EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document a29838e4-0c29-11ec-adb1-01aa75ed71a1

Consolidated text: Rådets beslut 2013/255/Gusp av den 31 maj 2013 om restriktiva åtgärder mot Syrien

02013D0255 — SV — 29.05.2021 — 036.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

RÅDETS BESLUT 2013/255/GUSP

av den 31 maj 2013

om restriktiva åtgärder mot Syrien

(EGT L 147 1.6.2013, s. 14)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

RÅDETS BESLUT 2013/760/GUSP av den 13 december 2013

  L 335

50

14.12.2013

 M2

RÅDETS BESLUT 2014/74/GUSP av den 10 februari 2014

  L 40

63

11.2.2014

►M3

RÅDETS BESLUT 2014/309/GUSP av den 28 maj 2014

  L 160

37

29.5.2014

 M4

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT 2014/387/GUSP av den 23 juni 2014

  L 183

72

24.6.2014

 M5

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT 2014/488/GUSP av den 22 juli 2014

  L 217

49

23.7.2014

 M6

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT 2014/678/GUSP av den 26 september 2014

  L 283

59

27.9.2014

►M7

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT 2014/730/GUSP av den 20 oktober 2014

  L 301

36

21.10.2014

►M8

RÅDETS BESLUT 2014/901/GUSP av den 12 december 2014

  L 358

28

13.12.2014

 M9

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2015/117 av den 26 januari 2015

  L 20

85

27.1.2015

 M10

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2015/383 av den 6 mars 2015

  L 64

41

7.3.2015

 M11

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2015/784 av den 19 maj 2015

  L 124

13

20.5.2015

►M12

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2015/837 av den 28 maj 2015

  L 132

82

29.5.2015

 M13

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2015/973 av den 22 juni 2015

  L 157

52

23.6.2015

►M14

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2015/1836 av den 12 oktober 2015

  L 266

75

13.10.2015

►M15

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2015/2359 av den 16 december 2015

  L 331

26

17.12.2015

 M16

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2016/850 av den 27 maj 2016

  L 141

125

28.5.2016

►M17

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2016/1746 av den 29 september 2016

  L 264

30

30.9.2016

 M18

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2016/1897 av den 27 oktober 2016

  L 293

36

28.10.2016

 M19

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2016/1985 av den 14 november 2016

  L 305I

4

14.11.2016

►M20

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2016/2000 av den 15 november 2016

  L 308

20

16.11.2016

►M21

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2016/2144 av den 6 december 2016

  L 332

22

7.12.2016

 M22

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2017/485 av den 20 mars 2017

  L 75

24

21.3.2017

 M23

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2017/917 av den 29 maj 2017

  L 139

62

30.5.2017

►M24

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2017/1245 av den 10 juli 2017

  L 178

13

11.7.2017

 M25

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2017/1341 av den 17 juli 2017

  L 185

56

18.7.2017

 M26

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2017/1754 av den 25 september 2017

  L 246

7

26.9.2017

 M27

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2018/284 av den 26 februari 2018

  L 54I

8

26.2.2018

 M28

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2018/421 av den 19 mars 2018

  L 75I

3

19.3.2018

►M29

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2018/778 av den 28 maj 2018

  L 131

16

29.5.2018

 M30

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2019/87 av den 21 januari 2019

  L 18I

13

21.1.2019

 M31

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2019/351 av den 4 mars 2019

  L 63I

4

4.3.2019

►M32

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2019/806 av den 17 maj 2019

  L 132

36

20.5.2019

 M33

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (Gusp) 2020/212 av den 17 februari 2020

  L 43I

6

17.2.2020

►M34

RÅDETS BESLUT (Gusp) 2020/719 av den 28 maj 2020

  L 168

66

29.5.2020

►M35

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (Gusp) 2020/1506 av den 16 oktober 2020

  L 342I

6

16.10.2020

►M36

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (Gusp) 2020/1651 av den 6 november 2020

  L 370I

15

6.11.2020

►M37

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (Gusp) 2021/30 av den 15 januari 2021

  L 12I

3

15.1.2021

►M38

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (Gusp) 2021/751 av den 6 maj 2021

  L 160

115

7.5.2021

►M39

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2021/855 av den 27 maj 2021

  L 188

90

28.5.2021


Rättat genom:

 C1

Rättelse, EGT L 305, 24.10.2014, s.  116 (2014/730/GUSP)

 C2

Rättelse, EGT L 050, 21.2.2015, s.  48 (2014/488/GUSP)

►C3

Rättelse, EGT L 336, 10.12.2016, s.  42 (2015/1836)

 C4

Rättelse, EGT L 146, 9.6.2017, s.  159 (2017/917)

 C5

Rättelse, EGT L 167, 4.7.2018, s.  36 (2018/778)

►C6

Rättelse, EGT L 190, 27.7.2018, s.  20 (2013/255/Gusp)

 C7

Rättelse, EGT L 234, 11.9.2019, s.  31 (2019/806)


Vid utformningen av denna konsoliderade text har EU-domstolarnas avgöranden angående uppgifter i förteckningen över personer och enheter beaktats.
▼B

RÅDETS BESLUT 2013/255/GUSP

av den 31 maj 2013

om restriktiva åtgärder mot SyrienKAPITEL 1

EXPORT- OCH IMPORTRESTRIKTIONER

Artikel 1

1.  
Försäljning, leverans, överföring eller export av viss utrustning och vissa varor och teknik som kan användas för internt förtryck eller tillverkning och underhåll av produkter som kan användas för internt förtryck till Syrien från medlemsstaternas medborgare eller från medlemsstaternas territorier eller med hjälp av fartyg eller luftfartyg som för deras flagg ska vara förbjudet, vare sig dessa har sitt ursprung i medlemsstaternas territorier eller inte.

Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta varor som ska omfattas av denna punkt.

2.  

Det ska vara förbjudet att

a) 

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör sådana varor som avses i punkt 1 eller som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana varor till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i eller för användning i Syrien,

b) 

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör de varor som avses i punkt 1, särskilt gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring, samt försäkring och återförsäkring, för all försäljning, leverans, överföring eller export av sådana varor eller för tillhandahållande av därtill kopplat tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i eller för användning i Syrien.

▼M1

3.  

Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på försäljning, leverans, transport eller export av viss utrustning och vissa varor och teknik som kan användas för internt förtryck eller tillverkning och underhåll av produkter som kan användas för internt förtryck eller för tillhandahållande av därmed sammanhängande tekniskt eller finansiellt stöd, ifall en medlemsstat i varje enskilt fall fastställer att de är avsedda för

a) 

livsmedels- eller jordbruksändamål eller för medicinska eller andra humanitära ändamål, eller till förmån för personal vid FN, eller personal vid unionen eller dess medlemsstater, eller

b) 

verksamhet som sker i enlighet med punkt 10 i FN:s säkerhetsråds resolution 2118(2013) och tillämpliga beslut från Organisationen för förbud mot kemiska vapens (OPCW) verkställande råd och som står i överensstämmelse med målet för konventionen om förbud mot utveckling, produktion, lagring och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring (konventionen om kemiska vapen) och efter samråd med OPCW.

▼B

Artikel 2

1.  
Försäljning, leverans, överföring eller export av viss annan utrustning och vissa andra varor och teknik än de som avses i artikel 1.1 vilka kan användas för internt förtryck eller för tillverkning och underhåll av produkter som kan användas för internt förtryck till Syrien från medlemsstaternas medborgare eller från medlemsstaternas territorier eller med hjälp av fartyg eller luftfartyg som för deras flagg ska omfattas av godkännande i varje enskilt fall från den exporterande medlemsstatens behöriga myndigheter.

Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta varor som ska omfattas av denna punkt.

2.  

Tillhandahållande av

a) 

tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör de varor som avses i punkt 1 eller som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana varor till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i eller för användning i Syrien,

b) 

finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör de varor som avses i punkt 1, särskilt gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring, samt försäkring och återförsäkring, för all försäljning, leverans, överföring eller export av sådana varor eller för tillhandahållande av därtill kopplat tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i eller för användning i Syrien,

ska också omfattas av godkännande från den exporterande medlemsstatens behöriga myndighet.

Artikel 3

1.  
Inköp, import eller transport av vapen och tillhörande materiel av alla slag, inbegripet vapen och ammunition, militärfordon och militär utrustning, paramilitär utrustning och reservdelar till ovanstående från Syrien eller med ursprung i Syrien ska vara förbjudet.
2.  
Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller finansiellt stöd, inbegripet finansiella derivat, försäkring och återförsäkring och förmedlingstjänster med anknytning till försäkring och återförsäkring, för inköp, import eller transport av sådana varor som avses i punkt 1 från Syrien eller med ursprung i Syrien.

▼M1

3.  
Punkterna 1 och 2 ska inte gälla import eller transport av kemiska vapen eller därmed sammanhängande materiel från Syrien eller med ursprung i Syrien som sker i enlighet med punkt 10 i FN:s säkerhetsråds resolution 2118(2013) och tillämpliga beslut från OPCW:s verkställande råd och som står i överensstämmelse med målet för konventionen om kemiska vapen.

▼B

Artikel 4

Försäljning, leverans, överföring eller export av utrustning eller programvara som huvudsakligen är avsedd att användas av den syriska regimen eller på dess vägnar för övervakning eller avlyssning av internet och telekommunikationer på mobilnät eller fasta nät i Syrien samt tillhandahållande av hjälp med att installera, driva eller uppdatera sådan utrustning eller programvara ska vara förbjudet.

Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta varor som ska omfattas av denna artikel.

Artikel 5

1.  
Inköp, import eller transport från Syrien av råolja och petroleumprodukter ska vara förbjudet.
2.  
Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller finansiellt stöd, inbegripet finansiella derivat, såväl som försäkring och återförsäkring med anknytning till de förbud som avses i punkt 1.

▼M21

3.  
Förbuden i punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på inköp eller transport i Syrien av petroleumprodukter eller på därmed sammanhängande finansiering eller finansiellt stöd genom offentliga organ eller genom juridiska personer eller enheter som mottar offentlig finansiering från unionen eller medlemsstater i syfte att tillhandahålla humanitärt bistånd i Syrien eller stöd till civilbefolkningen i Syrien om produkterna inköps eller transporteras i det enda syftet att tillhandahålla humanitärt bistånd i Syrien eller stöd till civilbefolkningen i Syrien.
4.  
Förbuden i punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på inköp eller transport av petroleumprodukter genom diplomatiska eller konsulära beskickningar om produkterna inköps eller transporteras för beskickningens officiella ändamål.

▼M21

Artikel 6

1.  

För att hjälpa civilbefolkningen i Syrien i fall som inte omfattas av artikel 5.3 får en medlemsstats behöriga myndigheter, genom undantag från artikel 5.1 och 5.2 och på de allmänna och särskilda villkor som den anser vara lämpliga, ge tillstånd till inköp eller transport i Syrien av petroleumprodukter och tillhandahållande av därmed sammanhängande finansiering eller finansiellt stöd, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a) 

De berörda verksamheterna har till enda syfte att tillhandahålla humanitärt bistånd i Syrien eller stöd till civilbefolkningen i Syrien.

b) 

De berörda verksamheterna bryter inte mot något av de förbud som föreskrivs i detta beslut.

2.  
Den berörda medlemsstaten ska underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt denna artikel inom två veckor efter beviljandet. För tillstånd enligt punkt 1 ska underrättelsen innehålla närmare uppgifter om den enhet som beviljats tillståndet och dess humanitära verksamhet i Syrien.

▼B

Artikel 7

Förbudet i artikel 5 ska till och med den 15 november 2011 inte påverka uppfyllandet av förpliktelser enligt avtal som ingicks före den 2 september 2011.

▼M8

Artikel 7a

1.  
Försäljning, leverans, överföring eller export till Syrien av flygbränsle och tillsatsmedel som särskilt beretts för flygbränsle från medlemsstaternas medborgare eller från medlemsstaternas territorier eller med hjälp av fartyg eller luftfartyg som för deras flagg ska vara förbjudet, vare sig dessa har sitt ursprung i medlemsstaternas territorier eller inte.
2.  
Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller finansiellt bistånd, samt försäkring, återförsäkring eller förmedlingstjänster med anknytning till försäljning, leverans, överföring eller export av flygbränsle och tillsatsmedel som avses i punkt 1.
3.  
De behöriga myndigheterna i en medlemsstat får tillåta försäljning, leverans, överföring eller export till Syrien av flygfotogen och tillsatsmedel eller tillhandahållande av direkt eller indirekt finansiering, finansiellt bistånd, försäkring, återförsäkring eller förmedlingstjänster som behövs för användning av Förenta nationerna eller organ som verkar på FN:s vägnar för humanitära ändamål såsom leverans eller underlättande av leverans av bistånd, inbegripet medicinska förnödenheter, och livsmedel, eller överföring av humanitär personal och därtill hörande bistånd, eller för evakuering från Syrien eller inom Syrien.
4.  
Förbudet i punkterna 1 och 2 ska inte gälla flygbränsle och tillsatsmedel som uteslutande används av icke-syriska civila luftfartyg som landar i Syrien under förutsättning att de är avsedda och används enbart för fortsatt flygning med det luftfartyg i vilket de tankades.
5.  
Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta varor som ska omfattas av denna artikel.

▼B

Artikel 8

1.  

Försäljning, leverans eller överföring av viktig utrustning och teknik till följande nyckelsektorer inom olje- och naturgasindustrin i Syrien eller till syriska eller syriskägda företag med verksamhet inom dessa sektorer utanför Syrien från medlemsstaternas medborgare eller från medlemsstaternas territorium eller med användning av fartyg eller luftfartyg som står under medlemsstaternas jurisdiktion ska vara förbjuden, vare sig utrustningen och tekniken har ursprung i medlemsstaternas territorium eller inte:

a) 

Raffinering.

b) 

Flytande naturgas.

c) 

Prospektering.

d) 

Produktion.

Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta varor som ska omfattas av denna punkt.

2.  

Det ska vara förbjudet att till företag i Syrien med verksamhet inom de nyckelsektorer inom olje- och naturgasindustrin i Syrien som avses i punkt 1 eller till syriska eller syriskägda företag med verksamhet inom dessa sektorer utanför Syrien tillhandahålla

a) 

tekniskt bistånd eller utbildning och andra tjänster rörande sådan viktig utrustning och teknik som avses i punkt 1,

b) 

finansiering eller ekonomiskt bistånd för all försäljning, leverans, överföring eller export av viktig utrustning och teknik enligt punkt 1 eller att tillhandahålla dit hörande tekniskt bistånd eller utbildning.

Artikel 9

1.  
Förbudet i artikel 8.1 ska inte påverka uppfyllandet av en förpliktelse i samband med leverans av varor enligt avtal som ingicks före den 1 december 2011.
2.  
Förbuden i artikel 8 ska inte påverka uppfyllandet av en förpliktelse enligt avtal som ingicks före den 1 december 2011 och som har samband med investeringar som företag etablerade i medlemsstaterna gjorde i Syrien före den 23 september 2011.

Artikel 10

För att hjälpa Syriens civilbefolkning, särskilt med att möta humanitära utmaningar, återgå till normala förhållanden, upprätthålla grundläggande tjänster, med återuppbyggnad och med att återupprätta normal ekonomisk aktivitet eller med andra civila ändamål, får medlemsstaternas behöriga myndigheter genom undantag från artikel 8.1 och 8.2 tillåta försäljning, leverans eller överföring av viktig utrustning och teknik till nyckelsektorer inom olje- och naturgasindustrin i Syrien enligt artikel 8.1 eller till syriska eller syriskägda företag med verksamhet inom dessa sektorer utanför Syrien och tillhandahållande av därtill kopplat tekniskt bistånd eller utbildning och andra tjänster samt finansiering eller ekonomiskt bistånd, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a) 

Syriska nationella koalitionen av revolutions- och motståndsstyrkor har rådfrågats på förhand av den berörda medlemsstaten.

b) 

De berörda verksamheterna är inte direkt eller indirekt till förmån för en person eller en enhet som avses i artikel 28.1.

c) 

De berörda verksamheterna bryter inte mot något av de förbud som avses i detta beslut.

Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna om varje tillstånd som den beviljar enligt denna artikel.

Artikel 11

Leveranser av syriska sedlar och mynt till Syriens centralbank ska vara förbjudna.

Artikel 12

Direkt eller indirekt försäljning, köp, transport eller förmedling av guld och ädla metaller samt diamanter till, från eller för Syriens regering, dess myndigheter, offentligägda företag och offentliga organ, Syriens centralbank samt till, från eller för personer och enheter som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag eller enheter som ägs eller kontrolleras av dem ska vara förbjudet.

Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta varor som ska omfattas av denna artikel.

Artikel 13

Försäljning, leverans, överföring eller export av lyxvaror till Syrien från medlemsstaternas medborgare eller från medlemsstaternas territorier eller med hjälp av fartyg eller luftfartyg som för deras flagg ska vara förbjudet vare sig de har sitt ursprung i medlemsstaternas territorier eller inte.

Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta varor som ska omfattas av denna artikel.

▼M12

Artikel 13a

Det ska vara förbjudet att importera, exportera, överföra eller tillhandahålla relaterade förmedlingstjänster avseende kulturföremål och andra föremål av arkeologisk, historisk, kulturell, sällsynt vetenskaplig och religiös betydelse som olagligen bortförts från Syrien, eller när det finns rimliga skäl att misstänka att dessa föremål olagligen har bortförts från Syrien, den 15 mars 2011 eller efter det datumet. Förbudet ska inte gälla om det visas att kulturföremålen på ett säkert sätt återförs till deras rättmätiga ägare i Syrien.

Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta föremål som ska omfattas av denna artikel.

▼BKAPITEL II

RESTRIKTIONER FÖR FINANSIERING AV VISSA FÖRETAG

Artikel 14

Följande ska vara förbjudet:

a) 

Beviljande av alla finansiella lån eller krediter till företag i Syrien med verksamhet inom den syriska oljeindustrins prospekterings-, produktions- eller raffineringssektorer eller till syriska eller syriskägda företag med verksamhet inom dessa sektorer utanför Syrien.

b) 

Beviljande av alla finansiella lån eller krediter till företag i Syrien som håller på att bygga nya kraftverk för elproduktion i Syrien.

c) 

Förvärv av eller utvidgning av ett ägarintresse i företag i Syrien med verksamhet inom den syriska oljeindustrins prospekterings-, produktions- eller raffineringssektorer eller i syriska eller syriskägda företag med verksamhet inom dessa sektorer utanför Syrien, inklusive förvärv av hela sådana företag samt förvärv av andelar eller värdepapper förbundna med ett ägarintresse.

d) 

Förvärv av eller utvidgning av ett ägarintresse i företag i Syrien som håller på att bygga nya kraftverk för elproduktion i Syrien, inklusive förvärv av hela sådana företag samt förvärv av andelar eller värdepapper förbundna med ett ägarintresse.

e) 

Upprättande av varje form av samriskföretag med företag i Syrien med verksamhet inom den syriska oljeindustrins prospekterings-, produktions- eller raffineringssektorer och med varje dotterföretag eller filial under deras kontroll.

f) 

Upprättande av varje form av samriskföretag med företag i Syrien som håller på att bygga nya kraftverk för elproduktion i Syrien och med varje dotterföretag eller filial under deras kontroll.

Artikel 15

1.  

Förbuden i artikel 14 a och c

i) 

ska inte påverka uppfyllandet av en förpliktelse enligt avtal eller överenskommelser som ingicks före den 23 september 2011,

ii) 

ska inte hindra utvidgning av ett ägarintresse, om en sådan utvidgning utgör en förpliktelse i ett avtal som ingicks före den 23 september 2011.

2.  

Förbuden i artikel 14 b och d

i) 

ska inte påverka uppfyllandet av en förpliktelse enligt avtal eller överenskommelser som ingicks före den 1 december 2011,

ii) 

ska inte hindra utvidgning av ett ägarintresse, om en sådan utvidgning utgör en förpliktelse i ett avtal som ingicks före den 1 december 2011.

Artikel 16

För att hjälpa Syriens civilbefolkning, särskilt med att möta humanitära utmaningar, återgå till normala förhållanden, upprätthålla grundläggande tjänster, med återuppbyggnad och med att återupprätta normal ekonomisk aktivitet eller med andra civila ändamål, får medlemsstaternas behöriga myndigheter genom undantag från artikel 14 a, c och e tillåta beviljande av alla finansiella lån eller krediter till eller förvärv av eller utvidgning av ett ägarintresse i företag i Syrien med verksamhet inom den syriska oljeindustrins prospekterings-, produktions- eller raffineringssektorer eller i syriska eller syriskägda företag med verksamhet inom dessa sektorer utanför Syrien eller upprättande av varje form av samriskföretag med företag i Syrien med verksamhet inom den syriska oljeindustrins prospekterings-, produktions- eller raffineringssektorer och med varje dotterföretag eller filial under deras kontroll, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a) 

Syriska nationella koalitionen av revolutions- och motståndsstyrkor har rådfrågats på förhand av den berörda medlemsstaten.

b) 

De berörda verksamheterna är inte direkt eller indirekt till förmån för en person eller en enhet som avses i artikel 28.1.

c) 

De berörda verksamheterna bryter inte mot något av de förbud som avses i detta beslut.

Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna om varje tillstånd som den beviljar enligt denna artikel.KAPITEL III

RESTRIKTIONER FÖR INFRASTRUKTURPROJEKT

Artikel 17

1.  
Deltagande i byggande av nya kraftverk för elproduktion i Syrien ska vara förbjudet.
2.  
Det ska vara förbjudet att tillhandahålla tekniskt bistånd eller finansiering eller ekonomiskt bistånd till byggandet av nya kraftverk för elproduktion i Syrien.
3.  
Förbudet i punkterna 1 och 2 ska inte påverka uppfyllandet av en förpliktelse enligt avtal eller överenskommelser som ingicks före den 1 december 2011.KAPITEL IV

RESTRIKTIONER MOT EKONOMISKT STÖD TILL HANDELN

Artikel 18

1.  
För att minska sina utestående belopp och främst för att undvika att ett ekonomiskt stöd bidrar till det brutala förtrycket av civilbefolkningen i Syrien ska medlemsstaterna visa återhållsamhet med att göra nya kort- och medelfristiga åtaganden om offentligt och privat ekonomiskt stöd till handel med Syrien, inbegripet beviljande av exportkrediter, garantier och försäkringar till sina medborgare eller enheter som bedriver sådan handel. Vidare får medlemsstaterna inte ingå nya långfristiga åtaganden om offentligt och privat ekonomiskt stöd till handel med Syrien.
2.  
Punkt 1 ska inte påverka åtaganden som gjordes före den 1 december 2011.
3.  
Punkt 1 ska inte beröra handel för livsmedels- eller jordbruksändamål samt medicinska eller andra humanitära ändamål.KAPITEL V

FINANSSEKTORN

Artikel 19

Medlemsstaterna ska inte ingå nya åtaganden om lån, finansiellt bistånd eller subventionerade lån till Syriens regering, inbegripet genom sitt deltagande i internationella finansinstitut, utom för humanitära syften och utvecklingsändamål.

Artikel 20

Följande ska vara förbjudet:

a) 

Alla utbetalningar av eller andra betalningar från Europeiska investeringsbanken (EIB) som är knutna till befintliga lånearrangemang som har ingåtts mellan Syrien och EIB.

b) 

EIB:s vidmakthållande av befintliga tjänsteavtal om tekniskt bistånd för landets egna projekt lokaliserade till Syrien.

Artikel 21

Följande ska vara förbjudet: Direkt och indirekt försäljning eller köp av eller direkta och indirekta förmedlingstjänster eller direkt eller indirekt bistånd i samband med emission av syriska statsobligationer eller statligt garanterade obligationer som utfärdats efter den 1 december 2011 till och av Syriens regering, dess myndigheter, offentligägda företag och offentliga organ, Syriens centralbank eller banker med hemvist i Syrien eller filialer och dotterbolag inom och utanför medlemsstaternas jurisdiktion till banker med hemvist i Syrien eller finansenheter som varken har hemvist i Syrien eller inom medlemsstaternas jurisdiktion men som kontrolleras av personer och enheter med hemvist i Syrien samt alla personer och enheter som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag och enheter som ägs eller kontrolleras av dem.

Artikel 22

1.  
Öppnande av nya filialer och dotterbolag till syriska banker eller av representationskontor för dessa på medlemsstaternas territorium och inrättande av nya samriskföretag, upprättande av ägarintressen eller upprättande av nya bankförbindelser från syriska bankers sida, inbegripet Syriens centralbank, dess filialer och dotterbolag och andra finansenheter utan hemvist i Syrien, men som kontrolleras av personer eller enheter med hemvist i Syrien, med banker inom medlemsstaternas jurisdiktion ska vara förbjudet.
2.  
Finansinstitut på medlemsstaternas territorium eller inom deras jurisdiktion ska vara förbjudna att öppna representationskontor, inrätta dotterbolag eller öppna bankkonton i Syrien.

Artikel 23

För att hjälpa Syriens civilbefolkning, särskilt med att möta humanitära utmaningar, återgå till normala förhållanden, upprätthålla grundläggande tjänster, med återuppbyggnad och med att återupprätta normal ekonomisk aktivitet eller med andra civila ändamål, får medlemsstaternas behöriga myndigheter genom undantag från artikel 22.2 ge finansinstitut på medlemsstaternas territorium eller under deras jurisdiktion tillstånd att öppna representationskontor, inrätta dotterbolag eller öppna bankkonton i Syrien, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a) 

Syriska nationella koalitionen av revolutions- och motståndsstyrkor har rådfrågats på förhand av den berörda medlemsstaten.

b) 

De berörda verksamheterna är inte direkt eller indirekt till förmån för en person eller en enhet som avses i artikel 28.1.

c) 

De berörda verksamheterna bryter inte mot något av de förbud som avses i detta beslut.

Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna om varje tillstånd som den beviljar enligt denna artikel.

Artikel 24

1.  
Tillhandahållande av försäkrings- och återförsäkringstjänster till Syriens regering, dess myndigheter, offentligägda företag och offentliga organ eller till personer och enheter som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag eller till enheter som ägs eller kontrolleras av dem, inbegripet genom olagliga medel, ska vara förbjudet.
2.  

Punkt 1 ska inte tillämpas på

a) 

sjuk- eller reseförsäkring till fysiska personer,

b) 

obligatorisk försäkring eller försäkring mot skada på tredje man till syriska personer, enheter eller organ baserade i unionen,

c) 

försäkring eller återförsäkring till ägare av fartyg, luftfartyg eller fordon som hyrts av syriska personer, enheter eller organ som inte tas upp i bilaga I eller II.KAPITEL VI

TRANSPORTSEKTORN

Artikel 25

1.  
Medlemsstaterna ska i enlighet med sin nationella lagstiftning samt i överensstämmelse med internationell rätt, särskilt relevanta internationella avtal om civil luftfart, vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra tillträde till flygplatser under deras jurisdiktion för all frakt av enbart varor som utförs av syriska lufttrafikföretag och alla flygningar som utförs av Syrian Arab Airlines.
2.  
Punkt 1 ska inte gälla tillträde till flygplatser under medlemsstaternas jurisdiktion för flygningar som utförs av Syrian Arab Airlines vilka enbart syftar till att evakuera unionsmedborgare och deras familjemedlemmar från Syrien

Artikel 26

1.  
Om medlemsstaterna har information som ger rimliga skäl att anta att ett fartyg eller luftfartyg på väg till Syrien är lastat med varor som det enligt artikel 1 är förbjudet, eller enligt artikel 2 krävs tillstånd för, att leverera, sälja, överföra eller exportera ska de, i enlighet med nationell lagstiftning och i överensstämmelse med internationell rätt, särskilt havsrätten och relevanta internationella avtal om civil luftfart och sjötransportavtal, inspektera alla sådana fartyg och luftfartyg i sina kusthamnar och på sina flygplatser samt inom sina territorialvatten, i enlighet med sina behöriga myndigheters beslut och förmåga samt, vid behov med flaggstatens samtycke, i enlighet med internationell rätt för territorialvattnet.
2.  
Medlemsstaterna ska i enlighet med nationell lagstiftning och i överensstämmelse med internationell rätt vid upptäckt beslagta och bortskaffa varor som det enligt artikel 1 eller 2 är förbjudet att leverera, sälja, överföra eller exportera.
3.  
Medlemsstaterna ska, i enlighet med sin nationella lagstiftning, samarbeta vid inspektioner och bortskaffande i enlighet med punkterna 1 och 2.
4.  
För luftfartyg och fartyg som transporterar varor till Syrien ska det krävas ytterligare information före ankomst eller avresa om alla varor som förs in i eller ut ur en medlemsstat.KAPITEL VII

RESTRIKTIONER FÖR INRESA

▼M14

Artikel 27

1.  
Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra inresa till eller transitering genom deras territorier för personer som är ansvariga för brutal repression mot civilbefolkningen i Syrien, personer som gagnas av eller stöder regimens politik och personer förbundna med dessa, enligt förteckningen i bilaga I.
2.  

I enlighet med de bedömningar som rådet gjort och de avgöranden det fattat i samband med läget i Syrien, som anges i skälen 5–11, ska medlemsstaterna också vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra inresa till eller transitering genom deras territorier för

a) 

ledande affärsmän med verksamhet i Syrien,

b) 

medlemmar av familjerna al-Asad (även skrivet Assad) och Makhlouf,

c) 

personer som innehaft ministerposter i den syriska regeringen efter maj 2011,

d) 

företrädare för den syriska militärmakten som efter maj 2011 haft motsvarande ”överstes” grad eller högre,

e) 

medarbetare vid de syriska säkerhets- och underrättelsetjänsterna som varit i tjänst efter maj 2011,

f) 

medlemmar av regimtrogna milisförband, och

g) 

personer som är verksamma inom området för spridning av kemiska vapen,

samt personer som har samröre med dessa, i enlighet med förteckningen i bilaga I.

3.  
Personer inom en av de kategorier som anges i punkt 2 ska inte uppföras eller kvarstå på förteckningen över personer och enheter i bilaga I om det föreligger tillräckliga uppgifter om att de inte, eller inte längre, har samröre med regimen eller utövar inflytande över den och inte heller utgör någon reell risk i fråga om kringgående.
4.  
Alla beslut om uppförande på förteckningen enligt dessa nya kriterier bör fattas på individuell basis och från fall till fall med hänsyn tagen till åtgärdens proportionalitet.
5.  
Punkterna 1 och 2 ska inte innebära att en medlemsstat är skyldig att vägra sina egna medborgare inresa till det egna territoriet.
6.  

Punkterna 1 och 2 ska tillämpas utan att det påverkar de fall då en medlemsstat är bunden av en skyldighet enligt internationell rätt, nämligen

a) 

som värdland för en internationell mellanstatlig organisation,

b) 

som värdland för en internationell konferens sammankallad av eller under överinseende av FN,

c) 

enligt ett multilateralt avtal som ger privilegier och immunitet, eller

d) 

enligt 1929 års konkordat (Lateranfördraget) mellan Heliga stolen (Vatikanstaten) och Italien.

7.  
Punkt 6 ska anses tillämplig även i de fall när en medlemsstat är värdland för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).
8.  
Rådet ska på vederbörligt sätt informeras i alla de fall då en medlemsstat beviljar ett undantag enligt punkt 6 eller 7.
9.  
Medlemsstaterna får bevilja undantag från de åtgärder som föreskrivs i punkterna 1 och 2 om resan är motiverad av brådskande humanitära skäl eller av deltagande i mellanstatliga möten, inklusive möten som stöds av unionen eller där en medlemsstat är värdland för OSSE, där det förs en politisk dialog som direkt främjar demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen i Syrien.
10.  
En medlemsstat som vill bevilja undantag i enlighet med punkt 9 ska anmäla detta skriftligt till rådet. Undantag ska anses beviljat såvida inte en eller flera av rådets medlemmar gör en skriftlig invändning inom två arbetsdagar efter det att de mottagit anmälan om det föreslagna undantaget. Om en eller flera av rådets medlemmar gör en invändning får rådet med kvalificerad majoritet besluta att bevilja det föreslagna undantaget.
11.  
I de fall där en medlemsstat i enlighet med punkterna 6–10 tillåter inresa till eller transitering genom sitt territorium för personer som förtecknas i bilagan ska tillståndet endast gälla det ändamål för vilket det ges och de personer som berörs av detta.

▼BKAPITEL VIII

FRYSNING AV PENNINGMEDEL OCH EKONOMISKA RESURSER

▼M14

Artikel 28

1.  
Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör eller ägs, innehas eller kontrolleras av personer som är ansvariga för den brutala repressionen mot civilbefolkningen i Syrien, personer och enheter som gagnas av eller stöder regimen samt personer och enheter som har anknytning till dem, enligt förteckningen i bilagorna I och II, ska frysas.
2.  

I enlighet med de bedömningar som rådet gjort och de avgörandet det fattat i samband med läget i Syrien, som anges i skälen 5–11, ska alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör eller ägs, innehas eller kontrolleras av

a) 

ledande affärsmän med verksamhet i Syrien,

b) 

medlemmar av familjerna al-Asad (även skrivet Assad) och Makhlouf,

c) 

personer som innehaft ministerposter i den syriska regeringen efter maj 2011,

d) 

företrädare för den syriska militärmakten som efter maj 2011 haft motsvarande ”överstes” grad eller högre,

e) 

medarbetare vid de syriska säkerhets- och underrättelsetjänsterna som varit i tjänst efter maj 2011,

f) 

medlemmar av regimtrogna milisförband, eller

▼C3

g) 

medarbetare vid enheter, organisationer, organ eller institutioner som är verksamma inom området för spridning av kemiska vapen,

samt personer och enheter som har samröre med dessa, i enlighet med förteckningen i bilaga I, frysas.

▼M14

3.  
Personer, enheter och organ inom en av de kategorier som anges i punkt 2 ska inte uppföras eller kvarstå på förteckningen över personer och enheter i bilaga I om det föreligger tillräckliga uppgifter om att de inte, eller inte längre, har samröre med regimen eller utövar inflytande över den och inte heller utgör någon reell risk i fråga om kringgående.
4.  
Alla beslut om uppförande på förteckningen bör fattas på individuell bas från fall till fall med hänsyn tagen till åtgärdens proportionalitet.
5.  
Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt göras tillgängliga för eller utnyttjas till gagn för de fysiska eller juridiska personer eller enheter som förtecknas i bilagorna I och II.
6.  

Den behöriga myndigheten i en medlemsstat får ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, eller till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, på sådana villkor som den finner lämpliga efter att ha konstaterat att de berörda penningmedlen eller ekonomiska resurserna är

a) 

nödvändiga för att tillgodose de grundläggande behoven hos de personer som förtecknas i bilagorna I och II och av dem beroende familjemedlemmar, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b) 

avsedda endast för betalning av rimliga arvoden och ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c) 

uteslutande är avsedda för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser, eller

d) 

nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, under förutsättning att den behöriga myndigheten minst två veckor före beviljandet av tillståndet meddelar den behöriga myndigheten i de andra medlemsstaterna och kommissionen de grunder på vilka den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas,

▼M21 —————

▼M14

f) 

avsedda att betalas in på eller från ett konto tillhörande en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en internationell organisation som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt, i den mån sådana betalningar är avsedda att användas för den diplomatiska eller konsulära beskickningens eller den internationella organisationens officiella ändamål,

g) 

nödvändiga för evakueringar från Syrien,

h) 

avsedda för Syriens centralbank eller syriska statligt ägda enheter, enligt förteckningen i bilagorna I och II, för att utföra betalningar på Arabrepubliken Syriens vägnar till OPCW för verksamhet i samband med OPCW:s kontrolluppdrag och förstöring av syriska kemiska vapen, och i synnerhet OPCW:s särskilda förvaltningsfond för Syrien för verksamhet i samband med fullständig förstöring av syriska kemiska vapen utanför Arabrepubliken Syriens territorium.

En medlemsstat ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd som den beviljar enligt denna punkt.

7.  

Genom undantag från punkterna 1 och 2 får de behöriga myndigheterna i en medlemsstat tillåta att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor uppfylls:

a) 

Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett skiljedomsbeslut som meddelats före den dag då den person eller enhet som avses i punkt 1 eller 2 uppfördes på förteckningen i bilaga I eller II eller för ett rättsligt eller administrativt beslut som meddelats i unionen, eller för ett rättsligt beslut som är verkställbart i den berörda medlemsstaten, före eller efter den dagen.

b) 

Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att betala fordringar som har säkrats genom ett sådant beslut eller har erkänts som giltiga i ett sådant beslut, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar som styr rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c) 

Beslutet är inte till förmån för någon av de personer eller enheter som förtecknas i bilaga I eller II.

d) 

Erkännandet av beslutet står inte i strid med den berörda medlemsstatens allmänna ordning.

En medlemsstat ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd som den beviljar enligt denna punkt.

8.  
Punkterna 1 och 2 ska inte hindra en förtecknad person eller enhet från att göra en betalning i samband med ett avtal som ingåtts innan personen eller enheten fördes upp på förteckningen, under förutsättning att den berörda medlemsstaten har fastställt att betalningen inte direkt eller indirekt tas emot av en person eller enhet som avses i punkterna 1 och 2.
9.  
Punkterna 1 och 2 ska inte utgöra något hinder mot att enhet som förtecknas i bilaga II, under en period av två månader från den dag då den fördes upp på förteckningen, gör en utbetalning från frysta penningmedel eller ekonomiska resurser som den har erhållit efter uppförandet på förteckningen, om denna utbetalning ska göras enligt ett avtal i samband med finansiering av handel, under förutsättning att medlemsstaten i fråga har fastställt att utbetalningen inte direkt eller indirekt mottas av en person eller enhet som avses i punkt 1 eller 2.
10.  

Punkt 5 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a) 

ränta eller övriga intäkter på sådana konton, eller

b) 

betalningar i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag från och med vilken dessa konton omfattas av detta beslut,

under förutsättning att sådan ränta och sådana andra intäkter och betalningar fortfarande omfattas av punkterna 1 och 2.

11.  
Punkterna 1, 2 och 5 ska inte tillämpas på överföring från eller genom Syriens centralbank av penningmedel eller ekonomiska resurser som mottagits och frysts efter datumet för uppförande på förteckningen eller på överföring av penningmedel eller ekonomiska resurser till eller genom Syriens centralbank efter datumet för uppförande på förteckningen om överföringen i fråga har anknytning till en betalning från ett icke-förtecknat finansinstitut som ska betalas i samband med ett särskilt köpeavtal, under förutsättning att den berörda medlemsstaten i varje enskilt fall har fastställt att betalningen inte direkt eller indirekt tas emot av en person eller enhet som avses i punkt 1 eller 2.
12.  
Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på överföring från eller genom Syriens centralbank av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser, om överföringen i fråga syftar till att tillhandahålla finansiella institutioner under medlemsstaternas jurisdiktion likvida medel för finansiering av handel, under förutsättning att överföringen har godkänts av den berörda medlemsstaten.
13.  
Punkterna 1, 2 och 5 ska inte tillämpas på en överföring av spärrade penningmedel eller ekonomiska resurser av eller genom en finansiell enhet som förtecknas i bilaga I eller II om överföringen gäller en betalning som görs av en person eller enhet som inte förtecknas i bilaga I eller II och som ska göras i samband med tillhandahållandet av finansiellt stöd till syriska medborgare som deltar i utbildning eller yrkesutbildning eller bedriver akademisk forskning i unionen, under förutsättning att medlemsstaten i fråga i varje enskilt fall har fastställt att utbetalningen inte direkt eller indirekt mottas av en person eller enhet som avses i punkt 1 eller 2.
14.  
Punkterna 1, 2 och 5 ska inte gälla åtgärder och transaktioner med avseende på Syrian Arab Airlines som enbart syftar till att evakuera unionsmedborgare och deras familjemedlemmar från Syrien.
15.  
Punkterna 1, 2 och 5 ska inte tillämpas på en överföring av eller genom Commercial Bank of Syria av tillgångar eller ekonomiska resurser som mottagits från en plats utanför unionen och som frysts efter dagen för dess uppförande på förteckningen eller en överföring av eller genom Commercial Bank of Syria av tillgångar eller ekonomiska resurser som mottagits från en plats utanför unionen efter dagen för dess uppförande på förteckningen, om överföringen gäller en betalning av ett finansinstitut som inte är upptaget på förteckningen som ska ske i samband med ett särskilt handelsavtal för medicinska produkter, livsmedel, skydd, renhållning eller hygien för civil användning, under förutsättning att den berörda medlemsstaten i varje enskilt fall har fastställt att betalningen inte direkt eller indirekt mottas av en person eller enhet som avses i punkt 1 eller 2.

▼M21

Artikel 28a

1.  
Förbudet i artikel 28.5 ska inte tillämpas på penningmedel eller ekonomiska resurser som görs tillgängliga för de fysiska eller juridiska personer och enheter som förtecknas i bilagorna I och II genom offentliga organ eller juridiska personer eller enheter som mottar offentlig finansiering i syfte att tillhandahålla humanitärt bistånd i Syrien eller stöd till civilbefolkningen i Syrien om tillhandahållande av sådana penningmedel eller ekonomiska resurser är i överensstämmelse med artikel 5.3.
2.  
I fall som inte omfattas av punkt 1 i denna artikel och genom undantag från artikel 28.5 får en medlemsstats behöriga myndigheter, på de allmänna och särskilda villkor som den anser vara lämpliga, ge tillstånd till att vissa penningmedel eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, efter att ha konstaterat att det är nödvändigt att tillgängliggöra de berörda penningmedlen eller ekonomiska resurserna i det enda syftet att tillhandahålla humanitärt bistånd i Syrien eller stöd till civilbefolkningen i Syrien.
3.  
Förbudet i artikel 28.5 ska inte tillämpas på penningmedel eller ekonomiska resurser som görs tillgängliga för de fysiska eller juridiska personer eller enheter som förtecknas i bilagorna I och II genom diplomatiska eller konsulära beskickningar om tillhandahållandet av sådana penningmedel eller ekonomiska resurser är i överensstämmelse med artikel 5.4.
4.  
Med undantag från artikel 28.1 och 28.2 får de behöriga myndigheterna i en medlemsstat, på de allmänna och särskilda villkor som den anser vara lämpliga, ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, efter att ha konstaterat att de berörda penningmedlen eller ekonomiska resurserna är nödvändiga i det enda syftet att tillhandahålla humanitärt bistånd i Syrien eller stöd till den civilbefolkningen i Syrien. Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna ska frigöras till FN i syfte att tillhandahålla eller underlätta tillhandahållandet av stöd i Syrien i enlighet med åtgärdsplanen för humanitärt bistånd till Syrien eller en eventuell efterföljande plan som samordnas av FN.
5.  
Den berörda medlemsstaten ska underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt punkterna 2 och 4 inom två veckor efter beviljandet.

▼BKAPITEL IX

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 29

Inga anspråk, inbegripet ersättningsanspråk, skadeersättningsanspråk eller andra anspråk av detta slag, till exempel kvittningsanspråk, böter eller anspråk enligt en garanti, anspråk som gäller förlängning eller betalning av en obligation, finansiell garanti, däribland anspråk på grundval av remburser och liknande instrument som har samband med avtal eller transaktioner som direkt eller indirekt påverkades helt eller delvis av de åtgärder som omfattas av detta beslut, ska beviljas de personer eller enheter som förtecknas i bilagorna I och II eller någon annan person eller enhet i Syrien, inbegripet Syriens regering, dess myndigheter, offentligägda företag och offentliga organ eller någon annan person eller enhet eller enhet som gör ett anspråk genom någon sådan person eller enhet eller på någon sådan persons eller enhets vägnar.

Artikel 30

1.  
Rådet ska på förslag av en medlemsstat eller unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik fastställa och ändra förteckningarna i bilagorna I och II.

▼M14

2.  
Rådet ska meddela sitt beslut om uppförandet på förteckningen, inbegripet skälen därtill, till personen, enheten eller organet som berörs, antingen direkt, om adressen är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att personen, enheten eller organet ges tillfälle att lämna synpunkter. I synnerhet kan personer, enheter eller organ som är uppförda på förteckningen i bilaga I på grund av att de omfattas av de kategorier av personer, enheter eller organ som anges i artiklarna 27.2 och 28.2 framlägga bevis eller synpunkter om varför de anser att deras uppförande på förteckningen inte är berättigat även om de omfattas av en sådan kategori.

▼B

3.  
Om synpunkter lämnas eller om väsentlig ny bevisning läggs fram ska rådet ompröva sitt beslut och informera den berörda personen eller enheten om detta.

Artikel 31

1.  
Bilagorna I och II ska innehålla skälen till att de berörda personerna och enheterna har förts upp på förteckningen.
2.  
Bilagorna I och II ska även innehålla den information som behövs för att identifiera de personer eller enheter som berörs, förutsatt att sådan information finns att tillgå. När det gäller personer kan sådan information innefatta namn, inklusive alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och identitetskortsnummer, kön, adress, om den är känd, samt befattning eller yrke. När det gäller enheter kan sådan information bestå av namn, ort och datum för registrering samt registreringsnummer och driftsställe.

Artikel 32

Det ska vara förbjudet att medvetet eller avsiktligt delta i verksamhet vars mål eller konsekvenser är ett kringgående av de förbud som avses i detta beslut.

Artikel 33

För att maximera verkan av de åtgärder som avses i detta beslut ska unionen uppmuntra tredjestater att anta restriktiva åtgärder av liknande typ som åtgärderna i detta beslut.

▼M39

Artikel 34

Detta beslut ska tillämpas till och med den 1 juni 2022. Det ska ses över kontinuerligt. Det får förlängas eller vid behov ändras, om rådet bedömer att målen för beslutet inte har uppnåtts.

▼B

Artikel 35

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
▼M34

BILAGA I

Förteckning över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som avses i artiklarna 27 och 28A.  Personer

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

1.

Bashar (image) AL-ASSAD (AL-ASAD) (image)

Födelsedatum: 11.9.1965

Födelseort: Damascus, Syria (Damaskus, Syrien)

Diplomatpass nr D1903

Kön: man

Syriens president; har gett order om och haft överinseende över de repressiva åtgärderna mot demonstranter.

23.5.2011

2.

Maher (image) (alias Mahir) AL-ASSAD (Mahir AL-ASAD) (image)

Födelsedatum: 8.12.1967

Födelseort: Damascus, Syria (Damaskus, Syrien)

Diplomatpass nr 4138

Befattning: Generalmajor i 42:a brigaden och tidigare brigadbefälhavare i arméns 4:e pansardivision

Kön: man

Medlem av den syriska försvarsmakten som har motsvarande överstes grad eller högre och som varit i tjänst efter maj 2011, generalmajor i 42:a brigaden och tidigare brigadbefälhavare i arméns 4:e pansardivision. Medlem av familjen al-Asad; bror till president Bashar al-Asad.

9.5.2011

3.

Ali (image) MAMLUK (image) (alias Mamlouk)

Födelsedatum: 19.2.1946

Födelseort: Damascus, Syria (Damaskus, Syrien)

Diplomatpass nr 983

Kön: man

Chef för den nationella säkerhetsbyrån. Tidigare chef för det syriska Intelligence Directorate (direktoratet för säkerhetstjänsten), delaktig i våldet mot demonstranter.

9.5.2011

4.

Atej (image) (alias Atef, Atif) NAJIB (image) (alias Najeeb)

Födelseort: Jablah, Syria (Jablah, Syrien)

Kön: man

Tidigare chef för Political Security Directorate (direktoratet för politisk säkerhet) i Dara'a (Dara), delaktig i våldet mot demonstranter. Medlem av familjen al-Asad; kusin till president Bashar al-Asad.

9.5.2011

5.

Hafiz (image) MAKHLOUF (image)

(alias Hafez Makhlouf)

Födelsedatum: 2.4.1971

Födelseort: Damascus, Syria (Damaskus, Syrien)

Diplomatpass nr 2246

Kön: man

Tidigare överste och ledare för en enhet inom General Intelligence Directorate (direktoratet för säkerhetstjänsten) i Damaskus som varit i tjänst efter maj 2011. Medlem av familjen Makhlouf; kusin till president Bashar al-Asad.

9.5.2011

6.

Muhammad (image) Dib (image) ZAYTUN (image)

(alias Mohammed Dib Zeitoun, alias Mohamed Dib Zeitun)

Födelsedatum: 20.5.1951

Födelseort: Jubba, Damascus province, Syria (Jubba, provinsen Damaskus, Syrien)

Diplomatpass nr D000001300

Kön: man

Chef för den nationella säkerhetsbyrån sedan juli 2019. Tidigare chef för General Security Directorate (direktoratet för allmän säkerhet), delaktig i våldet mot demonstranter.

9.5.2011

7.

Amjad (image) ABBAS (image) (alias al-Abbas)

Kön: man

Tidigare chef för avdelningen för statens säkerhet i Banyas (Baniyas), delaktig i våldet mot demonstranter i Baida (al‐Bayda). Befordrad till överstes grad 2018.

9.5.2011

8.

Rami (image) MAKHLOUF (image)

Födelsedatum: 10.7.1969

Födelseort: Damascus, Syria (Damaskus, Syrien)

Pass nr 000098044

Utfärdandenummer 002-03-0015187

Kön: man

Ledande affärsman verksam i Syrien med intressen inom telekommunikation, finansiella tjänster, transport- och fastighetssektorerna. Han har ekonomiska intressen i och/eller innehar högre och ledande befattningar inom Syriatel (Syriens ledande mobiloperatör) samt i investeringsfonderna Al Mashreq, Bena Properties och Cham Holding.

Han tillhandahåller finansiering och stöd till den syriska regimen genom sina affärsintressen.

Han är en inflytelserik medlem av familjen Makhlouf och har nära anknytning till familjen al-Asad; kusin till president Bashar al-Asad.

9.5.2011

9.

Abd al-Fatah (image) QUDSIYAH (image)

Födelsedatum: 1953

Födelseort: Hama, Syria (Hama, Syrien)

Diplomatpass nr D0005788

Kön: man

Officer med generalmajors grad i den syriska försvarsmakten, i tjänst efter maj 2011.

Biträdande direktör för Baathpartiets nationella säkerhetsbyrå. F.d. chef för syriska Military Intelligence Directorate (direktoratet för den militära underrättelsetjänsten). Delaktig i brutalt förtryck av civilbefolkningen i Syrien.

9.5.2011

10.

Jamil (image) (alias Jameel) HASSAN (image) (alias al-Hassan)

Födelsedatum: 7.7.1953

Födelseort: Qusayr, Homs province, Syria (al-Qusayr, provinsen Homs, Syrien);

Tidigare chef för det syriska flygvapnets underrättelsetjänst

Kön: man

Officer med generalmajors grad i syriska flygvapnet som varit i tjänst efter maj 2011. Tidigare chef för det syriska flygvapnets underrättelsetjänst som varit i tjänst efter maj 2011 och fram till juli 2019. Ansvarig för brutalt förtryck av civilbefolkningen i Syrien.

9.5.2011

11.

Mohammad Mouti' MOUAYYAD

(alias Mohammad Muti'a Moayyad)

Födelsedatum: 1968

Födelseort: Ariha (Idlib), Syria (Ariha (Idlib), Syrien)

Kön: man

Tidigare biträdande minister som innehaft posten efter maj 2011 (utnämnd den 27 augusti 2014). Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

21.10.2014

12.

Ghazwan Kheir BEK

(alias Ghazqan Kheir Bek)

Födelsedatum: 1961

Födelseort: Latakia, Syria (Latakia, Syrien)

Kön: man

Tidigare transportminister som innehaft posten efter maj 2011 (utnämnd den 27 augusti 2014). Tidigare generaldirektör för hamnen i Tartous (Tartus). Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

21.10.2014

13.

Munzir (image) (alias Mundhir, Monzer) Jamil (image) AL-ASSAD (AL-ASAD) (image)

Födelsedatum: 1.3.1961

Födelseort: Kerdaha, Latakia Province, Syria (al-Qardaha, provinsen Latakia, Syrien)

Pass nr 86449 och nr 842781

Kön: man

Delaktig i våldet mot civilbefolkningen då han tillhör Shabiha-milisen.

9.5.2011

▼M39

14.

Brigadgeneral Mohammed BILAL

(alias överstelöjtnant Muhammad Bilal)

Kön: man

I egenskap av högre officer vid det syriska flygvapnets underrättelsetjänst stöder han den syriska regimen och är ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen. Han har även samröre med Scientific Studies Research Centre (SSRC) som är uppfört på förteckningen.

21.10.2014

▼M34

15.

Kamal CHEIKHA

(alias Kamal al-Sheikha)

Födelsedatum: 1961

Födelseort: Damascus, Syria (Damaskus, Syrien)

Kön: man

F.d. minister för vattenresurser som innehaft posten efter maj 2011 (utnämnd den 27 augusti 2014). Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

21.10.2014

16.

Faruq (image) (alias Farouq, Farouk) AL SHAR' (image) (alias Al Char', Al Shara', Al Shara)

Födelsedatum: 10.12.1938

Kön: man

Syriens tidigare vicepresident, delaktig i våldet mot civilbefolkningen.

23.5.2011

17.

Hassan NOURI

(alias Hassan al-Nouri)

Födelsedatum: 9.2.1960

Födelseort: Damascus, Syria (Damaskus, Syrien)

Kön: man

F.d. minister för administrativ utveckling som innehaft posten efter maj 2011 (utnämnd den 27 augusti 2014). Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

21.10.2014

18.

Mohammed (image) HAMCHO (image)

Födelsedatum: 20.5.1966

Pass nr 002954347

Kön: man

Ledande affärsman verksam i Syrien med intressen inom ingenjörs- och byggnadsbranschen, media, hotell- och restaurangbranschen samt hälsosektorn. Han har ekonomiska intressen i och/eller innehar högre och verkställande befattningar inom ett antal företag i Syrien, särskilt Hamsho International, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project och Syria Metal Industries.

Han spelar en viktig roll för näringslivet i Syrien som generalsekreterare i Damaskus handelskammare (utsedd av den dåvarande ministern för ekonomi, Khodr Orfali i december 2014), ordförande i de bilaterala affärsråden Kina–Syrien (sedan mars 2014) och ordförande för det syriska metall- och stålrådet (sedan december 2015).

Han har nära affärsförbindelser med centrala syriska regimföreträdare, t.ex. Mahir al-Asad.

Han gagnas av och stöder den syriska regimen genom sina affärsintressen och har samröre med personer som gagnas av och stöder regimen.

27.1.2015

19.

Iyad (image) (alias Eyad) MAKHLOUF (image)

Födelsedatum: 21.1.1973

Födelseort: Damascus, Syria (Damaskus, Syrien)

Pass nr N001820740

Kön: man

Medlem av familjen Makhlouf; son till Mohammed Makhlouf, bror till Hafez Makhlouf och Rami Makhlouf och bror till Ihab Makhlouf; kusin till president Bashar al-Asad.

Medarbetare vid de syriska säkerhets- och underrättelsetjänsterna, i tjänst efter maj 2011.

Tjänsteman inom General Intelligence Directorate (direktoratet för säkerhetstjänsten) delaktig i våldet mot civilbefolkningen i Syrien.

23.5.2011

20.

Bassam (image) AL HASSAN (image) (alias Al Hasan)

Födelsedatum: 1961

Födelseort: Sheen, Homs, Syria (Sheen, Homs, Syrien)

Grad: generalmajor

Kön: man

Presidentens rådgivare i strategiska frågor, chef för det nationella försvarets generalsekretariat. Delaktig i våldet mot civilbefolkningen.

23.5.2011

▼M29 —————

▼M39

22.

Ihab MAKHLOUF

(alias Ehab, Iehab)

(ايهاب مخلوف)

Födelsedatum: 21.1.1973

Födelseort: Damascus, Syria (Damaskus, Syrien)

Pass nr: N002848852

Kön: man

Ledande affärsman med verksamhet i Syrien. Han har affärsintressen i flera syriska företag och enheter, inklusive Ramak Construction Co och Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST).

Han är en inflytelserik medlem av familjen Makhlouf och har nära anknytning till familjen al-Asad; kusin till president Bashar al-Asad. År 2020 tog Ehab Makhlouf över Rami Makhloufs affärsverksamhet, och den syriska regeringen tilldelade honom kontrakt att bedriva verksamhet på och styra de tullfria marknaderna runtom i landet.

23.5.2011

▼M34

23.

Zoulhima (image) (alias Zu al-Himma) CHALICHE (image) (alias Shalish, Shaleesh)

(alias Dhu al-Himma Shalish)

Födelsedatum: 1946 eller 1951 eller 1956

Födelseort: Kerdaha, Syria (al-Qardaha, Syrien)

Grad: generalmajor

Kön: man

Tjänsteman vid de syriska säkerhets- och underrättelsetjänsterna, i tjänst efter maj 2011; f.d. säkerhetschef hos presidenten.

Medarbetare vid den syriska försvarsmakten med generalmajors grad, i tjänst efter maj 2011.

Delaktig i våld mot demonstranter.

Medlem av familjen al-Asad; kusin till president Bashar al-Asad.

23.6.2011

24.

Riyad (image) CHALICHE (image) (alias Shalish, Shaleesh)

(alias Riyad Shalish)

Befattning: ordförande för Riyad Isa Development Corporation.

Kön: man

Tidigare direktör för Military Housing Establishment; finansierar den syriska regimen; kusin till president Bashar al-Asad.

23.6.2011

25.

Brigadbefälhavare Mohammad (image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali (image) JAFARI (image) (alias Jaafari, Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali)

Födelsedatum: 1.9.1957

Födelseort: Yazd, Iran

Kön: man

Chef för ”Baqiayt Allah”, en kulturell organisation inom Islamiska revolutionsgardet i Iran. Befälhavare för Islamiska revolutionsgardet i Iran till och med den 21 april 2019, delaktig i tillhandahållandet av utrustning och stöd för att bistå den syriska regimen med att slå ner protesterna i Syrien.

23.6.2011

▼M34 —————

▼M34

27.

Hossein (image) TAEB (image)

(alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Födelsedatum: 1963

Födelseort: Tehran, Iran (Teheran, Iran)

Kön: man

Direktör för Islamiska revolutionsgardets underrättelsetjänst. F.d. ställföreträdande befälhavare för underrättelseavdelningen vid Islamiska revolutionsgardet, delaktig i tillhandahållandet av utrustning och stöd för att bistå den syriska regimen med att slå ner protesterna i Syrien.

23.6.2011

28.

Khalid (image) (alias Khaled) QADDUR (image) (alias Qadour, Qaddour, Kaddour)

Kön: man

Ledande företagare verksam i Syrien, med intressen och/eller verksamhet inom telekommunikation, olje- och plastindustrin och med nära affärsförbindelser med Mahir al-Asad.

Han gagnas av och stöder den syriska regimen genom sin affärsverksamhet.

Medhjälpare till Mahir al-Asad, bland annat genom sin affärsverksamhet.

27.1.2015

29.

Ra'if (image) AL-QUWATLY (image)

(alias Ri'af al-Quwatli, alias Raeef al-Kouatly)

Födelsedatum: 3.2.1967

Födelseort: Damascus, Syria (Damaskus, Syrien)

Kön: man

Affärspartner till Mahir al-Asad och ansvarig för förvaltningen av vissa av hans affärsintressen, tillhandahåller finansiellt stöd till den syriska regimen.

23.6.2011

30.

Mohammad (image) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) MUFLEH (image) (alias Muflih)

Kön: man

Chef för den militära underrättelsetjänsten i Hama; delaktig i repressiva åtgärder mot demonstranterna.

1.8.2011

31.

Generalmajor Tawfiq (image) (alias Tawfik) YOUNES (image) (alias Yunes)

Kön: man

F.d. chef för avdelningen för inre säkerhet inom General Intelligence Directorate (direktoratet för säkerhetstjänsten); delaktig i våldet mot civilbefolkningen.

1.8.2011

32.

Mohammed (image) MAKHLOUF (image)

(alias Abu Rami)

Födelsedatum: 19.10.1932

Födelseort: Latakia, Syria (Latakia, Syrien)

Kön: man

Inflytelserik medlem av familjen Makhlouf; affärspartner och far till Rami, Ihab och Iyad Makhlouf. Har nära samröre med familjen al-Asad och är morbror till Bashar och Maher al-Asad. Även kallad Abu Rami.

Ledande företagare verksam i Syrien, med intressen och/eller verksamhet inom flera sektorer av Syriens näringsliv, samt intressen och/eller betydande inflytande i General Organisation of Tobacco samt inom olje-, gas-, vapen- och banksektorerna.

Inblandad i affärstransaktioner som utförts åt den syriska regimen inom ramen för vapenanskaffning och inom banksektorn. Med hänsyn till omfattningen av sin verksamhet och sina politiska band till den syriska regimen stöder han och gagnas han av regimen.

1.8.2011

33.

Ayman (image) JABIR (image)

(alias Aiman Jaber)

Födelseort: Latakia, Syria (Latakia, Syrien)

Kön: man

Ledande affärsman verksam i Syrien inom stål-, medie-, konsumtionsvaru- och oljebranschen samt inom handeln med dessa varor. Han har ekonomiska intressen och/eller innehar verkställande befattningar i ett antal företag och enheter i Syrien, särskilt Al Jazira (även kallat Al Jazerra, El Jazireh), Dunia TV och Sama Satellite Channel.

Genom sitt företag Al Jazira har Ayman Jaber underlättat oljeimport från Overseas Petroleum Trading till Syrien.

Ayman Jaber gagnas av och stöder den syriska regimen genom sina affärsintressen.

Han ger direkt stöd till och spelar en ledande roll vid verksamhet som bedrivs av regimtrogna milisförband som går under namnet Shabiha och/eller Suqur as-Sahraa.

Medhjälpare till Rami Makhlouf genom sin affärsverksamhet och förbunden med Mahir al-Asad genom sin roll i regimtrogna milisförband.

27.1.2015

34.

Hayel (image) AL-ASSAD (AL-ASAD) (image)

(alias Hael al-Asad (هاىلالأسد))

Kön: man

Medarbetare till Mahir al-Asad; chef för militärpolisen inom arméns 4:e division; delaktig i repressiva åtgärder.

23.8.2011

35.

Ali (image) AL-SALIM (image) (alias al-Saleem)

Kön: man

Direktör för det syriska försvarsministeriets materielkontor, vilket upphandlar samtlig krigsmateriel för den syriska armén.

23.8.2011

▼M38

36.

Nizar AL-ASSAD (alias al-Asad, Assad, Asad, Assaad, Asaad, Al-Assaad)

( اسعد, الاسعد,الاسد;نزار)

Födelsedatum: 2.3.1948 eller 23.3.1948 eller mars 1948

Nationalitet: syriskt, libanesiskt och kanadensiskt medborgarskap

Syriskt pass nr 011090258,

Libanesiskt pass nr RL0003434,

Kanadensiskt pass nr AG629220

Kön: man

Ledande syrisk affärsman med nära band till regimen. Har samröre med familjerna Asad och Makhlouf.

Han har i denna egenskap medverkat i, gynnats av eller på annat sätt stött den syriska regimen.

Ledande oljeinvesterare, grundare av och chef för företaget Lead Contracting & Trading Ltd

23.8.2011

▼M34

37.

Generalmajor Rafiq (image) (alias Rafeeq) SHAHADAH (image) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

Födelsedatum: 1956

Födelseort: Jablah, Latakia Province, Syria (Jablah, provinsen Latakia, Syrien)

Kön: man

Medarbetare vid den syriska försvarsmakten med generalmajors grad, i tjänst efter maj 2011. Tidigare chef för sektion 293 (inre ärenden) inom Syriens militära underrättelsetjänst i Damascus (Damaskus). Direkt delaktig i repressiva åtgärder och våld mot civilbefolkningen i Damascus (Damaskus). Rådgivare till president Bashar al-Asad i strategiska frågor samt för den militära underrättelsetjänsten.

23.8.2011

▼M34 —————

▼M29 —————

▼M34

40.

Muhammad (image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said (image) (alias Sa'id, Sa'eed, Saeed) BUKHAYTAN (image)

Kön: man

Sedan 2005 biträdande regionsekreterare inom Arabiska Socialistiska Bathpartiet; var 2000–2005 chef för Bathpartiets enhet för nationell säkerhet. F.d. guvernör i provinsen Hama (1998–2000). Nära förbunden med president Bashar al-Asad och Mahir al-Asad. Högre beslutsfattare inom regimen i fråga om repressiva åtgärder mot civilbefolkningen.

23.8.2011

41.

Ali (image) DOUBA (image)

Födelsedatum: 1933

Födelseort: Karfis, Syria (Qarfis, Syrien)

Kön: man

Särskild rådgivare till president Bashar al-Asad.

Medverkar i, gynnas av och stöder den syriska regimen i egenskap av särskild rådgivare. Har varit delaktig i brutalt förtryck av civilbefolkningen i Syrien.

23.8.2011

42.

Brigadgeneral Nawful (image) (alias Nawfal, Nofal, Nawfel) AL-HUSAYN (image) alias al-Hussain, al-Hussein)

Kön: man

Chef för Idlib Syrian Military Intelligence (Syriens militära underrättelsetjänst i Idlib). Direkt delaktig i repressiva åtgärder och våld mot civilbefolkningen i provinsen Idlib.

23.8.2011

43.

Brigadgeneral Husam (image) SUKKAR (image)

Kön: man

Presidentens rådgivare i säkerhetsfrågor. Rådgivare åt presidenten i fråga om säkerhetsorganens repressiva åtgärder och våld mot civilbefolkningen i Syrien.

23.8.2011

44.

Brigadgeneral Muhammed (image) (alias Muhamad) ZAMRINI (image) (alias Zamreni)

Kön: man

Chef för Syriens militära underrättelsetjänst i provinsen Homs. Direkt delaktig i repressiva åtgärder och våld mot civilbefolkningen i Homs.

23.8.2011

45.

Munir (image) (alias Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) ADANOV (image) (alias Adnuf, Adanof)

Födelsedatum: 1951

Födelseort: Homs, Syria (Homs, Syrien)

Pass nr 0000092405

Befattning: Biträdande generalstabschef med ansvar för insatser och utbildning inom den syriska armén

Grad: generallöjtnant, syriska arabiska armén

Kön: man

Officer med generallöjtnants grad och biträdande generalstabschef med ansvar för insatser och utbildning inom den syriska armén som varit i tjänst efter maj 2011. I sin befattning som biträdande generalstabschef var han direkt delaktig i förtrycket av och våldet mot civilbefolkningen i Syrien.

23.8.2011

46.

Brigadgeneral Ghassan (image) KHALIL (image) (alias Khaleel)

Kön: man

Chef för informationsavdelningen inom General Intelligence Directorate (direktoratet för säkerhetstjänsten). Direkt delaktig i repressiva åtgärder och våld mot civilbefolkningen i Syrien.

23.8.2011

47.

Mohammed (image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohamed) JABIR (image) (alias Jaber)

Födelseort: Latakia, Syria (Latakia, Syrien)

Kön: man

Shabiha-milisen. Medhjälpare till Mahir al-Asad i fråga om Shabiha-milisen. Direkt delaktig i repressiva åtgärder och våld mot civilbefolkningen samt i samordningen av grupperna inom Shabiha-milisen.

23.8.2011

▼M39

48.

Samir HASSAN

(سمير حسن)

Kön: man

Ledande företagare verksam i Syrien, med intressen och/eller verksamhet inom många branscher i det syriska näringslivet. Han innehar andelar i och/eller har ett betydande inflytande över Amir Group och Cham Holding, två konglomerat med intressen i fastighets-, turism-, transport- och finanssektorerna. Ordförande för det syrisk-ryska affärsrådet.

Samir Hassan stöder den syriska regimens krigshandlingar med penninggåvor.

Samir Hassan har samröre med personer som gagnas av eller stöder regimen. Särskilt har han samröre med Rami Makhlouf och Issam Anbouba, som rådet har fört upp på förteckningen och som gagnas av den syriska regimen.

27.9.2014

▼M34

49.

Fares (image) CHEHABI (image)

(alias Fares Shihabi, Fares Chihabi)

Son till Ahmad Chehabi

Födelsedatum: 7.5.1972

Kön: man

Ordförande i Aleppos industri- och handelskammare. Ordförande i sammanslutningen av industri- och handelskammare sedan 16.12.2018. Vice ordförande i Cham Holding. Stöder den syriska regimen ekonomiskt. Ledamot av det syriska parlamentet sedan 2016.

2.9.2011

50.

Tarif (image) AKHRAS (image) (alias Al Akhras (image))

Födelsedatum: 2.6.1951

Födelseort: Homs, Syria (Homs, Syrien)

Syriskt pass nr 0000092405

Kön: man

Framträdande affärsman som drar nytta av och stöder den syriska regimen. Grundare av Akhras-gruppen (råvaror, handel, bearbetning och logistik) och f.d. ordförande för handelskammaren i Homs. Nära affärsförbindelser med president Bashar al-Asads familj. Ledamot i styrelsen för förbundet av syriska handelskammare. Tillhandahöll logistiskt stöd för regimen (bussar och transportfordon för stridsvagnar).

2.9.2011

51.

Issam (image) ANBOUBA (image)

Verkställande direktör för Anbouba for Agricultural Industries Co.

Födelsedatum: 1952

Födelseort: Homs, Syria (Homs, Syrien)

Kön: man

Ger finansiellt stöd åt den förtryckande maktapparaten och de paramilitära grupper som utövar våld mot civilbefolkningen i Syrien. Tillhandahåller egendom (fastigheter, lagerlokaler) för provisoriska förvarsenheter. Har finansiella relationer med högt uppsatta syriska tjänstemän. En av grundarna av och styrelseledamot i Cham Holding.

2.9.2011

▼B

52.

██████

██████

██████

██████

██████

██████

▼M34

53.

Adib (image) MAYALEH (image)

(alias André Mayard)

Födelsedatum: 15.5.1955

Födelseort: Bassir, Syria (Bassir, Syrien)

Kön: man

F.d. chef och styrelseordförande för den syriska centralbanken.

Abid Mayaleh kontrollerade den syriska banksektorn och förvaltade det syriska penningutbudet genom utgivning och indragning av sedlar och kontroll av det syriska pundets växelkursvärde. Genom sin roll vid den syriska centralbanken gav Adib Mayaleh ekonomiskt och finansiellt stöd till den syriska regimen.

F.d. minister för ekonomi och utrikeshandel, som innehaft posten efter maj 2011.

15.5.2012

54.

Generalmajor Jumah (image) AL-AHMAD (image) (alias al-Ahmed)

Kön: man

Befälhavare för specialstyrkorna. Ansvarig för användningen av våld mot demonstranter i Syrien.

14.11.2011

55.

Överste Lu'ai (image) (alias Louay, Loai) AL-ALI (image)

Födelseort: Jablah, Latakia Province, Syria (Jablah, provinsen Latakia, Syrien)

Kön: man

Chef för Syriens militära underrättelsetjänst i Dara'a (Dara). Ansvarig för användningen av våld mot demonstranter i Dara'a (Dara).

14.11.2011

▼M35

56.

Ali (image) Abdullah (image) (alias Abdallah) AYYUB (image) (alias Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob)

Födelsedatum: 1952

Födelseort: Lattakia, Syria (Latakia, Syrien)

Kön: man

Vice ordförande för ministerrådet och försvarsminister. Utnämnd i januari 2018.

Officer med generals grad i den syriska armén som varit i tjänst efter maj 2011. F.d. generalstabschef i den syriska försvarsmakten. Person som stöder den syriska regimen och är ansvarig för förtryck av och våld mot civilbefolkningen i Syrien.

14.11.2011

▼M34

57.

Fahd (image) (alias Fahid, Fahed) Jasim (image) (alias Jasem, Jassim, Jassem) AL-FURAYJ (image) (alias al-Freij)

Födelsedatum: 1.1.1950

Födelseort: Hama, Syria (Hama, Syrien)

Kön: man

F.d. försvarsminister. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen i Syrien.

14.11.2011

58.

Generalmajor Aous (image) (alias Aws, Aus) ”Ali” ASLAN (image)

Födelsedatum: 1958

Kön: man

Högre officer. Står Mahir al-Asad och president Bashar al-Asad nära. Tidigare befattningar: Befälhavare för 40:e brigaden (4:e divisionen) 2011–2014. Ställföreträdande befälhavare för 4:e divisionen 2015. Befälhavare för 2:a armékåren 2016. Delaktig i de repressiva åtgärderna mot civilbefolkningen i Syrien, bland annat godtyckliga gripanden, massavrättningar och tvångsförflyttning av civilbefolkningen.

14.11.2011

59.

General Ghassan (image) BELAL (alias Bilal) (image)

Kön: man

Chef för 4:e divisionens säkerhetsbyrå, chef för 555:e fallskärmsjägarregementet. Rådgivare till Mahir al-Asad och samordnare av säkerhetsoperationer. Ansvarig för de repressiva åtgärderna mot civilbefolkningen i Syrien och inblandad i flera överträdelser mot upphörandet av fientligheter i Ghouta (al-Ghuta).

14.11.2011

60.

Abdullah (image) (alias Abdallah) BERRI (image)

Kön: man

Chef för familjen Berris milis. Ansvarig för regeringsvänliga miliser delaktiga i de repressiva åtgärderna mot civilbefolkningen i Aleppo.

14.11.2011

▼M39

61.

George CHAOUI

(جورج شاوي)

Kön: man

Ingår i Syriens elektroniska armé (arméns underrättelsetjänst). Delaktig i det brutala ingripandet och i uppmaning till våld mot civilbefolkningen i Syrien.

14.11.2011

▼M34

62.

Zuhair (image) (alias Zouheir, Zuheir, Zouhair) HAMAD (image)

Födelseort: Damascus, Syria (Damaskus, Syrien)

Grad: generalmajor

Befattning: Biträdande chef för General Intelligence Directorate (direktoratet för säkerhetstjänsten) (även kallat General Security Directorate (direktoratet för allmän säkerhet)) sedan juli 2012

Kön: man

Officer med generalmajors grad i den syriska försvarsmakten, i tjänst efter maj 2011. Biträdande chef för General Intelligence Directorate (direktoratet för säkerhetstjänsten). Ansvarig för förtryck, människorättskränkningar och våld riktat mot civilbefolkningen i Syrien.

14.11.2011

63.

Amar (image) (alias Ammar) ISMAEL (image) (alias Ismail)

Födelsedatum: 3.4.1973 eller däromkring

Födelseort: Damascus, Syria (Damaskus, Syrien)

Kön: man

Civil tjänsteman – chef för Syriens elektroniska armé (arméns säkerhetstjänst). Delaktig i det brutala ingripandet och i uppmaning till våld mot civilbefolkningen i Syrien.

14.11.2011

64.

Mujahed (image) ISMAIL (image) (alias Ismael)

Kön: man

Ingår i Syriens elektroniska armé (arméns säkerhetstjänst). Delaktig i det brutala ingripandet och i uppmaning till våld mot civilbefolkningen i Syrien.

14.11.2011

65.

Generalmajor Nazih (image)

Kön: man

Biträdande direktör för General Intelligence Directorate (direktoratet för säkerhetstjänsten). Ansvarig för användningen av våld i Syrien och hotelser och tortyr av demonstranter.

14.11.2011

66.

Generalmajor Kifah (image) MOULHEM (image) (alias Moulhim, Mulhem, Mulhim, Milhem)

Födelseort: Junaynat Ruslan, Tartous province, Syria (Junaynat Ruslan, provinsen Tartus, Syrien)

Kön: man

Chef för Military Intelligence Directorate (direktoratet för den militära underrättelsetjänsten) sedan mars 2019. F.d. chef för säkerhetskommittén i den södra regionen och tidigare biträdande chef för Military Intelligence Directorate, med ansvar för ledningen av regimens insatser i regionerna kring Homs och Aleppo. Ansvarig för de repressiva åtgärderna mot civilbefolkningen i Deir ez-Zor (Dayr al-Zawr) och huvudansvarig för det brutala förtryck som Military Intelligence Directorate (avdelning 248) utövat under 2011 och 2012, samt tortyr av och allvarliga övergrepp mot fängslade.

14.11.2011

67.

Generalmajor Wajih (image) (alias Wajeeh) MAHMUD (image)

Kön: man

Befälhavare för 18:e pansardivisionen. Ansvarig för användningen av våld mot demonstranter i Homs.

14.11.2011

▼B

68.

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

▼M34

69.

Lieutenant General Talal (image) Mustafa (image) TLASS (image)

Kön: man

Biträdande generalstabschef (logistik och underhåll). Ansvarig för användningen av våld mot demonstranter i Syrien.

14.11.2011

70.

Generalmajor Fu'ad (image) TAWIL (image)

Kön: man

Biträdande chef för Syrian Air Force Intelligence (syriska flygvapnets underrättelsetjänst). Ansvarig för användningen av våld i Syrien och hotelser och tortyr av demonstranter.

14.11.2011

71.

Bushra (image) AL-ASSAD (AL-ASAD) (image)

(alias Bushra Shawkat, Bouchra Al Assad)

Födelsedatum: 24.10.1960

Kön: kvinna

Medlem av familjen al-Asad, syster till president Bashar al-Asad. Mot bakgrund av det nära personliga förhållandet och det inneboende ekonomiska förhållandet till president Bashar al-Asad, gagnas hon av den syriska regimen och är förbunden med den.

23.3.2012

72.

Asma (image) AL-ASSAD (AL-ASAD) (image)

(alias Asma Fawaz Al Akhras)

Födelsedatum: 11.8.1975

Födelseort: London, UK (London, Förenade kungariket)

Pass nr 707512830, upphör att gälla den 22 september 2020

Namn som ogift: Al Akhras

Kön: kvinna

Medlem av familjen al-Asad med nära anknytning till centrala personer i regimen, hustru till president Bashar al-Asad. Mot bakgrund av det nära personliga förhållandet och det inneboende ekonomiska förhållandet till president Bashar al-Asad, gagnas hon av den syriska regimen och är förbunden med den.

23.3.2012

73.

Manal (image) AL-ASSAD (AL-ASAD) (image)

(alias Manal Al Ahmad)

Födelsedatum: 2.2.1970

Födelseort: Damascus (Damaskus)

pass nr (syriskt) 0000000914

Namn som ogift: Al Jadaan

Kön: kvinna

Maka till Mahir al-Asad, gagnas därigenom av den syriska regimen och är nära förbunden med den.

23.3.2012

74.

Mohammad Walid GHAZAL

Födelsedatum: 1951

Födelseort: Aleppo, Syria (Aleppo, Syrien)

Kön: man

Tidigare bostadsminister med ansvar för stadsplanering (utnämnd den 27 augusti 2014). Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

21.10.2014

▼M32 —————

▼M34

76.

Generalmajor Ibrahim (image) AL-HASSAN (image) (alias al-Hasan)

Kön: man

Biträdande stabschef. Militär delaktig i våldet i Homs.

1.12.2011

77.

Brigadgeneral Khalil (image) (alias Khaleel) ZGHRAYBIH (image,image) (alias Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)

Kön: man

14:e divisionen. Militär delaktig i våldet i Homs.

1.12.2011

▼M39

78.

Ali BARAKAT

(alias Barakat Ali Barakat)

( علي بركات; بركات علي بركات)

Kön: man

Militär delaktig i våldet i Homs. Tjänstgör för närvarande i republikanska gardets 30:e mobila infanteridivision.

1.12.2011

▼M34

79.

Generalmajor Talal (image) MAKHLUF (image) (alias Makhlouf)

Kön: man

F.d. befälhavare för 105:e brigaden inom det republikanska gardet. F.d. befälhavare för det republikanska gardet. För närvarande befälhavare för 2:a armékåren. Medarbetare vid den syriska försvarsmakten med generalmajors grad, i tjänst efter maj 2011. Militär delaktig i våldet i Damaskus.

1.12.2011

80.

Generalmajor Nazih (image) (alias Nazeeh) HASSUN (image) (alias Hassoun)

Kön: man

Officer med generalmajors grad i den syriska försvarsmakten, i tjänst efter maj 2011. Chef för den syriska säkerhetstjänstens Political Security Directorate (direktoratet för politisk säkerhet), i tjänst efter maj 2011. Ansvarig för brutalt förtryck av civilbefolkningen i Syrien.

1.12.2011

81.

Kapten Maan (image) (alias Ma'an) JDIID (image) (alias Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)

Kön: man

Presidentens garde. Militär delaktig i våldet i Homs.

1.12.2011

82.

Mohammad (image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL-SHAAR (image) (alias al-Chaar, al-Sha'ar, al-Cha'ar)

Kön: man

Political Security Division. Militär delaktig i våldet i Homs.

1.12.2011

83.

Khald (image) (alias Khaled) AL-TAWEEL (image) (alias al-Tawil)

Kön: man

Political Security Division. Militär delaktig i våldet i Homs.

1.12.2011

84.

Ghiath (image) FAYAD (image) (alias Fayyad)

Kön: man

Political Security Division. Militär delaktig i våldet i Homs.

1.12.2011

85.

Brigadgeneral Jawdat (image) Ibrahim (image) SAFI (image)

Befattning: Befälhavare för 154:e regementet

Kön: man

Beordrade trupper att skjuta mot demonstranter i och runt Damascus (Damaskus), bl.a. i Mo'adamiyeh (al-Muadamiyya), Douma (Duma) och Abasiyeh (al-Abasiyya), Duma.

23.1.2012

86.

Generalmajor Muhammad (image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (image) DURGHAM

Befattning: Befälhavare i 4:e divisionen

Kön: man

Beordrade trupper att skjuta mot demonstranter i och runt Damascus (Damaskus), bl.a. i Mo'adamiyeh (al-Muadamiyya), Douma (Duma) och Abasiyeh (al-Abasiyya), Duma.

23.1.2012

87.

Generalmajor Ramadan (image) Mahmoud (image) RAMADAN (image)

Befattning: Befälhavare för 35:e regementet inom specialstyrkorna

Kön: man

Beordrade trupper att skjuta mot demonstranter i Baniyas och Deraa (Dara).

23.1.2012

▼M32 —————

▼M34

89.

Generalmajor Naim (image) (alias Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem (image) SULEIMAN (image)

Befattning: Befälhavare för 3:e divisionen

Kön: man

Beordrade trupper att skjuta demonstranter i Douma (Duma).

23.1.2012

90.

Brigadgeneral Jihad (image) Mohamed (image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) SULTAN (image)

Befattning: Befälhavare för 65:e brigaden

Kön: man

Beordrade trupper att skjuta demonstranter i Douma (Duma).

23.1.2012

91.

Generalmajor Fo'ad (image) (alias Fouad, Fu'ad) HAMOUDEH (image) (alias Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)

Befattning: Befälhavare för de militära operationerna i Idlib

Kön: man

Beordrade trupper att skjuta demonstranter i Idlib i början av september 2011.

23.1.2012

92.

Generalmajor Bader (image) AQEL (image)

Befattning: Befälhavare inom specialstyrkorna

Kön: man

Beordrade soldater att hämta kropparna och överlämna dem till avdelningen för militära underrättelser (Shubat al-Mukhabarat al Askariyya) samt ansvarig för våldet i Bukamal (Abu Kamal).

23.1.2012

93.

Brigadgeneral Ghassan (image) AFIF (image) (alias Afeef)

Befattning: Befälhavare vid 45:e regementet

Kön: man

Befälhavare för militära operationer i Homs, Baniyas och Idlib.

23.1.2012

94.

Brigadgeneral Mohamed (image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) MAARUF (image) (alias Maarouf, Ma'ruf)

Befattning: Befälhavare vid 45:e regementet

Kön: man

Befälhavare för militära operationer i Homs. Gav order om att skjuta demonstranter i Homs.

23.1.2012

95.

Brigadgeneral Yousef (image) ISMAIL (image) (alias Ismael)

Befattning: Befälhavare för 134:e brigaden

Kön: man

Beordrade trupper att skjuta mot hus och människor på tak under en begravning i Talbiseh (Talbisa) av demonstranter som hade dödats föregående dag.

23.1.2012

▼M39

96.

Brigadgeneral Jamal YUNES

(alias Younes)

( جمال يونس)

Befattning: Befälhavare för 555:e regementet

Kön: man

Beordrade trupper att skjuta mot demonstranter i Mo'adamiyeh (al-Muadamiyya).

Chef för Militära säkerhetskommittén i Hama 2018.

23.1.2012

▼M32 —————

▼M34

98.

Brigadgeneral Ali (image) DAWWA

Kön: man

Beordrade trupper att skjuta demonstranter i Al-Herak (al-Hirak).

23.1.2012

99.

Generalmajor Mohamed (image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) KHADDOR (image) (alias Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

Befattning: Befälhavare för 106:e brigaden, presidentens garde

Kön: man

Beordrade trupper att slå demonstranter med påkar och därefter gripa dem. Ansvarig för förtrycket av fredliga demonstranter i Duma.

23.1.2012

▼M32 —————

▼M34

101.

Wafiq (image) (alias Wafeeq) NASSER (image)

Befattning: Chef för regionalkontoret i Suwayda (al-Suwayda) (avdelningen för militära underrättelser)

Kön: man

I egenskap av chef för regionalkontoret i Suwayda vid avdelningen för militära underrättelser ansvarig för godtyckligt frihetsberövande och tortyr av fängslade i Suwayda (al-Suwayda).

23.1.2012

102.

Ahmed (image) (alias Ahmad) DIBE (image) (alias Dib, Deeb)

Befattning: Chef för regionalkontoret i Deraa (Dara) (General Security Directorate (direktoratet för allmän säkerhet))

Kön: man

I egenskap av chef för regionalkontoret i Dara inom General Security Directorate (direktoratet för allmän säkerhet) ansvarig för godtyckligt frihetsberövande och tortyr av fängslade i Deera (Dara).

23.1.2012

103.

Makhmoud (image) (alias Mahmoud) AL-KHATTIB (image) (alias Al-Khatib, Al-Khateeb)

Befattning: Chef för undersökningsavdelningen (Political Security Directorate (direktoratet för statens säkerhet))

Kön: man

I egenskap av chef för undersökningsavdelningen vid Political Security Directorate (direktoratet för statens säkerhet) ansvarig för frihetsberövande och tortyr av fängslade.

23.1.2012

104.

Mohamed (image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (image) (alias Hikmat, Hekmat) IBRAHIM (image)

Befattning: Generalmajor. Polischef i al-Hassaka (al-Hasaka).

Kön: man

Polischef i al-Hassaka (al Hasaka). Generalmajor. F.d. chef för operativa avdelningen vid Political Security Directorate (direktoratet för statens säkerhet), ansvarig för frihetsberövande och tortyr av fängslade.

23.1.2012

105.

Nasser (image) (alias Naser) AL-ALI (image)

(alias brigadgeneral Nasr al-Ali)

Befattning: Chef för Political Security Directorate (direktoratet för statens säkerhet).

Kön: man

Chef för Political Security Directorate (direktoratet för statens säkerhet) sedan juli 2019. Ansvarig för frihetsberövande och tortyr av fängslade.

23.1.2012

106.

Dr Wael (image) Nader (image) AL-HALQI (image) (alias al‐Halki)

Födelsedatum: 1964

Födelseort: Dara'a Province, Syria (provinsen Dara, Syrien)

Kön: man

Tidigare premiärminister som innehade ämbetet till och med den 3.7.2016 och tidigare hälso- och sjukvårdsminister. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen. Ordförande i styrelsen för Qasyoun Private University.

27.2.2012

107.

Mohammad Ibrahim AL‐SHA'AR

Födelsedatum: 1956

Födelseort: Aleppo, Syria (Aleppo, Syrien)

Kön: man

F.d. inrikesminister. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen. Vice ordförande i National Progressive Front of Syria.

1.12.2011

108.

Mohammad (image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL-JLEILATI (image)

Födelsedatum: 1945

Födelseort: Damascus, Syria (Damaskus, Syrien)

Kön: man

F.d. finansminister som innehade ämbetet till och med den 9.2.2013. Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

1.12.2011

▼M35

109.

Imad (image) Mohammad

(image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb (image) KHAMIS (image)

(alias Imad Mohammad Dib Khamees)

Födelsedatum: 1.8.1961

Födelseort: nära Damascus, Syria (Damaskus, Syrien)

Kön: man

F.d. premiärminister och f.d. elektricitetsminister.

Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

23.3.2012

▼M34

110.

Omar (image) Ibrahim (image) GHALAWANJI (image)

Födelsedatum: 1954

Födelseort: Tartous, Syria (Tartus, Syrien)

Kön: man

F.d. vice premiärminister för tjänster, f.d. minister för lokal administration som innehade ämbetet till och med den 3.7.2016. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

23.3.2012

111.

Joseph (image) SUWAID (image)

Födelsedatum: 1958

Födelseort: Damascus, Syria (Damaskus, Syrien)

Kön: man

F.d. biträdande minister som innehade ämbetet till och med åtminstone den 21.1.2014. Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen. Ordförande för amanivingen av Syriska socialnationalistiska partiet.

23.3.2012

112.

Hussein (image) (alias Hussain) Mahmoud (image) FARZAT (image)

(alias Hussein Mahmud Farzat)

Födelsedatum: 1957

Födelseort: Hama, Syria (Hama, Syrien)

Kön: man

F.d. biträdande minister som innehade ämbetet till och med åtminstone 2014. Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

23.3.2012

113.

Mansour (image) Fadlallah (image) AZZAM (image)

(alias Mansur Fadl Allah Azzam)

Födelsedatum: 1960

Födelseort: Sweida Province, Syria (provinsen al-Suwayda, Syrien)

Kön: man

Minister för presidentärenden. Delar som minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

27.2.2012

▼M39

114.

Emad Abdul-Ghani SABOUNI

(alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

(عماد عبدالغني صابوني )

Födelsedatum: 1964

Födelseort: Damascus, Syria (Damaskus, Syrien)

Kön: man

F.d. minister för telekommunikation och teknik som innehade ämbetet till och med åtminstone april 2014. Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen. Utnämnd i juli 2016 till chef för organet för planering och internationellt samarbete (PICC). PICC är ett statligt organ med kopplingar till premiärministerns kansli och tar i synnerhet fram de femårsplaner som slår fast de allmänna riktlinjerna för regeringens ekonomiska politik och utvecklingspolitik.

27.2.2012

▼M39 —————

▼M34

116.

Tayseer (image) Qala (image) AWWAD (image)

Födelsedatum: 1943

Födelseort: Damascus, Syria (Damaskus, Syrien)

Kön: man

F.d. justitieminister. Har anknytning till den syriska regimen och dess brutala förtryck av civilbefolkningen. F.d. ordförande för militärdomstolen. Ledamot av det höga domarrådet.

23.9.2011

▼M39

117.

Adnan Hassan MAHMOUD

(عدنان حسن محمود)

Födelsedatum: 1966

Födelseort: Tartous, Syria (Tartus, Syrien)

Kön: man

Fram till 2020 Syriens ambassadör i Iran. F.d. informationsminister som innehaft posten efter maj 2011. Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

23.9.2011

▼M34

118.

Khalaf Souleymane ABDALLAH

(alias Khalaf Sleiman al-Abdullah)

Födelsedatum: 1960

Födelseort: Deir ez-Zor, Syria (Dayr al-Zawr, Syrien)

Kön: man

F.d. arbetsmarknadsminister som innehaft posten efter maj 2011 (utnämnd den 27 augusti 2014). Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

21.10.2014

119.

Sufian (image) ALLAW (image)

Födelsedatum: 1944

Födelseort: al-Bukamal, Deir Ezzor, Syria (Abu Kamal, provinsen Dayr al-Zawr, Syrien)

Kön: man

F.d. minister för olje- och mineralresurser. Har anknytning till den syriska regimen och dess brutala förtryck av civilbefolkningen.

27.2.2012

120.

Dr Adnan (image) SLAKHO (image)

Födelsedatum: 1955

Födelseort: Damascus, Syria (Damaskus, Syrien)

Kön: man

F.d. industriminister. Har anknytning till den syriska regimen och dess brutala förtryck av civilbefolkningen.

27.2.2012

121.

Saleh (image) AL-RASHED (image)

Födelsedatum: 1964

Födelseort: Aleppo Province, Syria (provinsen Aleppo, Syrien)

Kön: man

F.d. utbildningsminister. Har anknytning till den syriska regimen och dess brutala förtryck av civilbefolkningen.

27.2.2012

122.

Dr Fayssal (image) (alias Faysal) ABBAS (image)

Födelsedatum: 1955

Födelseort: Hama Province, Syria (provinsen Hama, Syrien)

Kön: man

F.d. transportminister. Har anknytning till den syriska regimen och dess brutala förtryck av civilbefolkningen.

27.2.2012

123.

Ghiath (image) JERAATLI (image) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)

Födelsedatum: 1950

Födelseort: Salamiya, Syria (Salamiya, Syrien)

Kön: man

F.d. biträdande minister. Har anknytning till den syriska regimen och dess brutala förtryck av civilbefolkningen.

23.3.2012

124.

Yousef (image) Suleiman (image) AL-AHMAD (image) (alias al-Ahmed)

Födelsedatum: 1956

Födelseort: Hasaka, Syria (al‐Hasaka, Syrien)

Kön: man

F.d. biträdande minister. Har anknytning till den syriska regimen och dess brutala förtryck av civilbefolkningen.

23.3.2012

125.

Hassan (image,image) AL-SARI (image)

Födelsedatum: 1953

Födelseort: Hama, Syria (Hama, Syrien)

Kön: man

F.d. biträdande minister. Har anknytning till den syriska regimen och dess brutala förtryck av civilbefolkningen.

23.3.2012

126.

Bouthaina (image) SHAABAN (image)

(alias Buthaina Shaaban)

Födelsedatum: 1953

Födelseort: Homs, Syria (Homs, Syrien)

Kön: kvinna

Rådgivare till presidenten i politiska och medierelaterade frågor sedan juli 2008 och som sådan delaktig i det våldsamma ingripandet mot civilbefolkningen.

26.6.2012

127.

Brigadgeneral Sha'afiq (image) (alias Shafiq, Shafik) MASA (image) (alias Massa)

Födelsedatum: 1956

Födelseort: Al-Zara (Hama), Syria (Al-Zara (Hama), Syrien)

Kön: man

Chef för avdelning 215 (Damaskus) vid arméns underrättelsetjänst. Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionella. Deltar i förtrycket mot civila.

24.7.2012

128.

Brigadgeneral Burhan (image) QADOUR (image) (alias Qaddour, Qaddur)

Kön: man

F.d. chef för avdelning 291 (Damaskus) vid arméns underrättelsetjänst. Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionella.

24.7.2012

129.

Brigadgeneral Salah (image) HAMAD (image)

Kön: man

Biträdande chef för avdelning 291 vid arméns underrättelsetjänst. Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionella.

24.7.2012

130.

Brigadgeneral Muhammad (image) (alias Mohammed) KHALLOUF (image) (alias Abou Ezzat)

Kön: man

F.d. (2009–2014) chef för avdelning 235, även kallad ”Palestine” (Damaskus), vid arméns underrättelsetjänst, vilken spelar en central roll i arméns repressiva åtgärder. Deltar direkt i förtrycket av oppositionella. Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionella.

24.7.2012

131.

Generalmajor Riad (image) (alias Riyad) AL-AHMAD (image) (alias al-Ahmed)

Kön: man

Chef för Latakia-kontoret inom arméns underrättelsetjänst. Ansvarig för tortyr av och mord på frihetsberövade oppositionella.

24.7.2012

▼M39

132.

Brigadgeneral Abdul-Salam Fajr MAHMOUD

(عبدالسلام فجر محمود)

Födelsedatum: 1959

Kön: man

Sedan december 2020 chef för säkerhetskommittén i den södra regionen. F.d. chef för Bab Touma-kontoret (Damaskus) inom syriska flygvapnets underrättelsetjänst. F.d. chef för utredningsavdelningen inom flygvapnets underrättelsetjänst vid Mezze Airport. Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionella. Internationell arresteringsorder utfärdad mot sig för delaktighet i tortyr, ”delaktighet i brott mot mänskligheten” och ”delaktighet i krigsförbrytelser”.

24.7.2012

▼M34

133.

Brigadgeneral Jawdat (image) AL-AHMAD (image) (alias al-Ahmad)

Födelseort: Qardaha, Lattakia province, Syria (al-Qardaha, provinsen Latakia, Syrien)

Kön: man

Chef för Homs-kontoret inom syriska flygvapnets underrättelsetjänst. Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionella samt avrättningar av fredliga demonstranter.

24.7.2012

▼M39

134.

Överste Qusay Ibrahim MIHOUB

(قصي إبراهيم ميهوب )

Födelsedatum: 1961

Födelseort: Derghamo, Jableh, Lattakia, Syria (Derghamo, Jableh, provinsen Latakia, Syrien)

Kön: man

Högre officer vid syriska flygvapnets underrättelsetjänst. F.d. chef för Dara-kontoret inom flygvapnets underrättelsetjänst – sändes ut från Damaskus till Deera (Dara) i början av demonstrationerna i denna stad. Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionella samt brutalt förtryck av fredliga demonstranter i den södra regionen.

24.7.2012

▼M34

135.

Brigadgeneral Suhail (image) (alias Suheil) AL-ABDULLAH (image) (alias al-Abdallah)

Kön: man

Chef för Latakia-kontoret inom syriska flygvapnets underrättelsetjänst. Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionella.

24.7.2012

136.

Brigadgeneral Khudr (image) KHUDR (image)

Kön: man

Chef för Latakia-kontoret inom General Intelligence Directorate (direktoratet för säkerhetstjänsten). Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionella.

24.7.2012

▼M39

137.

Brigadgeneral Ibrahim MA'ALA

(alias Maala, Maale, Ma'la)

( معلى;معلا (ابراهيم

Kön: man

Chef för sektion 285 (Damaskus) inom General Intelligence Directorate (direktoratet för säkerhetstjänsten) (efterträdde brigadgeneral Hussam Fendi i slutet av 2011). Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionella.

24.7.2012

▼M34

138.

Brigadgeneral Firas (image) AL-HAMED (image) (alias Al-Hamid)

Kön: man

Chef för avdelning 318 (Homs) inom General Intelligence Directorate (direktoratet för säkerhetstjänsten). Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionella.

24.7.2012

▼M39

139.

Generalmajor Hussam LUQA

(alias Husam, Housam, Houssam, Louqa, Louca, Louka, Luka)

(حسام لوقا)

Födelsedatum: 1964

Födelseort: Damascus, Syria (Damaskus, Syrien)

Kön: man

F.d. chef för säkerhetskommittén i den södra regionen 2018–2020. F.d. chef för General Security Directorate (direktoratet för allmän säkerhet). Generalmajor. Chef för Homs-kontoret inom Political Security Directorate (direktoratet för statens säkerhet) från april 2012 till 2.12.2018 (efterträdde brigadgeneral Nasr al-Ali). Chef för Political Security Directorate (direktoratet för statens säkerhet) sedan 3.12.2018. Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionella.

24.7.2012

140.

Brigadgeneral Taha TAHA

(طه طه)

Kön: man

Biträdande assistent till chefen för Political Security Directorate (direktoratet för statens säkerhet). Tidigare ansvarig för Latakia-kontoret inom Political Security Directorate (direktoratet för statens säkerhet). Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionella.

24.7.2012

▼M34

141.

Bassel (image) (alias Basel) BILAL (image)

Kön: man

Polistjänsteman vid centralfängelset i Idlib. Har deltagit direkt i tortyr av oppositionella fängslade i centralfängelset i Idlib.

24.7.2012

142.

Ahmad (image) (alias Ahmed) KAFAN (image)

Kön: man

Polistjänsteman vid centralfängelset i Idlib. Har deltagit direkt i tortyr av oppositionella fängslade i centralfängelset i Idlib.

24.7.2012

143.

Bassam (image) AL-MISRI (image)

Kön: man

Polistjänsteman vid centralfängelset i Idlib. Har deltagit direkt i tortyr av oppositionella fängslade i centralfängelset i Idlib.

24.7.2012

▼M39

144.

Generalmajor Ahmed AL-JARROUCHEH (alias Ahmad; al-Jarousha, al-Jarousheh, al-Jaroucha, al-Jarouchah, al-Jaroucheh)

(احمد الجروشة)

Födelsedatum: 1957

Kön: man

F.d. chef för den externa avdelningen inom underrättelsetjänsten (avdelning 279). I denna egenskap var han ansvarig för underrättelsetjänstens verksamhet vid de syriska ambassaderna.

24.7.2012

▼M34

145.

Michel (image) KASSOUHA (image) (alias Kasouha) (alias Ahmed Salem, Ahmed Salem Hassan)

Födelsedatum: 1.2.1948

Kön: man

Medlem av syriska säkerhetstjänsten sedan början av 1970-talet och delaktig i kampen mot oppositionella i Frankrike och Tyskland. Sedan mars 2006 informationsansvarig inom avdelning 273 vid Syriens General Intelligence Directorate (direktoratet för säkerhetstjänsten). Han har en bakgrund som nära förbunden med chefen för General Intelligence Directorate (direktoratet för säkerhetstjänsten), Ali Mamlouk, en av regimens högsta säkerhetschefer, som sedan den 9.5.2011 omfattas av EU:s restriktiva åtgärder. Han stöder direkt den syriska regimens repressiva åtgärder mot oppositionella och är bland annat ansvarig för förtrycket av den syriska oppositionen i utlandet.

24.7.2012

▼M39

146.

General Ghassan Jaoudat ISMAIL

(alias Ismael)

(غسان جودت اسماعيل)

Födelsedatum: 1960

Födelseort: Junaynat Ruslan – Darkoush, Tartous province, Syria (Junaynat Ruslan – Darkush, provinsen Tartus, Syrien)

Kön: man

Chef för direktoratet för syriska flygvapnets underrättelsetjänst sedan 2019. F.d. biträdande direktör vid flygvapnets underrättelsetjänst och tidigare ansvarig för insatsavdelningen vid flygvapnets underrättelsetjänst, vilken i samarbete med avdelningen för specialoperationer leder elittrupperna inom flygvapnets underrättelsetjänst, som spelar en viktig roll i den syriska regimens repressiva åtgärder. I denna egenskap är Ghassan Joudat en av de högsta militära ledarna som är direkt ansvariga för den syriska regimens brutala förtryck mot oppositionella samt metoder som medför att civila försvinner.

24.7.2012

147.

Generalmajor Amer AL-ACHI

(alias Amer Ibrahim al-Achi, Amis al Ashi, Ammar Aachi, Amer Ashi)

(عامر ابراهيم العشي)

Kön: man

F.d. guvernör i Sweida Province, Syria (provinsen al-Suwayda), utnämnd av president Bashar al-Asad i juli 2016. F.d. chef för underrättelseavdelningen inom syriska flygvapnets underrättelsetjänst (2012–2016). Genom sin befattning vid flygvapnets underrättelsetjänst deltar Amer al-Achi i förtrycket av den syriska oppositionen.

24.7.2012

▼M34

148.

General Mohammed (image) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (image) NASR (image) (alias Mohammed Ali Naser)

Födelsedatum: omkring 1960

Kön: man

Nära förbunden med Mahir al-Asad, yngre bror till president Bashar al-Asad. Han har framför allt varit verksam inom det republikanska gardet. Han tjänstgör sedan 2010 vid den interna avdelningen (avdelning 251) vid General Intelligence Directorate (direktoratet för säkerhetstjänsten), som har i uppdrag att bekämpa den politiska oppositionen. Som en av de huvudansvariga för denna deltar general Mohammed Ali Nasr direkt i förtrycket mot oppositionella.

24.7.2012

149.

General Issam (image) HALLAQ (image)

Kön: man

Chef för flygvapnet sedan 2010. Leder flygoperationerna mot oppositionen.

24.7.2012

150.

Ezzedine (image) ISMAEL (image) (alias Ismail)

Födelsedatum: i mitten på 1940-talet (förmodligen 1947)

Födelseort: Bastir, Jableh region, Syria (Bastir, distriktet Jabla, Syrien)

Kön: man

Pensionerad general med bakgrund inom flygvapnets underrättelsetjänst som han tog över ledningen för i början av 2000‐talet. Han utnämndes 2006 till rådgivare åt presidenten i politiska frågor och säkerhetsfrågor. Som rådgivare åt president Bashar al-Asad i politiska frågor och säkerhetsfrågor är Ezzedine Ismael inblandad i den politiska repression som den syriska regimen för mot oppositionen.

24.7.2012

151.

Samir (image) (alias Sameer) JOUMAA (image) (alias Jumaa, Jum'a, Joum'a)

(alias Abou Sami)

Födelsedatum: omkring 1962

Kön: man

Han har i nästan 20 år varit kanslichef åt Mohammad Nassif Kheir Bek, en av president Bashar al-Asads främsta säkerhetsrådgivare (som officiellt innehar posten som assistent till vice president Faruq al-Shara). Genom den nära relationen till president Bashar al-Asad och Muhammad Nasif Khayrbik är Samir Joumaa delaktig i den politiska repression som den syriska regimen för mot oppositionen.

24.7.2012

152.

Dr Qadri (image) (alias Kadri) JAMIL (image) (alias Jameel)

Födelsedatum: 1952

Födelseort: Damascus, Syria (Damaskus, Syrien)

Kön: man

Tidigare vice premiärminister med ansvar för ekonomiska frågor, minister för inrikeshandel och konsumentskydd. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

▼M39 —————

▼M17 —————

▼M34

155.

Dr Mohammad (image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (image) (alias Abd al-Sattar) AL SAYED (image) (alias Al Sayyed)

Födelsedatum: 1958

Födelseort: Tartous, Syria (Tartus, Syrien)

Kön: man

Minister för religiösa donationer. Delar som minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

▼M39

156.

Hala Mohammad

(alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL NASSER

(هاله محمد الناصر)

Födelsedatum: 1964

Födelseort: Raqqa, Syria (al-Raqqa, Syrien)

Kön: kvinna

F.d. minister med ansvar för turism. Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

▼M34

157.

Bassam (image) HANNA (image)

Födelsedatum: 1954

Födelseort: Aleppo, Syria (Aleppo, Syrien)

Kön: man

F.d. minister för vattenresurser, som innehaft posten efter maj 2011. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

158.

Subhi (image) Ahmad (image) AL ABDALLAH (image) (alias Al-Abdullah)

Kön: man

Tidigare minister för jordbruk och jordbruksreform. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

159.

Dr Mohammad (image) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (image) (alias Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) MOALLA (image) (alias Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)

Födelsedatum: 1951

Födelseort: Lattakia, Syria (Latakia, Syrien)

Kön: man

Tidigare utbildningsminister. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

160.

Dr Hazwan (image) AL WEZ (image) (alias Al Wazz)

Kön: man

F.d. utbildningsminister, utnämnd i juli 2016.

Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

161.

Dr Mohamad (image) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer (image) (alias Dhafer) MOHABAK (image) (alias Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)

Födelsedatum: 1945

Födelseort: Aleppo, Syria (Aleppo, Syrien)

Kön: man

Tidigare minister för ekonomi och utrikeshandel. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

162.

Dr Mahmoud (image) Ibraheem (image) (alias Ibrahim) SA'IID (image) (alias Said, Sa'eed, Saeed)

Födelsedatum: 1953

Födelseort: Lattakia, Syria (Latakia, Syrien)

Kön: man

F.d. transportminister som innehaft posten efter maj 2011. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

163.

Dr Safwan (image) AL ASSAF (image)

Kön: man

Tidigare bostadsminister med ansvar för stadsplanering. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

164.

Yasser (image) (alias Yaser) AL SIBA'II (image) (alias al-Sibai, al-Siba'i, al Sibaei)

Kön: man

Tidigare minister för offentliga arbeten. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

165.

Sa'iid (image) alias Sa'id, Sa'eed, Saeed) MA'THI (image) (alias Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (image)

Kön: man

Tidigare minister för olje- och mineralresurser. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

166.

Dr Lubana (image) (alias Lubanah) MUSHAWEH (image) (alias Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)

Födelsedatum: 1955

Födelseort: Damascus, Syria (Damaskus, Syrien)

Kön: kvinna

F.d. kulturminister som innehaft posten efter maj 2011. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

167.

Dr Jassem (image) (alias Jasem) Mohammad (image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) ZAKARIA (image)

Födelsedatum: 1968

Kön: man

Tidigare arbetsmarknads- och socialminister. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

▼M32 —————

▼M34

169.

Dr Adnan (image) Abdo (image) (alias Abdou) AL SIKHNY (image) (alias al-Sikhni, al‐Sekhny, al-Sekhni)

Födelsedatum: 1961

Födelseort: Aleppo, Syria (Aleppo, Syrien)

Kön: man

F.d. industriminister. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

170.

Najm (image) (alias Nejm) Hamad (image) AL AHMAD (image) (alias al-Ahmed)

Kön: man

F.d. justitieminister som innehaft posten efter maj 2011. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

171.

Dr Abdul-Salam (image) AL NAYEF (image)

Födelsedatum: 1959

Födelseort: Aleppo, Syria (Aleppo, Syrien)

Kön: man

F.d. hälsovårdsminister som innehaft posten efter maj 2011. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

▼M39

172.

Ali HADAR (alias HAIDAR)

Födelsedatum: 1962

Kön: man

Chef för byrån för nationell försoning och f.d. biträdande minister med ansvar för nationell försoning. Ordförande för intifadafalangen av Syriska socialnationalistiska partiet. Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

▼M34

173.

Dr Nazeera (image) (alias Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (image) SARKEES (image) (alias Sarkis)

Födelsedatum: 1962

Födelseort: Aleppo, Syria (Aleppo, Syrien)

Kön: kvinna

F.d. biträdande minister med ansvar för miljöfrågor, som innehaft posten efter maj 2011. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

▼M32 —————

▼M34

175.

Najm-eddin (image) (alias Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) KHREIT (image) (alias Khrait)

Kön: man

Tidigare premiärminister. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

176.

Abdullah (image) (alias Abdallah) Khaleel (image) (alias Khalil) HUSSEIN (image) (alias Hussain)

Kön: man

F.d. biträdande minister, som innehaft posten efter maj 2011. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

177.

Jamal (image) Sha'ban (image) (alias Shaaban) SHAHEEN (image)

Kön: man

F.d. biträdande minister, som innehaft posten efter maj 2011. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

▼M35

178.

Nizar Wahbeh YAZAJI

(alias Nizar Wehbe Yazigi)

(نزار وهبه يازجي)

Födelsedatum: 1961

Födelseort: Damascus, Syria (Damaskus, Syrien)

Kön: man

F.d. hälso- och sjukvårdsminister.

Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

21.10.2014

▼M34

179.

Razan (image) OTHMAN (image)

Hustru till Rami Makhlouf, dotter till Waleed (alias Walid) Othman

Födelsedatum: 31.1.1977

Födelseort: governorate of Latakia, Syria (provinsen Latakia, Syrien)

Id-nummer: 06090034007

Kön: kvinna

Razan Othman har nära personliga och ekonomiska förbindelser med Rami Makhlouf, en kusin till president Bashar al-Asad och en huvudfinansiär för regimen, som är uppförd på förteckningen av rådet. Har därmed anknytning till den syriska regimen och drar nytta av detta, särskilt genom investeringar inom fastighetssektorn.

16.10.2012

▼M39 —————

▼M34

181.

Suleiman AL ABBAS

Kön: man

F.d. olje- och mineralresursminister som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

182.

Kamal Eddin TU'MA

Födelsedatum: 1959

Kön: man

F.d. industriminister, som innehaft posten efter maj 2011. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

183.

Kinda AL-SHAMMAT (alias Shmat)

Födelsedatum: 1973

Kön: kvinna

F.d. socialminister, som innehaft posten efter maj 2011. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

184.

Hassan HIJAZI

Födelsedatum: 1964

Kön: man

F.d. arbetsmarknadsminister som innehaft posten efter maj 2011. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

185.

Ismael ISMAEL (alias Ismail Ismail eller Isma'Il Isma'il)

Födelsedatum: 1955

Kön: man

F.d. finansminister, som innehaft posten efter maj 2011. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

186.

Dr Khodr ORFALI (alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Födelsedatum: 1956

Kön: man

F.d. minister för ekonomi och utrikeshandel som innehaft posten efter maj 2011. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

187.

Samir Izzat Qadi AMIN

Födelsedatum: 1966

Kön: man

F.d. minister för inrikeshandel och konsumentskydd som innehaft posten efter maj 2011. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

188.

Bishr Riyad YAZIGI

Födelsedatum: 1972

Kön: man

Rådgivare till president Bashar al-Asad. F.d. minister med ansvar för turism. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

189.

Dr Malek (image) ALI (image) (alias Malik Ali)

Födelsedatum: 1956

Födelseort: Tartous, Syria (Tartus, Syrien)

Kön: man

F.d. minister för högre utbildning, som innehaft posten efter maj 2011. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

▼M35

190.

Hussein ARNOUS (alias Arnus) (حسين عرنوس)

Födelsedatum: 1953

Födelseort: Idleb, Syria (Idleb, Syrien)

Kön: man

Premiärminister. Utnämnd i augusti 2020.

Delar som minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

▼M34

191.

Dr Hassib Elias SHAMMAS (alias Hasib)

Födelsedatum: 1957

Födelseort: Aleppo, Syria (Aleppo, Syrien)

Kön: man

F.d. biträdande minister, som innehaft posten efter maj 2011. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

192.

Hashim Anwar AL-AQQAD

(alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)

Födelsedatum: 1961

Födelseort: Mohagirine, Syria (Mohagirine, Syrien)

Kön: man

Ledande företagare verksam i Syrien, med intressen och/eller verksamhet inom många branscher i det syriska näringslivet. Han innehar andelar i eller har ett betydande inflytande i Anwar Akkad Sons Group (AASG) och dess dotterbolag, United Oil. AASG är ett konglomerat med intressen inom sektorer som olja, gas, kemikalier, försäkring, industriella maskiner, fastigheter, turism, utställningar, upphandling, försäkring och medicinsk utrustning.

Så sent som 2012 tjänstgjorde Hashim Anwar al-Aqqad som ledamot av det syriska parlamentet.

Hashim Anwar Al-Aqqad kunde inte ha varit fortsatt framgångsrik utan stöd från regimen. Med hänsyn till omfattningen av sin verksamhet och sina politiska band till regimen stöder han och gagnas av den syriska regimen.

23.7.2014

193.

Suhayl (alias Sohail, Suhail, Suheil) HASSAN (alias Hasan, al-Hasan, al-Hassan) känd som ”Tigern” (alias al-Nimr)

Födelsedatum: 1970

Födelseort: Jableh, Latakia Province, Syria (Jabla, provinsen Latakia, Syrien)

Grad: generalmajor

Befattning: Befälhavare för Qawat al-Nimr (25:e divisionen inom specialuppdragsstyrkorna, tidigare kända som ”tigerstyrkorna”)

Kön: man

Officer med generalmajors grad i den syriska armén som varit i tjänst efter maj 2011. Befälhavare för en armédivision känd som ”tigerstyrkorna”. I augusti 2019 döptes ”tigerstyrkorna” om till 25:e divisionen inom specialuppdragsstyrkorna (”Division 25 Special Mission Forces”) och underställdes arméns centralkommando. Ansvarig för brutalt förtryck av civilbefolkningen i Syrien.

23.7.2014

194.

Amr ARMANAZI

(alias Amr Muhammad Najib al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou al-Armanazy)

Födelsedatum: 7.2.1944

Kön: man

Generaldirektör för Scientific Studies and Research Centre (SSRC), ansvarig för tillhandahållande av stöd till den syriska armén för anskaffning av utrustning som används för övervakning och förtryck av demonstranter. Även ansvarig för utveckling och produktion av icke-konventionella vapen, inklusive kemiska vapen, och missiler för att avfyra dem.

Ansvarig för det brutala förtrycket av den civila befolkningen, stöder den syriska regimen.

23.7.2014

199.

Bayan BITAR

(alias dr Bayan al-Bitar)

Födelsedatum: 8.3.1947

Adress: P.O. Box 11037, Damascus, Syria

Kön: man

VD för Organisation for Technological Industries (OTI) och Syrian Company for Information Technology (SCIT) som båda ägs av det syriska försvarsministeriet, som har uppförts på förteckningen av rådet. OTI deltar i produktionen av kemiska vapen för den syriska regimens räkning. Som VD för OTI och SCIT ger Bayan Bitar stöd åt den syriska regimen. På grund av sin roll inom produktionen av kemiska vapen är han också medansvarig för det brutala förtrycket av Syriens befolkning. Genom sin höga ställning inom dessa enheter har han också samröre med enheterna OTI och SCIT som är uppförda på förteckningen.

7.3.2015

200.

Brigadgeneral Ghassan ABBAS

Födelsedatum: 10.3.1960

Födelseort: Homs, Syria (Homs, Syrien)

Adress: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (även kallat SSRC, Scientific Studies and Research Centre; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus, Syria)

Kön: man

Chef för den filial till den förtecknade enheten Scientific Studies and Research Centre (SSRC/CERS) som ligger i närheten av Jumraya/Jmraiya. Han har deltagit i spridningen av kemiska vapen och i organisationen av attacker med kemiska vapen, bland annat i al-Ghuta i augusti 2013. Han är därför medansvarig för det brutala förtrycket av Syriens befolkning. Som chef för den filial till SSRC/CERS som ligger nära Jumraya/Jmraiya ger han stöd till den syriska regimen. Genom sin höga ställning inom SSRC har han också samröre med den förtecknade enheten SSRC.

7.3.2015

▼M17

201.

██████

██████

██████

██████

██████

██████

▼M34

202.

Hassan SAFIYEH

(alias Hassan Safiye)

Födelsedatum: 1949

Födelseort: Latakia, Syria (Latakia, Syrien)

Kön: man

F.d. minister för inrikeshandel och konsumentskydd som innehaft posten efter maj 2011 (utnämnd den 27 augusti 2014). Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

21.10.2014

203.

George HASWANI

(alias Heswani, Hasawani, Al Hasawani)

Adress: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria

Kön: man

Ledande affärsman verksam i Syrien, med intressen och/eller verksamheter inom ingenjörs-, byggnads-, olje- och gassektorn. Han innehar andelar i och/eller har ett betydande inflytande över ett antal företag och enheter i Syrien, särskilt HESCO Engineering and Construction Company, ett större teknik- och byggnadsföretag.

7.3.2015

▼M39

204.

Emad HAMSHO

(alias Imad Hmisho, Hamchu, Hamcho, Hamisho, Hmeisho, Hemasho, حميشو)

(حمشو عماد)

Adress: Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damascus, Syria

Kön: man

Innehar en högre ledande befattning inom Hamsho Trading. Med anledning av sin höga befattning i Hamsho Trading, ett dotterbolag till Hamsho International, som har uppförts på förteckningen av rådet, ger han stöd till den syriska regimen. Han har också samröre med enheten Hamsho International som är uppförd på förteckningen. Han är också vice ordförande i det syriska järn- och stålrådet, tillsammans med till regimen knutna affärsmän som är uppförda på förteckningen såsom Ayman Jaber. Han har också samröre med president Bashar al-Asad.

7.3.2015

▼M15 —————

▼M34

206.

Generalmajor Muhamad (image) (alias Mohamed, Muhammad) MAHALLA (image) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)

Födelsedatum: 1960

Födelseort: Jableh, Syria (Jabla, Syrien)

Kön: man

Medarbetare vid den syriska försvarsmakten med generalmajors grad, i tjänst efter maj 2011. Tidigare chef för sektion 293 (inre ärenden) inom Syriens militära underrättelsetjänst sedan april 2015. Ansvarig för repressiva åtgärder och våld mot civilbefolkningen i Damaskus och landsbygden kring Damaskus. Tidigare biträdande chef för politisk säkerhet (2012), officer i det syriska republikanska gardet och biträdande direktör för direktoratet för politisk säkerhet. Tidigare chef för militärpolisen, ledamot av nationella säkerhetsbyrån.

29.5.2015

207.

Adib SALAMEH

(alias Adib Salamah, Adib Salama, Adib Salame, Mohammed Adib Salameh, Adib Nimr Salameh)

(image)

Befattning: generalmajor, biträdande direktör för direktoratet för flygvapnets underrättelsetjänst i Damaskus

Kön: man

Medarbetare vid de syriska säkerhets- och underrättelsetjänsterna som varit i tjänst efter maj 2011. Biträdande direktör vid flygvapnets underrättelsetjänst, avdelningen i Damaskus, tidigare chef för flygvapnets underrättelsetjänst i Aleppo.

Företrädare för den syriska militärmakten som efter maj 2011 haft motsvarande överstes grad eller högre; har generalmajors grad.

Ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen i Syrien genom planering av och deltagande i militära angrepp i Aleppo och befogenhet över gripanden och frihetsberövande av civila.

28.10.2016

208.

Adnan Aboud HILWEH

(alias Adnan Aboud Helweh, Adnan Aboud)

(image)

Befattning: brigadgeneral

Kön: man