EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 264fd4de-0473-11ee-87ec-01aa75ed71a1

Consolidated text: Avtal om ömsesidigt erkännande mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater

01999A0204(01) — SV — 20.04.2023 — 010.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

AVTAL

om ömsesidigt erkännande mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater

(EGT L 031 4.2.1999, s. 3)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

BESLUT nr 2/2000 av den 14 december 2000

  L 34

68

3.2.2001

►M2

BESLUT nr 3/2000 av den 16 januari 2001

  L 306

34

23.11.2001

►M3

BESLUT nr 4/2001 av den 21 maj 2001

  L 306

42

23.11.2001

►M4

BESLUT nr 5/2001 av den 26 juni 2001

  L 306

45

23.11.2001

 M5

BESLUT nr 6/2001 av den 17 juli 2001

  L 306

47

23.11.2001

►M6

BESLUT nr 7/2001 av den 20 juli 2001

  L 306

49

23.11.2001

►M7

BESLUT nr 8/2001 av den 5 oktober 2001

  L 101

19

17.4.2002

►M8

BESLUT nr 9/2001 av den 21 november 2001

  L 101

21

17.4.2002

►M9

BESLUT nr 10/2001 av den 20 november 2001

  L 101

23

17.4.2002

►M10

BESLUT nr 11/2001 av den 30 november 2001

  L 101

26

17.4.2002

►M11

BESLUT nr 12/2002 av den 15 januari 2002

  L 101

27

17.4.2002

►M12

BESLUT nr 13/2002 av den 12 februari 2002

  L 101

29

17.4.2002

►M13

BESLUT nr 15/2002 av den 22 mars 2002

  L 101

36

17.4.2002

►M14

BESLUT nr 16/2002 av den 16 april 2002

  L 302

30

6.11.2002

►M15

BESLUT nr 17/2002 av den 6 maj 2002

  L 302

31

6.11.2002

►M16

BESLUT nr 18/2002 av den 25 juli 2002

  L 302

32

6.11.2002

►M17

BESLUT nr 19/2002 av den 28 augusti 2002

  L 302

33

6.11.2002

►M18

BESLUT nr 20/2002 av den 20 september 2002

  L 302

34

6.11.2002

►M19

BESLUT nr 21/2002 av den 20 november 2002

  L 45

19

19.2.2003

►M20

BESLUT nr 22/2003 av den 22 januari 2003

  L 45

21

19.2.2003

►M21

BESLUT nr 23/2003 av den 5 februari 2003

  L 45

23

19.2.2003

►M22

BESLUT nr 24/2003 av den 3 september 2003

  L 229

36

13.9.2003

►M23

BESLUT nr 25/2003 av den 3 september 2003

  L 229

37

13.9.2003

►M24

BESLUT nr 28/2004 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN INRÄTTAD GENOM AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 19 juli 2004

  L 319

17

20.10.2004

►M25

BESLUT nr 29/2004 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS GENOM AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 5 november 2004

  L 371

50

18.12.2004

►M26

BESLUT nr 33/2005 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS GENOM AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 16 februari 2006

  L 65

47

7.3.2006

►M27

BESLUT nr 40/2011 av den 14 november 2011

  L 313

45

26.11.2011

►M28

BESLUT nr 43/2014 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS ENLIGT AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 15 april 2014

  L 212

45

18.7.2014

►M29

BESLUT nr 44/2015 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS ENLIGT AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 15 juli 2015

  L 208

39

5.8.2015

►M30

BESLUT nr 1/2017 av den 1 mars 2017

  L 58

36

4.3.2017

►M31

BESLUT nr 45/2016 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS ENLIGT AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 1 mars 2017

  L 72

72

17.3.2017

►M32

BESLUT nr 46/2016 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS ENLIGT AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 1 mars 2017

  L 72

74

17.3.2017

►M33

BESLUT nr 47/2016 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS ENLIGT AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 1 mars 2017

  L 72

76

17.3.2017

►M34

BESLUT nr 48/2017 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS ENLIGT AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 27 mars 2017

  L 99

26

12.4.2017

►M35

BESLUT nr 49/2017 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS ENLIGT AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 27 mars 2017

  L 99

27

12.4.2017

►M36

BESLUT nr 50/2017 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS ENLIGT AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 27 mars 2017

  L 99

28

12.4.2017

►M37

BESLUT nr 51/2017 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS ENLIGT AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 4 september 2017

  L 238

53

16.9.2017

►M38

BESLUT nr 52/2017 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS ENLIGT AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 24 november 2017

  L 328

136

12.12.2017

►M39

BESLUT nr 53/2017 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS ENLIGT AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 24 november 2017

  L 328

138

12.12.2017

►M40

BESLUT nr 54/2017 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS ENLIGT AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 24 november 2017

  L 328

140

12.12.2017

►M41

BESLUT nr 55/2017 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS ENLIGT AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 5 juni 2018

  L 189

13

26.7.2018

►M42

BESLUT nr 56/2017 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS ENLIGT AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 5 juni 2018

  L 189

14

26.7.2018

►M43

BESLUT nr 57/2017 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS ENLIGT AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 5 juni 2018

  L 189

17

26.7.2018

►M44

BESLUT nr 58/2017 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS ENLIGT AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 5 juni 2018

  L 189

19

26.7.2018

►M45

BESLUT nr 59/2018 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS ENLIGT AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 5 juni 2018

  L 189

21

26.7.2018

►M46

BESLUT nr 60/2018 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS ENLIGT AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 5 juni 2018

  L 189

23

26.7.2018

►M47

BESLUT nr 61/2018 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS ENLIGT AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 5 juni 2018

  L 189

25

26.7.2018

►M48

BESLUT nr 62/2018 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS ENLIGT AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 5 juni 2018

  L 189

26

26.7.2018

►M49

BESLUT nr 63/2018 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS ENLIGT AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 20 mars 2019

  L 97

9

8.4.2019

►M50

BESLUT nr 64/2018 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS ENLIGT AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 20 mars 2019

  L 97

11

8.4.2019

►M51

BESLUT nr 65/2018 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS ENLIGT AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 20 mars 2019

  L 97

13

8.4.2019

►M52

BESLUT nr 66/2019 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS ENLIGT AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 20 mars 2019

  L 97

15

8.4.2019

►M53

BESLUT nr 67/2019 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS ENLIGT AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 5 februari 2020

  L 46

3

19.2.2020

►M54

BESLUT nr 68/2019 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS ENLIGT AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 5 februari 2020

  L 46

5

19.2.2020

►M55

BESLUT nr 69/2019 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS ENLIGT AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 5 februari 2020

  L 46

7

19.2.2020

►M56

BESLUT nr 70/2019 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS ENLIGT AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 5 februari 2020

  L 46

9

19.2.2020

►M57

BESLUT nr 71/2019 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS ENLIGT AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 5 februari 2020

  L 46

11

19.2.2020

►M58

BESLUT nr 72/2020 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS ENLIGT AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 8 februari 2022

  L 69

123

4.3.2022

►M59

BESLUT nr 73/2021 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS ENLIGT AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 8 februari 2022

  L 69

125

4.3.2022

►M60

BESLUT nr 74/2021 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS ENLIGT AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 8 februari 2022

  L 69

127

4.3.2022

►M61

BESLUT nr 75/2021 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS ENLIGT AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 8 februari 2022

  L 69

129

4.3.2022

►M62

BESLUT nr 76/2021 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS ENLIGT AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 8 februari 2022

  L 69

131

4.3.2022

►M63

BESLUT nr 77/2022 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS ENLIGT AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 8 februari 2022

  L 69

133

4.3.2022

►M64

BESLUT nr 78/2023 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS ENLIGT AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER av den 20 april 2023

  L 115

41

3.5.2023


Rättat genom:

 C1

Rättelse, EGT L 053, 23.2.2001, s.  31  (203/2001)
▼B

AVTAL

om ömsesidigt erkännande mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.

Ramavtal

2.

Telekommunikationsutrustning

3.

Elektromagnetisk kompatibilitet

4.

Elsäkerhet

5.

Fritidsbåtar

6.

God tillverkningssed i fråga om läkemedel

7.

Medicintekniska produkterEUROPEISKA GEMENSKAPEN och AMERIKAS FÖRENTA STATER nedan kallade ”parterna”,

SOM BEAKTAR de vänskapsband som av tradition existerar mellan Amerikas förenta stater (USA) och Europeiska gemenskapen (EG),

SOM ÖNSKAR underlätta bilateral handel mellan sig,

SOM INSER att ömsesidigt erkännande av verksamheter för bedömning av överensstämmelse är en viktig åtgärd för att öka marknadstillträdet mellan parterna,

SOM INSER att ett avtal om ömsesidigt erkännande av verksamheter för bedömning av överensstämmelse är av särskilt intresse för små och medelstora företag i USA och EG,

SOM INSER att sådant ömsesidigt erkännande också kräver förtroende för att de bedömningar av överensstämmelse som den andra parten utför förblir tillförlitliga,

SOM ERKÄNNER vikten av att bibehålla parternas höga standardnivåer i fråga om skyddet av hälsa och säkerhet samt i fråga om miljö- och konsumentskydd,

SOM ERKÄNNER den positiva inverkan som avtal om ömsesidigt erkännande kan ha för att främja internationell harmonisering av standarder,

SOM KONSTATERAR att avsikten med detta avtal inte är att ersätta bilaterala och multilaterala arrangemang inom den privata sektorn mellan organ för bedömning av överensstämmelse eller att påverka föreskrivande procedurer som tillåter att tillverkare utför egna bedömningar av överensstämmelse och utfärdar intyg om överensstämmelse,

SOM ÄR MEDVETNA om att Avtalet om tekniska handelshinder, som utgör en bilaga till Avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO), medför skyldigheter för parterna såsom avtalsslutande parter till WTO och uppmuntrar dem att inleda förhandlingar som syftar till att sluta avtal om ömsesidigt erkännande av resultaten av varandras bedömningar av överensstämmelse,

SOM INSER att sådant ömsesidigt erkännande måste ge en försäkran om överensstämmelse med tillämpliga tekniska föreskrifter eller standarder som är likvärdig med den försäkran som partens egna förfaranden ger,

SOM ERKÄNNER behovet av att sluta ett avtal om ömsesidigt erkännande i samband med bedömning av överensstämmelse och till avtalet foga sektoriella bilagor,

SOM ÄR MEDVETNA om parternas åtaganden enligt bilaterala, regionala och multilaterala avtal om miljö-, hälso-, säkerhets- och konsumentskyddsaspekter.

HAR ENATS OM FÖLJANDE.Artikel 1

Definitioner

1.  

I detta avtal används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

—utseende myndighet : ett organ med befogenhet att utse och övervaka organ för bedömning av överensstämmelse och att tillfälligt upphäva, återta upphävandet av och återkalla sådana utseenden av organ i enlighet med detta avtal.

—utseende : en utseende myndighets bemyndigande av ett organ för bedömning av överensstämmelse att utföra verksamhet för bedömning av överensstämmelse enligt detta avtal.

—reglerande myndighet : ett statligt organ eller annan enhet som har laglig rätt att kontrollera användning eller försäljning av produkter inom en parts behörighet och som får vidta verkställighetsåtgärder för att säkerställa att produkter som släpps ut på marknaden inom dess behörighet uppfyller rättsliga krav.

2.  
Andra begrepp som rör bedömning av överensstämmelse och som används i detta avtal skall ha den betydelse som anges på annan plats i detta avtal eller i definitionerna i Internationella Standardiseringsorganisationens och Internationella Elektrotekniska kommissionens guide 2 (1996). Om definitionerna i ISO/IEC-guide 2 och definitionerna i detta avtal är motstridiga skall definitionerna i detta avtal gälla.

Artikel 2

Syfte

I detta avtal anges på vilka villkor parterna kommer att godta eller erkänna resultat av förfaranden för bedömning av överensstämmelse som den andra partens organ eller myndigheter för bedömning av överensstämmelse utfört när de bedömer om en produkt överensstämmer med den importerande partens krav som anges särskilt för varje sektor i de sektoriella bilagorna, och föreskrivs annat liknande samarbete. Syftet med sådant ömsesidigt erkännande är att ge alla produkter som omfattas av detta avtal verkligt tillträde till marknaden inom parternas hela territorium och med avseende på bedömning av överensstämmelse. Om några hinder för sådant tillträde uppstår, skall samråd hållas så snart som möjligt. Om dessa samråd inte ger tillfredsställande resultat kan den part som hävdar att den inte har fått tillträde till marknaden, inom 90 dagar efter sådant samråd, åberopa sin rätt att säga upp avtalet i enlighet med artikel 21.

Artikel 3

Allmänna skyldigheter

1.  
USA skall, i enlighet med de sektoriella bilagorna, godta eller erkänna resultaten av de angivna förfaranden som används för att bedöma överensstämmelse med USA:s angivna författningar och administrativa bestämmelser och som genomförs av den andra partens organ eller myndigheter för bedömning av överensstämmelse.
2.  
Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater skall, i enlighet med de sektoriella bilagorna, godta eller erkänna resultaten av de angivna förfaranden som används för att bedöma överensstämmelse med Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters angivna författningar och administrativa bestämmelser och som genomförs av den andra partens organ eller myndigheter för bedömning av överensstämmelse.
3.  
Om sektoriella övergångsordningar föreskrivs i de sektoriella bilagorna, skall de ovan nämnda skyldigheterna gälla sedan dessa sektoriella övergångsordningar framgångsrikt har slutförts, under förutsättning att de förfaranden som används för att bedöma överensstämmelse ger en försäkran om överensstämmelse med den mottagande partens tillämpliga författningar och administrativa bestämmelser som tillfredsställer den mottagande parten och som är likvärdig med den försäkran som den mottagande partens egna förfaranden ger.

Artikel 4

Avtalets allmänna täckning

1.  
Detta avtal gäller förfaranden för bedömning av överensstämmelse beträffande produkter eller processer samt annat liknande samarbete som nämns i detta avtal.
2.  

De sektoriella bilagorna kan innehålla följande:

a) 

En beskrivning av de relevanta författningar och administrativa bestämmelser som hänför sig till förfaranden för bedömning av överensstämmelse och till de tekniska föreskrifterna.

b) 

En redogörelse för räckvidd och täckning vad avser produkter.

c) 

En förteckning över utseende myndigheter.

d) 

En förtäckning över godkända organ eller myndigheter för bedömning av överensstämmelse eller uppgift om varifrån en förteckning över sådana organ eller myndigheter kan erhållas, samt en redogörelse för räckvidden av de förfaranden för bedömning av överensstämmelse för vilka varje organ eller myndigheter har godkänts.

e) 

Förfaranden och kriterier för utseende av organ för bedömning av överensstämmelse.

f) 

En beskrivning av de skyldigheter som hör samman med ömsesidigt erkännande.

g) 

En sektoriell övergångsordning.

h) 

Uppgift om en sektoriell kontaktpunkt inom vardera partens territorium.

i) 

Uppgift om inrättandet av en gemensam sektoriell kommitté.

3.  
Detta avtal får inte uppfattas som om det skulle medföra ömsesidigt godtagande av parternas standarder eller tekniska föreskrifter och, om inte annat uttryckligen anges i en sektoriell bilaga, skall inte medföra ömsesidigt erkännande av standarders eller tekniska föreskrifters likvärdighet.

Artikel 5

Övergångsbestämmelser

Parterna samtycker till att genomföra övergångsbestämmelsernas åtaganden om förtroendeskapande verksamhet i enlighet med de sektoriella bilagorna.

1. Parterna är ense om att varje sektoriell övergångsbestämmelse skall specificera inom vilken tid denna ordning skall slutföras.

2. Parterna får ändra övergångsbestämmelserna genom ömsesidig överenskommelse.

3. Övergången från övergångsfasen till verksamhetsfasen skall ske så som anges i varje sektoriell bilaga, såvida inte en part kan dokumentera att de villkor för framgångsrik övergång som anges i en sektoriell bilaga inte är uppfyllda.

Artikel 6

Utseende myndigheter

Parterna skall säkerställa att de utseende myndigheter som anges i de sektoriella bilagorna har de befogenheter och den behörighet inom sina respektive territorier som behövs för att genomföra beslut enligt detta avtal om att utse och övervaka organ för bedömning av överensstämmelse och att tillfälligt upphäva, återta upphävande av och återkalla sådana utseenden.

Artikel 7

Förfaranden för utseende och listning

Följande förfaranden skall tillämpas när organ för bedömning av överensstämmelse utses och upptas i förteckningen över sådana organ i en sektoriell bilaga:

a) 

Den utseende myndighet som anges i en sektoriell bilaga skall utse organ för bedömning av överensstämmelse i enlighet med de förfaranden och kriterier som fastställs i den sektoriella bilagan.

b) 

En part som föreslår att ett organ för bedömning av överensstämmelse skall upptas i förteckningen över sådana organ i en sektoriell bilaga skall skriftligen till den andra parten överlämna sitt förslag avseende ett eller flera organ för bedömning av överensstämmelse, så att Gemensamma kommittén kan fatta beslut.

c) 

Inom 60 dagar efter det att den andra parten har mottagit förslaget skall den meddela om den avser att samtycka till eller motsätta sig förslaget. Vid samtycke skall upptagandet av det föreslagna organet eller de föreslagna organen för bedömning av överensstämmelse i den sektoriella bilagan träda i kraft.

d) 

Om den andra parten på grundval av dokumenterad bevisning ifrågasätter den tekniska kompetensen hos ett föreslaget organ för bedömning av överensstämmelse, eller organets efterlevnad av kraven, eller skriftligen förklarar att den behöver ytterligare 30 dagar för att mer noggrant kontrollera sådana bevis, skall organet i fråga inte upptas i förteckningen över organ för bedömning av överensstämmelse i den berörda sektoriella bilagan. I detta fall får Gemensamma kommittén besluta att organet i fråga skall kontrolleras. När denna kontroll har slutförts kan förslaget att uppta organet för bedömning av överensstämmelse i förteckningen i den sektoriella bilagan på nytt överlämnas till den andra parten.

Artikel 8

Tillfälligt upphävande av utseende av listade organ för bedömning av överensstämmelse

Följande förfaranden skall tillämpas för tillfälligt upphävande av utseendet av ett organ för bedömning av överensstämmelse vilket är uppfört på förteckningen i en sektoriell bilaga:

a) 

Parten skall underrätta den andra parten om att den ifrågasätter den tekniska kompetensen hos ett organ för bedömning av överensstämmelse vilket är uppfört på förteckningen i en sektoriell bilaga, eller organets efterlevnad av kraven, och att den har för avsikt att tillfälligt upphäva utseendet av organet i fråga. Ett sådant ifrågasättande får endast göras om grunderna därtill delges den andra parten skriftligen och på ett objektivt och välgrundat sätt.

b) 

Det berörda organet för bedömning av överensstämmelse skall omedelbart underrättas av den andra parten och beredas tillfälle att lägga fram uppgifter för att tillbakavisa ifrågasättandet eller att rätta till de brister som ligger till grund för ifrågasättandet.

c) 

Parterna skall diskutera varje sådant ifrågasättande inom ramen för den behöriga gemensamma sektoriella kommittén. Om det inte finns någon gemensam sektoriell kommitté, skall den ifrågasättande parten hänskjuta ärendet direkt till Gemensamma kommittén. Om den gemensamma sektoriella kommittén eller, om det inte finns någon sådan kommitté, Gemensamma kommittén når överenskommelse om att tillfälligt upphäva utseendet, skall utseendet av organet för bedömning av överensstämmelse tillfälligt upphävas.

d) 

Om den gemensamma sektoriella kommittén eller Gemensamma kommittén beslutar att det är nödvändigt att kontrollera det berörda organets tekniska kompetens eller efterlevnad av kraven skall denna kontroll normalt utföras snarast av den part på vars territorium organet är beläget; den kan dock när så är motiverat även utföras gemensamt av parterna.

e) 

Om den gemensamma sektoriella kommittén inte har avgjort ärendet inom tio dagar efter det att den underrättats om ifrågasättandet, skall ärendet hänskjutas till Gemensamma kommittén för beslut. Om det inte finns någon gemensam sektoriell kommitté skall ärendet hänskjutas direkt till Gemensamma kommittén. Om Gemensamma kommittén inte har fattat något beslut inom tio dagar efter hänskjutandet, skall utseendet av organet för bedömning av överensstämmelse tillfälligt upphävas på begäran av den ifrågasättande parten.

f) 

När utseendet av ett organ för bedömning av överensstämmelse som är uppfört på förteckningen i en sektoriell bilaga tillfälligt har upphävts, är parten inte längre skyldig att godta eller erkänna resultaten av de förfaranden för bedömning av överensstämmelse som genomförts av detta organ för bedömning av överensstämmelse efter upphävandet. Parten skall fortsätta att godta resultaten av de förfaranden för bedömning av överensstämmelse som det berörda organet genomförde före upphävandet, såvida inte en reglerande myndighet hos parten beslutar något annat av hälso-, säkerhets- eller miljöskäl eller på grund av att organet inte uppfyller andra krav inom ramen för den tillämpliga sektoriella bilagan.

g) 

Det tillfälliga upphävandet skall förbli i kraft tills parterna har nått en överenskommelse om organets framtida ställning.

Artikel 9

Återkallande av utseende av listade organ för bedömning av överensstämmelse

Följande förfaranden skall tillämpas för återkallande av utseendet av ett organ för bedömning av överensstämmelse vilket är uppfört på förteckningen i en sektoriell bilaga:

a) 

Den part som föreslår återkallande av utseendet av ett organ för bedömning av överensstämmelse vilket är uppfört på förteckningen i en sektoriell bilaga skall skriftligen överlämna sin begäran till den andra parten.

b) 

Det berörda organet för bedömning av överensstämmelse skall omedelbart underrättas av den andra parten och beredas en tidsperiod på minst 30 dagar från mottagandet för att lägga fram uppgifter för tillbakavisande av begäran eller för att rätta till de brister som ligger till grund för det begärda återkallandet.

c) 

Inom 60 dagar efter det att den andra parten har mottagit förslaget skall den meddela om den avser att samtycka till eller motsätta sig begäran. Vid samtycke skall utseendet av organet för bedömning av överensstämmelse återkallas och strykningen ur förteckningen i den sektoriella bilagan träda i kraft.

d) 

Om den andra parten motsätter sig förslaget att återkalla utseendet genom att försvara den tekniska kompetensen hos organet för bedömning av överensstämmelse och dess efterlevnad av kraven, skall organet vid detta tillfälle inte strykas ur förteckningen över organ för bedömning av överensstämmelse i den berörda sektoriella bilagan. I detta fall kan den gemensamma sektoriella kommittén eller Gemensamma kommittén besluta att utföra en gemensam kontroll av det berörda organet. När denna kontroll har slutförts kan förslaget att återkalla utseendet av organet för bedömning av överensstämmelse på nytt överlämnas till den andra parten.

e) 

När utseendet av ett organ för bedömning av överensstämmelse som är uppfört på förteckningen i en sektoriell bilaga har återkallats, skall parten fortsätta att godta resultaten av de förfaranden för bedömning av överensstämmelse som har utförts av det berörda organet före återkallandet, såvida inte en reglerande myndighet hos parten beslutar något annat av hälso-, säkerhets- eller miljöskäl eller på grund av att organet inte uppfyller andra krav inom ramen för den tillämpliga sektoriella bilagan.

Artikel 10

Övervakning av utsedda organ för bedömning av överensstämmelse

Följande skall gälla för övervakning av organ för bedömning av överensstämmelse som finns i förteckningen i en sektoriell bilaga:

a) 

De utseende myndigheterna skall säkerställa att deras organ för bedömning av överensstämmelse vilka finns i förteckningen i en sektoriell bilaga har förmåga och fortsätter att ha förmåga att vederbörligen bedöma överensstämmelse hos produkter eller processer, vilket som är tillämpligt, och som omfattas av den berörda sektoriella bilagan. I detta syfte skall de utseende myndigheterna genom regelbunden revision eller bedömning kontinuerligt övervaka eller låta övervaka sina organ för bedömning av överensstämmelse.

b) 

Parterna åtar sig att jämföra de metoder som används för att kontrollera att de organ för bedömning av överensstämmelse som finns i förteckningarna i de sektoriella bilagorna uppfyller relevanta krav i de sektoriella bilagorna. Befintliga system för utvärdering av organ för bedömning av överensstämmelse kan användas som en del av sådana jämförelser.

c) 

Det utseende myndigheterna skall vid behov rådgöra med den andra partens motsvarande myndigheter för att säkerställa bibehållet förtroende för förfaranden för bedömning av överensstämmelse. Med båda parters samtycke kan detta samråd inbegripa gemensamt deltagande i revision/inspektion av verksamheter för bedömning av överensstämmelse eller annan bedömning som utförs av organ för bedömning av överensstämmelse vilka finns i förteckningen i en sektoriell bilaga.

d) 

De utseende myndigheterna skall vid behov rådgöra med den andra partens behöriga reglerande myndigheter för att säkerställa att alla tekniska krav identifieras och hanteras på ett tillfredsställande sätt.

Artikel 11

Organ för bedömning av överensstämmelse

Vardera parten erkänner att de organ för bedömning av överensstämmelse som finns i förteckningarna i de sektoriella bilagorna uppfyller villkoren för att vara berättigade till att bedöma överensstämmelse på grundval av dess krav, så som de anges i de sektoriella bilagorna. Parterna skall ange räckvidden för de förfaranden för bedömning av överensstämmelse för vilka organen är uppförda.

Artikel 12

Informationsutbyte

1.  
Parterna skall utbyta information om genomförandet av de författningar och administrativa bestämmelser som anges i de sektoriella bilagorna.
2.  
Vardera parten skall underrätta den andra parten om ändringar i författningar och administrativa bestämmelser som hänför sig till detta avtals innehåll minst 60 dagar innan de träder i kraft. I de fall då säkerhets-, hälso- eller miljöhänsyn motiverar snabbare handläggning skall den andra parten underrättas så snart som möjligt.
3.  
Vardera parten skall omedelbart underrätta den andra parten om alla ändringar av dess utseende myndigheter eller organ för bedömning av överensstämmelse.
4.  
Parterna skall utbyta information om de förfaranden som används för att säkerställa att de listade organ för bedömning av överensstämmelse som lyder under dem uppfyller villkoren i de författningar och administrativa bestämmelser som anges i de sektoriella bilagorna.
5.  
De reglerande myndigheter som anges i de sektoriella bilagorna skall vid behov rådgöra med den andra partens motsvarande myndigheter för att säkerställa bibehållet förtroende för förfaranden för bedömning av överensstämmelse och för att säkerställa att alla tekniska krav identifieras och hanteras på ett tillfredsställande sätt.

Artikel 13

Sektoriella kontaktpunkter

Vardera parten skall utse och skriftligen bekräfta kontaktpunkter för verksamheterna inom ramen för varje sektoriell bilaga.

Artikel 14

Parternas gemensamma kommitté;

1.  
Parterna inrättar härmed en gemensam kommitté som skall bestå av representanter för de båda parterna. Gemensamma kommittén skall vara ansvarig för att detta avtal fungerar effektivt.
2.  
Gemensamma kommittén får inrätta gemensamma sektoriella kommittéer som består av behöriga reglerande myndigheter och andra som bedöms nödvändiga.
3.  
Vardera parten skall ha en röst i Gemensamma kommittén. Gemensamma kommittén skall fatta sina beslut med enhällighet. Gemensamma kommittén skall själv fastställa sina egna regler och förfaranden.
4.  

Gemensamma kommittén kan behandla alla frågor som hänför sig till den verkningsfulla tillämpningen av detta avtal. Den skall särskilt ansvara för att

a) 

lista, tillfälligt upphäva och återkalla utseenden av samt kontrollera organ för bedömning av överensstämmelse i enlighet med detta avtal,

b) 

andra övergångsbestämmelser i de sektoriella bilagorna,

c) 

lösa alla problem i anslutning till tillämpningen av detta avtal och dess sektoriella bilagor som inte lösts på annat sätt inom ramen för de gemensamma sektoriella kommittéerna,

d) 

utgöra ett diskussionsforum för frågor som kan komma att uppstå om genomförandet av detta avtal,

e) 

överväga hur detta avtal kan fås att fungera bättre,

f) 

samordna förhandling om ytterligare sektoriella bilagor,

g) 

överväga om detta avtal eller dess sektoriella bilagor skall ändras i enlighet med artikel 21.

5.  
Om den ena parten inför nya eller ytterligare förfaranden för bedömning av överensstämmelse som rör en sektoriell bilaga, skall parterna diskutera frågan inom Gemensamma kommittén i syfte att uppta dessa nya eller ytterligare förfaranden i detta avtal och den berörda sektoriella bilagan.

Artikel 15

Bibehållande av reglerande myndighet

1.  
Ingenting i detta avtal får tolkas som om det skulle begränsa en parts befogenheter att genom sina författningar och administrativa bestämmelser bestämma vilken skyddsnivå den anser lämplig för säkerhet, för skydd av människor, djur, växter eller hälsa och för miljö- och konksumentskydd samt vad gäller andra risker inom ramen för den berörda sektoriella bilagan.
2.  
Ingenting i dessa avtal får tolkas som om det skulle begränsa en reglerande myndighets befogenheter att vidta alla lämpliga och omedelbara åtgärder när den fastställer att en produkt kan tänkas a) äventyra hälsa eller säkerhet för människor inom dess territorium, b) inte uppfylla kraven i författningar och administrativa bestämmelser inom ramen för den tillämpliga sektoriella bilagan, eller c) på annat sätt inte uppfylla ett krav inom ramen för den tillämpliga sektoriella bilagan. Sådana överensstämmelser kan omfatta tillbakadragande av produkten från marknaden, förbud mot utsläppande av produkten på marknaden, begränsning av produktens fria rörlighet, inledande av ett återkallande av produkten samt förhindrande av att sådana problem återkommer, t.ex. genom importförbud. Om den reglerande myndigheten vidtar en sådan åtgärd skall den underrätta den andra partens motsvarande myndighet och den andra parten inom femton dagar efter det att åtgärden vidtagits och ange sina skäl.

Artikel 16

Upphävande av skyldigheten att bevilja erkännande

Endera parten kan helt eller delvis tillfälligt upphäva de skyldigheter den har enligt en viss sektoriell bilaga om

a) 

parten drabbas av förlust av marknadstillträde för sina produkter inom ramen för den sektoriella bilagan till följd av att den andra parten inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet,

b) 

antagandet i enlighet med artikel 14.5 av nya eller ytterligare krav för bedömning av överensstämmelse leder till en förlust av marknadstillträde för partens produkter inom ramen för den sektoriella bilagan därför att de organ för bedömning av överensstämmelse som utsetts av den parten för att uppfylla sådana krav inte har erkänts av den part som infört kraven,

c) 

den andra parten underlåter att upprätthålla rättsliga och reglerande myndigheter med förmåga att genomföra bestämmelserna i detta avtal.

Artikel 17

Konfidentialitet

1.  
Vardera parten samtycker till att bibehålla konfidentialitet i fråga om information som utväxlas enligt detta avtal i den utsträckning som krävs enligt dess lagar.
2.  
I synnerhet skall ingendera parten lämna ut till allmänheten, eller tillåta ett organ för bedömning av överensstämmelse att lämna ut till allmänheten, information som utväxlats inom ramen för detta avtal och som utgör affärshemligheter eller konfidentiell kommersiell eller finansiell information eller som hänför sig till en pågående undersökning.
3.  
En part eller ett organ för bedömning av överensstämmelse kan, när den utväxlar information med den andra parten eller med ett av den andra partens organ för bedömning av överensstämmelse, ange vilka delar av informationen som den anser ej får lämnas ut.
4.  
Vardera parten skall vidta alla försiktighetsåtgärder som rimligen kan krävas för att skydda den information som utväxlas inom ramen för detta avtal från att lämnas ut utan tillstånd.

Artikel 18

Avgifter

Vardera parten skall göra sitt yttersta för att säkerställa att de avgifter som tas ut för tjänster inom ramen för detta avtal skall stå i rimlig proportion till de tjänster som tillhandahålls. När det gäller de sektorer och förfaranden för bedömning av överensstämmelse som omfattas av detta avtal skall vardera parten säkerställa att den inte tar ut några avgifter för tjänster som hänför sig till bedömning av överensstämmelse och som tillhandahållits av den andra parten.

Artikel 19

Avtal med andra länder

Skyldigheter enligt ett avtal om ömsesidigt erkännande som endera parten har ingått med en part som inte är part till detta avtal (tredje part) skall inte gälla eller inverka på den andra parten när det gäller godtagande av resultat av förfaranden för bedömning av överensstämmelse, i den tredje parten, utom i de fall då parterna skriftligen har avtalat om detta.

Artikel 20

Territoriell tillämpning

Detta avtal skall tillämpas på de territorier där Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen tillämpas och på de villkor som anges i fördraget, å ena sidan, och på Förenta staternas territorium, å andra sidan.

Artikel 21

Ikraftträdande, ändring och upphörande

1.  
Detta avtal och dess sektoriella bilagor om telekommunikationsutrustning, elektromagnetisk kompatibilitet, elsäkerhet, fritidsbåtar, god tillverkningssed i fråga om läkemedel och medicintekniska produkter träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då parterna genom skriftväxling bekräftat att deras respektive förfaranden för detta avtals ikraftträdande har avslutats.
2.  
Detta avtal och dess sektoriella bilagor får, genom Gemensamma kommittén, ändras skriftligen av parterna. Parterna får lägga till en sektoriell bilaga genom skriftväxling. En sådan bilaga skall träda i kraft 30 dagar efter den dag då parterna genom skriftväxling bekräftat att deras respektive förfaranden för den sektoriella bilagans ikraftträdande har avslutats.
3.  
Endera parten kan upphäva detta avtal i dess helhet eller någon enskild sektoriell bilaga till avtalet genom att skriftligen underrätta den andra parten om detta sex månader i förväg. Om en eller flera sektoriella bilagor upphävs kommer parterna i samförstånd att försöka ändra detta avtal i enlighet med förfarandena i denna artikel i syfte att bibehålla de återstående sektoriella bilagorna. Om samförstånd inte kan nås skall avtalet upphävas sex månader efter dagen för underrättelsen.
4.  
Efter upphävande av avtalet i dess helhet eller av någon enskild sektoriell bilaga till avtalet skall parten fortsätta att godta resultaten av förfaranden för bedömning av överensstämmelse som genomförts av organ för bedömning av överensstämmelse enligt detta avtal innan det upphävdes, såvida inte en reglerande myndighet hos parten beslutar något annat av hälso-, säkerhets- och miljöskäl eller på grund av att andra krav inom ramen för den relevanta sektoriella bilagan inte uppfylls.

Artikel 22

Slutbestämmelser

1.  
De sektoriella bilagor som avses i artikel 21.1 liksom varje ny sektoriell bilaga som tillkommer i enlighet med artikel 21.2 skall utgöra en integrerad del av detta avtal.
2.  
För en bestämd produkt eller sektor skall i första hand bestämmelserna i den berörda sektoriella bilagan gälla, och bestämmelserna i denna text skall gälla i tillägg till dem. Om bestämmelserna i en sektoriell bilaga och bestämmelserna i denna text är motstridiga skall bestämmelserna i den sektoriella bilagan ges företräde vad avser denna motstridighet.
3.  
Detta avtal skall inte påverka parternas rättigheter och skyldigheter enligt andra internationella avtal.
4.  
Vad gäller den sektoriella bilagan om medicintekniska produkter skall parterna se över bilagans ställning när tre år förflutit efter ikraftträdandet.

Detta avtal och de sektoriella bilagorna är upprättade i två original på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, vilka alla texter är lika giltiga. Om olika tolkningar är motstridiga skall den engelska texten gälla.

Hecho en Londres, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho.Udfærdiget i London den attende maj nitten hundrede og otteoghalvfems.Geschehen zu London am achtzehnten Mai neunzehnhundertachtundneunzig.Έγινε στο Λονδίνο, στις δέκα οκτώ Μαϊου χίλια εννιακόσια ενενήντα οκτώ.Done at London on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-eight.Fait à Londres, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.Fatto a Londra, addì diciotto maggio millenovecentonovantotto.Gedaan te Londen, de achttiende mei negentienhonderd achtennegentig.Feito em Londres, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e oito.Tehty Lontoossa kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan.Som skedde i London den artonde maj nittonhundranittioåtta.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

Por los Estados Unidos de AméricaFor Amerikas Forenede StaterFür die Vereinigten Staaten von AmerikaΓια τις Ηνωμένες Πολιτείες της ΑμερικήςFor the United States of AmericaPour les États-Unis d'AmériquePer gli Stati Uniti d'AmericaVoor de Verenigde Staten van AmerikaPelos Estados Unidos da AméricaAmerikan yhdysvaltojen puolestaPå Amerikas förenta staternas vägnar

signatory

SEKTORIELL BILAGA OM TELEKOMMUNIKATIONSUTRUSTNING

INGRESS

Denna bilaga utgör en sektoriell bilaga till avtalet om ömsesidigt erkännande av bedömning av överensstämmelse mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen.

AVSNITT 1

FÖRFATTNINGAR OCH ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSEREG

USA

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/13/EG av den 12 februari 1998 om teleterminalutrustning och jordstationsutrustning för satellitkommunikation, inklusive ömsesidigt erkännande av utrustningarnas överensstämmelse, och tolkningar av detta.

Communications Act 1934, ändrad genom Telecommunication Act 1996, (United States Code, Title 47).

USA:s författningar och administrativa bestämmelser om telekommunikationsutrustning inklusive 47 CRF Part 68, och FCC:s tolkning av dem.

(Parterna erkänner att handboken om genomförande av direktiv 98/13/EG (godkänd av ADLNB och ACTE), ger användbara riktlinjer för genomförandet av förfaranden för bedömning av överens stämmelse som omfattas av detta direktiv.)

(Parterna erkänner ett FCC Form 730 Application Guide ger användbara riktlinjer för genomförandet av förfaranden för bedömning av överensstämmelse av teleterminalutrustning som omfattas av dessa regler.)

Kommissionens beslut (gemensamma tekniska föreskrifter) antagna inom ramen för direktiv 98/13/EG.

Lagar och författningar i EG:s medlemsstater som hänför sig till

a)  icke-harmoniserad analog anslutning till det allmänt tillgängliga telenätet (1),

b)  icke-harmoniserade radiosändare för vilka det finns krav på godkännande för civil utrustning.

USA:s författningar och administrativa bestämmelser för alla radiosändare som kräver tillstånd för utrustning. En icke utömmande lista av FCC-regler återfinns i avsnitt II.

När det gäller elsäkerhet, se avtalets sektoriella bilaga om elsäkerhet.

När det gäller elsäkerhet, se avtalets sektoriella bilaga om elsäkerhet.

När det gäller elektromagnetisk kompatibilitet, se avtalets sektoriella bilaga om elektromagnetisk kompatibilitet.

När det gäller elektromagnetisk kompatibilitet, se avtalets sektoriella bilaga om elektromagnetisk kompatibilitet.

(1)   

EG samtycker till att söka bemyndigande att inkludera icke harmoniserade digitala förbindelser.

AVSNITT II

RÄCKVIDD OCH TÄCKNING

1. 

Denna sektoriella bilaga skall gälla för utrustning, gränssnitt och tjänster som omfattas av avsnitt I. I allmänhet skall bestämmelserna i denna sektoriella bilaga gälla för följande typer av teleterminalutrustning, satellitterminalutrustning, radiosändare och informationsteknikutrustning:

a) 

Utrustning avsedd för anslutning till det allmänt tillgängliga telenätet för att sända, bearbeta eller ta emot information oavsett om utrustningen skall anslutas direkt till nätets anslutningspunkt eller samverka med ett sådant nät, varvid den ansluts direkt eller indirekt till anslutningspunkten. Anslutningen kan ske via tråd, radio, optiskt eller med andra elektromagnetiska medel.

b) 

Utrustning som kan anslutas till ett allmänt tillgängligt telenät även om den inte är avsedd för detta, inbegripet utrustning för informationsteknik med en kommunikationsport.

c) 

Alla radiosändare som omfattas av ett godkännandeförfarande i endera parten.

2. 

Nedan återfinns en icke uttömmande lista över den utrustning, de gränssnitt och de tjänster som omfattas av denna sektoriella bilaga.EG

USA

Följande utrustningskategorier omfattas

ISDN basaccess

ISDN primäraccess

Telefontjänst via ISDN

X21/V.24/V.35 access

X25 access

PSTN icke-tal

PSTN talband (analog)

ONP terminaltyper förhydra ledningar:

— 64 kbits/sek

— 2 048 kbits/sek ostrukturerad

— 2 048 kbits/sek strukturerad

— 34 Mbits/sek access

— 140 Mbits/sek access

— 2-tråd analog ledning

— 4-tråd analog ledning

Utrustningskategorier som omfattas av 47 CFR Part 68, inklusive:

ISDN basaccess

ISDN primäraccess

Digital access:

— 2,4 kbps

— 3,2 kbps (2,4 kbps med sekundär kanal)

— 4,8 kbps

— 6,4 kbps (4,8 kbps med sekundär kanal)

— 9,6 kbps

— 12,8 kbps (9,6 kbps med sekundär kanal)

— 19,2 kbps

— 25,0 kbps (19,2 kbps med sekundär kanal)

— 56,0 kbps

— 64,0 kbps (använder 72 kbps kanal)

— 72,0 kbps (56,0 kbps med sekundär kanal)

— 1,544 Mbps

2-tråd analog radio tie-trunks/ops

4-tråd analog radio tie-trunks/ops

PSTN talband (analog) access

Privat ledning (analog) access

Radiosändare som omfattas av krav på godkännande, inklusive:

— Radioutrustning för kortdistant trafik, inbegripet lågeffektutrustningar såsom sladdlösa telefoner/trådlösa mikrofoner

— Landmobil radio, inbegripet

— 

— Privat mobilradio (PMR)/landmobil radio med publik access (PAMR)

— Mobil telekommunikation

— Personsökningssystem

— Markbaserad fast trafik

— Mobil satellittrafik

— Fast satellittrafik

— Rundradio

— RadiobestämningYrkesmässig mobilradio (Commercial Mobil Radio)

(Part 20)

(Domestic Public Fixed)

(Part 21)

(Domestic Mobile)

(Part 22)

(Personal Communication Service)

(Part 24)

Satellitkommunikation (Satellite Communications)

(Part 25)

Rundradio (Broadcast)

(Part 73)

Auxiliary Broadcast (Auxiliary Broadcast)

(Part 74)

Kabel TV-Radio (Cable Television Radio)

(Part 78)

Maritim Radio (Maritime)

(Part 80)

GMDSS (GMDSS)

(Part 80W)

Privat mobilradio (Private Land Mobile)

(Part 90)

Mikrovågslänk (privat, fast radiotrafik) (Private-Fixed Microwave)

(Part 94)

Personradiotjänster (Personal Radio Services)

(Part 95)

IVDS (IVDS)

(Part 95 F)

Amtörradio (Amateur Radio)

(Part 97)

(Radio Frequency Devices)

(Part 15)

(Fixed Microwave Services)

(Part 101)

Anmärkning:

En förteckning över förkortningar återfinns i tillägg 1 till denna sektoriella bilaga.

AVSNITT III

FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR TELEKOMMUNIKATIONSUTRUSTNING

1.    Beskrivning av skyldigheter vad avser ömsesidigt erkännande

I enlighet med avtalets bestämmelser skall resultaten av de förfaranden för bedömning av överensstämmelse som utförts av en parts i avsnitt V angivna organ för bedömning av överensstämmelse erkännas av den andra partens reglerande myndigheter utan någon ytterligare bedömning av produkternas överensstämmelse i enlighet med avsnitt I.

2.    Förfaranden för bedömning av överensstämmelse

Med beaktande av de författningar och administrativa bestämmelser som anges i avsnitt I, erkänner vardera parten att den andra partens organ för bedömning av överensstämmelse, som anges i avsnitt V, är bemyndigade att utföra följande förfaranden vad avser den importerande partens tekniska krav på teleterminalutrustning, satellitterminalutrustning, radiosändare eller informationsteknikutrustning:

a) 

Provning och utfärdande av provningsrapporter.

b) 

Utfärdande av intyg om överensstämmelse med kraven i de lagar och författningar som gäller på parternas territorier för produkter som omfattas av denna sektoriella bilaga.

c) 

Certifiering av kvalitetssäkring i enlighet med direktiv 98/13/EG.

AVSNITT IV

MYNDIGHETER SOM ANSVARAR FÖR UTSEENDE AV DE ORGAN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE SOM ANGES I AVSNITT VEG

USA

— Belgien:

— Institut belge des services postaux et des télécommunications

— Belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie

— Danmark:

— Telestyrelsen

— Tyskland:

— Bundesministerium für Wirtschaft

— Grekland:

— Yπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

— Transport- och kommunikationsministeriet

— Spanien:

— Ministerio de Fomento

— Frankrike:

— Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

— Irland:

— Department of Transport, Energy and Communications

— Italien:

— Ministero delle Communicazioni — DGROS e ISETI (Radiotrasmettitori)

— Luxemburg:

— Administration des Postes et Télécommunications

— Nederländerna:

— De Minister van Verkeer en Waterstaat

— Österrike:

— Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr

— Portugal:

— Instituto das Communicações de Portugal

— Finland:

— LiikenneministeriöTrafikministeriet

— TelehallintokeskusTeleförvaltningscentralen

— Sverige:

— Lyder under Sveriges regering:

— Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

— Förenade kungariket:

— Department of Trade and Industry

National Institute for Standards and Technology (NIST)

Federal Communications Commission (FCC)

AVSNITT V

ORGAN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSEEG:s tillträde till USA:s marknad

USA:s tillträde till EG:s marknad

Organ för bedömning av överensstämmelse som är belägna i EG skall utses av de myndigheter som anges i avsnitt IV i enlighet med de förfaranden som fastställs i avsnitt VI i denna bilaga.

Organ för bedömning av överensstämmelse som är belägna i USA skall utses av de myndigheter som anges i avsnitt IV i enlighet med de förfaranden som fastställs i avsnitt VI i denna bilaga.

►M2  
TÜV Österreich
Deutschstrasse, 10
A-1230 Wien
Tfn (43-1) 61 09 10
Fax (43-1) 610 91 89
Telefication BV - KTL
PO Box 60004
6800 JA Arnheim
Nederländerna
Tfn (31-26) 378 07 80
Fax (31-26) 378 07 89
Sveriges provnings- och forskningsinstitut (SP)
Box 857
S-50115 Borås
Tfn (46-33) 16 50 00
Fax (46-33) 13 55 02 ►M21  
Cambridge Test and Measurement Services Ltd
PO Box 465
St Andrews Road
Cambridge CB4 1ZJ
United Kingdom
Tfn (44-1223) 87 68 76
Fax (44-1223) 87 68 51  ◄
Radio Frequency Investigations Ltd
Ewhurst ParkRamsdell Basingstoke
Hampshire RG26 5RQ
Förenade kungariket
Tfn (44-1256) 85 11 93
Fax (44-1256) 85 11 92
TRL Compliance Services
Long Green
Forthampton
Tewkesbury
Gloucestershire GL19 4QH
Förenade kungariket
Tfn (44-1684) 83 38 18
Fax (44-1684) 83 38 58
BABT Product Services Ltd
Segensworth Roads
Fareham
Hampshire PO15 5RH
Förenade kungariket
Tfn (44-1932) 25 12 00
Fax (44-1932) 25 12 01  ◄ ►M9  
Phoenix Test-Lab GmbH
Königswinkel 10
D-32825 Blomberg
Tfn (49-5235) 95 00 24
Fax (49-5235) 95 00 28
CETECOM
CETECOM ICT Services GmbH
Untertürkheimer Str. 6-10
D-66117 Saarbrücken
Tfn (49-681) 598 87 23
Fax (49-681) 598 90 75
CETECOM GmbH
Im Teelbruch 122
D-45219 Essen
Tfn (49-2054) 951 99 24
Fax (49-2054) 951 99 02
EMCC Dr. Rašek
Moggast
D-91320 Ebermannstadt
Tfn (49-9194) 90 16
Fax (49-9194) 81 25  ◄ ►M20  
BZT-ETS Certification GmbH
Storkower Str. 38 c
D-15526 Reichenwalde
Tfn (49-33631) 88 82 22
Fax (49-33631) 88 86 80  ◄ ►M52  
LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS)
Ronda de la Font del Carme, s/n
08193 Bellaterra. BARCELONA
SPANIEN  ◄ ►M60  
KL-Certification GmbH
Heinrich-Hertz-Allee 7
66386 St. Ingbert
TYSKLAND  ◄

►M2  
Communication Certification Laboratory
1940 West Alexander Street
Salt Lake City, UT 84119-2039
Förenta staterna
Tfn (1-801) 972 61 46
Fax (1-801) 972 84 32
Compliance Certification Services, Inc.
561F Monterey Rd.
Morgan Hill, CA, 95037
Förenta staterna
Tfn (1-408) 752 81 66
Fax (1-408) 752 81 68
CKC Laboratories, Inc.
5473 A. Clouds Rest
Mariposa CA 95338
Förenta staterna
Tfn (1-209) 966 52 40
Fax: (1-209) 742 61 33
110 Olinda Place
Brea, CA 92823
Förenta staterna
Tfn (1-209) 966 52 40
Fax: (1-209) 742 61 33
1100 Fulton Place
Fremont, CA 94539
Förenta staterna
Tfn (1-209) 966 52 40
Fax (1-209) 742 61 33
5289 NE Elam Young Pkwy
Suite G900
Hillsboro, OR 97124
Förenta staterna
Tfn (1-209) 966 52 40
Fax (1-209) 742 61 33
1853 Los Vibras Rd
Hollister, CA 95023
Förenta staterna
Tfn (1-209) 966 52 40
Fax (1-209) 742 61 33
3800 148th Ave., NE
Redmond, WA 98052
Förenta staterna
Tfn (1-209) 966 52 40
Fax (1-209) 742 61 33
22105 Wilson River Hwy.
Tillamook, OR 97141
Förenta staterna
Tfn (1-209) 966 52 40
Fax (1-209) 742 61 33
D.L.S. Electronic Systems, Inc.
1250 Peterson Drive
Wheeling, IL 600090-6454
Förenta staterna
Tfn (1-847) 537 64 00
Fax (1-847) 537 64 88
Elite Electronic Engineering, Inc.
1516 Cente Circle
Downers Grove, IL 60515-1082
Förenta staterna
Tfn (1-630) 495 97 70
Fax (1-630) 495 97 85
Intertek Testing Services, Inc.
1950 Evergreen Blvd., Suite 100
Duluth, GA 30096
Förenta staterna
Tfn (1-607) 753 67 11
Fax (1-607) 753 66 99
70 Codman Hill Road
Boxborough, MA 01719
Förenta staterna
Tfn (1-607) 753 67 11
Fax (1-607) 753 66 99
7435 4th Street North,Oakdale, MN 55128
Förenta staterna
Tfn (1-607) 753 67 11
Fax (1-607) 753 66 99
1365 Adams Ct.,Menlo Park, CA 94025
Förenta staterna
Tfn (1-607) 753 67 11
Fax (1-607) 753 66 99
MET Laboratories, Inc.
914 W. Patapsco Avenue
Baltimore, MD 21230-3432
Förenta staterna
Tfn (1-410) 354 33 00
Fax (1-410) 354 33 13
Northwest EMC, Inc.
22975 Evergreen Blvd, Suite 400
Hillsboro, Or 97124
Förenta staterna
Tfn (1-503) 844 40 66
Fax (1-503) 844 38 26
PCTEST Engineering Lab, Inc.
6660 Dobbin Rd
Columbia, MD 21045
Förenta staterna
Tfn (1-410) 290 66 52
Fax (1-410) 290 66 54
Underwriters Laboratories, Inc.
1285 Walt Whitman Rd.
Melville, NY 11747
Förenta staterna
Tfn (1-847) 272 88 00
Fax (1-847) 272 81 29
33 Pfingston Rd.
Northbrook, IL 60062
Förenta staterna
Tfn (1-847) 272 88 00
Fax (1-847) 272 81 29
2600 N.W. Lake Rd.
Camas, WA 98607
Förenta staterna
Tfn (1-847) 272 88 00
Fax (1-847) 272 81 29
12 Laboratory Dr.
RTP, NC 27709
Förenta staterna
Tfn (1-847) 272 88 00
Fax (1-847) 272 81 29
1655 Scott Blvd.
Santa Clara, CA 95050
Förenta staterna
Tfn (1-847) 272 88 00
Fax (1-847) 272 81 29  ◄ ►M3  
Retlif Testing Laboratories
795 Marconi Avenue
Ronkonkoma, New York 11779
Förenta staterna
Tfn (1-631) 737 15 00
Fax (1-631) 737 14 97  ◄ ►M8  
Integrity Test & Design, an Entela Company
37-7 Ayer Road
Littleton, Massachusetts, 01460
USA
Tfn (1-616) 247 05 15
Fax (1-616) 247 75 27  ◄ ►M15  
TIMCO Engineering, Inc.
849 NW State Road 45
Newberry, Florida 32669
USA
Tel (1-352) 472 55 00
Fax (1-352) 472 20 30  ◄ ►M19  
L.S. Compliance, Inc
W66 N220 Commerce Court
Cedarburg,Wisconsin, 53012-2636
USA
Tfn (1-262) 375 44 00
Fax (1-262) 375 42 48  ◄ ►M23  
Washington Laboratories, Ltd
7560 Lindbergh Drive
Gaithersburg, Maryland 20879
Förenta staterna
Tfn (1-301) 417 02 20
Fax (1-301) 417 90 69  ◄ ►M48  
CKC Certification Services, LLC
5046 Sierra Pines Drive
Mariposa, Kalifornien 95338
Förenta staterna
Elite Electronic Engineering, Inc.
1516 Centre Circle
Downers Grove, Illinois 60515
Förenta staterna
Uppfyllda Laboratories, Inc.
914 West Patapsco Avenue
Baltimore, Maryland, 21230–3432
Förenta staterna
UL Verification Services Inc.
47173 Benicia Street
Fremont, Kalifornien 94538
Förenta staterna
Timco Engineering, Inc.
849 N.W. State Road 45
Newberry, Florida 32669
Förenta staterna
Bay Area Compliance Laboratories, Corp. (BACL)
1274 Anvilwood Avenue
Sunnyvale, Kalifornien 94089
Förenta staterna
Washington Laboratories, Ltd. (WLL)
7560 Lindbergh Drive
Gaithersburg, Maryland 20879
Förenta staterna
ACB, Inc.
6731 Whittier Avenue, Suite C110
McLean, Virginia 22101
Förenta staterna
Curtis-Straus LLC
Littleton Distribution Centre,
One Distribution Centre Circle, Suite #1
Littleton, Massachusetts 01460
Förenta staterna
Compatible Electronics, Inc.
114 Olinda Drive
Brea, Kalifornien 92823
Förenta staterna
National Technical Systems – Silicon Valley
41039 Boyce Road
Fremont, Kalifornien 94538
Förenta staterna
Siemic Inc.
775 Montague Expressway
Milpitas, Kalifornien 95035
Förenta staterna
MiCOM LABS
575 Boulder Court
Pleasanton, Kalifornien 94566
Förenta staterna  ◄ ►M51  
PCTEST Engineering Laboratory, Inc.
7185 Oakland Mills Road
Columbia, Maryland 21046
USA  ◄

AVSNITT VI

UTSEENDE, LISTNING, TILLFÄLLIGT UPPHÄVANDE OCH ÅTERKALLANDE AV UTSEENDE SAMT ÖVERVAKNING AV ORGAN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE SOM ANGES I AVSNITT VEG:s tillträde till USA:s marknad

USA:s tillträde till EG:s marknad

EG:s myndigheter som anges i avsnitt IV skall utse organ för bedömning av överensstämmelse belägna i EG i enlighet med USA:s författningar och administrativa bestämmelser som anges i avsnitt I och som styr utseende av organ för bedömning av överensstämmelse, på grundval av uppfyllande av kraven i tillämpliga ISO/IEC-guider (t.ex. guide 22, 25, 28, 58, 61, 62, 65, m.fl.) eller jämförbara standarder i EN-45000-serier.

USA:s myndigheter som anges i avsnitt IV skall utse organ för bedömning av överensstämmelse belägna i USA i enlighet med EG:s författningar och administrativa bestämmelser som anges i avsnitt I och som styr utseende av organ för bedömning av överensstämmelse, på grundval av uppfyllande av kraven i tillämpliga standarder i EN-45000-serier eller jämförbara ISO/IEC-guider (t.ex. guide 22, 25, 28, 58, 61, 62, 65, m.fl.).

Förfaranden för att utse, lista, tillfälligt upphäva och återkalla utseende av samt övervaka ett organ för bedömning av överensstämmelse som anges i avsnitt V skall genomföras i enlighet med artiklarna 7, 8, 9, och 10 i avtalet.

Förfaranden för att utse, lista, tillfälligt upphäva och återkalla utseende av samt övervaka ett organ för bedömning av överensstämmelse som anges i avsnitt V skall genomföras i enlighet med artiklarna 7, 8, 9, och 10 i avtalet.

AVSNITT VII

TILLÄGGSBESTÄMMELSER

1.    Underleverantörer

1.1 

All kontraktering av underleverantörer som organ för bedömning av överensstämmelse gör skall uppfylla den andra partens krav i fråga om kontraktering. Även om underleverantörer utnyttjas förblir det listade organet för bedömning av överensstämmelse fullt ansvarigt för de slutliga resultaten av bedömningen av överensstämmelse. För EG:s del anges dessa krav i rådets beslut 93/465/EEG.

1.2 

Organ för bedömning av överensstämmelse skall dokumentera och bevara närmare uppgifter från de undersökningar de genomför av underleverantörers kompetens och efterlevnad av kraven och skall föra ett register över all verksamhet som läggs ut på kontrakt. Dessa uppgifter skall på begäran ställas till den andra partens förfogande.

2.    Marknadskontroll, gränsåtgärder och intern rörlighet

2.1 

För marknadskontroll får parterna bibehålla alla befintliga krav på märkning och numrering. Tilldelning av nummer kan ske inom den exporterande partens territorium. Numren kommer att anvisas av den importerande parten. Systemen för numrering och märkning får inte medföra tilläggskrav enligt denna sektoriella bilaga.

2.2 

Ingenting i denna sektoriella bilaga skall hindra parterna från att avlägsna produkter från marknaden som inte faktiskt uppfyller kraven för godkännande.

2.3 

Parterna är ense om att gränskontroller av produkter som har certifierats eller försetts med etiketter eller märken för att visa att de befunnits överensstämma med den importerande partens krav enligt avsnitt I skall genomföras så snabbt som möjligt. När det gäller kontroller som hänför sig till intern rörlighet inom parternas respektive territorier är parterna överens om att dessa inte skall vara mindre gynnsamma än motsvarande kontroller av inhemska varor.

3.    Gemensamma sektoriella kommittén

3.1 

En kombinerad gemensam sektoriell kommitté för denna sektoriella bilaga och för den sektoriella bilagan om elektromagnetisk kompatibilitet inrättas härmed. Den gemensamma sektoriella kommittén skall vara verksam under övergångsperioden och efter det att övergångsordningen har avslutats. Den gemensamma sektoriella kommittén skall mötas när det är lämpligt för att diskutera frågor som rör bedömning av överensstämmelse samt tekniska och teknologiska frågor som hänför sig till denna sektoriella bilaga och den sektoriella bilagan om elektromagnetisk kompatibilitet. Den gemensamma sektoriella kommittén fastställer själv sin arbetsordning.

3.2 

Den gemensamma sektoriella kommittén skall bestå av representanter från USA och EG inom områdena telekommunikation och elektromagnetisk kompatibilitet. Medlemmarna i den gemensamma sektoriella kommittén får bjuda in tillverkare och andra organ i den mån det bedöms nödvändigt. USA:s representanter skall ha en röst i den gemensamma sektoriella kommittén. EG:s representanter skall ha en röst i den gemensamma sektoriella kommittén. Den gemensamma sektoriella kommittén skall fatta sina beslut med enhällighet. Om meningsskiljaktigheter uppstår kan antingen USA:s eller EG:s företrädare ta upp ärendet i Gemensamma kommittén.

3.3 

I syfte att säkerställa att denna sektoriella bilaga fungerar friktionsfritt kan den gemensamma sektoriella kommittén bland annat

a) 

utgöra att diskussionsforum för olika frågor och lösa problem som kan uppstå i samband med genomförandet av denna sektoriella bilaga,

b) 

utveckla en mekanism för att säkerställa enhetliga tolkningar av lagstiftning, föreskrifter, standarder och förfaranden för bedömning av överensstämmelse,

c) 

råda parterna i frågor som hänför sig till denna sektoriella bilaga,

d) 

ge vägledning och vid behov utarbeta riktlinjer under övergångsperioden i syfte att underlätta ett framgångsrikt slutförande av övergångsperioden.

4.    Kontaktpunkt

Vardera parten skall inrätta en kontaktpunkt som kan svara på alla skäliga frågor som den andra parten kan ha avseende förfaranden, bestämmelser och klagomål inom ramen för denna sektoriella bilaga.

5.    Ändringar av regler och uppdatering av den sektoriella bilagan

Om de författningar eller administrativa bestämmelser som nämns i avsnitt I ändras eller om nya författningar eller administrativa bestämmelser införs som påverkar någondera partens förfaranden för bedömning av överensstämmelse enligt avtalet, skall sådana förändringar när det gäller denna sektoriella bilaga träda i kraft samtidigt som de träder i kraft nationellt inom vardera partens eget territorium. Parterna skall uppdatera denna sektoriella bilaga så att den avspeglar sådana förändringar.

AVSNITT VIII

ÖVERGÅNGSORDNING

1. 

Övergångsperioden skall omfatta 24 månader.

2. 

Syftet med denna övergångsordning är att ge avtalets parter möjligheter att bygga upp förtroende för och förståelse av varandras system för utseende och listning av organ för bedömning av överensstämmelse samt dessa organs förmåga att prova och certifiera produkter. Ett framgångsriskt slutförande av övergångsordningen bör resultera i att det fastställs att de organ för bedömning av överensstämmelse som är upptagna i avsnitt V uppfyller de tillämpliga kriterierna och är kompetenta att bedriva verksamheter för bedömning av överensstämmelse på den andra partens vägnar. Efter ett framgångsrikt slutförande av övergångsperioden skall resultaten av de förfaranden för bedömning av överensstämmelse som den exporterande partens i avsnitt V upptagna organ för bedömning av överensstämmelse genomför godtas av den importerande parten.

3. 

Parterna skall använda denna övergångsperiod för att

a) 

överväga de nya lagändringar som behövs för att främja avtalets mål,

b) 

ta initiativ till de ändringar av föreskrifter som behövs för att främja avtalets mål,

c) 

utbyta information om och utveckla bättre förståelse av parternas respektive författningsenliga krav,

d) 

utveckla ömsesidigt överenskomna mekanismer för informationsutbyte om ändringar av tekniska krav eller metoder för att utse organ för bedömning av överensstämmelse,

e) 

övervaka och utvärdera det arbete som utförs av de listade organen för bedömning av överensstämmelse under övergångsperioden.

4. 

Parterna får under övergångsperioden utse, lista samt tillfälligt upphäva och återkalla utseenden av organ för bedömning av överensstämmelse i enlighet med de förfaranden som nämns i avsnitt VI i denna sektoriella bilaga.

5. 

Under övergångsperioden skall vardera parten godta och utvärdera provningsrapporter och liknande handlingar som utfärdats av den andra partens utsedda organ för bedömning av överensstämmelse. I detta syfte skall parterna säkerställa att

a) 

en bedömning omedelbart görs av huruvida ett ärende är fullständigt när provningsrapporter, liknande handlingar och en första utvärdering av överensstämmelse erhållits,

b) 

den sökande informeras på ett tydligt och fullständigt sätt om eventuella brister,

c) 

begäran om ytterligare upplysningar begränsas till utelämnande, motstridiga uppgifter eller avvikelser från de tekniska reglerna eller standarderna,

d) 

förfaranden för bedömning av överensstämmelse vad avser utrustning vilka har ändrats efter det att överensstämmelse har konstaterats föreligga, begränsas till vad som är nödvändigt för att fastställa fortsatt överensstämmelse.

6. 

Vardera parten skall säkerställa att godkännanden, intyg eller underrättelser till sökanden utfärdas senast sex veckor efter det att provningsrapport och utvärdering från ett utsett organ för bedömning av överensstämmelse på den andra partens territorum har erhållits.

7. 

Alla förslag som läggs fram under eller i slutet av övergångsperioden om att begränsa ett utsett organs erkännandeverksamhet eller att utesluta ett organ från listan över utsedda organ i denna sektoriella bilaga skall baseras på objektiva kriterier och styrkas. Alla sådana organ kan ansöka om förnyad bedömning när tillrättaläggande åtgärder har vidtagits. Parterna skall i möjligaste mån genomföra sådana åtgärder innan övergångsperioden löper ut.

8. 

Parterna kan under det första året efter det att denna sektoriella bilaga har trätt i kraft gemensamt finansiera två seminarier, ett i USA och ett i Europeiska gemenskapen, om tillämpliga tekniska krav och krav för produktgodkännande.

▼M1 —————

▼B

Tillägg 1

Förteckning över förkortningar

ACTE

Approvals Committee for Terminal Equipment — Kommittén för godkännande av terminalutrustning

ADLNB

Association of Designated Laboratories and Notified Bodies

CAB

Conformity Assessment Body — Organ för bedömning av överensstämmelse

CFR

U.S. Code of Federal Regulations, Title 47 CFR

CTR

Common Technical Regulation

EG

Europeiska gemenskapen

EEG

Europeiska ekonomiska gemenskapen

EGT

Europeiska gemenskapernas officiella tidnig

EN

Norme Européenne (European Standard) — europeisk standard

EU

Europeiska unionen

FCC

Federal Communications Commission

IEC

Internationella elektrotekniska kommissionen

ISDN

Integrated Services Digital Network — det alleuropeiska tjänsteintegrerade digitalnätet

ISO

Internationella standardiseringsorganisationen

ITU

Internationella teleunionen

MRA

Mutual Recognition Agreement

MS

Member States (of the European Union)

NB

Notified Bodies

NIST

National Institute of Standards and Technology

ONP

Open Network Provision — öppna nät

PSTN

Public Switched Telephone Network — Allmänt tillgängligt kopplat telefonnät

STG

Sectoral Technical Group for Telecommunications

TBR

Technical Basis for Regulation

X21

ITU-T rekommendation X21

X25

ITU-T rekommendation X25

SEKTORIELL BILAGA OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET

INGRESS

Denna bilaga utgör en sektoriell bilaga till avtalet om ömsesidigt erkännande av bedömning av överensstämmelse mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen.

AVSNITT I

FÖRFATTNINGAR OCH ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSEREG

USA

Rådets direktiv 89/336/EEG, ändrat genom rådets direktiv 92/31/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/13/EG, och tolkningar av detta.

Communications Act 1934, ändrad genom Telecommunication Act 1996, (United States Code, Title 47).

USA:s författningar och administrativa bestämmelser om utrustning som är underställd elektromagnetiska krav, inbegripet

— 47 CFR Part 15,

— 47 CFR Part 18,

och FCC:s tolkningar av dem.

När det gäller frågor som rör elsäkerhet, se den sektoriella bilaga om elsäkerhet som fogats till avtalet.

När det gäller frågor som rör elsäkerhet, se den sektoriella bilaga om elsäkerhet som fogats till avtalet.

När det gäller telekommunikationsutrustning och radiosändare, se också den sektoriella bilaga om telekommunikationsutrustning som fogats till avtalet.

När det gäller telekommunikationsutrustning och radiosändare, se också den sektoriella bilaga om telekommunikationsutrustning som fogats till avtalet.

AVSNITT II

RÄCKVIDD OCH TÄCKNINGEG:s tillräde till USA:s marknad

USA:s tillräde till EG:s marknad

Alla produkter som omfattas av rådets direktiv 88/336/EEG.

Alla produkter som omfattas av 47 CFR Part 15 och 18.

AVSNITT III

FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR UTRUSTNING SOM IDENTIFIERAS I AVSNITT II

1.    Beskrivning av skyldigheter vad avser ömsesidigt erkännande

I enlighet med avtalets bestämmelser skall resultaten av de förfaranden för bedömning av överensstämmelse som genomförts av en parts i avsnitt V angivna organ för bedömning av överensstämmelse erkännas av den andra partens reglerande myndigheter utan någon ytterligare bedömning av produkternas överensstämmelse i enlighet med avsnitt I.

2.    Förfaranden för bedömning av överensstämmelse

Med beaktande av de författningar och administrativa bestämmelser som anges i avsnitt I, erkänner vardera parten att den andra partens organ för bedömning av överensstämmelse, som anges i avsnitt V, är bemyndigade att utföra följande förfaranden i fråga om den importerande partens tekniska krav på den utrustning som nämns i avsnitt II:

a) 

Provning och utfärdande av provningsrapporter.

b) 

Utfärdande av intyg om överensstämmelse med kraven i de lagar och författningar som gäller på parternas territorier för produkter som omfattas av denna sektoriella bilaga.

AVSNITT IV

MYNDIGHETER SOM ANSVARAR FÖR UTSEENDE AV DE ORGAN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE SOM ANGES I AVSNITT VEG

USA

— Belgien

— Ministère des Affaires Economiques

— Ministerie van Economische Zaken

— Danmark

— för telekommunikationsutrustning:

— Telestyrelsen

— för annan utrustning:

— Danmarks Elektriske Materielkontrol (DEMKO)

— Tyskland

— Bundesministerium für Wirtschaft

— Grekland

— Yπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

— Transport- och kommunikationsministeriet

— Spanien

— för telekommunikationsutrustning:

— Ministerio de Fomento

— för annan utrustning:

— Ministerio de Industria y Energía

— Frankrike

— Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

— Irland

— Department of Transport, Energy and Communications

— Italien

— Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

— Luxemburg

— Ministère des Transports

— Nederländerna

— De Minister van Verkeer en Waterstaat

— Österrike

— för telekommunikationsutrustning:

— Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr

— för annan utrustning:

— Bundesministerium für wirtschaftliche Angele-genheiten

— Portugal

— Instituto das Comunicações de Portugal

— Finland

— för telekommunikationsutrustning:

— LiikenneministeriöTrafikministeriet

— för annan utrustning:

— Kauppa- ja teollisuusministeriöHandels- och industriministeriet

— Sverige

— Lyder under Sveriges regering:

— Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

— Förenade kungariket

— Department of Trade and Industry

National Institute for Standards and Technology (NIST)

Federal Communications Commission (FCC)

Federal Aviation Administration (FAA)

AVSNITT V

ORGAN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSEEG:s tillträde till USA:s marknad

USA:s tillträde till EG:s marknad

Organ för bedömning av överensstämmelse som är belägna i EG skall utses av de myndigheter som anges i avsnitt IV i enlighet med de förfaranden som fastställs i avsnitt VI i denna bilaga.

Organ för bedömning av överensstämmelse som är belägna i USA skall utses av de myndigheter som anges i avsnitt IV i enlighet med de förfaranden som fastställs i avsnitt VI i denna bilaga.

►M2  
TÜV Österreich
Deutschstrasse, 10
A-1230 Wien
Tfn (43-1) 61 09 10
Fax (43-1) 610 91 89
Radio Frequency Technologies Ltd
40, Marrowbone Lane
Dublin 8, Irland
Tfn (353-1) 454 53 23
Fax (353-1) 454 53 24
KEMA Registered Quality BV
Postbus 9035
6800 ET Arnhem
Nederländerna
Tfn (31-26) 356 34 17
Fax (31-26) 351 01 78
Philips Consumer Electronics BV
PO Box 80002
5600 JB Eindhoven
Nederländerna
Tfn (31-40) 273 26 39
Fax (31-40) 273 61 77
Telefication BV – KTL
PO Box 60004
6800 JA Arnhem
Nederländerna
Tfn (31-26) 378 07 80
Fax (31-26) 378 07 89
CEIS
Carretera de Villaviciosa de Odón a Móstoles, Km. 1,700
Apartado 233
E-28930 Móstoles – Madrid
Tfn (34) 916 16 00 18
Fax (34) 916 16 23 72
CETECOM
Parque Tecnológico de Andalucía. C/Severo Ochoa s/n
E-29590 Campanillas – Málaga
Tfn (34) 952 61 91 05
Fax (34) 952 61 91 13
INTA
Carretera de Ajalvir, Km. 4
E-28850 Torrejon de Ardoz – Madrid
Tfn (34) 915 20 21 25
Fax (34) 915 20 20 21
LABEIN
Cuesta de Olaveaga, 16
E-48013 Bilbao – Vizcaya
Tfn (34) 944 89 26 00
Fax (34) 944 89 24 95
LCOE
c/José Gutiérrez Abascal, 2
E-28006 Madrid
Tfn (34) 915 62 51 16
Fax (34) 915 61 88 18
LGAI
Ctra de acceso a la Facultad de Medicina UAB
E-08290 Cerdanyola del Vallès – Barcelona
Tfn (34) 936 91 92 11
Fax (34) 936 91 59 11
Telub AB
Box 360
S-831 25 Östersund
Tfn (46-63) 15 60 00
Fax (46-63) 15 61 99
Swedish National Testing and Research Institute (SP)
Box 857
S-5015 Borås
Tfn (46-33) 16 50 00
Fax (46-33) 13 55 02
BSI Testing
Maylands Avenue
Hemel
Hempstead Herts HP2 4 SQ
Förenade kungariket
Tfn (44-1442) 23 04 42
Fax (44-1231) 23 14 42 ►M21   ◄
EMC Projects
Holly Grove Farm/Verwood Road/
Ashley Ringwood
Hampshire BH24 2DB
Förenade kungariket
Tfn (44-1425) 47 99 79
Fax (44-1425) 48 06 37
Hursley EMC Services Ltd
Unit 16/Brickfiel Lane
Chandlers Ford
Hampshire SO53 4DP
Förenade kungariket
Tfn (44-1703) 27 11 11
Fax (44-1703) 27 11 44
Radio Frequency Investigations Ltd
Ewhurst Park
Ramsdell Basingstoke
Hampshire RG26 5RQ
Förenade kungariket
Tfn (44-1256) 85 11 93
Fax (44-1256) 85 11 92
TRL EMC
Long Green
Forthampton
Tewkesbury
Gloucestershire GL19 4QH
Förenade kungariket
Tfn (44-1684) 83 38 18
Fax (44-1684) 83 38 58
TUV Product Service
Segensworth Road
Titchfield
Fareham
Hampshire PO15 5RH
Förenade kungariket
Tfn (44-1329) 44 33 00
Fax (44-1329) 44 34 22
A D Compliance Services Ltd
1, Hilton Square
Pendlebury
Manchester M27 4DB
Förenade kungariket
Tfn (44-161) 727 66 19
Fax (44-161) 727 85 67
Celestica
Westfields House
West Avenue Kidsgrove
Stoke-on-Trent Staffs. ST7 1TL
Förenade kungariket
Tfn (44-1782) 79 48 48
Fax (44-1782) 78 42 10
BABT Product Services Ltd
Segensworth Roads
Fareham
Hampshire PO15 5RH
Förenade kungariket
Tfn (44-1932) 25 12 00
Fax (44-1932) 25 12 01
KTL
Saxon Way – Priory Park West
Hull
Humberside HU13 9PB
Förenade kungariket
Tfn (44-1482) 80 18 01
Fax (44-1482) 80 18 06
Motor Industry Research Association
Watling Street
Nuneaton
Warwickshire CV 10 0TU
Förenade kungariket
Tfn (44-1203) 35 50 00
Fax (44-1203) 35 53 55  ◄ ►M3  
Alcatel Espana SA
C/Ramírez de Prado 5
E-2805 Madrid
Tfn (34) 913 30 44 55
Fax (34) 913 30 56 52
EMCEC Oy
PO Box 19
FIN-02601 Espoo
Tfn (358) 42 45 45 41
Fax (358) 42 45 45 43 22
SGS Fimko Ltd
PO Box 30
FIN-00211 Helsinki
Tfn (358-9) 69 63 61
Fax (358-9) 696 32 61  ◄ ►M4  
AEMC Mesure
665, rue de la Maison Blanche
F-78680 Orgeval
Tfn (33) 1 39 75 22 22
Fax (33) 1 39 75 97 46
Z.I. Mi-plaine
7, rue Georges Melies
F-69680 Chassieu
Tfn (33) 4 78 40 66 55
Fax (33) 4 72 47 00 39
Emitech
3, rue des Coudriers
Z.A. de l'Observatoire
F-78180 Montigny-le-Bretonneux
Tfn (33) 1 30 57 45 12
Fax (33) 1 30 43 48 00
15, rue de la Claie
Z.I. Angers-Beaucouzé
F-4970 Beaucouzé
3, rue du Massacan
Z.I. Vallée du Salaison
F-34740 Vendargues
Utac
BP 312
Autodrome de Linas-Monthéry
F-91311 Monthéry cedex
Tfn (33) 1 69 80 17 90
Fax (33) 1 69 80 17 09 ►M8   ◄
NCE
19, rue François Blumet
Z.I. de l'Argentière
F-38360 Sassenage
Tfn (33) 4 76 27 83 83
Fax (33) 4 76 27 77 00  ◄ ►M6  
Compliance Engineering Ireland Ltd
Rayston
Rathoath Road
Ashourne
Co. Meath
Irland
Tfn (353-1) 825 67 22
Fax (353-1) 825 67 33
SGS United Kindgom
International Electrical Approvals
South Industrial Estate
Bowburn
Co Durham DH6 5AD
Förenade kungariket
Tfn (44-191) 377 20 00
Fax (44-191) 377 20 20
York EMC Services Ltd
Department of Electronics
University of York
Heslington
York YO1 5DD
Förenade kungariket  ◄ ►M7  
EMI-EMC Laboratory, Alcatel Italia
Via Trento 30
I-20059 Vimercate (MI
Fax (39) 39 686 31 89  ◄ ►M9  
ICEM — Laboratoria CEM de la UPV-ETSI
Camino de la Vera, s/n
E-46022 Valencia
Tfn (34) 963 87 73 06
Fax (34) 963 87 73 09
Phoenix Test-Lab GmbH
Königswinkel 10
D-32825 Blomberg
Tfn (49-5235) 95 00 24
Fax (49-5235) 95 00 28
CETECOM
CETECOM ICT Services GmbH
Untertürkheimer Str. 6-10
D-66117 Saarbrücken
Tfn (49-681) 598 87 23
Fax (49-681) 598 90 75
CETECOM GmbH
Im Teelbruch 122
D-45219 Essen
Tfn (49-2054) 951 99 24
Fax (49-2054) 951 99 02
EMCC Dr. Rašek
Moggast
D-91320 Ebermannstadt
Tfn (49-9194) 90 16
Fax (49-9194) 81 25  ◄ ►M10  
TCC Tampere
P.O. Box 68(Sinitaival 5)FIN-33720
Tfn (358) 718 00 80 00
Fax (358) 718 04 68 80  ◄ ►M11  
Fujitsu Siemens Computers GmbH
Center for Tests and Compliance
Buergermeister Ulrich-Str. 100
D-86199 Augsburg
Tfn (49-821) 804 21 60
Fax (49-821) 804 26 75
Obering. Berg & Lukowiak GmbH
Löher Str. 157
D-32609 Hüllhorst
Tfn (49-5744) 13 37
Fax (49-5744) 28 90
Siemens A&D ATS 6
EMC Center
Paul-Gossen-Str. 100
D-91052 Erlangen
Tfn (49-9131) 73 14 53
Fax (49-9131) 72 50 07
ALCATEL Laboratory
Francis Wellesplein 1
B-2018 Antwerpen
Tfn (32-3) 240 40 11
Fax (32-3) 240 99 99
Laboratoria DE NAYER
Jan De Nayerlaan 3
B-2860 Sint-Katelijne-Waver
Tfn (32-15) 31 33 22
Fax (32-15) 31 74 53  ◄ ►M13  
Samsung Euro QA Lab (SEQAL)
Blackbushe Business Park
Saxony Way
Yateley
Hampshire
GU46 6GG
United Kingdom
Tfn (44-1252) 86 38 00
Fax (44-1252) 86 38 14  ◄ ►M17  
TILAB, Telecom Italia Lab SpA
TILAB-LAP (EMC Center)
Via G. Reiss Romoli, 274
I-10148 Torino
Tel (39) 112 28 52 99
Fax (39) 112 28 75 40  ◄ ►M18  
TÜV Italia srl
Via Bettola, 32
I-20092 Cinisella Balsamo (MI)
Tel (39) 125 52 54 00
Fax (39) 125 52 54 99
NEMKO SpA
Via Trento e Trieste, 116
I-20046 Biassono (MI)
Tel (39) 392 20 12 01
Fax (39) 392 75 32 40  ◄ ►M19  
E.S.M. (Dep Pioneer)
Joseph Cardijnstraat 31
B-9420 Erpe-Mere
Tfn (32-53) 82 13 12
Fax (32-53) 82 13 00  ◄ ►M20  
BZT-ETS Certification GmbH
Storkower Str. 38 c
D-15526 Reichenwalde
Tfn (49-33631) 88 82 22
Fax (49-33631) 88 86 80  ◄ ►M22  
EMCE GmbH
Laupheimer Str. 25d
D-88483 Burgrieden
Tfn (49-7392) 91 13 70
Fax (49-7392) 91 13 72
EMV TESTHAUS GmbH
Gustav-Hertz-Straße 35
D-94315 Straubing
Tfn (49-9421) 92 30 33
Fax (49-9421) 92 30 35  ◄ ►M24  
GYL Technologies
Parc d’activités de Lanserre
21, rue de la Fuye
F-49610 Juigné-sur-Loire
Tfn (33-2) 41 57 57 40
Fax (33-2) 41 45 25 77  ◄ ►M25  
D.A.R.E. Consultancy BV
Vijzelmolenlaan 7
3447 GX Woerden
Nederländerna
Tfn (31) 348 430 979
Fax (31) 348 430 645  ◄ ►M26  
IMQ – Istituto Italiano del Marchio di Qualità
Via Quintiliano, 43
I-20138 MILANO
Tfn (39-2) 507 33 92
Fax (39-2) 50 99 15 09  ◄ ►M27  
TÜV Rheinland-EPS B.V.
Smidshornerweg 18
9822 ZG Niekerk
NEDERLÄNDERNA
Bicon Laboratories B.V. (BICON)
Waterdijk 3A, 5705 CW Helmond
P.O. Box 118, 5700 AC Helmond
NEDERLÄNDERNA
SIQ – Slovenian Institute of Quality and Metrology
Tržaška cesta 2
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIEN  ◄ ►M28  
ALTER TECHNOLOGY TÜV NORD, S.A.U.
ATN EC
Emilia Santiago & Jorge Berkowitsch
C/ la Majada, 3
28760 Tres Cantos (Madrid)
SPANIEN
M. DUDDE HOCHFREQUENZ-TECHNIK
Rottland 5a
51429 Bergisch Gladbach
TYSKLAND  ◄ ►M29  
INTEL MOBILE COMMUNICATIONS France S.A.S.
425 Rue de Goa, Le Cargo Bat. B6
Zone des 3 Moulins
Antibes, 06600
FRANKRIKE  ◄ ►M31  
PRIMA RICERCA & SVILUPPO Srl
via Campagna, 92
22020 Faloppio (Como)
ITALIEN  ◄ ►M32  
AT4 wireless S.A.U.
Parque Tecnológico de Andalucía
C/Severo Ochoa 2 y 6
29590 Málaga
SPANIEN  ◄ ►M33  
Intertek Deutschland GmbH
Innovapark 20
87600 Kaufbeuren
TYSKLAND  ◄ ►M34  
TÜV RHEINLAND ITALIA S.R.L.
via E. Mattei, 3
20010 Pogliano Milanese
ITALIEN  ◄ ►M35  
DELTA Development Technology AB
Finnslätten, Elektronikgatan 47
721 35 Västerås
SVERIGE  ◄ ►M36  
7layers GmbH
Borsigstrasse 11
40880 Ratingen
TYSKLAND  ◄ ►M37  
Electromagnetic Testing Services Ltd
Pratts Fields, Lubberhedges Lane
Stebbing, Dunmow
Essex CM6 3BT
FÖRENADE KUNGARIKET  ◄ ►M38  
EMITECH Chassieu
7, rue Georges Méliès
69680 Chassieu
FRANKRIKE  ◄ ►M39  
CMC Centro Misure Compatibilità Srl
Via della Fisica, 20
36016 Thiene (VI)
ITALIEN  ◄ ►M40  
Emilab Srl
Via F. lli Solari 5/A
33020 Amaro (UD)
ITALIEN  ◄ ►M41  
UL International Italia S.r.l.
Via delle Industrie, 6
20061 Carugate (MI)
ITALIEN  ◄ ►M42  
Element Materials Technology Warwick Ltd
Unit 1 Pendle Place
Skelmersdale
West Lancashire
WN8 9PN
FÖRENADE KUNGARIKET
Element Materials Technology Warwick Ltd
74–78 Condor Close
Woolsbridge Industrial Park
Three Legged Cross
Wimborne
Dorset
BH21 6SU
FÖRENADE KUNGARIKET
York EMC Services Ltd
Unit 46
Beeches Industrial Estate
Yate
South Gloucestershire
BS37 5QT
FÖRENADE KUNGARIKET
York EMC Services Ltd
Unit 1
Grangemouth Technology Park
Earls Road
Grangemouth
FK3 8UZ
FÖRENADE KUNGARIKET
York EMC Services Ltd
Unit 5
Speedwell Road
Castleford
Yorkshire
WF10 5PY
FÖRENADE KUNGARIKET
TÜV SÜD Product Service
Snitterfield Road
Bearly
Stratford-upon-Avon
Warwickshire
CV37 0EX
FÖRENADE KUNGARIKET
Polycom Inc
Singleton Court Business Centre
Wonastow Road Instustrial Estate (West)
Monmouth
Monmouthshire
NP25 5JA
FÖRENADE KUNGARIKET  ◄ ►M43  
Tecnolab del Lago Maggiore s.r.l.
Via dell'Industria, 20
I-28924 Verbania Fondotoce (VB)
ITALIEN
Verkotan Oy
Elektroniikkatie 17
90590 Uleåborg
FINLAND
EKTOS Testing & Reliability Services A/S (EKTOS TRS A/S)
A.C. Meyers Vaenge 15
2450 Köpenhamn SV
DANMARK  ◄ ►M44  
IMST GmbH
Prüfzentrum
Carl-Friedrich-Gauss-Strasse 2–4
47475 Kamp-Lintfort
TYSKLAND
Laird Bochum GmbH
Meesmanstrasse 103
44807 Bochum
TYSKLAND
TÜV SÜD Product Service GmbH
Äussere Frühlingsstrasse 45
94315 Straubing
TYSKLAND
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2
90431 Nürnberg
TYSKLAND
UL International Germany GmbH
Hedelfinger Strasse 61
70327 Stuttgart
TYSKLAND
Nemko GmbH & Co. KG
Reetzstrasse 58
76327 Pfinztal
TYSKLAND  ◄ ►M45  
3C Test Ltd
Silverstone Circuit
Silverstone
NN12 8GX
FÖRENADE KUNGARIKET
Nokia Solutions and Networks Oy
Kaapelitie 4
90620 Uleåborg
FINLAND  ◄ ►M46  
dB Technology (Cambridge) Limited
Radio Test Site
Twentypence Road
Cottenham
Cambridge
CB24 8PS
FÖRENADE KUNGARIKET
PRS LAB S.r.l.
Via Campagna 92
22020 Faloppio (CO)
ITALIEN  ◄ ►M47  
Istituto Italiano del Marchio di Qualità SpA.
(IMQ SpA)
Via Quintiliano, 43
20138 Milano
ITALIEN  ◄ ►M49  
SMEE
ZI des Blanchisseries
Rue de Taille
38500 Voiron
FRANKRIKE  ◄ ►M50  
PKM electronic GmbH
Ohmstraße 1
84160 Frontenhausen
TYSKLAND  ◄ ►M53  
TÜV Rheinland Sweden AB
Mobilvägen 10
223 62 Lund
SVERIGE  ◄ ►M54  
Eleforss Oy
Visiokatu 6
FI-33720 Tammerfors
FINLAND  ◄ ►M55  
Seibersdorf Labor GmbH
An der B60
2444 Seibersdorf
ÖSTERRIKE  ◄ ►M56  
TÜV SÜD Sverige AB
— Hos Delta Development Technology AB:
Finnslätten Elektronikgatan 47
SE-721 36 Västerås
SVERIGE
— Hos Ericsson Kista:
Torshamnsgatan 23
SE-16480 Kista, Stockholm
SVERIGE  ◄ ►M57  
Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
European Compliance Laboratory (ECL)
Thurn-und-Taxis-Strasse 18
90411 Nürnberg
TYSKLAND  ◄ ►M58  
EKTOS Testing and Reliability Services A/S (IKTOS TRS A/S)
Peter Bangs Vej 17
7600 Struer
DANMARK  ◄ ►M59  
IBL-Lab GmbH
Heinrich-Hertz-Allee 7
66386 St. Ingbert
TYSKLAND
C.R.E.I. Ven S.c.r.a.l. Centro Ricerca Elettronica Industriale del Veneto
Corso Spagna 12,
35127 Padua
ITALIEN  ◄ ►M61  
Ademco CZ s.r.o.
Turanka 1236/96
Slatina
627 00 Brno
TJECKIEN  ◄ ►M62  
TÜV Italia Srl
Gruppo TÜV SÜD
Via Bradizzo 123/125
10088 Volpiano (TO)
ITALIEN  ◄ ►M63  
Kiwa Creiven Srl
Corso Spagna 12
35127 Padua
ITALIEN  ◄ ►M64  
Eurofins Electric & Electronics Finland Oy (EEEF)
Yrttipellontie 6
90230 Uleåborg
FINLAND  ◄

►M2  
3M Product Safety EMC Laboratory
410 E. Filmore Avenue
St. Paul, Minnesota 55144-1000
Förenta staterna
Tfn (1-612) 778 63 36
Fax (1-612) 778 62 52
Acme Testing, Inc.
PO Box 3, 2002 Valley Highway
Acme, Washington 98220-0003
Förenta staterna
Tfn (1-360) 595 27 85
Fax (1-360) 595 27 22
CKC Laboratories, Inc.
5473 A. Clouds Rest
Mariposa, Californa 95338
Förenta staterna
Tfn (1-209) 966 52 40
Fax (1-209) 742 61 33
110 Olinda Place
Brea, California 92621
Förenta staterna
1100 Fulton Place
Fremont, California 92621
Förenta staterna
1653 Los Viboras Road
Hollister, California 95023
Förenta staterna
5289 NE Elam Young Parkway
Suite G-900
Hillsboro, Oregon 97124
Förenta staterna
22105 Wilson River Highway
Tillamook, Oregon 97141
Förenta staterna
14797 NE 95th Street
Redmond, Washington 98052
Förenta staterna
Communication Certification Laboratory
1940 West Alexander Street
Salt Lake City, Utah 84119-2039
Förenta staterna
Tfn (1-801) 972 61 46
Fax (1-801) 972 84 32
Compatible Electronics, Inc.
114 Olinda Drive
Brea, California 92823
Förenta staterna
2337 Troutdale Drive
Agoura, California 91301
Förenta staterna
Tfn (1-714) 579 18 50
Fax (1-714) 579 18 50
Curtis-Straus LLC
527 Great Road
Littleton, Massachusetts 01460
Förenta staterna
Tfn (1-978) 486 88 80
Fax (1-978) 486 88 28
DLS Electronic Systems, Inc.
1250 Peterson Drive
Wheeling, Illinois 60090-6454
Förenta staterna
Tfn (1-847) 537 64 00
Fax (1-847) 537 64 88
Dell Regulatory Test Laboratories
One Dell Way, MS 6201
Round Rock, TX 78682
Förenta staterna
Tfn (1-512) 728 73 80
Fax (1-512) 728 56 47
Elite Electronic Engineering, Inc.
1516 Centre Circle
Downers Grove, Illinois 60515-1082
Förenta staterna
Tfn (1-630) 495 97 70
Fax (1-630) 495 97 85
Elliott Laboratories Inc.
684 West Maude Avenue
Sunnyvale, California 94086-3518
Förenta staterna
Tfn (1-408) 245 78 00
Fax (1-408) 245 34 99
Instrument Specialties Company, Inc.
PO Box 650
Shielding Way
Delaware Water Gap, Pennsylvania 18327-0136
Förenta staterna
Tfn (1-570) 424 85 10
Fax (1-570) 421 42 27
Intertek Testing Services
24 Groton Avenue
Cortland, New York 13045
Förenta staterna
Tfn (1-607) 758 63 36
Fax (1-607) 756 66 99
(Cortland är endast kontaktpunkt)
70 Codman Hill Road
Boxborough, Massachusettes 01719
Förenta staterna
7250 Hudson Boulevard, Suite 100
Oakdale, Minnesota 55128
Förenta staterna
1950 Evergreen Boulevard, Suite 100
Deluth, Georgia 30096
Förenta staterna
1365 Adams Court
Menlo Park, California 94025
Förenta staterna
L.S. Compliance Inc.
W66 N220 Commerce Court
Cedarburg, Wisconsin 53012-2636
Förenta staterna
Tfn (1-262) 375 44 00
Fax (1-262) 375 42 48
M. Flom Associates, Inc.
3356 North San Marcos Place, Suite 107
Chandler, Arizona 85225-7176
Förenta staterna
Tfn (1-480) 926 31 00
Fax (1-480) 926 35 98
MET Laboratories, Inc.
914 West Patapsco Avenue
Baltimore, Maryland 21230-3432
Förenta staterna
Tfn (1-410) 354 33 00
Fax (1-410) 354 33 13
Motorola SSG EMC/Tempest Laboratory
8201 E. McDowell Road
Scottsdale, Arizona 85252
Förenta staterna
Tfn (1-602) 441 31 38
Fax (1-602) 441 36 25
National Technical Systems (NTS)
533 Main Street
Acton, Massachusetts 01720
Förenta staterna
(Acton är endast kontaktpunkt)
1146 Massachusetts, Avenue
Boxborough, Massachusetts 01719
Förenta staterna
1701 East Plano Parkway, Suite 150
Plano, Texas 75074
Förenta staterna
1536 East Valencia Drive
Fullerton, California 92831
Förenta staterna
Tfn (1-978) 263 29 33
Fax (1-978) 263 57 34
PCTEST Engineering Laboratory, Inc.
6066-B Dobbin Road
Columbia, Maryland 21045-4708
Förenta staterna
Tfn (1-410) 290 66 52
Fax (1-410) 290 66 54
Quest Engineering Solutions, Inc.
7 Sterling Road
N. Billerica, Massachusetts 01862
Förenta staterna
Tfn (1-978) 667 70 00
Fax (1-978) 667 33 88
Rhein Tech Laboratories, Inc.
360 Herndon Parkway, Suite 1400
Herndon, Virginia 20170-4824
Förenta staterna
Tfn (1-703) 689 03 68
Fax (1-703) 689 20 56
Underwriters Laboratories
333 Pfingsten Road
Northbrook, Illinois 60062-2096
Förenta staterna
Tfn (1-847) 272 88 80 ×43281
Fax (1-847) 509 63 21
2600 NW Lake Road
Camas, Washington 98607-8542
Förenta staterna
1285 Walt Whitman Road
Melville, New York 11747-3081
Förenta staterna
12 Laboratory Drive
Research Triangle Park, North Carolina 27709
Förenta staterna
1655 Scott Boulevard
Santa Clara, California 95050
Förenta staterna
Washington Laboratories, Ltd
7560 Lindbergh Drive
Gaithersburg, Maryland 20879
Förenta staterna
Tfn (1-301) 417 02 20
Fax (1-301) 417 90 69
Wyle Laboratories
7800 Highway 20 West
Huntsville, Alabama 35806
Förenta staterna
Tfn (1-256) 837 44 11
Fax (1-256) 830 21 09  ◄ ►M3  
Retlif Testing Laboratories
795 Marconi Avenue
Ronkonkoma, New York 11779
Förenta staterna
Tfn (1-631) 737 15 00
Fax (1-631) 737 14 97
Analab L.L.C.
PO Box 34
Spring Hill Road
Sterling, Pennsylvania 18463
Förenta staterna
Tfn (1-570) 689 39 19
Fax (1-570) 689 93 60
Inegrity, Testing & Design, an Entela Company
37-7 Ayer Road
Littleton, Massachusetts 01460
Förenta staterna
Tfn (1-616) 248 96 08
Fax (1-616) 247 75 27
Compliance Certification Services, Inc.
561F Monterey Road
Morgan Hill, California 95037
Förenta staterna
Tfn (1-408) 463 08 85
Fax (1-408) 463 08 88
Northwest EMC, Inc.
22975 NW Evergreen Parkway, Suite 400
Hillsboro, Oregon 97124
Förenta staterna
Tfn (1-503) 844 40 66
Fax (1-503) 844 38 26  ◄ ►M6  
TÜV Rheinland of North America, Inc.
12 Commerce Road
Newtown, Connecticut 06470-1607
Förenta staterna
Tfn (1-203) 426 08 88
Fax (1-203) 270 88 83  ◄ ►M7  
TÜV Product Service, a Division of TÜV America Inc.
1775 Old Highway 8, NW
Suite 104
New Brighton, Minnesota 55112-1891
USA
Tfn (1-651) 638 02 44
Fax (1-651) 638 02 85
5541 Central Avenue
Boulder Colorado 80301-2846
USA
10040 Mesa Rim Road
San Diego, California 92121-1034
USA  ◄ ►M12  
TIMCO Engineering, Inc.
849 NW State Road 45
P.O. Box 370
Newberry, Florida 32669
USA
Tfn (1-352) 472 55 00
Fax (1-352) 472 20 30  ◄ ►M16  
Compatible Electronics, Inc.
Site at:
19121 El Toro Road
Silverado/Lake Forest, California 92676
USA
Tel (1-714) 579 05 00
Fax (1-714) 579 18 50
Test Site Services, Inc.
PO box 766
Marlboro, Massachusetts 01752
USA
Tel (1-508) 481 16 84
Fax (1-508) 481 16 84  ◄ ►M48  
CKC Certification Services, LLC
5046 Sierra Pines Drive
Mariposa, Kalifornien 95338
Förenta staterna
Elite Electronic Engineering, Inc.
1516 Centre Circle
Downers Grove, Illinois 60515
Förenta staterna
UL Verification Services Inc.
47173 Benicia Street
Fremont, Kalifornien 94538
Förenta staterna
Timco Engineering, Inc.
849 N.W. State Road 45
Newberry, Florida 32669
Förenta staterna
Bay Area Compliance Laboratories, Corp. (BACL)
1274 Anvilwood Avenue
Sunnyvale, Kalifornien 94089
Förenta staterna
Washington Laboratories, Ltd. (WLL)
7560 Lindbergh Drive
Gaithersburg, Maryland 20879
Förenta staterna
ACB, Inc.
6731 Whittier Avenue, Suite C110
McLean, Virginia 22101
Förenta staterna
Curtis-Straus LLC
Littleton Distribution Centre,
One Distribution Centre Circle, Suite #1
Littleton, Massachusetts 01460
Förenta staterna
Compatible Electronics, Inc.
114 Olinda Drive
Brea, Kalifornien 92823
Förenta staterna
Siemic Inc.
775 Montague Expressway
Milpitas, Kalifornien 95035
Förenta staterna
MiCOM LABS
575 Boulder Court
Pleasanton, Kalifornien 94566
Förenta staterna  ◄ ►M51  
PCTEST Engineering Laboratory, Inc.
7185 Oakland Mills Road
Columbia, Maryland 21046
USA  ◄

AVSNITT VI

UTSEENDE, LISTNING, TILLFÄLLIGT UPPHÄVANDE OCH ÅTERKALLANDE AV UTSEENDE SAMT ÖVERVAKNING AV ORGAN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE SOM ANGES I AVSNITT VEG:s tillträde till USA:s marknad

USA:s tillträde till EG:s marknad

EG:s myndigheter som anges i avsnitt IV skall utse organ för bedömning av överensstämmelse belägna i EG i enlighet med USA:s författningar och administrativa bestämmelser som anges i avsnitt I och som styr utseende av organ för bedömning av överensstämmelse, på grundval av uppfyllande av kraven i relevanta ISO/IEC-guider (t.ex. guide 22, 25, 28, 58, 61, 62, 65, m.fl.) eller jämförbara standarder i EN-45000-serier.

USA:s myndigheter som anges i avsnitt IV skall utse organ för bedömning av överensstämmelse belägna i USA i enlighet med EG:s författningar och administrativa bestämmelser som anges i avsnitt I och som styr utseende av organ för bedömning av överensstämmelse, på grundval av uppfyllande av kraven i relevanta standarder iEN-45000-serier eller jämförbara ISO/IEC-guider (t.ex. guide 22, 25, 28, 58, 61, 62, 65, m.fl.).

Förfaranden för att utse, lista, tillfälligt upphäva och återkalla utseende av samt övervaka ett organ för bedömning av överensstämmelse som anges i avsnitt V skall genomföras i enlighet med artiklarna 7, 8, 9, och 10 i avtalet.

Förfaranden för att utse, lista, tillfälligt upphäva och återkalla utseende av samt övervaka ett organ för bedömning av överensstämmelse som anges i avsnitt V skall genomföras i enlighet med artiklarna 7, 8, 9, och 10 i avtalet.

AVSNITT VII

TILLÄGGSBESTÄMMELSER

1.    Underleverantörer

1.1 

All kontraktering av underleverantörer som organ för bedömning av överensstämmelse gör skall uppfylla den andra partens krav i fråga om kontraktering. Även om underleverantörer utnyttjas förblir det listade organet för bedömning av överensstämmelse fullt ansvarigt för de slutliga resultaten av bedömningen av överensstämmelse. För EG:s del anges dessa krav i rådets beslut 93/465/EEG.

1.2 

Organ för bedömning av överensstämmelse skall dokumentera och bevara närmare uppgifter från de undersökningar de genomför av underleverantörers kompetens och förmåga att uppfylla kraven och skall föra ett register över all verksamhet som läggs ut på kontrakt. Dessa uppgifter skall på begäran ställas till den andra partens förfogande.

2.    Marknadskontroll, gränsåtgärder och intern rörlighet

2.1 

För marknadskontroll får parterna bibehålla alla befintliga krav på märkning och numrering. Tilldelning av nummer kan ske inom den exporterande partens territorium. Numren kommer att anvisas av den importerande parten. Systemen för numrering och märkning får inte medföra tilläggskrav enligt denna sektoriella bilaga.

2.2 

Ingenting i denna sektoriella bilaga skall hindra parterna från att avlägsna produkter från marknaden som inte faktiskt uppfyller kraven för godkännande.

2.3 

Parterna är ense om att gränskontroller av produkter som har certifierats eller försetts med etiketter eller märken för att visa att de befunnits överensstämma med den importerande partens krav enligt avsnitt I skall genomföras så snabbt som möjligt. När det gäller alla kontroller som hänför sig till intern rörlighet inom parternas respektive territorier är parterna överens om att dessa inte skall vara mindre gynnsamma än motsvarande kontroller av inhemska varor.

3.    Gemensamma sektoriella kommittén

3.1 

En kombinerad gemensam sektoriell kommitté för denna sektoriella bilaga och för den sektoriella bilagan om telekommunikationsutrustning inrättas härmed. Den gemensamma sektoriella kommittén skall vara verksam under övergångsperioden och efter det att övergångsordningen har avslutats. Den gemensamma sektoriella kommittén skall mötas när det är lämpligt för att diskutera frågor som rör bedömning av överensstämmelse samt tekniska och teknologiska frågor som hänför sig till denna sektoriella bilaga och den sektoriella bilagan om telekommunikationsutrustning. Den gemensamma sektoriella kommittén fastställer själv sin arbetsordning.

3.2 

Den gemensamma sektoriella kommittén skall bestå av representanter från USA och EG inom områdena telekommunikation och elektromagnetisk kompatibilitet. Medlemmarna i den gemensamma sektoriella kommittén får bjuda in tillverkare och andra organ i den mån det bedöms nödvändigt. USA:s representanter skall ha en röst i den gemensamma sektoriella kommittén. EG:s representanter skall ha en röst i den gemensamma sektoriella kommittén. Den gemensamma sektoriella kommittén skall fatta sina beslut med enhällighet. Om meningsskiljaktigheter uppstår kan antingen USA:s eller EG:s företrädare ta upp ärendet i Gemensamma kommittén.

3.3 

I syfte att säkerställa att denna sektoriella bilaga fungerar friktionsfritt kan den gemensamma sektoriella kommittén bland annat

a) 

utgöra ett diskussionsforum för olika frågor och lösa problem som kan uppstå i samband med genomförandet av denna sektoriella bilaga,

b) 

utveckla en mekanism för att säkerställa enhetliga tolkningar av lagstiftning, författningar, standarder och förfaranden för bedömning av överensstämmelse,

c) 

råda parterna i frågor som hänför sig till denna sektoriella bilaga,

d) 

ge vägledning och vid behov utarbeta riktlinjer under övergångsperioden för att underlätta ett framgångsrikt slutförande av övergångsperioden.

4.    Kontaktpunkt

Vardera parten skall inrätta en kontaktpunkt som kan svara på alla skäliga frågor som den andra parten kan ha avseende förfaranden, bestämmelser och klagomål inom ramen för denna sektoriella bilaga.

5.    Ändringar av regler och uppdatering av den sektoriella bilagan

Om de författningar eller administrativa bestämmelser som nämns i avsnitt I ändras eller om nya författningar eller administrativa bestämmelser införs som påverkar någondera partens förfaranden för bedömning av överensstämmelse enligt avtalet, skall sådana förändringar när det gäller denna sektoriella bilaga träda i kraft samtidigt som de träder i kraft nationellt inom vardera partens eget territorium. Parterna skall uppdatera denna sektoriella bilaga så att den avspeglar sådana förändringar.

AVSNITT VIII

ÖVERGÅNGSORDNING

1. 

Övergångsperioden skall omfatta 24 månader.

2. 

Syftet med denna övergångsordning är att ge parterna i avtalet möjlighet att bygga upp förtroende för och förståelse av varandras system för utseende och listning av organ för bedömning av överensstämmelse samt dessa organs förmåga att prova och certifiera produkter. Ett framgångsrikt slutförande av övergångsordningen bör resultera i att det fastställs att de organ för bedömning av överensstämmelse som är upptagna i avsnitt V uppfyller de tillämpliga kriterierna och är kompetenta att bedriva verksamheter för bedömning av överensstämmelse på den andra partens vägnar. Efter ett framgångsrikt slutförande av övergångsperioden skall resultaten av de förfaranden för bedömning av överensstämmelse som genomförs av den exporterande partens i avsnitt V upptagna organ för bedömning av överensstämmelse godtas av den importerande parten.

3. 

Parterna skall använda denna övergångsperiod för att

a) 

överväga de nya lagändringar som behövs för att främja avtalets mål,

b) 

ta initiativ till de ändringar av föreskrifter som behövs för att främja avtalets mål,

c) 

utbyta information om och utveckla bättre förståelse av parternas respektive författningsenliga krav,

d) 

utveckla ömsesidigt överenskomna mekanismer för informationsutbyte om ändrigar av tekniska krav eller metoder för att utse organ för bedömning av överensstämmelse,

e) 

övervaka och utvärdera det arbete som utförs av de listade organen för bedömning av överenstämmelse under övergångsperioden.

4. 

Parterna får under övergångsperioden utse, lista samt tillfälligt upphäva och återkalla utseenden av organ för bedömning av överensstämmelse i enlighet med de förfaranden som nämns i avsnitt VI i denna sektoriella bilaga.

5. 

Under övergångsperioden skall vardera parten godta och utvärdera provningsrapporter och liknande handlingar som utfärdats av den andra partens utsedda organ för bedömning av överensstämmelse. I detta syfte skall parterna säkerställa att

a) 

en bedömning omedelbart görs av huruvida ett ärende är fullständigt när provningsrapporter, liknande handlingar och en första utvärdering av överensstämmelse erhållits,

b) 

den sökande informeras på ett tydligt och fullständigt sätt om eventuella brister,

c) 

begäran om ytterligare uppgifter begränsas till utelämnanden, motstridiga uppgifter eller avvikelser från de tekniska reglerna eller standarderna,

d) 

förfaranden för bedömning av överensstämmelse vad avser utrustning vilka ändrats efter det att överensstämmelse har konstaterats föreligga, begränsas till vad som är nödvändigt för att fastställa fortsatt överensstämmelse.

6. 

Vardera parten skall säkerställa att godkännanden, intyg eller underrättelser till sökanden utfärdas senast sex veckor efter det att provningsrapport och utvärdering från ett utsett organ för bedömning av överensstämmelse på den andra partens territorium har erhållits.

7. 

Alla förslag som läggs fram under eller i slutet av övergångsperioden om att begränsa ett utsett organs erkännandeverksamhet eller att utesluta ett organ från listan över utsedda organ i denna sektoriella bilaga skall baseras på objektiva kriterier och styrkas. Alla sådana organ kan ansöka om förnyad bedömning när tillrättaläggande åtgärder har vidtagits. Parterna skall i möjligaste mån genomföra sådana åtgärder innan övergångsperioden löper ut.

8. 

Parterna kan under det första året efter det att denna sektoriella bilaga har trätt i kraft gemensamt finansiera två seminarier, ett i USA och ett i Europeiska gemenskapen, om relevanta tekniska krav och krav för produktgodkännande.

▼M1 —————

▼B

SEKTORIELL BILAGA OM ELSÄKERHET

INGRESS

Denna bilaga utgör en sektoriell bilaga till avtalet om ömsesidigt erkännande mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen.

AVSNITT I

FÖRFATTNINGAR OCH ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSERUSA:s tillräde till EG:s marknad

EG:s tillräde till USA:s marknad

Rådets direktiv 73/23/EEG av den 19 februari 1973, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/13/EG.

29 U.S.C. 651 et seq. U.S. 29 CFR 1910.7.

Produkter som är certifierade eller godkända enligt Federal Mine Safety and Health Act (30 U.S.C 801 et seq.) eller dess bestämmelser och som används på områden som lyder under Mine Safety and Health Administration, omfattas inte av denna bilaga.

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) kommer att överväga vilka ändringar av lagar och författningar som krävs för att främja målen med avtalet om ömsesidigt erkännande.

Vad gäller medicintekniska produkter, se detta avtals sektoriella bilaga om medicintekniska produkter.

Vad gäller medicintekniska produkter, se detta avtals sektoriella bilaga om medicintekniska produkter.

Vad gäller frågor som rör elektromagnetisk kompatibilitet, se detta avtals sektoriella bilaga om elektronmagnetisk kompatibilitet.

Vad gäller frågor som rör elektromagnetisk kompatibilitet, se detta avtals sektoriella bilaga om elektromagnetisk kompatibilitet.

Vad gäller telekommunikationsutrustning, se detta avtals sektoriella bilaga om telekommunikationsutrustning.

Vad gäller telekommunikationsutrustning, se detta avtals sektoriella bilaga om telekommunikationsutrustning.

AVSNITT II

RÄCKVIDD OCH TÄCKNINGUSA:s tillräde till EG:s marknad

EG:s tillräde till USA:s marknad

De elsäkerhetskrav som gäller för produkter som omfattas av rådets direktiv 73/23/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser.

De elsäkerhetskrav som gäller för produkter som omfattas av 29 CFR 1910 subpart S. Detta inbegriper elsäkerhetsaspekter på arbetsplatsen inom ramen för de sektoriella bilagorna om medicinsk utrustning och teleterminalutrustning.

Produkter som är certifierade eller godkända enligt Federal Mine Safety and Health Act (30 U.S.C. 801 et seq.) eller dess underbestämmelser och som används på områden som lyder under Mine Safety and Health Administration, omfattas inte av denna bilaga.

AVSNITT III

BESKRIVNING AV SKYLDIGHETER VAD AVSER ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE

I enlighet med avtalets bestämmelser skall EG:s organ för bedömning av överensstämmelse som anges i avsnitt V i denna bilaga erkännas för att prova, certifiera och märka produkter som omfattas av deras nationellt erkända provningslaboratorium (NRTL) — erkännande för bedömning av överensstämmelse med USA:s krav.

När det gäller USA:s organ för bedömning av överensstämmelse som anges i avsnitt V i denna bilaga skall, i händelse av invändningar inom Europeiska gemenskapen med stöd av artikel 8.2 i rådets direktiv 73/23/EEG av den 19 feburari 1973, provningsrapporter som utfärdats av sådana organ för bedömning av överensstämmelse godtas av myndigheterna i Europeiska gemenskapen på samma sätt som rapporter från anmälda organ i Europeiska gemenskapen. Detta innebär att (listade organ för bedömning av överensstämmelse) i USA skall erkännas enligt artikel 11 i rådets direktiv 73/23/EEG som ”organ som kan utfärda en sådan rapport som avses i artikel 8”.

AVSNITT IV

MYNDIGHETER SOM ANSVARAR FÖR UTSEENDE AV DE ORGAN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE SOM ANGES I FÖRTECKNINGEN I AVSNITT VEG:s tillträde till USA:s marknad

USA:s tillträde till EG:s marknad

— Belgien

— Ministère des Affaires Economiques

— Ministerie van Economische Zaken

— Danmark

— Boligministeriet

— Tyskland

— Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung

— Grekland

— Yπουργείο Ανάπτυξης

— Ministry of Development

— Spanien

— Ministerio de Industria y Energía

— Frankrike

— Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

— Irland

— Department of Enterprise and Employment

— Italien

— Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

— Luxemburg

— Ministère des Transports

— Nederländerna

— Staat der Nederlanden

National Institute for Standards and Technology (NIST)

— Österrike

— Bundesministerium für wirtschaftliche

— Angelegenheiten

— Portugal

— Lyder under Portugals regering:

— Instituto Português da Qualidade

— Finland

— Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet

— Sverige

— Lyder under Sveriges regering:

— Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

— Förenade kungariket

— Department of Trade and Industry

 

AVSNITT V

ORGAN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSEEG:s tillträde till USA:s marknad

USA:s tillträde till EG:s marknad

Namn på och ansvarsområden för de organ för bedömning av överensstämmelse som är belägna i EG och listade i enlighet med denna sektoriella bilaga:

Namn på och ansvarsområden för de organ för bedömning av överenstämmelse som är belägna i USA och listade i enlighet med denna sektoriella bilaga:

(skall tillhandahållas av EG)

(skall tillhandahållas av USA)

AVSNITT VI

UTSEENDE OCH LISTNING AV SAMT TILLFÄLLIGT UPPHÄVANDE OCH ÅTERKALLANDE AV UTSEENDE AV ORGAN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSEEG:s tillträde till USA:s marknad

USA:s tillträde till EG:s marknad

EG:s organ för bedömning av överensstämmelse skall utses av gemenskapens myndigheter som anges i avsnitt IV och erkännas av Gemensamma kommittén i enlighet med de förfaranden för erkännande som anges i avtalet och i denna bilaga.

USA:s organ för bedömning av överensstämmelse skall utses av USA:s myndighet som anges i avsnitt IV och erkännas av Gemensamma kommittén i enlighet med de förfaranden för erkännande som anges i avtalet och i rådets direktiv 73/23/EEG.

Överensstämmelse med tillämpliga ISO/IEC-guider eller motsvarande EN 45000-standardserier skall anses uppfylla USA:s krav enligt avsnitt I.

Överenstämmelse med tillämpliga EN 45000-standardserier eller motsvarande ISO/IEC-guider skall anses uppfylla kraven i rådets direktiv 73/23/EEG.

När det gäller utseende och listning skall EG:s utseende myndigheter som anges i avsnitt IV utse organ för bedömning av överensstämmelse belägna i EG genom att lämna in ett väl förberett förslag till listning, som inbegriper en komplett laboratorieutvärdering enligt USA:s OSHA-förfaranden. OSHA skall, vanligen inom 30 dagar, underrätta EG:s utseende myndighet om huruvida förslaget är komplett eller huruvida ytterligare uppgifter krävs.

När det gäller utseende och listning skall USA:s utseende myndighet som anges i avsnitt IV utse organ för bedömning av överensstämmelse belägna i USA genom att lämna in ett väl förberett förslag till listning, som inbegriper en komplett laboratieutvärdering enligt följande EG-förfaranden eller förfaranden i medlemsstaterna, allt efter omständigheterna.

OSHA skall anlita EG:s utseende myndigheter som nämns i avsnitt IV för att genomföra granskningar på plats hos medlemsstaternas organ för bedömning av överensstämmelse.

EG skall underrätta USA:s utseende myndighet inom 30 dagar om huruvida förslaget är komplett och skall vid behov ange vilka ytterligare uppgifter som krävs.

När ett komplett förslag mottagits skall USA i sin myndighetsutövning enligt lagen

a)  före övergången från övergångsfasen till verksamhetsfasen i de sektoriella bilagorna om telekommunikationsutrustning och elektromagnetisk kompatibilitet, underrätta Gemensamma kommittén om sitt samtycke till eller sin invändning mot ett föreslaget organ för bedömning av överensstämmelse. Ett accepterat organ för bedömning av överensstämmelse skall upptas i avsnitt V i denna sektoriella bilaga först i samband med övergången från övergångsfasen till verksamhetsfasen i de sektoriella bilagorna.

b)  efter övergången från övergångsfasen till verksamhetsfasen i de sektoriella bilagorna om telekommunikationsutrustning och elektromagnetisk kompatibilitet, vanligtvis inom 120 arbetsdagar underrätta Gemensamma kommittén om sitt samtycke till eller sin invändning mot ett föreslaget organ för bedömning av överensstämmelse. Ett accepterat organ för bedömning av överensstämmelse skall upptas i avsnitt V i denna sektoriella bilaga när Gemensamma kommittén har underrättats om USA:s samtycke och Gemensamma kommittén har fattat beslut om att uppta organet.

Dessa listningsförfaranden skall ersätta förfardena i avtalets artikel 7 c i dess helhet och de tidsperioder som anges artikel 7 d i avtalet.

När ett komplett förslag mottagits skall EG inom 60 dagar underrätta Gemensamma kommittén om sitt samtycke till eller sin invändning mot förslaget. Gemensamma kommittén skall övervaka erkännandet av organ för bedömning av överensstämmelse och bekräfta ett sådant erkännande genom att uppta organet i avsnitt V i denna sektoriella bilaga.

EG:s organ för bedömning av överensstämmelse som nämns i avsnitt V skall ha NRTL-status i USA.

USA:s organ för bedömning av överensstämmelse som anges i avsnitt V skall ha ställning som anmält organ i EG.

När det gäller tillfälligt upphävande av utseendet av ett organ för bedömning av överensstämmelse som upptagits i denna sektoriella bilaga, skall den tidsperiod som nämns i artikel 8 e i avtalet börja löpa efter det att en part i enlighet med artikel 8 c i avtalet har underrättat den gemensamma sektoriella kommittén eller Gemensamma kommittén om sitt förslag att återkalla erkännandet av organet för bedömning av överensstämmelse i enlighet med partens förfaranden enligt gällande nationella lag.

Med undantag för bestämmelserna i detta avsnitt skall förfaranden för utseende och listning av samt tillfälligt upphävande och återkallande av utseenden av organ för bedömning av överensstämmelse inom ramen för denna sektoriella bilaga genomföras i enlighet med artiklarna 7, 8 och 9 i avtalet.

 

AVSNITT VII

GEMENSMMA SEKTORIELLA KOMMITTÉN FÖR ELSÄKERHET

1. 

Den gemensamma sektoriella kommittén för elsäkerhet skall bestå av representanter för USA och EG. OSHA skall företräda USA i denna gemensamma sektoriella kommitté. EG och OSHA får inbjuda andra att delta i den mån det bedöms nödvändigt. Vardera parten skall ha en röst och beslut skall fattas med enhällighet om inte annat sägs här. Den gemensamma sektoriella kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

2. 

I syfte att säkerställa att denna sektoriella bilaga fungerar friktionsfritt kan den gemensamma sektoriella kommittén bland annat

— 
utveckla förbättrade förfaranden och kriterier för utseende i syfte att underlätta utseende myndigheters bedömning och utarbetande av förslag, och på så sätt förkorta perioden mellan utseende och listning,
— 
utgöra ett diskussionforum för olika frågor som kan uppstå i samband med genomförandet av denna sektoriella bilaga,
— 
råda parterna i frågor som hänför sig till denna sektoriella bilaga,
— 
förbättra tillämpningen av denna sektoriella bilaga.

SEKTORIELL BILAGA OM FRITIDSBÅTAR

INGRESS

Denna bilaga utgör en sektoriell bilaga till avtalet om ömsesidigt erkännande mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen.

Syftet med denna sektoriella bilaga är att fastställa en ram för godtagande av intyg om överensstämmelse som utfärdas på en parts territorium i överensstämmelse med den andra partens författningsenliga krav så som de anges i denna sektoriella bilaga.

För att underlätta detta syfte föreskrivs en övergångsperiod på arton månader för att bygga upp förtroende i enlighet med avsnitt VI i denna sektoriella bilaga.

AVSNITT I

KRAV ENLIGT FÖRFATTNINGAR OCH ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

1. 

För Europeiska gemenskapen:

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/25/EG av den 16 juni 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar i fråga om fritidsbåtar.

2. 

För USA:

46 U.S.C. Chapter 43, 33 CFR 81, 84, 159, 179, 181, 183 och 46 CFR 58.

AVSNITT II

RÄCKVIDD OCH TÄCKNING

1. 

Denna sektoriella bilaga gäller för alla fritidsbåtar som innan de släpps ut på marknaden i Europeiska gemenskapen eller USA underställs bedömning av överensstämmelse av ett organ för bedömning av överensstämmelse eller, vilket är tillämpligt, genomgår ett godkännandeförfarande.

2. 

Produkttäckning för vardera parten skall fastställas på grundval av följande relevanta krav:

a) 

För Eurpeiska gemenskapen:

Fritidsbåtar enligt definitionen i direktiv 94/25/EG.

b) 

För USA:

Alla produkter som omfattas av 46 U.S.C. Chapter 43, 33 CFR 81, 84, 159, 179, 181, 183 och 46 CFR 58.

3. 

Parterna är ense om att följande bestämmelser skall tillämpas för ömsesidigt erkännande inom ramen för denna sektoriella bilaga:

a) 

För godkännande enligt Europeiska gemenskapens krav skall organ för bedömning av överensstämmelse som utsetts av USA fastställa överensstämmelse enligt direktiv 94/25/EG. Detta påvisande av överensstämmelse skall erkännas i Europeiska gemenskapen och produkter som är certifierade på detta sätt skall ha obegränsat tillträde till EG:s marknad för att säljas som fritidsbåtar i enlighet med avsnitt 1.

b) 

För godkännande enligt USA:s krav skall organ för bedömning av överensstämmelse som utsetts av Europeiska gemenskapen fastställa överensstämmelse enligt bestämmelserna i punkt 2 b i detta avsnitt, och produkter som är certifierade på detta sätt skall ha obegränsat tillträde till USA:s marknad för att säljas som fritidsbåtar i enlighet med avsnitt 1.

AVSNITT III

MYNDIGHETER SOM ANSVARAR FÖR UTSEENDE AV ORGAN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSEEG:s tillträde till USA:s marknad

USA:s tillträde till EG:s marknad

— Belgien

— Ministère des Communications et de l'infrastructure

— Ministerie van Verkeer en Infrastructuur

— Tyskland

— Bundesministerium für Wirtschaft

— Spanien

— Ministerio de Fomento

— Frankrike

— Ministère de l'équipement, des transports et du logement

— Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

— Italien

— Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

— Nederländerna

— De Minister van Verkeer en Waterstaat

— Finland

— Merenkulkuhallitus/Sjöfartsstyrelsen

— Sverige

— Lyder under Sveriges regering:

— Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

— Förenade kungariket

— Department of Trade and Industry

National Institute for Standards and Technology (NIST)

AVSNITT IV

UTSEENDE OCH LISTNING AV SAMT TILLFÄLLIGT UPPHÄVANDE OCH ÅTERKALLANDE AV UTSEENDE AV ORGAN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE

1. 

Vid tillämpning av denna sektoriella bilaga skall vardera parten utse behöriga organ för bedömning av överensstämmelse för att utföra bedömning av överensstämmelse och godkännanden enligt den andra partens krav. Ett sådant utseende skall ske i enlighet med de förfaranden som fastställs i artikel 7 i avtalet. En lista över organ för bedömning av överensstämmelse, med uppgifter om de produkter och förfaranden för vilka de har listats, återfinns i avsnitt V nedan.

2. 

Vardera parten erkänner att de listade organen för bedömning av överensstämmelse uppfyller den andra partens krav för sådana organ. Dessa krav är följande:

a) 

För Europeiska gemenskapen anses organ som är anmälda organ i enlighet med direktiv 94/25/EG uppfylla USA:s krav.

b) 

För USA utser NIST de organ för bedömning av överensstämmelse som anges i avsnitt V i enlighet med kraven i de förordnigar som nämns i avsnitt I, genom att använda de utvärderingsförfaranden som återfinns i relevanta EN 45000-standardserier eller motsvarande ISO/IEC-guider.

3. 

När det gäller utseende och listning av samt tillfälligt upphävande och återkallande av utseenden av organ för bedömning av överensstämmelse som omfattas av denna sektoriella bilaga, skall de särskilda förfaranden som anges i artiklarna 7, 8 och 9 i avtalet följas.

AVSNITT V

ORGAN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSEEG:s tillträde till USA:s marknad

USA:s tillträde till EG:s marknad

Namn på och ansvarsområden för de organ för bedömning av överensstämmelse som är belägna i EG och listade i enlighet med denna sektoriella bilaga:

Namn på och ansvarsområden för de organ för bedömning av överensstämmelse som är belägna i USA och listade i enlighet med denna sektoriella bilaga:

(skall tillhandahållas av EG

►M6  
Underwriters Laboratories Inc. (UL)
12 Laboratory DriveResearch Triangle Park, North Carolina 27709
Förenta staterna
Tfn (1-847) 272 88 00 App. 43894
Fax (1-847) 509 63 21  ◄

AVSNITT VI

ÖVERGÅNGSORDNING

1. 

Innan denna sektoriella bilaga börjar tillämpas skall en övergångsperiod på 18 månader förflyta.

2. 

Syftet med övergångsordningen är att ge parterna i detta avtal möjlighet att samarbeta för att inrätta ett system för utseende av organ för bedömning av överensstämmelse och ömsesidigt bygga upp förtroende för dessa organs förmåga. Ett framgångsrikt slutförande av denna övergångsordning bör leda till att det fastställs att organen för bedömning av överensstämmelse uppfyller de tillämpliga kriterierna och till att den utrustning som godkänns av organen för bedömning av överensstämmelse i det exporterande landet godtas av godkännandemyndigheten i det importerande landet.

3. 

Under denna övergångsperiod skall parterna

a) 

utbyta information om tekniska data samt kriterier och förfaranden för bedömning av överensstämmelse för att på så sätt utveckla större förtrogenhet med respektive parts författningsenliga krav,

b) 

genomföra eller rekommendera relevanta förändringar av principer, lagar eller föreskrifter som krävs för tillämpningen av bestämmelserna i denna bilaga.

4. 

Produktomfattning

Alla produkter som omfattas av avsnitt II i denna bilaga.

5. 

Samarbete

Under denna övergångsperiod skall parterna bemöda sig om att gemensamt finansiera seminarier i syfte att förbättra förståelsen av de tekniska specifikationer som tillämpas inom vardera partens behörighet.

6. 

Kontroller

Det skall vara tillåtet att genomföra kontroller eller revision för att kontrollera att organ för bedömning av överensstämmelse fullgör sina förpliktelser enligt avtalet. Parterna skall i förväg komma överens om räckvidden för dessa kontroller eller revisioner.

AVSNITT VII

TILLÄGGSBESTÄMMELSER

1. 

I enlighet med tillämpliga bestämmelser i avtalet skall parterna säkerställa att namnen på deras anmälda organ eller organ för bedömning av överensstämmelse kontinuerligt finns tillgängliga och regelbundet lämna detaljerade uppgifter om de intyg som utfärdats i syfte att underlätta marknadskontroll.

2. 

Parterna konstaterar att i den utsträckning som krav beträffande elsäkerhet eller elektromagnetisk kompatibilitet kan tänkas gälla för produkter som omfattas av denna sektoriella bilaga skall bestämmelserna i de sektoriella bilagorna om elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet tillämpas.

AVSNITT VIII

DEFINITIONER

Med ”anmält organ” avses en tredje part som är bemyndigad att utföra de uppgifter för bedömning av överensstämmelse som anges i direktiv 94/25/EG och som har utsetts av en medlemsstat bland de organ som lyder under den. Det anmälda organet har de kvalifikationer som krävs för att uppfylla kraven i direktiv 94/25/EG och har anmälts till kommissionen och till de övriga medlemsstaterna.

▼M30

Förenta staterna – Europeiska unionen – Ändrad sektoriell bilaga om god tillverkningssed i fråga om läkemedel (GMP)

INGRESS

Denna bilaga utgör en sektoriell bilaga till avtalet om ömsesidigt erkännande mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen som ändrar den sektoriella bilagan om god tillverkningssed i fråga om läkemedel som upprättades 1998.KAPITEL 1

DEFINITIONER, SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH PRODUKTTÄCKNING

Artikel 1

Definitioner

I denna bilaga avses med

1.

bedömning i enlighet med denna bilaga

:

för Europeiska unionen (EU), en likvärdighetsbedömning och
för Förenta staterna, en kapacitetsbedömning.

En bedömning i enlighet med denna bilaga innehåller en förnyad bedömning.

2.

erkänd myndighet

:

för EU, en likvärdig myndighet och
för Förenta staterna, en behörig myndighet.

3.

behörig myndighet : en myndighet som Food and Drug Administration (FDA) har fastställt som behörig enligt de kriterier och förfaranden som fastställs i tillägg 4 och som det hänvisas till i de amerikanskalagar och andra författningar som anges i tillägg 1. För tydlighetens skull påpekas att fastställande av att en tillsynsmyndighet är ”behörig” inte kräver att myndigheten har förfaranden för att genomföra inspektioner och tillsyn av tillverkningsanläggningar som är identiska med FDA:s förfaranden.

4.

likvärdig myndighet : en myndighet för vilken EU har gjort en positiv likvärdighetsbedömning enligt de kriterier och förfaranden som fastställs i tillägg 4 och som det hänvisas till i de EU-lagar och andra författningar som anges i tillägg 1.

5.

likvärdighet : det regelverk enligt vilket en myndighet är verksam är tillräckligt lika för att säkerställa att kontrollprocessen och efterföljande officiella handlingar rörande god tillverkningssed i fråga om läkemedel kommer att ge tillräcklig information för att man ska kunna avgöra om myndigheternas krav enligt lag eller andra författningar har uppfyllts. För tydlighetens skull påpekas att likvärdighet inte kräver identiska förfaranden inom respektive regelsystem.

6.

genomförande : de åtgärder som en myndighet vidtar för att skydda allmänheten från produkter av tvivelaktig kvalitet, säkerhet eller verkan eller för att säkerställa att produkter tillverkas i överensstämmelse med tillämpliga lagar, förordningar, standarder och åtaganden som ingåtts som en del av godkännandet för att släppa ut en produkt på marknaden.

7.

god tillverkningssed : system avsedda att säkerställa en god utformning, övervakning och kontroll av tillverkningsprocesser och anläggningar, vars iakttagande säkerställer identitet, styrka, kvalitet och renhet hos läkemedel. God tillverkningssed omfattar även starka kvalitetsledningssystem, anskaffande av råvaror med lämplig kvalitet (inklusive utgångsmaterial) och förpackningsmaterial, att fastställa stabila operativa förfaranden, upptäcka och utreda avvikelser i produktkvalitet och underhålla tillförlitliga provningslaboratorier.

8.

inspektion : utvärdering på plats av en tillverkningsanläggning för att bedöma om verksamheten i anläggningen sker i överensstämmelse med god tillverkningssed eller med de åtaganden som har gjorts som en del av godkännandet för att släppa ut en produkt på marknaden.

9.

inspektionsrapport : en rapport från en utredare eller inspektör från en myndighet som anges i tillägg 2 om en inspektion av en tillverkningsanläggning som inspektören eller utredaren genomförde som beskriver syftet med och räckvidden för en inspektion och innehåller skriftliga iakttagelser och slutsatser av betydelse för tillverkningsanläggningarnas överensstämmelse med tillämpliga krav för god tillverkningssed som anges i de lagar och andra författningar som anges i tillägg 1 och alla åtaganden som ingåtts som en del av godkännandet för att släppa ut en produkt på marknaden.

10.

officiell handling rörande god tillverkningssed : en handling som utfärdas av en myndighet som anges i tillägg 2 efter en inspektion av en tillverkningsanläggning (även kallad GMP-handling). Exempel på officiella handlingar rörande god tillverkningssed omfattar inspektionsrapporter, intyg utfärdade av en myndighet om att en tillverkningsanläggning tillämpar god tillverkningssed, intyg på bristande efterlevnad av god tillverkningssed som utfärdats av myndigheter i EU, och meddelande om anmärkningar (notice of observations), skrivelser om smärre förseelser (untitled letters), skriftliga varningar (warning letters), och importvarningar (import alerts) utfärdade av FDA.

11.

läkemedel : inbegriper läkemedel och medicinska produkter enligt definitionen i de lagar och andra författningar som anges i tillägg 1.

12.

inspektioner efter godkännande : inspektioner av god tillverkningssed under den tid produkterna saluförs.

13.

inspektioner före godkännande : farmaceutiska inspektioner av tillverkningsanläggningar som utförs inom en parts territorium som en del av granskningen av en ansökan innan godkännande av försäljning beviljas.

14.

regelsystem : den samling rättsliga krav som ställs för god tillverkningssed, inspektioner och genomförande i syfte att säkerställa skyddet av folkhälsan samt lagliga befogenheter för att säkerställa att dessa krav följs.

Artikel 2

Syfte

Denna bilaga underlättar utbytet av officiella GMP-handlingar mellan parterna och användningen av de fakta som fastställs i dessa dokument. Denna bilaga syftar till att underlätta handeln och gynna folkhälsan genom att göra det möjligt för vardera parten att bättre utnyttja och omfördela sina inspektionsresurser, bl.a. genom att undvika dubbla kontroller, i syfte att förbättra tillsynen av tillverkningsanläggningar och bättre ta itu med kvalitetsrisker och förhindra negativa följder för hälsan.

Artikel 3

Tillämpningsområde

1.  
Bestämmelserna i denna bilaga ska tillämpas på farmaceutiska inspektioner som utförs i tillverkningsanläggningar på en parts territorium under den tid produkterna saluförs (nedan kallade inspektioner efter godkännande) och, i den utsträckning som anges i artikel 11, innan produkter släpps ut på marknaden (nedan kallade inspektioner före godkännande) samt, i den utsträckning som framgår av artikel 8.3, farmaceutiska inspektioner av tillverkningsanläggningar som utförs utanför parternas territorium.
2.  
I tillägg 1 anges de lagar och författningar som styr dessa inspektioner samt kraven för god tillverkningssed.
3.  
I tillägg 2 förtecknas alla de myndigheter som ansvarar för tillsynen av anläggningar som tillverkar produkter som omfattas av denna bilaga.
4.  
Artiklarna 6, 7, 8, 9, 10 och 11 i avtalet ska inte gälla denna bilaga.

Artikel 4

Produkttäckning

1.  
Dessa bestämmelser gäller för saluförda färdiga läkemedel för humant eller veterinärmedicinskt bruk, mellanprodukter (för EU enligt definition som anges i EU:s lagstiftning) och bearbetningsmaterial (för Förenta staterna enligt definition i amerikansk lagstiftning), vissa saluförda biologiska produkter för humant bruk och aktiva farmaceutiska ingredienser, endast i den utsträckning som de är reglerade av båda parternas myndigheter som förtecknas i tillägg 2 och med förbehåll för artikel 20.
2.  
Blod, plasma, vävnader och organ från människor och immunologiska läkemedel för veterinärmedicinskt bruk omfattas inte av denna bilaga.
3.  
Tillägg 3 innehåller en förteckning över produkter som omfattas av denna bilaga.KAPITEL 2

FASTSTÄLLANDE AV ERKÄNNANDE

Artikel 5

Bedömningar

1.  
Varje part ska göra bedömningar av myndigheter som förtecknas i tillägg 2, i enlighet med denna bilaga och på begäran av den andra parten så snabbt som möjligt, däribland beträffande myndigheter som upptagits i tillägg 2 efter ikraftträdandet av denna bilaga och när det gäller produkter som förtecknas i tillägg 3 (inbegripet de som omfattas av denna bilaga i enlighet med artikel 20 efter ikraftträdandet av denna bilaga).
2.  
Varje part ska använda de kriterier och det förfarande som anges i tillägg 4 för att utföra bedömningar i enlighet med denna bilaga.

Artikel 6

Deltagande i och slutförande av bedömningar

Vad gäller de myndigheter som förtecknas i tillägg 2 ska varje part delta i det förfarande som beskrivs i tillägg 4. Varje part ska verka i positiv anda för att slutföra bedömningar i enlighet med denna bilaga så snabbt som möjligt. För detta ändamål ska följande gälla:

a) 

EU ska slutföra en bedömning av FDA för humanläkemedel enligt denna bilaga senast den 1 juli 2017.

b) 

FDA ska slutföra en bedömning enligt denna bilaga för varje EU-medlemsstats myndighet för humanläkemedel som förtecknas i det tillägg 2 i enlighet med tillägg 5.

Artikel 7

Erkännande av myndigheter

1.  
Varje part ska fastställa huruvida det ska erkänna en myndighet i enlighet med de kriterier som anges i tillägg 4. Vardera parten ska omedelbart underrätta den gemensamma sektoriella kommittén om eventuella beslut att erkänna en myndighet hos den andra parten. Den gemensamma sektoriella kommittén ska föra en förteckning över erkända myndigheter och ska hålla denna förteckning uppdaterad. Förteckningen ska göras tillgänglig för allmänheten av var och en av parterna.
2.  
Den part som utför bedömningen ska utan dröjsmål underrätta den andra parten och den berörda myndigheten om eventuella brister som konstaterats under bedömningen. I händelse av ett negativt beslut, ska den bedömande parten underrätta den andra parten och den berörda myndigheten om skälen till det negativa beslutet och lämna tillräckligt detaljerade uppgifter för att myndigheten ska kunna förstå vilka korrigerande åtgärder som måste vidtas för att uppnå ett positivt beslut. En part får begära att den andra parten genomför en förnyad bedömning av varje myndighet för vilken den andra parten har nått ett negativt beslut, sedan myndigheten har vidtagit nödvändiga korrigerande åtgärder i enlighet med artikel 5.
3.  
En bedömande part ska på begäran av den andra parten omedelbart diskutera med den andra parten i den gemensamma sektoriella kommittén skälen för ett negativt beslut. I händelse av ett negativt beslut ska ansträngningar göras av den gemensamma sektoriella kommittén för att inom 3 månader diskutera en lämplig tidsfrist och exakt vilka åtgärder som ska vidtas för att göra en förnyad bedömning av den berörda myndigheten.KAPITEL 3

OPERATIVA ASPEKTER

Artikel 8

Erkännande av inspektioner

1.  
Varje part ska erkänna farmaceutiska inspektioner och godta officiella GMP-handlingar som utfärdas av en erkänd myndighet i den andra parten för produktionsanläggningar som är belägna i den utfärdande myndighetens territorium, med undantag av det som föreskrivs i punkt 2.
2.  
Varje part får under särskilda omständigheter godta en officiell GMP-handling som utfärdas av en erkänd myndighet i den andra parten för produktionsanläggningar som är belägna i den utfärdande myndighetens territorium. Exempel på sådana omständigheter omfattar tecken på väsentliga inkonsekvenser eller ofullständigheter i en inspektionsrapport, kvalitetsbrister som konstaterats i kontrollen efter utsläppandet på marknaden eller andra särskilda bevis som ger upphov till allvarliga farhågor när det gäller produktkvalitet eller konsumentsäkerhet. En part som väljer att inte godta en GMP-handling som utfärdas av en erkänd myndighet i den andra parten ska underrätta den andra parten och den berörda myndigheten om skälen för att inte godta handlingen och får begära klargöranden från den myndigheten. Myndigheten ska bemöda sig om att besvara begäran om klargöranden så snart som möjligt och normalt sett lämna klargöranden som grundar sig på bidrag från en eller flera medlemmar av inspektionsgruppen.
3.  
Varje part får godta officiella GMP-handlingar som utfärdats av en erkänd myndighet i den andra parten för tillverkningsanläggningar som är belägna utanför den utfärdande myndighetens territorium.
4.  
Varje part får fastställa på vilka villkor den godtar officiella GMP-handlingar som utfärdats i enlighet med punkt 3.
5.  
För tillämpningen av denna bilaga innebär godtagande av en officiell GMP-handling att man använder sig av de fakta som fastställs i ett sådant dokument.

Artikel 9

Partiprovning

I EU, i den mening som avses i artikel 51.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG ( 1 ) och artikel 55.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG ( 2 ), kommer personen med särskild kompetens att befrias från ansvaret för utförandet av de kontroller som föreskrivs i artikel 51.1 i direktiv 2001/83/EG och artikel 55.1 i direktiv 2001/82/EG, förutsatt att dessa kontroller har utförts i Förenta staterna, att produkten tillverkats i Förenta staterna och att varje sats eller parti åtföljs av ett intyg för tillverkningssatsen (i enlighet med Världshälsoorganisationens system för certifiering av kvaliteten på farmaceutiska produkter) utfärdat av tillverkaren, som intygar att produkten överensstämmer med kraven i godkännandet för försäljning och undertecknas av den som är ansvarig för frisläppandet av satsen eller partiet.

Artikel 10

Överlämnande av officiella GMP-handlingar

Om en importerande part av en erkänd myndighet i den andra parten begär en officiell GMP-handling efter godkännandet, ska den erkända myndigheten överlämna handlingen till den parten inom 30 kalenderdagar från dagen för begäran. Om den importerande parten på grundval av det dokumentet beslutar att en ny inspektion av tillverkningsanläggningen är nödvändig, ska den importerande parten underrätta den berörda erkända myndigheten i den andra parten och, i enlighet med artikel 11 begära att den erkända myndigheten i den andra parten genomför en ny inspektion.

Artikel 11

Ansökningar om inspektioner före och efter godkännandet

1.  
En part eller en erkänd myndighet i en part får skriftligen begära att en erkänd myndighet i den andra parten utför en inspektion av en tillverkningsanläggning före eller efter godkännandet. Begäran ska innehålla de skäl som ligger till grund för begäran och ange de exakta problem som ska tas upp i samband med inspektionen och den begärda tidsfristen för genomförandet av inspektionen och översändandet av de officiella GMP-handlingarna.
2.  
I EU ska ansökan sändas direkt till den berörda erkända myndigheten, med en kopia till Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).
3.  
Inom 15 kalenderdagar från mottagandet av ansökan, ska den erkända myndigheten bekräfta mottagandet och bekräfta huruvida den kommer att utföra en inspektion i enlighet med de begärda tidsfristerna. Om den myndighet som tar emot förfrågan anser att de officiella GMP-handlingar som är relevanta för begäran redan finns tillgängliga eller är på väg att göras tillgängliga, bör den underrätta den ansökande myndigheten om detta och ge tillgång till dessa handlingar på begäran.
4.  
För tydlighetens skull påpekas att om den erkända myndigheten uppger att den inte kommer att utföra en inspektion, ska den begärande myndigheten ha rätt att göra en egen inspektion av tillverkningsanläggningen och den anmodade myndigheten ha rätt att delta i inspektionen.

Artikel 12

Upprätthållande

Varje part ska upprätthålla pågående verksamhet för att övervaka att erkända myndigheter inom dess territorium upprätthåller kriterierna för erkännande. Vid tillämpning av denna övervakning ska varje part förlita sig på etablerade program som omfattar regelbundna revisioner eller bedömningar av myndigheter på grundval av de kriterier som anges i tillägg 4. Frekvensen och arten av sådana åtgärder ska överensstämma med bästa internationella praxis. En part får begära att den andra parten deltar i denna övervakning på den andra partens bekostnad. Var och en av parterna ska underrätta den andra parten om eventuella betydande ändringar av sina övervakningsprogram.

Artikel 13

Tillfälligt upphävande av erkännandet av en erkänd myndighet

1.  
Vardera parten har rätt att tillfälligt upphäva erkännandet av en erkänd myndighet i den andra parten. Denna rätt ska utövas på ett objektivt och välgrundat sätt och lämnas skriftligen till den andra parten och den erkända myndigheten.
2.  
En part som tillfälligt upphäver erkännandet av en erkänd myndighet i den andra parten ska, på begäran av den andra parten eller den myndighet vars erkännande upphävs, utan dröjsmål i den gemensamma sektoriella kommittén diskutera det tillfälliga upphävandet och anledningen till detta, samt de korrigerande åtgärder som måste vidtas för att det tillfälliga upphävandet ska kunna återkallas.
3.  
Vid tillfälligt upphävande av erkännandet av en myndighet som tidigare fastställts vara en erkänd myndighet, är parten inte längre skyldig att godta officiella GMP-handlingar från denna myndighet. Parten ska fortsätta att godta denna myndighets officiella GMP-handlingar före upphävandet, såvida inte parten beslutar något annat av hälso- eller säkerhetsskäl. Det tillfälliga upphävandet ska förbli i kraft till dess att parterna beslutar att återkalla upphävandet eller till dess att ett positivt beslut om erkännande har gjorts i enlighet med artikel 7 efter en förnyad bedömning.KAPITEL 4

GEMENSAMMA SEKTORIELLA KOMMITTÉN

Artikel 14

Gemensamma sektoriella kommitténs roll och sammansättning

1.  
En gemensam sektoriell kommitté ska inrättas för att övervaka de verksamheter som utförs i enlighet med denna bilaga.
2.  
Ordförandeskapet i kommittén ska innehas gemensamt av en företrädare från FDA för Förenta staterna och en företrädare för EU som var och en ska ha en röst i den gemensamma sektoriella kommittén. Den gemensamma sektoriella kommittén ska fatta sina beslut med enhällighet. Den gemensamma sektoriella kommittén ska själv fastställa sin arbetsordning.
3.  

Den gemensamma sektoriella kommitténs uppgifter omfattar särskilt följande:

a) 

Utveckling och uppdatering av förteckningen över erkända myndigheter, inbegripet eventuella begränsningar i fråga om inspektionstyp eller produkter, förteckningen över myndigheter i tillägg 2 och översändande av förteckningarna till de myndigheter som förtecknas i tillägg 2 och den gemensamma kommittén.

b) 

Utgöra ett diskussionsforum för frågor som hänför sig till denna bilaga, däribland avseende tvister när det gäller beslut om erkännande eller tillfälligt upphävande och tidsfrister för genomförande av bedömningar inom ramen för denna bilaga av de myndigheter som förtecknas i tillägg 2.

c) 

I enlighet med artikel 20 och tillägg 3, undersöka status för och fatta beslut om upptagande av de produkter som avses i artikel 20. and

d) 

Om så krävs, anta lämpliga kompletterande tekniska och administrativa arrangemang som är nödvändiga för ett effektivt genomförande av denna bilaga.

4.  
Den gemensamma sektoriella kommittén ska sammanträda på begäran av endera parten, när det gäller frågor som rör tvister om beslut om erkännande eller tillfälligt upphävande eller vid tidpunkter som parterna kommer överens om. Den gemensamma sektoriella kommittén kan sammanträda personligen eller på annat sätt.KAPITEL 5

REGLERINGSSAMARBETE OCH INFORMATIONSUTBYTE

Artikel 15

Regleringssamarbete

Parterna ska informera och rådfråga varandra, enligt vad som är tillåtet enligt lagstiftning om förslag om införande av nya kontroller eller ändring av gällande tekniska föreskrifter eller betydande ändringar av farmaceutiska inspektionsförfaranden samt erbjuda möjligheter att kommentera sådana förslag.

Artikel 16

Informationsutbyte

Parterna ska inrätta lämpliga arrangemang, inbegripet tillgång till relevanta databaser, för utbytet av officiella GMP-handlingar samt annan lämplig information om inspektion av en tillverkningsanläggning och för utbyte av information om alla bekräftade rapporter om problem, korrigerande åtgärder, produktåterkallanden, avvisade importsändningar och andra problem rörande regler och genomförande beträffande produkter som omfattas av denna bilaga.

Artikel 17

Varningssystem

Vardera parten ska upprätthålla ett varningssystem som, när detta är relevant, proaktivt och tillräckligt snabbt gör myndigheterna i den andra parten uppmärksamma på eventuella kvalitetsbrister, produktåterkallanden, piratkopierade eller förfalskade produkter eller potentiella allvarliga brister och andra kvalitetsproblem eller bristande efterlevnad av god tillverkningssed som skulle kunna nödvändiggöra ytterligare kontroller eller uppskjutande av distributionen av de berörda produkterna.KAPITEL 6

SKYDDSKLAUSUL

Artikel 18

Skyddsklausul

1.  
Vardera parten erkänner att det importerande landet har rätt att fullgöra sina lagliga förpliktelser genom att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa skydd av människors och djurs hälsa på den nivå som det bedömer lämpligt. En myndighet i en part har rätt att göra en egen inspektion av en tillverkningsanläggning på den andra partens territorium.
2.  
En myndighet i en part som gör en egen inspektion av en tillverkningsanläggning på den andra partens territorium bör vara ett undantag från partens normala praxis från och med den tidpunkt då de artiklar som anges i artikel 19.2 blir tillämpliga.
3.  
Innan en myndighet i en part gör en inspektion enligt punkt 1 ska den skriftligen underrätta den andra parten och myndigheten i den andra parten har rätt att delta i den inspektion som utförs av parten.KAPITEL 7

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 19

Ikraftträdande

1.  
Denna bilaga ska träda i kraft den dag då parterna har avslutat en skriftväxling som bekräftar att alla förfaranden som är nödvändiga för ikraftträdandet av denna bilaga är har slutförts.
2.  
Utan hinder av punkt 1 ska artiklarna 8, 10, 11 och 12 i denna bilaga börja gälla först från och med n den 1 november 2017, med undantag för det som föreskrivs i punkt 4.
3.  
Utan hinder av punkt 1 ska artikel 9 i denna bilaga börja tillämpas först från och med det datum då samtliga myndigheter i EU:s medlemsstater för humanläkemedel som förtecknas i tillägg 2 har godkänts av FDA.
4.  
Om inte FDA senast den 1 november 2017 har avslutat bedömningar enligt denna bilaga av minst åtta medlemsstaters myndigheter för humanläkemedel som förtecknas i tillägg 2, trots att den har fått fullständiga kapacitetsbedömningar från de myndigheter som anges i punkt II.A.1 i tillägg 4 i enlighet med den tidsplan som anges i tillägg 5, ska tillämpningen av de artiklar som anges i punkt 2 skjutas upp till den dag då FDA har genomfört bedömningar av minst åtta sådana myndigheter.

Artikel 20

Övergångsbestämmelser

1.  
Senast den 15 juli 2019 ska den gemensamma sektoriella kommittén överväga om det är lämpligt att inkludera veterinärmedicinska produkter inom ramen för de produkter som omfattas av denna bilaga. Den gemensamma sektoriella kommittén ska senast den 15 december 2017 utbyta åsikter om hur bedömningen av respektive myndigheter ska organiseras.
2.  
Senast den 15 juli 2022 ska den gemensamma sektoriella kommittén överväga om det är lämpligt att inkludera vacciner för humant bruk och plasmaderiverade läkemedel inom ramen för de produkter som omfattas av denna bilaga. Utan att det påverkar detta övervägande, från och med ikraftträdandet av den här bilagan, ska en part i förväg underrätta den behöriga myndigheten i den andra parten om utförande av en inspektion efter godkännandet av en tillverkningsanläggning av sådana produkter i den berörda partens territorium och ge myndigheten möjlighet att delta i inspektionen. För att stödja integration av vacciner för humant bruk och plasmaderiverade läkemedel inom produkttäckningen i denna bilaga, ska den gemensamma sektoriella kommittén särskilt ta hänsyn till den erfarenhet som vunnits genom sådana gemensamma inspektioner.
3.  
Senast den 15 juli 2019 ska den gemensamma sektoriella kommittén utvärdera erfarenheterna i syfte att avgöra om bestämmelserna om de inspektioner före godkännandet som avses i artikel 11 ska ses över.
4.  
De produkter som avses i punkterna 1 och 2 ska omfattas av denna bilaga endast efter det att den gemensamma sektoriella kommittén beslutar detta i enlighet med punkterna 1 och 2.
5.  

Om FDA ser ett behov av inspektion efter godkännandet av en tillverkningsanläggning i en medlemsstat för vilken en bedömning enligt denna bilaga pågår eller som FDA inte har erkänt på annat sätt, ska FDA underrätta den myndigheten och EMA skriftligen.

a) 

Senast 30 kalenderdagar från den dag den mottar en underrättelse i enlighet med punkt 5, ska den myndighet på vars territorium tillverkningsanläggningen är belägen, eller EMA på uppdrag av denna myndighet, informera FDA huruvida den har begärt att en erkänd myndighet i EU ska utföra en inspektion och, om så är fallet, huruvida en sådan erkänd myndighet i EU kommer att genomföra inspektionen senast den dag som anges i underrättelsen. Den myndighet inom vars territorium tillverkningsanläggningen är belägen ska tillåtas delta i inspektionen.

b) 

Om en erkänd myndighet i EU genomför inspektionen ska den erkända myndigheten eller EMA på denna myndighets vägnar, informera FDA om den dag(ar) då den kommer att genomföra inspektionen och lämna in de officiella GMP-handlingar som krävs för inspektionen till FDA och till den myndighet på vars territorium inspektionen har utförts senast den dag som anges i underrättelsen, i enlighet med de tillämpliga lagar och andra författningar som anges i tillägg 1. FDA ska ha möjlighet att delta i inspektionen.

c) 

Om en erkänd myndighet i EU inte ska genomföra inspektionen och FDA genomför inspektionen, ska den myndighet på vars territorium inspektionen har utförts på ha rätt att delta i inspektionen och FDA ska lämna in de officiella GMP-handlingar som är relevanta för inspektionen till denna myndighet.

Artikel 21

Upphörande

1.  
Bilagan ska upphöra att gälla den 15 juli 2019 om FDA vid denna tidpunkt inte har slutfört en bedömning enligt denna bilaga av varje EU-medlemsstats myndighet för humanläkemedel som förtecknas i tillägg 2, förutsatt att FDA har mottagit fullständiga kapacitetsbedömningar såsom anges i punkt II.A.1 i tillägg 4 från varje medlemsstats myndighet i enlighet med den tidsplan som anges i tillägg 5.
2.  
Det datum som anges i punkt 1 ska förlängas med 90 kalenderdagar för varje myndighet som ger en fullständig kapacitetsbedömning enligt punkt II.A.1 i tillägg 4 efter den tillämpliga tidsfrist som anges i tillägg 5, men före den 15 juli 2019.
3.  
På begäran ska FDA diskutera eventuella meningsskiljaktigheter som tagits upp av EU med avseende på en bedömning i den gemensamma sektoriella kommittén. Om den gemensamma sektoriella kommittén inte kan enas om en lösning av tvisten får EU anmäla sin formella invändning skriftligen till FDA, och bilagan ska upphöra att gälla tre månader efter dagen för en sådan anmälan eller den dag som gemensamma sektoriella kommittén enas om.

Tillägg 1

Förteckning över tillämpliga lagar och andra författningar

FÖR FÖRENTA STATERNA

Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, 21 U.S.C. 301 et seq. särskilt: 21 U.S.C. 351 (a) (2) (B) (förfalskat läkemedel om det inte tillverkats i överensstämmelse med gällande god tillverkningssed). 21 U.S.C. 355(d)(3); 21 U.S.C. 355 (j)(4)(A) (godkännande av läkemedel är avhängigt av tillräckliga metoder, anläggningar och kontroller vad gäller tillverkning, bearbetning och förpackning för att bevara identitet, styrka, kvalitet och renhet hos läkemedel). 21 U.S.C. 360b(c)(2)(A)(i); 360b(d)(1)(C) (godkännande av läkemedel för djur är avhängigt av tillräckliga metoder, anläggningar och kontroller vad gäller tillverkning, bearbetning och förpackning för att bevara identitet, styrka, kvalitet och renhet hos läkemedel). 21 U.S.C. 374 (inspektionsmyndighet); 21 U.S.C. 384 (e) (erkännande av utländska offentliga inspektioner)

Public Health Service Act Section 351, 42 U.S.C. 262. Av särskild betydelse: 42 U.S.C. 262 (a) (2) (C) (i) (II) (tillstånd för biologiska läkemedel förutsätter att det påvisas att den anläggning där det tillverkas, bearbetas, förpackas, eller innehas uppfyller standarder som är utformade för att se till att produkten fortsätter att vara säker, ren och effektiv). 42 U.S.C. 262 j) (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act gäller för biologiska produkter)

21 CFR Part 210 (Gällande god tillverkningssed för tillverkning, bearbetning, förpackning eller lagring av läkemedel; Allmänt)

21 CFR Part 211 (Gällande god tillverkningssed för färdiga läkemedel)

21 CFR Part 600, Subpart B (Establishment Standards); Subpart C (Establishment Inspection)

FÖR EUROPEISKA UNIONEN

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/20/EG av den 4 april 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar rörande tillämpning av god klinisk sed vid kliniska prövningar av humanläkemedel.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014 av den 16 april 2014 om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet,

Kommissionens direktiv 2003/94/EG av den 8 oktober 2003 om fastställande av principer och riktlinjer för god tillverkningssed i fråga om humanläkemedel och prövningsläkemedel för humant bruk.

Kommissionens direktiv 91/412/EEG av den 23 juli 1991 om fastställande av principer och riktlinjer för god tillverkningssed avseende veterinärmedicinska läkemedel.

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1252/2014 av den 28 maj 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG vad gäller principer och riktlinjer för god tillverkningssed för aktiva substanser avsedda för humanläkemedel.

Den gällande versionen av riktlinjerna för god tillverkningssed, i volym IV av Läkemedelsregler inom Europeiska unionen och sammanställningen av Europeiska unionens förfaranden för inspektioner och informationsutbyte.

Tillägg 2

FÖRTECKNING ÖVER MYNDIGHETER

FÖRENTA STATERNA

The Food and Drug Administration

EUROPEISKA UNIONENLand

För humanläkemedel

För veterinärmedicinska läkemedel

Österrike

Österrikes myndighet för hälsa och livsmedelssäkerhet/Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit

Se ansvarig myndighet för humanläkemedel

Belgien

Federal myndighet för läkemedel och hälsoprodukter/Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten/Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Se ansvarig myndighet för humanläkemedel

Bulgarien

Bulgariens läkemedelsmyndighet/ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Bulgariens livsmedelsmyndighet/Българска агенция по безопасност на храните

Cypern

Hälso- och sjukvårdsministeriet – Läkemedelstjänster/Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας

Ministeriet för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö Veterinärtjänster/Κτηνιατρικές Υπηρεσίες- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Γεωργίας,

Tjeckien

Statligt institut för läkemedelskontroll/Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Statligt institut för kontroll av biologiska veterinärmedicinska läkemedel och andra veterinärmedicinska läkemedel/Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Kroatien

Myndighet för läkemedel och medicintekniska produkter/Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Jordbruksministeriet, avdelningen för veterinära frågor och livsmedelssäkerhet/Ministarstvo Poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane

Danmark

Danmarks läkemedelsstyrelse Laegemiddelstyrelsen

Se ansvarig myndighet för humanläkemedel

Tyskland

Federal myndighet för läkemedel och medicintekniska produkter/Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)

Paul-Ehrlich-Institut (PEI), federal myndighet för vacciner och biomedicin/Paul-Ehrlich-Institut (PEI) Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel

Federal Ministry of Health/Bundesministerium für Gesundheit (BMG)/Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG) (1)

Federal myndighet för konsumentskydd och livsmedelssäkerhet/Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Förbundsministeriet för livsmedel och jordbruk, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

Estland

Statlig läkemedelsmyndighet/Ravimiamet

Se ansvarig myndighet för humanläkemedel

Grekland

Nationell läkemedelsorganisation/Ethnikos Organismos Farmakon (EOF) – (ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ))

Se ansvarig myndighet för humanläkemedel

Spanien

Spaniens myndighet för läkemedel och medicintekniska produkter/Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (2)

Se ansvarig myndighet för humanläkemedel

Finland

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet/Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (FIMEA)

Se ansvarig myndighet för humanläkemedel

Frankrike

Nationell myndighet för läkemedelssäkerhet och hälsoproduktssäkerhet Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)

Den franska livsmedels-, miljö- och arbetsmiljömyndigheten – nationell myndighet för veterinärmedicinska produkter Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail-Agence Nationale du Médicament Vétérinaire (Anses-ANMV)

Ungern

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet/National Institute of Pharmacy and Nutrition

Nationell myndighet för säkerhet i livsmedelskedjan, direktorat för veterinärmedicinska produkter/Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága (ÁTI)

Irland

Health Products Regulatory Authority (HPRA)

Se ansvarig myndighet för humanläkemedel

Italien

Italiens läkemedelsmyndighet/Agenzia Italiana del Farmaco

Generaldirektorat för djurhälsa och veterinärmedicinska läkemedel

Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari

Lettland

Statlig läkemedelsmyndighet/Zāļu valsts aģentūra

Avdelning för bedömning och registrering inom veterinär- och livsmedelsmyndigheten/Pārtikas un veterinārā dienesta Novērtēšanas un reģistrācijas departaments

Litauen

Statlig läkemedelsmyndighet/Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

Statlig veterinär- och livsmedelsmyndighet/Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba

Luxemburg

Minìstere de la Santé, de la Pharmacie et des Médicaments

Se ansvarig myndighet för humanläkemedel

Malta

Tillsynsmyndigheten för läkemedel

Veterinary Medicines and Animal Nutrition section VMANS) (Veterinary Regulation Directorate (VRD) within The Veterinary and Phytosanitary Regulation Department (VPRD)

Nederländerna

Hälso- och sjukvårdsinspektion/Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

Läkemedelsmyndighet/Bureau Diergeneesmiddelen, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Polen

Läkemedelsmyndighet/Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF)

Se ansvarig myndighet för humanläkemedel

Portugal

Nationell myndighet för läkemedel och hälsoprodukter/INFARMED, I.P INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P

Generaldirektorat för livsmedels- och veterinärfrågor/DGAV – Direção Geral de Alimentação e Veterinária (PT)

Rumänien

Den nationella myndigheten för läkemedel och medicintekniska produkter/Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale

Den nationella myndigheten för veterinär hälsa och livsmedelssäkerhet/Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Sverige

Läkemedelsverket

Se ansvarig myndighet för humanläkemedel

Slovenien

Sloveniens myndighet för läkemedel och medicintekniska produkter/Javna agencija Republike Slovenije za zdravila i medicinske pripomočke (JAZMP)

Se ansvarig myndighet för humanläkemedel

Republiken Slovakien

(Slovakien)

Statligt institut för läkemedelskontroll/Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)

Statligt institut för kontroll av biologiska veterinärmedicinska läkemedel och andra veterinärmedicinska läkemedel/Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (USKVBL)

Förenade kungariket

Medicines and Healthcare products Regulatory Agency

Veterinary Medicines Directorate

(1)   

Vid tillämpning av denna bilaga och utan att det påverkar den interna uppdelningen av befogenheter i Tyskland om frågor som omfattas av tillämpningsområdet för denna bilaga, ska ZLG förstås på så sätt att det omfattar alla behöriga myndigheter i delstaterna som utfärdar GMP- handlingar och genomför farmaceutiska inspektioner.

(2)   

Vid tillämpning av denna bilaga och utan att det påverkar den interna uppdelningen av befogenheter i Spanien om frågor som omfattas av tillämpningsområdet för denna bilaga, ska Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios förstås på så sätt att det omfattar alla de behöriga regionala myndigheter som utfärdar GMP-handlingar och genomför farmaceutiska inspektioner.

Tillägg 3

FÖRTECKNING ÖVER PRODUKTER SOM OMFATTAS AV BILAGAN

Med hänsyn till att exakta definitioner av medicinska produkter och läkemedel anges i de lagar och andra författningar som anges i tillägg 1, ges nedan en vägledande förteckning över produkter som omfattas av bilagan. Den gäller för anläggningar för bearbetning, förpackning, provning och sterilisering, inbegripet anläggningar som utför dessa funktioner på entreprenad.

1. 

Saluförda färdiga läkemedel för humant bruk i olika läkemedelsformer, t.ex. tabletter, kapslar, salvor och injektionspreparat, bland annat följande:

a) 

Gaser för medicinskt bruk.

b) 

Radioaktiva läkemedel eller radioaktiva biologiska produkter.

c) 

Växtbaserade (botaniska) produkter ( *1 ). and

d) 

Homeopatiska produkter.

2. 

Saluförda biologiska produkter:

a) 

Vacciner för humant bruk ( *2 ).

b) 

Plasmaderiverade läkemedel (*2) .

c) 

Biotekniskt framtagna terapeutiska biologiska produkter. and

d) 

Allergiframkallande produkter.

3. 

I processmaterial (för Förenta staterna enligt Förenta staternas lagstiftning) och mellanprodukter (för Europeiska unionen enligt definitionen i EU:s lagstiftning).

4. 

Aktiva farmaceutiska substanser eller läkemedel i lösvikt.

5. 

Läkemedel som ska prövas (kliniska prövningar) ( *3 ). and

6. 

Veterinärprodukter (*2) .

a) 

Veterinärmedicinska läkemedel, inklusive receptbelagda och icke-receptbelagda läkemedel, förutom veterinärmedicinska immunologiska läkemedel.

b) 

Förblandningar för beredning av veterinärmedicinska foderläkemedel (EU), medicinskt preparerade ämnen av typ A för beredning av veterinärmedicinska foderläkemedel (Förenta staterna).

Tillägg 4

KRITERIER OCH FÖRFARANDE FÖR BEDÖMNINGAR ENLIGT DENNA BILAGA

I.   KRITERIER FÖR BEDÖMNINGAR ENLIGT DENNA BILAGA

Varje part ska tillämpa följande kriterier för att fastställa om den ska erkänna en myndighet som anges i tillägg 2:

i) 

Myndigheten har rättsliga och reglerande befogenheter för att genomföra inspektioner mot en standard för god tillverkningssed (enligt definitionen i artikel 1).

ii) 

Myndigheten hanterar intressekonflikter på ett etiskt sätt.

iii) 

Myndigheten har förmågan att bedöma risker och mildra dem.

iv) 

Myndigheten upprätthåller lämplig tillsyn av tillverkningsanläggningar inom sin jurisdiktion.

v) 

Myndigheten har och använder tillräckliga resurser.

vi) 

Myndigheten anställer utbildade och kvalificerade inspektörer med kompetens och kunskap att identifiera tillverkningsseder som kan leda till att patienter skadas.

vii) 

Myndigheten har de verktyg som krävs för att vidta åtgärder för att skydda allmänheten mot skada som orsakas av undermåliga läkemedel.

II.   FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNINGAR ENLIGT DENNA BILAGA

A.    Bedömning av EU:s myndigheter av FDA

1. För att få en kapacitetsbedömning av en myndighet som anges i tillägg 2, ska varje myndighet i medlemsstaten lämna in en kapacitetsbedömning med följande material innan FDA inleder en bedömning:

i) 

En slutgiltig revisionsrapport från en revision som genomförts inom ramen för det gemensamma revisionsprogrammet där FDA har getts tre månaders förhandsbesked att delta som observatör, som omfattar en fullständig rapport av den observerade inspektionen, eventuella åtföljande korrigerande åtgärder, och alla handlingar som åberopats av revisorerna i rapporten för de indikatorer som fastställts av FDA i checklistan för revision i det gemensamma revisionsprogrammet som nödvändiga för bedömningen och för alla indikatorer som gjort det nödvändigt för myndigheten att föreslå korrigerande och förebyggande åtgärder.

ii) 

Ett ifyllt frågeformulär om intressekonflikter som utarbetats av FDA och som undertecknats av en beslutsfattare på myndigheten.

iii) 

Totalt fyra inspektionsrapporter, inbegripet rapporten från de inspektioner som observerades under det gemensamma revisionsprogrammet.

iv) 

Standardrutiner eller en beskrivning av hur myndigheten slutför inspektionsrapporter.

v) 

Standardrutiner för utbildning och inspektörernas kvalifikationer, inbegripet utbildningsbevis för alla inspektörer som utfört inspektioner i de rapporter som lämnas till FDA (enligt led iii). and

vi) 

Den senaste inventeringen av tillverkningsanläggningar inom dess territorium och under myndighetens jurisdiktion, inbegripet typ av anläggning för tillverkning av produkter som omfattas av denna bilaga, och på begäran, slutförande av en tabell som lämnats av FDA med detaljerade uppgifter om typer av tillverkningsanläggningar.

2. Under en kapacitetsbedömning får FDA begära ytterligare upplysningar eller klargöranden av medlemsstatens behöriga myndighet.

3. FDA får frångå kravet på att lämna in vissa uppgifter som förtecknas under II.A.1 och får begära andra uppgifter från medlemsstatens myndighet. Beslutet att avstå från att kräva in bedömningsmaterial kommer att göras av FDA från fall till fall.

4. Efter att ha tagit emot alla nödvändiga uppgifter som anges i punkt II.A från en myndighet i en medlemsstat ska FDA lämna denna information för officiell engelsk översättning inom en rimlig tidsram. FDA ska avsluta bedömningarna och fastställa kapaciteten hos medlemsstatens behöriga myndighet senast 70 kalenderdagar från och med den dag då FDA mottar en översättning av alla nödvändiga uppgifter som anges i punkt II.A för medlemsstatens myndighet. FDA kommer att tillsätta två grupper för kapacitetsbedömning. Därför ska FDA göra bedömningar av två myndigheter i medlemsstaterna vid varje given tidpunkt.

B.    EU:s bedömning av FDA

EU kommer att göra sin bedömning av FDA på grundval av:

i) 

Utförandet av en revision i linje med de delar av det gemensamma revisionsprogrammet som tar hänsyn till revisioner som genomförs inom ramen för Pharmaceutical Inspection Convention/Scheme (PIC/S) och revisioner som utförs i samband med artikel 111.b.1 i direktiv 2001/83/EG.

ii) 

En bedömning av likvärdigheten i de rättsliga kraven för god tillverkningssed.

C.    Förnyad bedömning av myndigheter

Om den bedömande parten avger ett negativt beslut eller tillfälligt upphäver erkännandet av en myndighet i den andra parten, får den göra en ny bedömning av myndigheten. Den nya bedömningens räckvidd ska vara relaterad till skälen för det negativa beslutet eller upphävandet.

III.   UPPRÄTTHÅLLANDE AV ERKÄNNANDE

För att upprätthålla ett erkännande krävs det att myndigheten fortsätter att uppfylla de kriterier som anges i punkt I.A och fortsätter att omfattas av den övervakningsverksamhet som avses i artikel 12, vilken för medlemsstaternas myndigheter innebär att FDA kräver övervakning genom ett revisionsprogram som innefattar en revision (som FDA har möjlighet att observera) av varje erkänd myndighet i medlemsstaterna vart femte till vart sjätte år. Om en myndighet inte har varit föremål för revision under en period på sex år, ska den andra parten ha rätt att utföra en revision av denna myndighet.

Tillägg 5

TIDSPLAN FÖR DEN INLEDANDE BEDÖMNINGEN AV MEDLEMSSTATERNAS MYNDIGHETER

1. 

Medlemsstaternas myndigheter för humanläkemedel som förtecknas i tillägg 2 ska lämna in en komplett kapacitetsbedömning med den information som anges i punkt II.A.1 i tillägg 4, enligt följande tidsplan:

— 
Senast den 1 januari 2017: kapacitetsbedömning från fyra myndigheter i medlemsstaterna
— 
Senast den 15 februari 2017: kapacitetsbedömning från tre ytterligare myndigheter i medlemsstaterna
— 
Senast den 1 april 2017: kapacitetsbedömning från två ytterligare myndigheter i medlemsstaterna
— 
Senast den 15 maj 2017: kapacitetsbedömning från två ytterligare myndigheter i medlemsstaterna
— 
Senast den 15 september 2017: kapacitetsbedömning från två ytterligare myndigheter i medlemsstaterna
— 
Senast den 15 december 2017: kapacitetsbedömning från fyra ytterligare myndigheter i medlemsstaterna
— 
Senast den 15 mars 2018: kapacitetsbedömning från fyra ytterligare myndigheter i medlemsstaterna
— 
Senast den 15 juni 2018: kapacitetsbedömning från sju ytterligare myndigheter i medlemsstaterna
2. 

FDA ska slutföra bedömningar inom ramen för denna bilaga av medlemsstaternas myndigheter för humanläkemedel som förtecknas i tillägg 2 såsom anges i punkt II.A.4 och enligt följande tidsplan, under förutsättning att FDA får fullständiga kapacitetsbedömningar för sådana myndigheter med de uppgifter som anges i punkt II.A.1 i tillägg 4 i enlighet med den tidsplan som anges i punkt 1:

— 
Den 1 november 2017: åtta bedömningar
— 
Den 1 mars 2018: fyra ytterligare bedömningar
— 
Den 1 juni 2018: två ytterligare bedömningar
— 
Den 1 december 2018: sex ytterligare bedömningar
— 
Den 15 juli 2019: åtta ytterligare bedömningar
3. 

För varje myndighet i medlemsstaten:

a) 

EU ska lämna en slutlig revisionsrapport till FDA senast 60 dagar före förfallodagen för kapacitetsbedömning för myndigheten.

b) 

FDA ska tillhandahålla myndigheten en slutgiltig checklista för kapacitetsbedömning senast 20 dagar efter det att FDA mottar revisionsrapporten.

c) 

Myndigheten ska lämna kapacitetsbedömningen till FDA senast 40 dagar efter det att myndigheten har mottagit checklistan för kapacitetsbedömningen.

▼B

SEKTORIELL BILAGA OM MEDICINTEKNISKA PRODUKTERINGRESS

Denna bilaga utgör en sektoriell bilaga till avtalet om ömsesidigt erkännande i samband med bedömning av överensstämmelse mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen.

Genomförandet av bestämmelserna i denna bilaga kommer att främja skyddet av folkhälsan, utgöra ett viktigt medel för att underlätta handeln med medicintekniska produkter och leda till minskade kostnader för båda parters reglerande myndigheter och tillverkare.KAPITEL 1

SYFTE, RÄCKVIDD OCH TÄCKNING

Artikel 1

Syfte

1.  
Syftet med denna bilaga är att ange under vilka förutsättningar en part skall godta den andra partens resultat av kvalitetssystemrelaterade utvärderingar och kontroller och av utvärderingar före utsläppande på marknaden i fråga om medicintekniska produkter, när dessa utförs av listade organ för bedömning av överensstämmelse, och att föreskriva annat näraliggande samarbete.
2.  

Avsikten är att denna bilaga skall utvecklas jämsides med att parternas program och principer utvecklas. Parterna skall med jämna mellanrum se över denna bilaga i syfte att bedöma de framsteg som gjorts och upptäcka möjligheter att förbättra denna bilaga i takt med att

Food and Drug Administration:s (FDA)

och EG:s politik på området utvecklas.

Artikel 2

Räckvidd

1.  

Bestämmelserna i denna bilaga skall gälla för utbyte och i tillämpliga fall godkännande av följande typer av rapporter från de organ för bedömning av överensstämmelse som bedömts vara likvärdiga:

a) 

Enligt USA:s system: inspektionsrapporter från övervakning/kontroll efter utsläppande på marknaden och från första kontroll/kontroll före godkännande.

b) 

Enligt USA:s system: rapporter från produktbedömning före utsläppande på marknaden (510 (k)).

c) 

Enligt EG:s system: utvärderingsrapporter om kvalitetssystem.

d) 

Enligt EG:s system: EG:s rapporter från typkontroll och verifikfation.

I tillägg 1 anges lagar, andra författningar och närbesläktade förfaranden enligt vilka

a) 

vardera parten reglerar produkter i egenskap av medicintekniska produkter,

b) 

organ för bedömning av överensstämmelse utses och bekräftas och

c) 

dessa rapporter utarbetas.

2.  
För tillämpningen av denna bilaga avses med likvärdighet att organ för bedömning av överensstämmelse i EG har förmåga att utföra utvärderingar av om produkter och kvalitetssystem uppfyller USA:s författningsenliga krav på ett sätt som är likvärdigt med de utvärderingar som görs av FDA, och att organ för bedömning av överensstämmelse i USA har förmåga att urföra utvärderingar av om produkter och kvalitetssystem uppfyller EG:s författningenliga krav på ett sätt som är likvärdigt med de utvärderingar som görs av EG:s organ för bedömning av överensstämmelse.

Artikel 3

Produkttäckning

Detta avtal består av tre delar som vart och ett täcker skilda produktområden:

1. 

Utvärderingar av kvalitetssystem — USA:s inspektionsrapporter från övervakning/kontroll efter utsläppande på marknaden och från första kontroll/kontroll före godkännande samt EG:s urvärderingsrapporter av kvalitetssystem kommer att utväxlas vad avser alla produkter som enligt både USA:s och EG:s lagstiftning regleras som medicintekniska produkter.

2. 

Produktutvärdering — USA:s rapporter från produktutvärdering före utsläppande på marknaden (510 (k)) och EG:s typprovningsrapporter kommer att utväxlas endast när det gäller de produkter som enligt USA:s system klassificeras som klass I/klass II — nivå 2 medicintekniska produkter och som anges i tillägg 2.

3. 

Rapporter från marknadskontroll — Rapporter från marknadskontroll skall utväxlas för alla produkter som enligt både USA:s och EG:s lagstiftning regleras som medicintekniska produkter.

Genom överenskommelse mellan parterna kan ytterligare produkter och förfaranden underkastas bestämmelserna i denna bilaga.

Artikel 4

Reglerande myndigheter

De reglerande myndigheterna skall ansvara för att genomföra bestämmelserna i denna bilaga, inbegripet utseende och övervakning av organ för bedömning av överensstämmelse. Reglerande myndigheter anges i tillägg 3. Vardera parten skall snarast skriftligen underrätta den andra parten om alla ändringar av ett lands reglerande myndighet.KAPITEL 2

ÖVERGÅNGSPERIOD

Artikel 5

Övergångsperiodens längd och syfte

►M14  En övergångsperiod på fem år skall inledas omedelbart när avtalet har trätt i kraft. På grundval av de framsteg som gjorts under övergångsperioden, och i synnerhet när parterna anser att ett representativt antal organ för bedömning av överensstämmelse är förtecknade i tillägg 5, får enligt artikel 9 Gemensamma kommittén besluta att avsluta övergångsperioden och inleda verksamhetsperioden. ◄ Under övergångsperioden skall parterna ägna sig åt förtroendeskapande verksamheter i syfte att erhålla tillräckliga bevis bör att fatta beslut om huruvida den andra partens organ för bedömning av överensstämmelse har likvärdig förmåga att genomföra de bedömningar av kvalitetssystem och produkter eller andra granskningar som ger upphov till rapporter vilka skall utväxlas i enlighet med denna bilaga.

Artikel 6

Listning av organ för bedömning av överensstämmelse

Vardera parten skall utse organ för bedömning av överensstämmelse som skall delta i de förtroendeskapande verksamheterna genom att till den andra parten överlämna en lista över organ för bedömning av överensstämmelse som uppfyller kriterierna för teknisk kompetens och oberoende i enlighet med tillägg 1. Listan skall åtföljas av styrkande handlingar. Utsedda organ för bedömning av överensstämmelse skall upptas i tillägg 4 för deltagande i de förtroendeskapande verksamheterna så snart de har bekräftats av den importerande parten. Beslut att inte bekräfta ett organ motiveras med stöd av skriftliga bevis.

Artikel 7

Förtroendeskapande verksamheter

1.  
I början av övergångsperioden skall den gemensamma sektoriella kommittén utarbeta ett gemensamt program för förtroendeskapande verksamheter som utformas för att ge tillräckliga bevis på den förmåga de utsedda organen för bedömning av överensstämmelse har att genomföra utvärderingar av kvalitetssystem eller produkter enligt parternas specifikationer.
2.  

Det gemensamma förtroendeskapande programmet bör innefatta följande åtgärder och verksamheter:

a) 

Seminarier som utformas för att informera parterna och organen för bedömning av överensstämmelse om vardera partens regelsystem, förfaranden och krav.

b) 

Workshops som utformas för att förse parterna med uppgifter om krav och förfaranden för utseende och övervakning av organ för bedömning av överensstämmelse.

c) 

Informationsutbyte om rapporter som utarbetats under övergångsperioden.

d) 

Gemensamma utbildningsövningar.

e) 

Övervakade inspektioner.

3.  
Under övergångsperioden kan parterna samarbeta för att lösa alla väsentliga problem som har identifierats i fråga om ett organ för bedömning av överensstämmelse inom ramen för de tillgängliga resurserna och med de reglerande myndigheternas samtycke.
4.  
Båda parter skall verka i positiv anda för att slutföra de förtroendeskapande verksamheterna så snabbt som parternas resurser medger.
5.  
Både EG och USA skall utarbeta årliga lägesrapporter som beskriver de förtroendeskapande verksamheter som har bedrivits under varje år av övergångsperioden. Rapporternas närmare utformning och innehåll skall fastställas av parterna inom ramen för den gemensamma sektoriella kommittén.

Artikel 8

Andra verksamheter under övergångsperioden

1.  
Under övergångsperioden skall parterna gemensamt fastställa vilka uppgifter som rapporter om utvärdering av kvalitetssystem och produkter måste innehålla.
2.  
Parterna skall gemensamt utveckla ett anmälnings- och varningssystem som skall användas i händelse av defekta produkter, produktåterkallanden och andra problem som rör produktkvalitet och som skulle kunna föranleda ytterligare åtgärder (t.ex. kontroller av importlandet som utförs av parterna) eller uppskjutande av distribution av produkten.KAPITEL 3

ÖVERGÅNGSPERIODENS SLUT

Artikel 9

Bedömning av likvärdighet

1.  
►M14  Före verksamhetsperiodens början skall parterna göra en gemensam bedömning av likvärdigheten hos de organ för bedömning av överensstämmelse som deltagit i de förtroendeskapande verksamheterna. ◄ Organ för bedömning av överensstämmelse kommer att fastställas som likvärdiga under förutsättning att de har kunnat visa kompetens genom att överlämna ett tillräckligt antal tillfredsställande rapporter. Organ för bedömning av överensstämmelse kan fastställas som likvärdiga när det gäller förmåga att utföra alla typer av utvärderingar av kvalitetssystem eller produktutvärderingar som omfattas av denna bilaga och beträffande alla typer av produkter som omfattas av denna bilaga. Parterna skall sammanställa en lista över organ för bedömning av överensstämmelse som fastställts vara likvärdiga. Denna lista skall ingå i tillägg 5, och skall innefatta en fullständig beskrivning av räckvidden för likvärdigheten, inklusive alla eventuella begränsningar, när det gäller utförande av någon typ av utvärdering av kvalitetssystem eller produkter.
2.  
Parterna skall tillåta organ för bedömning av överensstämmelse som inte listats för deltagande i avtalet, eller som har listats endast för vissa typer av utvärderingar, att i enlighet med artikel 16 ansöka om deltagande i detta avtal när nödvändiga åtgärder har vidtagits eller när de har tillägnat sig tillräcklig erfarenhet.
3.  
Båda parter måste vara eniga om beslut om likvärdighet hos organ för bedömning av överensstämmelse.KAPITEL 4

VERKSAMHETSPERIOD

Artikel 10

Verksamhetsperiodens början

1.  
Verksamhetsperioden skall börja vid utgången av övergångsperioden efter det att parterna har sammanställt listan över de organ för bedömning av överensstämmelse som har befunnits vara likvärdiga. Bestämmelserna i detta kapitel skall endast tillämpas på listade organ och endast vad gäller de specifikationer och begränsningar som i listan anges för ett visst organ.
2.  
Verksamhetsperioden skall gälla rapporter om utvärdering av kvalitetssystem och rapporter om produktutvärdering som har utarbetats av organ för bedömning av överensstämmelse som listats i överensstämmelse med denna bilaga för de utvärderingar som utförs på parternas respektive territorier, om inte parterna kommer överens om något annat.

Artikel 11

Utväxling och godkännande av rapporter om utvärdering av kvalitetssystem

1.  

EG:s listade organ för bedömning av överensstämmelse skall förse FDA med rapporter om utvärderingar av kvalitetssystem i enlighet med följande:

a) 

För utvärderingar av kvalitetssystem för godkännande, skall EG:s organ för bedömning av överensstämmelse tillhandahålla fullständiga rapporter.

b) 

För utvärderingar av övervakning av kvalitetssystem, skall EG:s organ för bedömning av överensstämmelse tillhandahålla förkortade rapporter.

2.  

USA:s listade organ för bedömning av överensstämmelse skall förse det anmälda organ i EG som tillverkaren valt med följande handlingar:

a) 

Fullständiga rapporter från första utvärderingar av kvalitetssystem.

b) 

Förkortade rapporter från revisioner av kvalitetssystem.

3.  
Om de förkortade rapporterna inte ger tillräckliga upplysningar kan den importerande parten begära ytterligare klargörande från det berörda organet för bedömning av överensstämmelse.
4.  
På grundval av fastställandet av likvärdighet och i ljuset av den erfarenhet som vunnits, kommer de rapporter om utvärdering av kvalitetssystem som utarbetas av de organ för bedömning av överensstämmelse som listats som likvärdiga vanligtvis att godkännas av den importerande parten, förutom när det gäller särskilda och beskrivna förhållanden. Exempel på sådana förhållanden omfattar tecken på väsentliga inkonsekvenser eller brister i en kontrollrapport, kvalitetsbrister som konstaterats under kontroller efter utsläppandet på marknaden eller andra särskilda bevis som ger upphov till allvarliga farhågor när det gäller produktkvalitet eller konsumetskydd. I dessa fall kan den importerande parten begära klargöranden från den exporterande parten, vilket kan leda till en begäran om förnyad inspektion. Parterna skall göra sitt bästa för att besvara begäran om klargöranden så snart som möjligt. Om meningsskiljaktigheterna inte kan lösas på detta sätt får den importerande parten genomföra utvärderingen av kvalitetssystemet.

Artikel 12

Utväxling och godkännande av rapporter om produktutvärdering

1.  
EG:s organ för bedömning av överensstämmelse som listats för detta ändamål skall, om inget annat följer av listans specifikationer och begränsningar, förse FDA med rapporter om produktbedömning före utsläppandet på marknaden (510 (k)) som utarbetats i enlighet med USA:s krav beträffande medicintekniska produkter.
2.  
USA:s organ för bedömning av överensstämmelse skall, om inget annat följer av listans specifikationer och begränsningar, förse det anmälda organ i EG som tillverkaren valt med rapporter om typkontroll och verifikation som utarbetats i enlighet med EG:s krav beträffande medicintekniska produkter.
3.  
På grundval av fastställandet av likvärdighet och i ljuset av den erfarenhet som vunnits, kommer de rapporter om produktutvärdering som utarbetas av de organ för bedömning av överensstämmelse som listats som likvärdiga vanligtvis att godkännas av den importerande parten, förutom när det gäller särskilda och beskrivna förhållanden. Exempel på sådana förhållanden omfattar tecken på väsentliga inkonsekvenser eller brister i en produktutvärderingsrapport eller andra särskilda bevis som ger upphov till allvarliga farhågor när det gäller produktsäkerhet, prestanda eller kvalitet. I dessa fall kan den importerande parten begära klargöranden från den exporterande parten vilket kan leda till en begäran om förnyad utvärdering. Parterna skall göra sitt bästa för att besvara begäran om klargöranden så snart som möjligt. Den importerande parten förblir ansvarig för godkännandet.

Artikel 13

Överföring av rapporter om utvärdering av kvalitetssystem

Rapporter om utvärdering av kvalitetssystem som omfattas av artikel 11 och avser produkter som omfattas av denna bilaga skall överföras till den importerande parten inom 60 kalenderdagar efter det att denne lagt fram en begäran. Om en ny kontroll begärs skall tidsperioden förlängas med ytterligare 30 kalenderdagar. En part får begära ny kontroll om särskilda skäl föreligger vilka skall uppges för den andra parten. Om den exporterande parten inte kan utföra en kontroll inom angiven tid får den importerande parten på egen hand utföra en kontroll.

Artikel 14

Överföring av rapporter om produktutvärdering

Överföring av rapporter om produktutvärdering skall ske enligt de förfaranden som den importerande parten anger.

Artikel 15

Övervakning av fortsatt likvärdighet

Övervakningsverksamheter skall genomföras i enlighet med artikel 10 i avtalet.

Artikel 16

Listning av ytterligare organ för bedömning av överensstämmelse

1.  
Under verksamhetsperioden skall likvärdighet hos ytterligare organ för bedömning av överensstämmelse bedömas med tillämpning av de förfaranden och kriterier som beskrivs i artiklarna 6, 7 och 9 i denna bilaga, och med beaktande av den grad av förtroende för den andra partens hela regelsystem som nåtts.
2.  
När en utseende myndighet anser att sådana organ för bedömning av överensstämmelse, vilka har genomgått förfarandena enligt artiklarna 6, 7 och 9 i denna bilaga, kan fastställas vara likvärdiga, skall den utse dessa organ på årlig basis. Sådana förfaranden överensstämmer med förfarandena i artikel 7 a och b i avtalet.
3.  
När sådana utseenden på årlig basis görs skall de förfaranden för bekräftelse av organ för bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 7 c och d i avtalet tillämpas.KAPITEL 5

GEMENSAMMA SEKTORIELLA KOMMITTÉN

Artikel 17

Gemensamma sektoriella kommitténs roll och sammansättning

1.  
En gemensam sektoriell förvaltningskommitté skall inrättas för att övervaka verksamheterna under denna bilagas övergångsfas och verksamhetsfas.
2.  
Ordförandeskapet i kommittén kommer att innehas gemensamt av en företrädare från FDA för USA och en företrädare för EG som skall ha en röst vardera. Beslut skall fattas med enhällighet.
3.  

Kommittén skall bland annat ha följande uppgifter:

a) 

Göra en gemensam bedömning av likvärdighet i fråga om organ för bedömning av överensstämmelse.

b) 

Upprätta och uppdatera listan över likvärdiga organ för bedömning av överensstämmelse, inklusive eventuella begränsningar i fråga om räckvidden för deras verksamheter, och översända listan till alla myndigheter och till Gemensamma kommittén.

c) 

Utgöra ett diskussionsforum för frågor som hänför sig till denna bilaga, däribland farhågor för att ett organ för bedömning av överensstämmelse inte längre är likvärdigt, samt erbjuda möjligheter att se över produkttäckningen.

d) 

Behandla frågor om tillfälligt upphävande.KAPITEL 6

HARMONISERING OCH INFORMATIONSUTBYTE

Artikel 18

Harmonisering

Båda parterna har för avsikt att under både avtalets övergångsfas och dess verksamhetsfas fortsätta att delta i arbetsgruppen för global harmonisering (Global Harmonization Task Force) och dra nytta av resultaten av dessa verksamheter i den utsträckning det är möjligt. Sådant deltagande inbegriper att behandla och granska handlingar som utarbetats av arbetsgruppen och att gemensamt avgöra om de är tillämpliga vid genomförandet av detta avtal.

Artikel 19

Regleringssamarbete

I den utsträckning som deras lagstiftning tillåter skall parterna och myndigheterna informera och samråda med varandra om förslag om införande av nya kontroller eller ändring av gällande tekniska föreskrifter eller kontrollförfaranden samt erbjuda möjligheter att kommentera sådana förslag.

Parterna skall skriftligen underrätta varandra om alla ändringae av tillägg 1.

Artikel 20

Varningssystem och utväxling av rapporter om övervakning efter utsläppande på marknaden

1.  
Ett varningssystem kommer att inrättas under övergångsperioden och därefter bibehållas, genom vilket parterna kommer att underrätta varandra om det uppstår omedelbar fara för folkhälsan. Inslagen i ett sådant system kommer att beskrivas i ett tillägg som skall fogas till denna sektoriella bilaga. Som en del av systemet skall vardera parten underrätta den andra parten om alla rapporter om bekräftade problem, åtgärder till rättelse eller återkallanden av produkter. Dessa rapporter betraktas som en del av pågående undersökningar.
2.  
Parterna skall komma överens om kontaktpunkter genom vilka myndigheterna med erforderlig snabbhet kan hållas underrättade om eventuella kvalitetsbrister, återkallanden av tillverkningssatser, förfalskningar och andra kvalitetsproblem som skulle kunna föranleda ytterligare kontroller eller uppskjutande av distributionen av produkten.

Tillägg 1

Relevanta lagar, andra författningar och förfaranden

1. 

För europeiska gemenskapen skall följande lagstifning tillämpas på artikel 2.1:

a) 

Rådets direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation. Förfaranden för bedömning av överensstämmelse.

— 
bilaga II (förutom avsnitt 4)
— 
bilaga IV
— 
bilaga V
b) 

Rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter. Förfaranden för bedömning av överensstämmelse.

— 
bilaga II (förutom avsnitt 4)
— 
bilaga III
— 
bilaga IV
— 
bilaga V
— 
bilaga VI
2. 

För Amerikas förenta stater skall följande lagstiftning tillämpas på artikel 2.1:

a) 

The Federal Food, Drug and Cosmetic Act, 21 U.S.C. §§ 321 et seq.

b) 

The public Health Service Act, 42 U.S.C. §§ 201 et seq.

c) 

Regulations of the United States Food and Drug Administration i 21 C.F.R., särskilt Parts 800-1299.

d) 

Medical Devices; Third-Party Review of Selected Premarket Notifications; Pilot Program, 62 Fed. Reg. 14,789-14,796 (3 april 1996).

Tillägg 2

Produkttäckning

1. 

Täckning under övergångsperiodens inledningsskede:

När detta avtal träder i kraft ( 3 ) skall följande produkter omfattas av övergångsbestämmelserna enligt detta avtal:

a) 

Alla klass I-produkter som kräver utvärdering innan de släpps ut på marknaden i USA — se tabell 1.

b) 

De klass II-produkter som anges i tabell 2.

2. 

Under övergångsperioden:

Parterna skall gemensamt identifiera ytterligare produktgrupper, inklusive tillbehör till dessa, enligt respektive parts prioriteringar på följande sätt:

a) 

De produktgrupper för vilka granskning främst kan baseras på skriftlig vägledning, vilken parterna skall anstränga sig för att utarbeta snabbt, och

b) 

De produktgrupper för vilka granskning främst kan baseras på internationella standarder, så att parterna kan tillägna sig den erfarenhet som krävs.

Mostvarande tilläggslistor över produkter skall införas successivt på årlig basis. Parterna kan rådgöra med industrin och andra berörda parter för att avgöra vilka produkter som skall läggas till.

3. 

Början av verksamhetsperioden:

a) 

I början av verksamhetsperioden skall produkttäckningen omfatta alla klass I/II-produkter som omfattas under övergångsperioden.

b) 

FDA skall utsträcka programmet till att omfatta kategorier av klass II-produkter i enlighet med resultaten av pilotprogrammet och i enlighet med FDA:s möjligheter att sammanställa riktgivande dokument, om pilotprogrammet för tredje parts granskning av medicintekniska produkter är framgångsrikt. Avtalet skall i största möjliga utsträckning omfatta de klass II-produkter som anges i tabell 3, för vilka FDA-ackrediterad granskning av tredje part finns tillgänglig i USA.

4. 

Detta avtal omfattar inte USA:s klass II-nivå 3-produkter och inte heller klass III-produkter inom någotdera systemet, om inte parterna genom gemensamt beslut uttryckligen inkluderar dem.TABELL 1

Klass I-produkter som kräver utvärdering innan de släpps ut på marknaden i USA, och som omfattas av produkttäckningen under övergångsperiodens inledningsskede

Sektion nummer

Namn enligt föreskrift

Produktbeteckning — Produktnamn

OMRÅDET ANESTESIOLOGI (868)

868.1910

Esofagusstetoskop

BZW — Stetoskop, esofagus

868.5620

Andningsmunstycke

BYP — Munstycke, andning

868.5640

Nebulisator för läkemedel, ej avsedd som andningshjälpmedel

CCQ — Nebulisator, för läkemedel, ej avsedd som andningshjälpmedel

868.5675

Återandningsanordning

BYW — Anordning, återandning

868.5700

Passivt oxygentält

FOG — Huv, oxygen, barn

BYL — Tält, oxygen

868.6810

Trakeo-bronkial sugkateter

BSY — Katetrar, sug, trakeo-bronkiala

KARDIOVASKULÄRA OMRÅDET

(Inget)

DENTALA OMRÅDET (872)

872.3400

Karaya och natriumborat, med eller utan akacia, protesfix

KOM — Klister, protes, akacia och karaya med natriumsalt

872.3700

Dentalt kvicksilver (USP)

ELY — Kvicksilver

872.4200

Dentala vinkelstycken och tillbehör

EBW — Styrenhet, pedal, vinkelstycke och kablar

EFB — Vinkelstycke, luftdrivet, dentalt

EFA — Vinkelstycke, rem- eller kugghjulsdrivet, dentalt

EGS — Vinkelstycke, laboratoriehandstycke, dentalt

EKX — Vinkelstycke, elmotordrivet

EKY — Vinkelstycke, vattendrivet

872.6640

Styrenhet för tandläkarutrustning

EIA — Styrenhet, tandläkarutrustning

OMRÅDET ÖRON-NÄSA-HALS (874)

874.1070

SISI (short increment sensitivity index) — Adapter

ETR — Adapter, SISI (short increment sensitivity index)

874.1500

Smakmätare

ETM — Smakmätare

874.1800

Balansstimulator

KHH — Stimulator, kalorisk — Luft

ETP — Stimulator, kalorisk — Vatten

874.1925

Toynbeeotoskop

ETK — Otoskop, toynbee

874.3300

Hörapparat

LRB — Hörapparatsats för individuellt skal

ESD — Hörapparat, luftledning

874.4100

Epistaxisballong

EMX — Ballong, epistaxis

874.5300

Undersöknings- och behandlingsutrustning för öron-näsa-hals

ETF — Utrustning, undersökning/behandling, öron-näsa-hals

874.5550

Energidriven näsdusch

KMA — Näsdusch, energidriven

874.5840

Anordning mot stamning

KTH — Anordning, mot stamning

OMRÅDET GASTROENTEROLOGI OCH UROLOGI (876)

876.5160

Urologisk klämma för män

FHA — Klämma, penis

876.5210

Lavemangsats

FCE — Lavemang, (rengöringssats)

876.5250

Uppsamlingskärl med tillbehör för urin

FAQ — Påse, urinuppsamlare, att fästa på ben

OMRÅDET ALLMÄNT SJUKHUS (880)

880.5270

Neonatalt ögonskydd

FOK — Ögonskydd, neonatalt

880.5420

Tryckmanschett för infusionspåsar

KZD — Tryckmanschett, infusionspåsar

880.5680

Positionshållare för barn

FRP — Positionshållare, barn

880.6250

Undersökningshandske

LZB — Fingerskydd

FMC — Handske, undersökning

LYV — Handske, undersökning, latex

LZA — Handske, undersökning, poly

LZC — Handske, undersökning, specialitet

LYZ — Handske, undersökning, vinyl

880.6375

Medicinskt smörjmedel

KMJ — Smörjmedel, medicinskt

880.6760

Skyddsbälte

BRT — Bälte, patient, skydd

FMQ — Bälte, skydd

OMRÅDET NEUROLOGI (882)

882.1030

Registreringsanordning för ataxi

GWW — Registreringsanordning, ataxi

882.1420

Spektralanalysator för EEG

GWS — Spektralanalysator, EEG

882.4060

Ventrikelkanyl

HCD — Kanyl, ventrikel

882.4545

Instrument för shuntimplantat

GYK — Instrument, shuntimplantat

882.4650

Neurokirurgisk suturnål

HAS — Suturnål, neurokirurgisk

882.4750

Trepanatör

GXJ — Trepanatör

OMRÅDET OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI

(Inget)

OMRÅDET OFTALMOLOGI (886)

886.1780

Retinoskop

HKM — Retinoskop, batteridrivet

886.1940

Steriliseringsanordning för tonometer

HKZ — Steriliseringsanordning, tonometer

886.4070

Nätdriven kornealborr

HQS — Borr, korneal, nätdriven

HOG — Borr, korneal, batteridriven

HRG — Trepanatör, tillbehör, nätdriven

HFR — Trepanatör, tillbehör, batteridriven

HLD — Trepanatör, tillbehör, gasdriven

886.4300

Keratom

HNO — Keratom, nätdriven

HMY — Keratom, batteridriven

886.5850

Solglasögon (ej receptkrav)

HQY — Solglasögon (ej receptkrav inbegripet fotokänsliga)

OMRÅDET ORTOPEDI (888)

888.1500

Nätdriven goniometer

KQX — Goniometer, nätdriven

888.4150

Klinisk passare

KTZ — Passare

OMRÅDET FYSIKALISK MEDICIN (890)

890.3850

Mekanisk rullstol

LBE — Rullator, justerbar

IOR — Rullstol, mekanisk

890.5180

Manuell rotationssäng

INY — Säng, rotation, manuell

890.5710

Värme- eller kyldyna, engångsförpackning

IMD — Dyna, värme eller kyla, engångsförpackning

OMRÅDET RADIOLOGI (892)

892.1100

Gammakamera

IYX — Kamera, gamma

892.1110

Positronkamera

IZC — Kamera, positron

892.1300

Nukleär rätlinjig scanner

IYW — Scanner, rätlinjig, nukleär

892.1320

Nukleär detektor för upptagsmätning

IZD — Detektor, upptagsmätning, nukleär

892.1330

Nukleär helkroppsräknare

JAM — Helkroppsräknare, nukleär

892.1410

Nukleär EKG-trigger

IVY — Trigger, EKG, nukleär

892.1890

Filmgranskningsskåp

IXC — Skåp, filmgranskning

JAG — Skåp, filmgranskning, explosionssäkert

892.1910

Radiografiskt raster

IXJ — Raster, radiografiskt

892.1960

Radiografisk förstärkningsskärm

WAM — Skärm, förstärkning, radiografisk

892.1970

Radiografisk EKG- eller andnings-trigger

IXO — Trigger, EKG eller andning, radiografisk

892.5650

System för manuell radionuklidapplicering

IWG — System, applicering, radionuklid, manuell

OMRÅDET ALLMÄN- OCH PLASTIKKIRURGI (878)

878.4200

Införings/dränagekateter med tillbehör

KGZ — Tillbehör, kateter

GCE — Adapter, kateter

FGY — Kanyl, injektion

GBA — Kateter, ballongtyp

GBZ — Kateter, kolonangiografi

GBQ — Sköljkateter, kontinuerligt flöde

GBY — Kateter, eustachiska röret, allmän- och plastikkirurgi

JCY — Kateter, infusion

GBX — Kateter, skölj

GBP — Kateter, flerlumen

GBO — Kateter, njurfistel, allmän- och plastikkirurgi

GBN — Kateter, för barn, allmän- och plastikkirurgi

GBW — Kateter, peritoneal

GBS — Kateter, ventrikel, allmän- och plastikkirurgi

GCD — Anslutning, kateter

GCC — Dilatator, kateter

GCB — Nål, kateter

878.4320

Borttagbart sårklips

FZQ — Sårklips, borttagbart

878.4460

Operationshandskar

KGO — Operationshandskar

878.4680

Icke energidriven medicinsk portabel sug

GCY — Sug, medicinsk, portabel, icke energidriven

878.4760

Borttagbar såragraff

GDT — Agraff, borttagbar (sår)

878.4820

Nätdriven, batteridriven och pneumatisk kirurgisk instrumentmotor

GFG — Borrkrona, kirurgisk

GFA — Sågblad, allmänkirurgi och plastikkirurgi

DWH — Sågblad, kirurgi, kardiovaskulär

BRZ — Armstöd (med överdrag)

GFE — Borste, hudslipning

GFF — Fräs, allmän- och plastikkirurgi

KDG — Stämjärn (osteotom)

GFD — Dermatom

GFC — Spikdrivare, ortopedisk

GFB — Hammarhuvud, kirurgiskt

GEY — Kirurgisk instrumentmotor, nätdriven

GET — Kirurgisk instrumentmotor, pneumatisk

DWI — Såg, eldriven

KFK — Såg, pneumatisk

HAB — Såg, energidriven, med tillbehör

878.4960

Pneumatiskt eller nätdrivet operationsbord och pneumatisk eller nätdriven operationsstol med tillbehör

GBB — Stol, operation, nätdriven

FQO — Bord, operation, nätdrivet

GDC — Bord, operation, eldrivet

FWW — Bord, operation, pneumatiskt

JEA — Bord, operation, ortopediskt, nätdrivet

880.5090

Våtomslag

KMF — Omslag, våttTABELL 2

Medicintekniska klass II-produkter som omfattas av produkttäckningen under övergångsperiodens inledningsskede

USA skall utarbeta vägledande handlingar i vilka USA-kraven specificeras och EG skall specificera vilka normer som krävs för att uppfylla EG-kraven

RA

892.1000

Diagnostisk magnetresonansutrustning

MOS — Särskild spole, magnetresonans

LNH — System, bildgenerering baserad på nukleär magnetresonans

LNI — System, nukleär magnetresonansspektroskopi

ULTRALJUDSDIAGNOSTIK

RA

892.1540

Ultraljudsmonitor (ej för fetalt bruk)

JAF — Monitor, ultraljud, ej för fetalt bruk

RA

892.1550

Pulsad ultraljudsdoppler, bildgivarsystem

IYN — Bildgivarsystem, ultraljudsdoppler, pulsad

RA

892.1560

Ultraljudsscanner

IYO — Ultraljudsscanner

RA

892.1570

Diagnostisk ultraljudsgivare

ITX — Givare, ultraljud, diagnostisk

DIAGNOSTISK RADIOLOGISK UTRUSTNING

(ej avsedd för mammografi)

RA

892.1600

Angiografisystem

IZI — System, angiografi

RA

892.1650

Fluoroskopiskt radiologisystem med bildförstärkning

MQB — Halvledarbaserad bildgivare för röntgensystem (platt skärm/digital bildgivare)

JAA — System, radiologi, fluoroskopiskt, med bildförstärkning

RA

892.1680

Stationärt röntgensystem

KPR — System, röntgen, stationärt

RA

892.1720

Mobilt röntgensystem

IZL — System, röntgen, mobilt

RA

892.1740

Tomografiskt röntgensystem

IZF — System, röntgen, tomografiskt

RA

892.1750

Datorbaserat tomografiröntgensystem

JAK — System, röntgen, tomografiskt, datorbaserat

EKG-RELATERADE PRODUKTER

CV

870.2340

EKG-apparat

DPS — EKG-apparat

MLC — Monitor, ST-sträckan i EKG

CV

870.2350

Omkopplare och anpassare av EKG-ledningar

DRW — Omkopplare, anpassare, EKG-ledningar

CV

870.2360

EKG-elektrod

DRX — Elektrod, EKG

CV

870.2370

Anordning för test av ytelektroder för EKG

KRC — Anordning för test, ytelektroder, EKG

NE

882.1400

Elektroencefalograf (EEG-apparat)

GWQ — Elektroencefalograf

HO

880.5725

Infusionspump (för externt bruk)

MRZ — Tillbehör, pump, infusion

FRN — Pump, infusion

LZF — Pump, infusion, provtagning

MEB — Pump, infusion, polyvinyl

LZH — Pump, infusion, enteral

MHD — Pump, infusion, gallstensupplösning

LZG — Pump, infusion, insulin

MEA — Pump, infusion, patientkontrollerad smärtlindring

OFTALMOLOGISKA INSTRUMENT

OP

886.1570

Oftalmoskop

HLI — Oftalmoskop, nätdrivet

HLJ — Oftalmoskop, batteridrivet

OP

886.1780

Retinoskop

HKL — Retinoskop, nätdrivet

OP

886.1850

Nätdriven spaltlampa med biomikroskop

HJO — Biomikroskop, spaltlampa, nätdriven

OP

886.4150

Aspirations- och skärinstrument för glaskroppar

MMC — Dilatator, expansiv, iris (tillbehör)

HQE — Instrument, aspirations- och skär- för glaskropp, nätdrivet

HKP — Instrument, aspirations- och skär- för glaskropp, batteridrivet

MLZ — Vitrektomiinstrument, handtag

OP

886.4670

Fakoemulsifikationssystem

HQC — Enhet, fakoemulsifikation

SU

878.4580

Operationslampa

HBI — Belysning, fiberoptisk, operation

FTF — Belysning, ej fjärrstyrd

FTG — Belysning, fjärrstyrd

HJE — Lampa, fluorescerande, nätdriven

FQP — Lampa, operation

FTD — Lampa, operation

GBC — Lampa, operation, glöd-

FTA — Lampa, operation, tillbehör

FSZ — Lampa, operation, stöd

FSY — Belysning, operation, takmonterad

FSX — Belysning, operation, anslutning

FSW — Belysning, operation, endoskopisk

FST — Belysning, operation, fiberoptisk

FSS — Belysning, operation, stående på golv

FSQ — Lampa, operation, instrument

NE

882.5890

Transkutan elektrisk nervstimulator för smärtlindring

GZJ — Stimulator, nerv, transkutan, elektrisk, för smärtlindring

PRODUKTER FÖR NONINVASIV BLODTRYCKSMÄTNING

CV

870.1120

Blodtrycksmanschett

DXQ — Manschett, blodtryck

CV

870.1130

Noninvasivt mätsystem för blodtryck (undantaget icke-oscillometriskt mätsystem)

DXN — System, mätning, blodtryck, noninvasivt

HO

880.6880

Ångautoklav (större än 2 kubikfot)

FLE — Autoklav, ånga

KLINISKA TERMOMETRAR

HO

880.2910

Klinisk elektronisk termometer (undantaget tympanisk och i form av napp)

FLL — Termometer, elektronisk, klinisk

AN

868.5630

Nebulisator

CAF — Nebulisator (direktstyrd av patient)

AN

868.5925

Energidriven akutventilator

HYPODERMISKA KANYLER OCH SPRUTOR

(undantaget antistick- och självförstörande)

HO

880.5570

Hypodermisk enkellumenkanyl

MMK — Behållare, skarpa föremål

FMI — Kanyl, hypodermisk enkellumen

MHC — Ben, implantat

HO

880.5860

Kolvspruta

FMF — Spruta, kolv

OR

888.3020

Intramedullär fixationsstav

HSB — Stav, fixation, intramedullär med tillbehör

EXTERNA FIXATORER

(undantaget produkter utan externa komponenter)

OR

888.3030

Enkel- eller flerkomponents metalliska benfixatorer med tillbehör

KTT — Fixator, kombination spik/blad/platta, flerkomponents

OR

888.3040

Slät eller gängad benfixatur i metall

HTY — Stift, fixatur, slät

JDW — Stift, fixatur, gängad

UTVALDA DENTALA MATERIAL

DE

872.3060

Guldbaserade legeringar och ädelmetallegeringar för kliniskt bruk

EJT — Legering, guldbaserad, för kliniskt bruk

EJS — Legering, ädelmetall, för kliniskt bruk

DE

872.3200

Polymerbaserat bindningssystem med dentin och emalj

KLE — Bindningssystem, med dentin och emalj, polymerbaserat

DE

872.3275

Dentalcement

EMA — Cement, dentalt

EMB — Zinkoxidpulver blandat med eugenol, ZoE

DE

872.3660

Avtryckningsmaterial

ELW — Material, avtryckning

DE

872.3690

Polymerbaserat tandfärgningsmaterial

EBF — Material, tandfärgning, polymerbaserat

DE

872.3710

Oädla metallegeringar

EJH — Metall, oädel

LATEXKONDOMER

OB

884.5300

Kondom

HIS — KondomTABELL 3

Medicintekniska produkter som möjligen kan omfattas av produkttäckningen under verksamhetsperioden

Produktfamilj

Sektion nummer

Produktnamn

Nivå

OMRÅDET ANESTESIOLOGI

Anestesiutrustning

868.5160

Gasapparat för anestesti eller analgesi

2

868.5270

System för uppvärmning av andningsgas

2

868.5440

Bärbar oxygengenerator

2

868.5450

Befuktare för andningsgas

2

868.5630

Nebulisator

2

868.5710

Eldrivet oxygentält

2

868.5880

Narkosmedelförgasare

2

Gasanalysator

868.1040

Energidriven algesimeter

2

868.1075

Argongasanalysator

2

868.1400

Koldioxidanalysator

2

868.1430

Koloxidananalysator

2

868.1500

Enflurananalysator

2

868.1620

Halotananalysator

2

868.1640

Heliumanalysator

2

868.1670

Neonanalysator

2

868.1690

Kväveanalysator

2

868.1700

Lustgasanalysator

2

868.1720

Oxygenanalysator

2

868.1730

Oxygenupptagskalkylator

2

Perifernervstimulator

868.2775

Stimulator för perifera nerver

2

Andningsövervakning

868.1750

Tryckpletysmograf

2

868.1760

Volympletysmograf

2

868.1780

Mätare för inspiratoriskt luftvägstryck

2

868.1800

Rinoanemometer

2

868.1840

Diagnostik spirometer

2

868.1850

Övervakningsspirometer

2

868.1860

Maximalflödesmätare för spirometri

2

868.1880

Kalkylator för lungfunktionsdata

2

868.1890

Prediktiv kalkylator för lungfunktionsdata

2

868.1900

Diagnostisk kalkylator för lungfunktionsdata med tolkningsstöd

2

868.2025

Ultraljudmonitor av luftembolier

2

868.2375

Andningsfrekvensmonitor (undantaget givare för and-ningsstillestånd)

2

868.2480

Koldioxidmonitor, transkutan

2

868.2500

Oxygenmonitor, transkutan (för barn som inte är under gasnarkos)

2

868.2550

Pneumotakometer

2

868.2600

Monitor för luftvägstryck

2

868.5665

Energidrivet perkussionsinstrument

2

868.5690

Spirometer (andningsstimulerande)

2

Ventilator

868.5905

Intermittent ventilator (IPPB)

2

868.5925

Energidriven akutventilator

2

868.5935

Ventilator, externt undertryck

2

868.5895

Kontinuerlig ventilator

2

868.5955

Andningssupport (efter behov)

2

868.6250

Portabel luftkompressor

2

KARDIOVASKULÄRA OMRÅDET

Kardiovaskulär diagnostik

870.1425

Programmerbar diagnostisk dator

2

870.1450

Densitometer

2

870.2310

Apexkardiograf

2

870.2320

Ballistokardiograf

2

870.2340

EKG-apparat

2

870.2350

Omkopplare och anpassare av EKG-avledningar

1

870.2360

EKG-elektrod

2

870.2370

Anordning för test av ytelektroder för EKG

2

870.2400

Vektorkardiograf

1

870.2450

Medicinsk bildskärm med bildrör

1

870.2675

Oscillometer

2

870.2840

Givare för apexkardiografi

2

870.2860

Givare för hjärtljud

2

Kardiovaskulär övervakning

 

Ventil, tryckavlastande, kardiopulmonell bypass

 

870.1100

Blodtrycksalarm

2

870.1110

Kalkylator för blodtrycksmätning

2

870.1120

Blodtrycksmanschett

2

870.1130

System för noninvasiv blodtrycksmätning

2

870.1140

Venös blodtrycksmanometer

2

870.1220

Elektrodkateter eller mätkropp

2

870.1270

Intrakavitärt fonokatetersystem

2

870.1875

Stetoskop (elektroniskt)

2

870.2050

Förstärkare och anpassare för biopotentialsignaler

2

870.2060

Förstärkare och anpassare för givarsignaler

2

870.2100

Kardiovaskulär blodflödesmätare

2

870.2120

Givare för extravaskulär blodflödesmätning

2

870.2300

Hjärtövervakningsutrustning (inklusive kardiotakometer och frekvensalarm)

2

870.2700

Oximeter

2

870.2710

Örsnibbsoximeter

2

870.2750

Impedansflebograf

2

870.2770

Impedanspletysmograf

2

870.2780

Hydrauliska, pneumatiska eller fotoelektriska pletysmografer

2

870.2850

Extravaskulär blodtrycksgivare

2

870.2870

Kateterspetsgivare för tryck

2

870.2880

Ultraljudgivare

2

870.2890

Givare för kärlocklusion

2

870.2900

Patientmätgivare och elektrodkabel (inklusive anslutning)

2

870.2910

Fysiologisk radiosändare och -mottagare

2

870.2920

Elektrokardiografisk sändare och mottagare via telefon

2

870.4205

Luftbubbeldetektor för kardiopulmonell bypass

2

870.4220

Manöverpanel för hjärtlungmaskin för kardiopulmonell bypass

2

870.4240

Värmeväxlare för kardiovaskulär bypass

2

870.4250

Temperaturreglerare för kardiopulmonell bypass

2

870.4300

Gasstyrenhet för kardiopulmonell bypass

2

870.4310

Koronar tryckgivare för kardiopulmonell bypass

2

870.4330

Blodgasmonitor on-line för kardiopulmonell bypass

2

870.4340

Nivåmonitor eller nivåstyrenhet för kardiopulmonell bypass

2

870.4370

Blodpump av rulltyp för kardiopulmonell bypass

2

870.4380

Styrenhet för pumphastighet vid kardiopulmonell bypass

2

870.4410

Blodgasgivare in-line för kardiopulmonell bypass

2

Kardiovaskulär Behandling

870.5050

Patientsug

2

870.5900

Termiskt reglersystem

2

Defibrillator

870.5300

Likströmsdefibrillator (med spadar)

2

870.5325

Testinstrument för defibrillator

2

Ekokardiograf

870.2330

Ekokardiograf

2

Pacemaker (hjärtstimulator)-med tillbehör

870.1750

Externt programmerbar hjärtstimulator, pulsanalysator

2

870.3630

Funktionsanalysator för hjärtstimulator

2

870.3640

Indirekt funktionsanalysator för hjärtstimulator

2

870.3720

Testanordning för hjärtstimulatorelektroder

2

Diverse

870.1800

Exfusions- och infusionspump

2

870.2800

Medicink bandspelare

2

Inget

Batterier, laddningsbara, klass II-produkter

 

DENTALA OMRÅDET

Dental utrustning

872.1720

Pulpatestare

2

872.1740

Apparat för att upptäcka karies

2

872.4120

Bensåg och tillbehör

2

872.4465

Gasdriven injektionsspruta

2

872.4475

Fjäderdriven injektionsspruta

2

872.4600

Intraoral ligatur och ståltrådslås

2

872.4840

Roterande tandsaneringsapparat

2

872.4850

Ultraljudstandsaneringsapparat

2

872.4920

Dental diatermienhet med tillbehör

2

872.6070

UV-ljus för polymerer

2

872.6350

UV-ljus för diagnostik

2

Dentala material

872.3050

Amalgamlegering

2

872.3060

Guldbaserade legeringar och ädelmetallegeringar för kliniskt bruk

2

872.3200

Polymerbaserat bindningssystem med dentin och emalj

2

872.3250

Isoleringsmaterial under tandfyllningar baserat på kalciumhydroxid

2

872.3260

Isoleringsmaterial under tandfyllningar

2

872.3275

Dentalcement för definitiv fastsättning av fast protetik (ej zinkoxidpulver blandat med eugenol, ZoE)

2

872.3300

Ej vattenavstötande resinbaserat mjukbasningsmaterial för avtagbar protes

2

872.3310

Skyddande täckmaterial för plastfyllningar

2

872.3590

Prefabricerade proteständer av plast

2

872.3660

Avtryckningsmaterial

2

872.3690

Polymerbaserade tandfärgningsmaterial

2

872.3710

Oädel metallegering

2

872.3750

Resinplast för fastsättning av fästen på tand vid tandreglering och förbehandling av tandytan

2

872.3760

Resinplast som används vid kanttrimning, reparation eller rebasering av tandproteser

2

872.3765

Försegling av gropar och sprickor i tandytan och förbehandling av tandytan

2

872.3770

Resinbaserad plast för temporära kronor och bryggor

2

872.3820

Material för rotkanalsförsegling baserat på resinplast (utan kloroform)

2

872.3920

Porslinstand

2

Dental röntgen

872.1800

Apparat för bildtagning utanför munnen

2

872.1810

Apparat för bildtagning innanför munnen

2

Dentala implantat

872.4880

Käkbensförankrad skruv eller tråd

2

872.3890

Rotförankringsstift

2

Ortodonti

872.5470

Fästen av plast som används vid tandreglering

2

OMRÅDET ÖRON/NÄSA/HALS

Diagnostisk utrustning

874.1050

Audiometer

2

874.1090

Testanordning för audiologisk impedans

2

874.1120

Elektronisk brusgenerator för audiometri

2

874.1325

Laryngograf

2

874.1820

Kirurgisk nervstimulator och nervlokalisator

2

Hörapparater

874.3300

Hörapparat (för benledning)

2

874.3310

System för kalibrering och analys av hörselhjälpmedel

2

874.3320

Gruppförstärkare för hörselskadade

2

874.3330

Bordshörapparat

2

Kirurgisk utrustning

874.4250

El- eller pneumatikdriven borr för öron-näsa-halsoperationer

1

874.4490

Argonlaser för otologi, rinologi och laryngologi

2

874.4500

Koldioxidlaser för mikrokirurgi inom öron-näsa-hals

2

OMRÅDET GASTROENTEROLOGI OCH UROLOGI

Endoskop (inbegripet angioskop, laparoskop, oftalmologiskt endoskop)

876.1500

Endoscop och tillbehör

2

876.4300

Endoskopisk diaterminalenhet med tillbehör

2

Gastroenterologi

876.1725

Monitor för registrering av mag-tarmrörelser

1

Hemodialys

876.5600

System för hemodialys (sorbentåtergenererande)

2

876.5630

Utrustning för peritoneal dialys med tillbehör

2

876.5665

System för vattenrening för hemodialys

2

876.5820

System för hemodialys med tillbehör

2

876.5830

Hemodialysator med engångsinsats (Kiil-typ)

2

Litotriptor

876.4500

Mekanisk litotriptor

2

Urologisk utrustning

876.1620

Urodynamiskt mätsystem

2

876.5320

Extern stimulator för kontinens

2

876.5880

System för isolerad njursköljning, transport och tillbehör

2

OMRÅDET ALLMÄNT SJUKHUS

Infusionspumpar och –system

880.2420

Elektronisk monitor för infusionssystem av gravitationstyp

2

880.2460

Nätdriven monitor för spinalvätsketryck

2

880.5430

Icke eldriven vätskeinjektor

2

880.5725

Infusionspump

2

Kuvöser

880.5400

Kuvös

2

880.5410

Transportkuvös

2

880.5700

Neonatal fototerapiutrustning

2

Kolvspruta

880.5570

Hypodermisk enkellumenkanyl

1

880.5860

Kolvspruta (undantaget antistick)

1

880.6920

Mandrin för kanyl till spruta

2

Diverse

880.2910

Klinisk elektronisk termometer

2

880.2920

Klinisk kvicksilvertermometer

2

880.5100

Nätdriven justerbar sjukhussäng

1

880.5500

Nätdriven patientlyft

2

880.6880

Ångautoklav (större än 2 kubikfot)

2

OMRÅDET NEUROLOGI

 

882.1020

Stelhetsanalysator

2

 

882.1610

Alfamonitor

2

Neurodiagnostik

882.1320

Hudelektrod

2

882.1340

Näsa-svalgelektrod

2

882.1350

Nålelektrod

2

882.1400

Elektroencefalograf (EEG-apparat)

2

882.1460

Nystagmograf

2

882.1480

Neurologiskt endoskop

2

882.1540

Mätutrustning för galvaniskt hudmotstånd

2

882.1550

Mätutrustning för nervledningshastighet

2

882.1560

Mätutrustning för hudpotential

2

882.1570

Energidriven kontakttermometerutrustning

2

882.1620

Monitor för intrakraniellt tryck

2

882.1835

Fysiologisk signalförstärkare

2

882.1845

Fysiologisk signalanpassare

2

882.1855

System för EEG-telemetri

2

882.5050

Anordning för bioåterkoppling

2

Ekoencefa

882.1240

Ecoencefalograf

2

RPG

882.4400

Kirurgisk diatermiapparat, lesionsgenerator

2

Neurokirurgi

Inget

Elektrod, epidural

2

882.4305

Energidrivna kompoundkranialborrar, -kranialfräsar och -trepanatörer med tillbehör

2

882.4310

Energidrivna enkla kranialborrar, kranialfräsar och trepanatörer med tillbehör

2

882.4360

Eldriven motor för kranialborr

2

882.4370

Pneumatisk motor för kranialborr

2

882.4560

Stereotaktiskt instrument

2

882.4725

Sond till diatermiapparat, lesionsgenerator

2

882.4845

Energidriven rongeur

2

882.5500

Monitor för lesionstemperatur

2

Stimulatorer

882.1870

Elektrisk stimulator fär stimulisvarregistrering

2

882.1880

Mekanisk stimulator för stimulisvarregistrering

2

882.1890

Fotostimulator för stimulisvarregistrering

2

882.1900

Hörselstimulator för stimulisvarregistrering

2

882.1950

Givare för tremor

2

882.5890

Transkutan elektrisk nervstimulator för smärtlindring

2

OMRÅDET OBSTETRIK/GYNEKOLOGI

Fosterövervakning

884.1660

Transcervikalt endoskop (amnioskop) med tillbehör

2

884.1690

Hysteroskop med tillbehör (för prestandastandarder)

2

884.2225

Ultraljudsavbildare för obstetrik och gynekologi

2

884.2600

Hjärtmonitor för foster

2

884.2640

Fonokardiograf för foster, med tillbehör

2

884.2660

Ultraljudsmonitor för foster, med tillbehör

2

884.2675

Cirkulär skallelektrod (spiralformad) för foster, med tillbehör

1

884.2700

Intrauterin tryckövervakare med tillbehör

2

884.2720

Extern monitor för uteruskontraktion, med tillbehör

2

884.2740

Perinatalt övervakningssystem med tillbehör

2

884.2960

Obstetrisk ultraljudsgivare med tillbehör

2

Gynekologisk operationsutrustning

884.1720

Gynekologiskt laparoskop med tillbehör

2

884.4160

Enpolig endoskopisk kirurgisk diatermiapparat med tillbehör

2

884.4550

Gynekologisk kirurglaser

2

884.4120

Gynekologisk kirurgisk diatermiapparat med tillbehör

2

884.5300

Kondom

2

Ögonimplantat

886.3320

Sfäriskt orbitalimplantat

2

Kontaktlins

886.1385

Diagnostisk kontaktlins i polymetylmetakrylat (PMMA)

2

886.5916

Hård gasgenomsläpplig kontaktlins (endast för bruk under dagtid)

2

Diagnostisk utrustning

886.1120

Ögonkamera

1

886.1220

Cornealelektrod

1

886.1250

Euthyskop (nätdrivet)

1

886.1360

Synfältslaser

1

886.1510

Monitor för ögonrörelser

1

886.1570

Oftalmoskop

1

886.1630

Nätdriven fotostimulator

1

886.1640

Oftalmologisk förförstärkare

1

886.1670

Detektor för mätning av isotopupptag i ögonvätska

2

886.1780

Nätdrivet retinoskop

1

886.1850

Nätdriven spaltlampa med biomikroskop

1

886.1930

Tonometer med tillbehör

2

886.1945

Nätdriven transilluminator

1

886.3130

Formanpassningstillbehör för ögonimplantat

2

Diagnos- eller operationsutrustning

886.4670

Fakoemulsifikationssystem

2

Ögonimplantat

886.3340

Extraokulärt ögonimplantat

2

886.3800

Skleralkapsel

2

Kirurgisk utrustning

886.5725

Infusionspump (för prestandastandarder)

2

886.3100

Oftalmologisk tantalklämma

2

886.3300

Resorberbart implantat (för inbuktning av sklera)

2

886.4100

Kirurgisk diatermiapparat

2

886.4115

Termisk diatermiapparat

2

886.4150

Aspirations- och skärinstrument för glaskroppar

2

886.4170

Oftalmologiskt kryoinstrument

2

886.4250

Diatermienhet (nätdriven)

1

886.4335

Operationspannlampa (nätdriven)

1

886.4390

Oftalmologisk laser

2

886.4392

ND-YAG-laser för bakre kapsulotomi

2

886.4400

Elektronisk metalldetektor

1

886.4440

Nätdriven magnet

1

886.4610

Applikator för okulartryck

2

886.4690

Oftalmolgisk fotokoagulator

2

886.4790

Porös ögonplomb

2

886.5100

Oftalmologisk betastrålkälla

2

Inget

Oftalmoskop, reservbatterier, handhållet

1

OMRÅDET ORTOPEDI

Implantat

888.3010

Benfixatur av omlindad tråd

2

888.3020

Intramedullär fixationsstav

2

888.3030

Enkel- eller flerkomponent skelettfixation av metall, med tillbehör

2

888.3040

Glatta eller gängade skelettfixatorer av metall

2

888.3050

Interlaminell spinal fixationsortos

2

888.3060

Intervertebral spinal ortos för fixering av kotkroppar

2

Kirurgisk utrustning

888.1240

Nätdriven dynamometer

2

888.4580

Kirurgiskt ultraljudsinstrument med tillbehör

2

Inget

Tillbehör, fixation, interlaminell spinal

2

Inget

Tillbehör, fixation, intervertebral spinal fixation (kotkroppar)

2

Inget

Monitor, tryck, intrakompartment

1

Inget

Ortos vid spinal intrakorporal

2

Inget

Ortos med fixation till kotkropparna vid pediklarna

 

Inget

System, borttagning av cement

1

OMRÅDET FYSIKALISK MEDICIN

Diagnostisk utrustning eller (behandling)

890.1225

Kronaximeter

2

890.1375

Diagnostisk elektromyograf

2

890.1385

Nålelektrod för diagnostisk elektromyograf

2

890.1450

Energidriven reflexhammare

2

890.1850

Diagnostik muskelstimulator

2

890.5850

Energidriven muskelstimulator

2

Behandlingsutrustning

890.5100

Vattenbad

2

890.5110

Paraffinbad

2

890.5500

Infraröd lampa

2

890.5720

Värme- eller kyldyna (vattenburen)

2

890.5740

Nätdriven värmedyna

2

OMRÅDET RADIOLOGI

MRI

892.1000

Diagnostik mangetresonansutrustning

2

Ultraljudsdiagnostik

884.2660

Ultraljudsmonitor för foster, med tillbehör

2

892.1540

Ultraljudsmonitor (ej för fetalt bruk)

 

892.1560

Ultraljudsscanner

2

892.1570

Diagnostik ultraljudsgivare

2

892.1550

Pulsad ultraljudsdoppler, bildgivarsystem

 

Angiografi

892.1600

Angiografisystem

2

Diagnostik röntgenutrustning

892.1610

Strålbegränsare för diagnostisk röntgenutrustning

2

892.1620

Fluorografisk röntgenkamera, film eller stillbild

2

892.1630

Elektrostatiskt radiologisystem

2

892.1650

Fluoroskopiskt radiologisystem med bildförstärkning

2

892.1670

Filmutrustning, stillbild

2

892.1680

Stationärt röntgensystem

2

892.1710

Röntgensystem för mammografi

2

892.1720

Mobilt röntgensystem

2

892.1740

Tomografiskt röntgensystem

1

892.1820

Stol för pneumoencefalografi

2

892.1850

Radiografisk filmkassett

1

892.1860

Växlare för radiografisk film eller kassetter

1

892.1870

Styrenhet för växlare för radiografisk film eller kassetter

2

892.1900

Automatisk framkallare för radiografisk film

2

892.1980

Röntgenbord

1

CT-skanner

892.1750

Datorbaserat tomografiröntgensystem

2

Strålbehandling

892.5050

System för medicinsk partikelstrålterapi

2

892.5300

System för medicinsk neutronstrålterapi

2

892.5700

System för fjärrstyrd radionuklidapplicering

2

892.5710

Strålfältsmoduleringsblock vid strålterapi

2

892.5730

Radionuklidkälla för brachyterapi

2

892.5750

System för radionuklid strålterapi

2

892.5770

Nätdriven patientbrits för strålterapi

2

892.5840

Simuleringssystem för radioterapi

2

892.5930

Kåpa till terapiröntgenrör

1

Nukleärmedicin

892.1170

Bendensitometer

2

892.1200

Datorbaserat system för emissionstomografi

2

892.1310

System för nukleärtomografi

1

892.1390

Återandningssystem för radionuklidundersökning eller behandling

2

OMRÅDET ALLMÄN-/PLASTIKKIRURGI

Operationslampor

878.4630

Ultraviolett lampa för dermatologisk terapi

2

890.5500

Infraröd lampa

2

878.4580

Operationslampa

2

Skärande diatermiutrustning

878.4810

Kirurgisk laser för användning inom allmän- och plastikkirurgi samt inom dermatologi

2

878.4400

Kirurgisk diatermiapparat med tillbehör

2

Diverse

878.4780

Energidriven sugpump

2

Tillägg 3

Myndigheter som ansvarar för utseende av organ för bedömning av överensstämmelseEG:s tillträde till USA:s marknad

USA:s tillträde till EG:s marknad

— Belgien

— Ministère de la Santé publique, de l'Environnement et de l'Intégration sociale

— Ministerie van Volksgezondheid, Leefmilieu en Sociale Integratie

— Danmark

— Sundhedsministeriet

— Tyskland

— Bundesministerium für Gesundheit

— Grekland

— Yπουργείο Yγείας

— Hälsovårdsministeriet

— Spanien

— Ministerio de Sanidad y Consumo

— Frankrike

— Ministère de l'emploi et de la solidarité

— Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

— Irland

— Department of Health

— Italien

— Ministero della Sanità

— Luxemburg

— Ministère de la Santé

— Nederländerna

— Staat der Nederlanden

— Österrike

— Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

— Portugal

— Ministerio da Saude

— Finland

— Sosiaali- ja terveysministeriö/Social- och hälsovårdsministeriet

— Sverige

— Lyder under Sveriges regering:

— Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

— Förenade kungariket

— Department of Health

Food and Drug Administration (FDA)

Tillägg 4

Organ för bedömning av överensstämmelseEG:s tillträde till USA:s marknad

USA:s tillträde till EG:s marknad

Organ för bedömning av överensstämmelse som är belägna i EG skall utses av de myndigheter som anges i tillägg 3.

Organ för bedömning av överensstämmelse som är belägna i USA skall utses av de myndigheter som anges i tillägg 3.

(skall tillhandahållas av EG)

(skall tillhandahållas av USA)

JOINT DECLARATION

to the Agreement on Mutual Recognition between the European Community and the United States of America

The Parties agree that, although in this exceptional case the Agreement on Mutual Recognition between the United States of America and the European Community is being signed while the consistency of the various linguistic versions of the Agreement is being verified, notification of the completion of their respective procedures for the entry into force of the Agreement, as referred to in Article 21(1) of the Agreement, will be made only after the Parties have completed the verification of the texts signed today and, through agreement between the Parties, any discrepancies have been brought into conformity with the English text.

Done at London on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-eight.

For the European Community