EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document P8_A(2016)0291

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 258/2014 om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision för perioden 2014-20 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD)) Utskottet för ekonomi och valutafrågor Föredragande: Theodor Dumitru Stolojan

A/2016/0291

  The HTML format is unavailable in your User interface language