EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document LIBE_AD(2018)615183

YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor till budgetkontrollutskottet över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2016 (2017/2177(DEC)) Föredragande av yttrande: Kostas Chrysogonos

AD/2018/615183