EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document ST_6456_2021_ADD_1

RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller Kyotoförklaringen om främjande av brottsförebyggande arbete, straffrätten och rättsstatsprincipen i syfte att uppnå målen för Agenda 2030 för hållbar utveckling, vid Förenta nationernas 14:e kongress om brottsförebyggande arbete och straffrätt som ska hållas i Kyoto, Japan den 7–12 mars 2021 – Utkast till Kyotoförklaring

ST 6456 2021 ADD 1

  The HTML format is unavailable in your User interface language