2017. Imhamads verksamheter bidrar i stor utsträckning till det ökande våldet och den ökande osäkerheten i västra Libyen och hotar freden och stabiliteten i Libyen och dess grannländer.

▼C3

24.    Namn: 1: MUS'AB 2: MUSTAFA 3: ABU AL QASSIM 4: OMAR

▼M25

Titel: ingen uppgift. Befattning: ledare av ett transnationellt nätverk för människohandel. Födelsedatum: Sabrata, Libyen. Alias (säkerställt): Mus'ab Abu Qarin. Alias (ej säkerställt): a) ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin b) The Doctor c) al-Grein. Nationalitet: libysk Passnummer: a) 782633, utfärdat den 31 maj 2005b) 540794, utfärdat den 12 januari 2008. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: ingen uppgift. Uppförd på förteckningen:7 juni 2018. Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 22a i resolution 1970 (2011), punkt 4a i resolution 2174 (2014), punkt 11a i resolution 2213 (2015). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

Ytterligare information

Mus'ab Mustafa är en central aktör inom människohandel och smuggling av migranter i området Sabrata, men arbetar även från al-Zawiya och Garibulli. Hans transnationella nätverk täcker Libyen, europeiska destinationer, länder söder om Sahara för rekrytering av migranter och arabiska länder för den finansiella sektorn. Tillförlitliga källor har dokumenterat att han i sin verksamhet inom människohandel och människosmuggling har samverkat med Ermias Alem, som sköter ”den östra leveranskedjan” åt Mustafa. Det finns bevis för att Mustafa har upprätthållit förbindelser med andra aktörer inom människohandeln, främst Mohammed al-HadiadaHh (kusin och ledare för al-Nasr-brigaden, som också har föreslagits att föras upp på förteckningen) i al-Zawiya. En tidigare medhjälpare till Mustafa, som nu samarbetar med de libyska myndigheterna, påstår att Mustafa organiserade resor över havet för 45 000  personer bara under 2015, varvid migranterna (inklusive barn) utsattes för livsfara. Mustafa var organisatören bakom en resa den 18 april 2015 som slutade med att 800 personer miste livet vid ett skeppsbrott i Siciliensundet. Det finns bevis, bland annat från FN:s expertpanel, som visar att han är ansvarig för att migranter hålls fångna under brutala förhållanden, inbegripet i Tripoli nära området al-Wadi och badorter nära Sabrata. Mustafa rapporteras ha stått al-Dabbashi-klanen i Sabrata nära, tills en konflikt om en ”skyddsskatt” bröt ut. Källor har rapporterat att Mustafa har betalat personer som står nära våldsamma extremister i Sabrataområdet för att få tillstånd att smuggla migranter åt våldsamma extremistkretsar som tjänar pengar på att utnyttja olaglig invandring. Mustafa har kopplingar till ett nätverk av smugglare som består av salafistiska väpnade grupper i Tripoli, Sabha och Kufra.

▼M32

25.    Namn: 1: MOHAMMED 2: AL AMIN 3: AL-ARABI 4: KASHLAF

Titel: ingen uppgift. Befattning: Befälhavare för Shuhada al-Nasr-brigaden, vaktchef vid oljeraffinaderiet i al-Zawiya. Födelsedatum:2 december 1985. Födelseort: al-Zawiya, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): a) Kashlaf b) Koshlaf c) Keslaf d) al‐Qasab. Nationalitet: libysk. Passnummer: C17HLRL3, utfärdat den 30 december 2015, utfärdat i al-Zawiya. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: al-Zawiya, Libyen. Uppförd på förteckningen: den 7 juni 2018 (ändrad den 17 september 2018, 25 februari 2020). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 22 a i resolution 1970 (2011), punkt 4 a i resolution 2174 (2014), punkt 11 a i resolution 2213 (2015).

Ytterligare information

Mohammed al-Hadi är ledare för Shuhada al Nasr-brigaden i al-Zawiya, västra Libyen. Hans milis kontrollerar raffinaderiet i al-Zawiya, en central knutpunkt för smuggling av migranter. Al-Hadi kontrollerar även förvarsenheter, bland annat förvarsenheten i Nasr – som nominellt står under DCIM:s kontroll. Flera källor har kunnat fastställa att al-Hadis nätverk är ett av de mest framträdande inom smuggling av migranter och utnyttjande av migranter i Libyen. Al-Hadi har omfattande kopplingar till chefen för den lokala kustbevakningsenheten i al-Zawiya, al-Rahman al‐Milad, vars enhet hejdar båtar med migranter, ofta från rivaliserande nätverk för smuggling av migranter. Migranterna förs då till förvarsenheter som står under al Nasr-milisens kontroll, där de uppges förvaras under svåra förhållanden. Expertpanelen för Libyen samlade in bevis för att migranter ofta hade misshandlats medan andra, främst kvinnor från länder söder om Sahara och från Marocko, såldes på den lokala marknaden som sexslavar. Panelen har också konstaterat att al-Hadi samarbetar med andra väpnade grupper och att han vid flera tillfällen under 2016 och 2017 varit inblandad i våldsamma sammandrabbningar.

▼M25

26.    Namn: 1: ABD 2: AL-RAHMAN 3: AL-MILAD 4: ingen uppgift.

Titel: ingen uppgift. Befattning: Befälhavare för kustbevakningen i al-Zawiya Födelsedatum: omkring (29 år gammal). Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): a) Rahman Salim Milad b) al-Bija. Nationalitet: libysk. Passnr: ingen uppgift. Nationellt identitetsnummer: ingen uppgift. Adress: al-Zawiya, Libyen. Uppförd på förteckningen:7 juni 2018. Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 22a i resolution 1970 (2011), punkt 4a i resolution 2174 (2014), punkt 11a i resolution 2213 (2015).

Ytterligare information

Abd al Rahman al-Milad leder den regionala kustbevakningsenheten i al-Zawiya som genomgående kopplas samman med våld mot migranter och andra människosmugglare. FN:s expertpanel hävdar att Milad, och annan kustbevakningspersonal, är direkt inblandade i sänkningen av en båt med migranter med hjälp av eldvapen. al-Milad samverkar med andra migrantsmugglare, till exempel Mohammed al-Hadi (som också har föreslagits att föras upp på förteckningen) som, påstår källor, skyddar honom så att han kan utföra brottslig verksamhet med anknytning till människohandel och smuggling av migranter. Flera vittnen i brottsutredningar har påstått att de till havs plockades upp av väpnade män på ett kustbevakningsfartyg med namnet Tallil (vilket används av al-Milad) och forslades till förvarsenheten i al-Nasr, där de uppges förvaras under brutala förhållanden och utsättas för misshandel.

▼M32

27.    Namn: 1: IBRAHIM 2: SAEED 3: SALIM 4: JADHRAN

Titel: ingen uppgift. Befattning: ledare för väpnade miliser. Födelsedatum:29 oktober 1982. Födelseort: ingen uppgift. Alias (säkerställt): Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: libysk. Passnummer: S/263963; utfärdat den 8 november 2012. Nationellt identitetsnr: a) 119820043341 b) Personligt id-nummer: 137803. Adress: ingen uppgift. Uppförd på förteckningen: den 11 september 2018 (ändrad den 25 februari 2020). Övrig information: Moderns namn är Salma Abdula Younis (Salma Abdula Yunis). Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 11 b, 11 c och 11 d i resolution 2213 (2015) och punkt 11 i resolution 2362 (2017).

Ytterligare information

— 
Libyens nationella åklagarmyndighet har utfärdat en arresteringsorder mot personen i fråga i vilken han anklagas för ett antal brott.
— 
Personen i fråga har utfört väpnade attentat och attacker, senast den 14 juni 2018, mot oljeanläggningar i Libyens oljeproducerande region som ledde till att dessa anläggningar förstördes.
— 
Attackerna i den oljeproducerande regionen ledde till att många av dess invånare dödades eller skadades och innebar att civilas liv var i fara.
— 
Attackerna har periodvis stoppat Libyens oljeexport mellan 2013 och 2018, vilket har lett till avsevärda förluster för den libyska ekonomin.
— 
Personen i fråga har försökt exportera olja olagligt.
— 
Personen i fråga rekryterar utländska stridande till upprepade attacker mot den oljeproducerande regionen.
— 
Personen i fråga bidrar genom sina handlingar till att destabilisera Libyen och hindrar de libyska parterna från att lösa den politiska krisen och genomföra Förenta nationernas handlingsplan.

▼M27

28.    Namn: 1: SALAH 2: BADI 3: ingen uppgift 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift Uppförande på förteckningen: Högt uppsatt befälhavare inom den väpnade Al-Somood front, som är motståndare till den nationella samlingsregeringen och även är känd som Fakhr eller ”Pride of Libya”, och Misratan Al Marsa Central Shield brigade Födelsedatum: ingen uppgift Födelseort: ingen uppgift Alias (säkerställt): ingen uppgift Alias (ej säkerställt): ingen uppgift Nationalitet: ingen uppgift Passnr: ingen uppgift Nationellt identitetsnr: ingen uppgift Adress: ingen uppgift Uppförd på förteckningen:16 november 2018Övriga uppgifter: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 22 a i resolution 1970 (2011), punkt 4 a i resolution 2174 (2014), punkt 11 a i resolution 2213 (2015).

Ytterligare information

— 
Salah Badi har konsekvent försökt att undergräva en politisk lösning i Libyen genom sitt stöd till väpnat motstånd. Bevis i öppna källor bekräftar att Salah Badi är en högt uppsatt befälhavare inom den väpnade Al-Somood front, som är motståndare till den nationella samlingsregeringen och även är känd som Fakhr eller ”Pride of Libya”, och Misratan Al Marsa Central Shield brigade.
— 
Han har haft en ledande roll vid de strider i Tripoli på senare tid som inleddes den 27 augusti 2018, då minst 115 personer dödades, mestadels civila. Unsmil hänvisade specifikt till styrkor under hans befäl i sin uppmaning till samtliga parter i striderna att upphöra med våldet (och de påmindes då om att det är förbjudet enligt internationell humanitär rätt att angripa civila och civila anläggningar).
— 
I slutet av 2016 och under 2017 ledde Salah Badi miliser som är motståndare till den nationella samlingsregeringen i angrepp mot Tripoli vid upprepade försök att ta makt från den nationella samlingsregeringen och återinsätta Kalifa al-Ghawails icke erkända ”nationella räddningsregering”. Den 21 februari 2017 framträdde Badi bredvid stridsvagnar i en YouTube-video som spelats in utanför hotell Rixos i Tripoli och hotade att ta sig an den icke erkända nationella samlingsregeringen. Den 26–27 maj 2017 angrep styrkor ur Fakhr Libya (”Pride of Libya”) under ledning av Salah Badi olika platser i Tripoli, bland annat Abu Salim-området och vägen till flygplatsen. Enligt tillförlitliga medierapporter, som bekräftats av sociala medier, använde Badis styrkor stridsvagnar och tungt artilleri under angreppet.

▼M41

29.    Namn: 1: Osama 2: Al Kuni 3: Ibrahim 4: ingen uppgift

Titel: Chef vid förvarsenheten i al-Nasr, al-Zawiya. Befattning: ingen uppgift. Födelsedatum:4 april 1976. Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): a) Osama Milad b) Osama al-Milad c) Osama Zawiya d) Osama Zawiyah e) Osama al Kuni. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: libysk. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: al-Zawiya, Libyen. Uppförd på förteckningen:25 oktober 2021. Övrig information: Som faktisk chef för förvarsenheten i al-Nasr har personen i fråga direkt och/eller via underordnade begått eller stött handlingar som kränker tillämplig internationell människorättslagstiftning eller handlingar som innebär kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Libyen. Personen i fråga har agerat för eller på vägnar av eller under ledning av två personer som är uppförda på förteckningen och som har nära kopplingar till människohandel inom ramen för al-Zawiya-nätverket – Mohamed Kashlaf (nr 25 på förteckningen) och Abdulrahman al-Milad (nr 26 på förteckningen). Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 11 a och 11 f i resolution 2213 (2015), punkt 11 i resolution 2441 (2018).

Ytterligare information

Som faktisk chef för förvarsenheten i al-Nasr har personen i fråga direkt och/eller via underordnade begått eller stött handlingar som kränker tillämplig internationell människorättslagstiftning eller handlingar som innebär kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Libyen. Personen i fråga har agerat för eller på vägnar av eller under ledning av två personer som är uppförda på förteckningen och som har nära kopplingar till människohandel inom ramen för al-Zawiya-nätverket – Mohamed Kashlaf (nr 25 på förteckningen) och Abdulrahman al-Milad (nr 26 på förteckningen). I flera år har förvarsenheten i al-Nasr, al-Zawiya, pekats ut i offentlig och konfidentiell rapportering som beskriver vad migranter och asylsökande får utstå i Libyen, däribland tortyr, sexuellt och könsrelaterat våld och människohandel. Humanitära organisationer och offer för människohandel har konsekvent identifierat personen i fråga som den faktiska chefen för förvarsenheten. Tre personer som arbetat vid förvarsenheten i al-Nasr har dömts till fängelse för tortyr av migranter i förvarsenheten.

▼B
BILAGA IV

FÖRTECKNING ÖVER DE PERSONER OCH ENHETER SOM AVSES I ARTIKEL 9.2

A.   Personer 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

▼M30 —————

▼B

2.

ABU SHARIYA

Befattning: Biträdande chef för organet för yttre säkerhet

Svåger till Muammar Gaddafi.

Framträdande företrädare för Gaddafi-regimenen och i denna egenskap nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

28.2.2011

▼M23 —————

▼B

►M23  3. ◄

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Födelsedatum: 1946

Födelseort: Taraghin

Muammar Gaddafis samordningschef. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

28.2.2011

▼M40 —————

▼B

►M23  5. ◄

FARKASH, Mohammed Busharaya

Födelsedatum: 1 juli 1949

Födelseort: al-Bayda

F.d. underrättelsechef vid kontoret för yttre säkerhet.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

28.2.2011

►M23  6. ◄

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou (AL-QASIM AL-ZWAI, Mohammed Abu)

 

F.d. generalsekreterare i Allmänna folkkommittén.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

▼M42 —————

▼B

►M23  8. ◄

HIJAZI, Mohammed Mahmud

 

Minister för hälso- och miljöfrågor i överste Muammar Gaddafis regering.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

►M23  9. ◄

HOUEJ, Mohamad Ali (HUIJ, Mohammed Ali)

Födelsedatum: 1949

Födelseort: al-Aziziya (nära Tripoli)

Minister för industri, ekonomi och handel i överste Muammar Gaddafis regering.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

▼M38 —————

▼B

►M23  11. ◄

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug (AL-SHARIF, Ibrahim al-Zarruq)

 

Minister för sociala frågor i överste Muammar Gaddafis regering.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

►M23  12. ◄

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad (FAKHIRI, Abdelkebir Mohammed)

Födelsedatum: 4 maj 1963

Passnummer: B/014965 (löpte ut i slutet av 2013)

Minister för skolor, högre utbildning och forskning i överste Muammar Gaddafis regering. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

►M23  13. ◄

MANSOUR, Abdallah (MANSUR, Abdallah)

Födelsedatum: 8.7.1954

Passnummer: B/014924 (löpte ut i slutet av 2013)

F.d. nära medarbetare till överste Muammar Gaddafi, hade tidigare en framträdande roll inom säkerhetstjänsten och som direktör inom radio- och TV-bolaget.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

▼M5 —————

▼M30 —————

▼B

►M23  15. ◄

DIBRI, Abdulqader Yusuf

Befattning: Chef för Muammar Gaddafis personliga säkerhet

Födelsedatum: 1946

Födelseort: Hun, Libyen

Ansvarig för regimens säkerhet. Har tidigare riktat våld mot oliktänkande.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

28.2.2011

►M23  16. ◄

GADDAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Födelsedatum: 1948

Födelseort: Sirt, Libyen

Kusin till Muammar Gaddafi. På 1980-talet var Sayyid inblandad i en mordkampanj mot oliktänkande och var enligt uppgift skyldig till flera dödsfall i Europa. Han anses även ha deltagit i anskaffande av vapen. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

28.2.2011

▼M45

17.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren (GADDAFI, Qurin Salih Qurin)

alias Akrin Akrin Saleh, Al Qadhafi Qurayn Salih Qurayn, Al Qadhafi Qu'ren Salih Qu'ren, Salah Egreen

Kön: man

Libyens f.d. ambassadör i Tchad. Har lämnat Tchad och rest till Sabha. Direkt delaktig i rekrytering och samordning av legosoldater för Muammar Gaddafis tidigare regim.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

Medlem av Folkfronten för Libyens befrielse (PFLL), en milis och ett politiskt parti lojalt med den framlidne Muammar Gaddafi. Inblandad i undergrävande av ett framgångsrikt slutförande av Libyens politiska övergångsprocess genom att motarbeta FN och i undergrävande av den FN-ledda politiska processen, inbegripet det libyska forumet för politisk dialog (LPDF). Därmed fortsätter han att utgöra en risk för freden, stabiliteten och säkerheten i Libyen.

12.4.2011

▼B

►M23  18. ◄

AL KUNI, Colonel Amid Husain (AL-KUNI, Amid Husain, överste)

Tros befinna sig i södra Libyen

F.d. guvernör i Ghat (södra Libyen). Direkt delaktig i rekrytering av legosoldater.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

12.4.2011

▼M36 —————

▼M40 —————

▼M36 —————

▼M45 —————

▼M35

23.

DIAB, Moussa

alias DIAB, Mousa

Kön: man

Moussa Diab är ansvarig för och direkt inblandad i allvarliga människorättskränkningar, inbegripet människohandel och kidnappning samt våldtäkt av och mord på migranter och flyktingar.

Han höll migranter och flyktingar i fångenskap i ett olagligt fångläger i närheten av Bani Walid, där de behandlades på ett omänskligt omänsklig och förnedrande sätt. Flera migranter och flyktingar dödades när de försökte fly från fånglägret.

21.9.2020

▼M45

24.

Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN (Jevgenij Viktorovitj PRIGOZJIN)

(Евгений Викторович Пригожин)

Födelsedatum: 1 juni 1961

Födelseort: Leningrad, Former USSR (now St. Petersburg, Russian Federation) (Leningrad, f.d. Sovjetunionen, numera Sankt Petersburg, Ryska federationen)

Nationalitet: rysk

Kön: man

Jevgenij Viktorovitj Prigozjin är en rysk affärsman med nära förbindelser, inbegripet ekonomiska, till Wagnergruppen (Wagner Group), en Rysslandsbaserad icke bolagsetablerad privat militär enhet.

På så sätt är Jevgenij Viktorovitj Prigozjin involverad i, och tillhandahåller stöd för, Wagnergruppens verksamhet i Libyen som hotar landets fred, stabilitet och säkerhet.

Wagnergruppen är närmare bestämt involverad i många och upprepade överträdelser av det vapenembargo i Libyen som fastställdes i FN:s säkerhets råds resolution 1970 (2011) och införlivades i artikel 1 i beslut (Gusp) 2015/1333, inbegripet vapenleveranser till och utplacering av legosoldater i Libyen till stöd för Libyens nationella armé. Wagnergruppen har deltagit i många militära operationer mot den FN-stödda nationella samlingsregeringen och har bidragit till att skada Libyens stabilitet och undergräva en fredlig process.

15.10.2020

▼M43

25.

KUZNETSOV, Aleksandr (Alexander) Sergeevich (Aleksandr Sergejevitj KUZNETSOV)

(Александр Сергеевич КУЗНЕЦОВ)

Befattning(ar): Befälhavare för Wagnergruppens (Wagner Group) 1:a attack- och spaningskompani

Anropssignal: Ratibor

Födelsedatum: 8 oktober 1977

Födelseort: Nikolskoye (Nikolskoje), f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen)

Nationalitet: rysk

Wagnergrupps-id: M-0271

Kön: man

Aleksandr Sergejevitj Kuznetsov ingår i befälsstrukturen i Wagnergruppen, en Rysslandsbaserad icke bolagsetablerad privat militär enhet. Han tog 2014 befälet över Wagnergruppens 1:a attack- och spaningskompani. Han skadades i september 2019 i Libyen när han stred tillsammans med libyska nationella befrielsearmén som befälhavare för Wagnergruppens militära insatspersonal. Genom sin ställning och sina handlingar är Kuznetsov ansvarig för Wagnergruppens verksamhet, som hotar freden, säkerheten och stabiliteten i Libyen.

13.12.2021

▼B

B.   Enheter 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

1.

Libyan Arab African Investment Company – LAAICO

(alias LAICO)

Webbplats: http://www.laaico.com Bolag bildat år 1981, 76351 Janzur, Libyen. 81370 Tripoli, Libyen; tfn: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613; fax: 00 218 (21) 4893800 – 4891867; e-post: info@laaico.com

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

2.

Muammar Gaddafis stiftelse för välgörenhetsorganisa-tioner och utveckling

Administrativa kontaktuppgifter: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – Po Box: 1101 – LIBYEN; tfn: (+218) 214778301; – fax: (+218) 214778766; e-post: info@gicdf.org

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

3.

Stiftelsen Waatassimou

Baserad i Tripoli

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

4.

Generalkontoret för Libyens radio och television

Kontaktuppgifter: tfn: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; fax: 00 218 21 340 21 07; http://www.ljbc.net; e-post: info@ljbc.net

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

Har medverkat till offentlig anstiftan till hat och våld genom deltagande i desinformationskampanjer rörande kuvandet av demonstrationer.

21.3.2011

5.

Revolutionära bevakningsstyrkan

 

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

Har deltagit i våld mot demonstranter.

21.3.2011

6.

Libyan Agricultural Bank (alias Agricultural Bank, alias Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank, alias Al Masraf Al Zirae, alias Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libyen; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libyen; e-post: agbank@agribankly.org;

SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya); tfn (218)214870586;

tfn (218) 214870714;

tfn (218) 214870745;

tfn (218) 213338366;

tfn (218) 213331533;

tfn (218) 213333541;

tfn (218) 213333544;

tfn (218) 213333543;

tfn (218) 213333542;

fax (218) 214870747;

fax (218) 214870767;

fax (218) 214870777;

fax (218) 213330927;

fax (218) 213333545

Libyskt dotterbolag till Libyens centralbank.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

12.4.2011

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Libyskt dotterbolag till Ekonomiska och sociala utvecklingsfonden.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

12.4.2011

8.

Al-Inma Holding Co. for Industrial Investments

 

Libyskt dotterbolag till Ekonomiska och sociala utvecklingsfonden.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

12.4.2011

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al- Zawiyah Street) tfn: (218) 213345187; fax: +218 21 334 51 88; e-post: info@ethic.ly

Libyskt dotterbolag till Ekonomiska och sociala utvecklingsfonden.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

12.4.2011

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Libyskt dotterbolag till Ekonomiska och sociala utvecklingsfonden.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

12.4.2011

11.

LAP Green Networks (alias Lap GreenN, LAP Green Holding Company)

9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius

Libyskt dotterbolag till Libyan Africa Investment Portfolio.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

12.4.2011

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Storbritannien

Övrig information: Registreringsnummer 01794877 (UK)

UK-bildat dotterbolag till Libyan Investment Authority.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

12.4.2011

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Brittiska Jungfruöarna

Övrig information: Registreringsnummer 1510484 (BVI)

BVI-bildat dotterbolag till Libyan Investment Authority.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

12.4.2011

14.

Capitana Seas Limited

 

BVI-bildad enhet ägd av Saadi Qadhafi (al-Saadi Gaddafi)

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

12.4.2011

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Brittiska Jungfruöarna

Övrig information: Registreringsnummer 1534407 (BVI)

BVI-bildat dotterbolag till Libyan Investment Authority.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

12.4.2011

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Övrig information: Registreringsnummer 59058C (IOM)

IOM-bildat dotterbolag till Libyan Investment Authority.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

12.4.2011

▼M35

17.

Sigma Airlines

alias Sigma Aviation, Air Sigma

Adress:

Markov Str. 11

050013, Almaty, Kazakstan

Tfn +7 7272922305

Internet: https://airsigma.pro/

Registrerat under namn: Kenesbayev Umirbek Zharmenovich

Sigma Airlines är ett kommersiellt fraktflygbolag med luftfartygsverksamhet som konstateras ha brutit mot det vapenembargo i Libyen som fastställs i FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011) och införlivas i artikel 1 i beslut (Gusp) 2015/1333.

FN har identifierat Sigma Airlines som ett av de kommersiella flygfraktföretag som bedriver verksamhet med bristande efterlevnad av FN:s embargo mot överföring av militär materiel till Libyen.

21.9.2020

18.

Avrasya Shipping

Adress:

Liman Mh. Gezi Cd. No:22/3 İlkadım, Samsun, Turkiet

Tfn +90 5497201748

E-post: info@avrasyashipping.com

Internet: http://www.avrasyashipping.com/iletisim

Avrasya Shipping är ett rederi som använder ett fartyg med namnet Cirkin som konstateras ha brutit mot det vapenembargo i Libyen som fastställs i FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011) och införlivas i artikel 1 i beslut (Gusp) 2015/1333.

Cirkin har särskilt kopplats till transport av militär materiel till Libyen i maj och juni 2020.

21.9.2020

19.

Med Wave Shipping

Adress:

Office 511, 5th Floor, Baraka Building, Dauwar Al-Waha, Jordanien

Adel Al-Hojrat building no 3, 1st Floor, opposite Swefieh, Mall-Swefieh Po Box 850880 Amman, 11185 Jordanien;

Ground Floor, Orient Queen Homes Building, John Kennedy, Ras Beirut, Libanon

Tfn +962 787064121; +962 65865550; +962 65868550

E-post: operation@medwave.co

Med Wave Shipping är ett rederi som använder ett fartyg med namnet Bana som konstateras ha brutit mot det vapenembargo i Libyen som fastställs i FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011) och införlivas i artikel 1 i beslut (Gusp) 2015/1333.

Bana har särskilt kopplats till transport av militär materiel till Libyen i januari 2020.

21.9.2020

▼B
BILAGA V

FÖRTECKNING ÖVER FARTYG SOM AVSES I ARTIKLARNA 6.1, 7.1, 7.2, 7.3 OCH 7.5

▼M2

B.   Enheter

▼M3 —————

▼M21 —————

▼M7
BILAGA VI

FÖRTECKNING ÖVER ENHETER SOM AVSES I ARTIKEL 9.3

1.    Namn: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

Alias: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) Tidigare alias: ingen uppgift. Adress:1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Libyen. Uppförd på förteckningen:17 mars 2011. Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 17 i resolution 1973, ändrad den 16 september i enlighet med punkt 15 i resolution 2009. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5526075

2.    Namn: LIBYAN AFRICAN INVESTMENT PORTFOLIO

Alias: ingen uppgift. Tidigare alias: ingen uppgift. Adress:Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libyen. Uppförd på förteckningen:17 mars 2011. Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 17 i resolution 1973, ändrad den 16 september i enlighet med punkt 15 i resolution 2009. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5525715

Top