EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:434:FULL

Europeiska unionens officiella tidning, C 434, 15 december 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 434

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

63 årgången
15 december 2020


Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2020/C 434/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.10032 — Goldman Sachs Group/Insight Venture Management/InhabitIQ Parent) ( 1 )

1

2020/C 434/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9973 — SK Capital Partners/Venator Materials) ( 1 )

2

2020/C 434/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.10046 — Deutsche Telekom/SK Telecom/JV) ( 1 )

3


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2020/C 434/04

Eurons växelkurs — 14 december 2020

4

2020/C 434/05

Kommissionens tillkännagivande om resultaten av utvärderingen av om de handelsnormer för ägg som tillämpas i Förenade kungariket är likvärdiga med tillämplig unionslagstiftning (Offentliggjort i enlighet med artikel 30.1 kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 av den23 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg [ EUT L 163, 24.6.2008, s.6 ])

5

2020/C 434/06

Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 25 september 2019 om ett preliminärt utkast till beslut i ärende AT.40127 – Grönsaker på burk Rapporterande medlemsstat: Irland ( 1 )

6

2020/C 434/07

Förhörsombudets slutrapport Ärende AT.40127 – Grönsaker på burk ( 1 )

8

2020/C 434/08

Sammanfattning av kommissionens beslut av den 27 september 2019 om ett förfarande enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende AT.40127 – Grönsaker på burk) (delgivet med nr C(2019) 6903)  ( 1 )

9


 

V   Yttranden

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2020/C 434/09

Offentliggörande av ett meddelande om godkännande av en standardändring av produktspecifikationen för ett namn i vinsektorn enligt artikel 17.2 och 17.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33

12


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

15.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 434/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.10032 — Goldman Sachs Group/Insight Venture Management/InhabitIQ Parent)

(Text av betydelse för EES)

(2020/C 434/01)

Kommissionen beslutade den 8 december 2020 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32020M10032. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


15.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 434/2


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.9973 — SK Capital Partners/Venator Materials)

(Text av betydelse för EES)

(2020/C 434/02)

Kommissionen beslutade den 9 december 2020 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32020M9973. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


15.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 434/3


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.10046 — Deutsche Telekom/SK Telecom/JV)

(Text av betydelse för EES)

(2020/C 434/03)

Kommissionen beslutade den 10 december 2020 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32020M10046. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

15.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 434/4


Eurons växelkurs (1)

14 december 2020

(2020/C 434/04)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,2162

JPY

japansk yen

126,11

DKK

dansk krona

7,4421

GBP

pund sterling

0,90700

SEK

svensk krona

10,1930

CHF

schweizisk franc

1,0776

ISK

isländsk krona

155,00

NOK

norsk krona

10,5833

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

26,317

HUF

ungersk forint

353,63

PLN

polsk zloty

4,4373

RON

rumänsk leu

4,8707

TRY

turkisk lira

9,5728

AUD

australisk dollar

1,6064

CAD

kanadensisk dollar

1,5476

HKD

Hongkongdollar

9,4274

NZD

nyzeeländsk dollar

1,7101

SGD

singaporiansk dollar

1,6202

KRW

sydkoreansk won

1 327,50

ZAR

sydafrikansk rand

18,2339

CNY

kinesisk yuan renminbi

7,9588

HRK

kroatisk kuna

7,5290

IDR

indonesisk rupiah

17 216,41

MYR

malaysisk ringgit

4,9299

PHP

filippinsk peso

58,417

RUB

rysk rubel

88,7888

THB

thailändsk baht

36,583

BRL

brasiliansk real

6,1237

MXN

mexikansk peso

24,3753

INR

indisk rupie

89,4505


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


15.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 434/5


Kommissionens tillkännagivande om resultaten av utvärderingen av om de handelsnormer för ägg som tillämpas i Förenade kungariket är likvärdiga med tillämplig unionslagstiftning

(Offentliggjort i enlighet med artikel 30.1 kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 av den23 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg [EUT L 163, 24.6.2008, s.6])

(2020/C 434/05)

Efter en begäran från Förenade kungariket gjordes en utvärdering av likvärdighet när det gäller handelsnormer för ägg för att bedöma om de bestämmelser som tillämpas i Förenade kungariket (1)överensstämmer med EU:s handelsnormer för ägg i enlighet med artikel 30.1 i förordning (EG) nr 589/2008.

Likvärdigheten när det gäller handelsnormerna för ägg bekräftas härmed.


(1)  I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till Förenade kungariket vid tillämpningen av det här tillkännagivandet inte omfatta Nordirland.


15.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 434/6


Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 25 september 2019 om ett preliminärt utkast till beslut i ärende AT.40127 – Grönsaker på burk

Rapporterande medlemsstat: Irland

(Text av betydelse för EES)

(2020/C 434/06)

1.   

Rådgivande kommittén (sju medlemsstater) instämmer med kommissionen om att det konkurrensbegränsande agerande som behandlas i utkastet till beslut utgör ett avtal och/eller samordnat förfarande mellan företag i den mening som avses i artikel 101 i EUF-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet.

2.   

Rådgivande kommittén (sju medlemsstater) instämmer i kommissionens bedömning av den produktmässiga och geografiska omfattningen av det avtal och/eller samordnade förfarande som utkastet till beslut avser.

3.   

Rådgivande kommittén (sju medlemsstater) instämmer med kommissionen om att de företag som berörs av utkastet till beslut har deltagit i en enda, fortlöpande överträdelse av artikel 101 i EUF-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet, såsom anges i utkastet till beslut.

4.   

Rådgivande kommittén (sju medlemsstater) instämmer med kommissionen om att avtalet och/eller det samordnade förfarandet hade till syfte att begränsa konkurrensen i den mening som avses i artikel 101 i EUF-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet.

5.   

Rådgivande kommittén (sju medlemsstater) instämmer med kommissionen om att avtalet och/eller det samordnade förfarandet märkbart har kunnat påverka handeln mellan EU:s medlemsstater/de avtalsslutande parterna i EES-avtalet.

6.   

Rådgivande kommittén (sju medlemsstater) instämmer i kommissionens bedömning vad gäller överträdelsens varaktighet.

7.   

Rådgivande kommittén (sju medlemsstater) instämmer med kommissionens utkast till beslut vad gäller vilka beslutet riktar sig till.

8.   

Rådgivande kommittén (sju medlemsstater) är överens med kommissionen om att de företag som utkastet till beslut riktar sig till bör åläggas böter för den överträdelse som de deltagit i.

9.   

Rådgivande kommittén (sju medlemsstater) är överens med kommissionen vad gäller tillämpningen av 2006 års riktlinjer för beräkning av böter som döms ut enligt artikel 23.2 a i rådets förordning (EG) nr 1/2003 (1).

10.   

Rådgivande kommittén (sju medlemsstater) instämmer med kommissionen om grundbeloppen för böterna.

11.   

Rådgivande kommittén (sju medlemsstater) instämmer med kommissionen om överträdelsens varaktighet för beräkningen av böterna.

12.   

Rådgivande kommittén (sju medlemsstater) instämmer med kommissionen om att det i detta ärende inte föreligger några försvårande eller förmildrande omständigheter som är tillämpliga på något av de företag som utkastet till beslut riktar sig till.

13.   

Rådgivande kommittén (sju medlemsstater) instämmer med kommissionen vad gäller nedsättningen av böterna på grundval av 2006 års tillkännagivande om förmånlig behandling.

14.   

Rådgivande kommittén (sju medlemsstater) instämmer med kommissionen vad gäller nedsättningen av böterna på grundval av 2008 års tillkännagivande om förlikningsförfaranden.

15.   

Rådgivande kommittén (sju medlemsstater) instämmer med kommissionen vad gäller tillämpningen av punkt 35 i 2006 års riktlinjer på ett av de företag som beslutet riktar sig till.

16.   

Rådgivande kommittén (sju medlemsstater) instämmer med kommissionen om de slutliga bötesbeloppen.

17.   

Rådgivande kommittén (sju medlemsstater) rekommenderar att detta yttrande offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.


(1)  EUT L 1, 4.1.2003, s. 1.


15.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 434/8


Förhörsombudets slutrapport (1)

Ärende AT.40127 – Grönsaker på burk

(Text av betydelse för EES)

(2020/C 434/07)

Denna rapport avser ett utkast till beslut i ett förlikningsförfarande i ett kartellärende, vilket ska antas i enlighet med förfarandet i artikel 10a i kommissionens förordning (EG) nr 773/2004 (2) (nedan kallat utkastet till beslut).

Utkastet till beslut riktar sig till Bonduelle (3), Coroos (4) och Groupe CECAB (5) (nedan tillsammans kallade förlikningsparterna).

Enligt utkastet till beslut deltog förlikningsparterna i en enda, fortlöpande överträdelse av artikel 101.1 i EUF-fördraget och artikel 53.1 i EES-avtalet under perioden 19 januari 2000–1 oktober 2013, som bestod av prissamordning, uppdelning av marknaden och utbyte av kommersiellt känsliga uppgifter i samband med försäljning av vissa typer av grönsaker på burk till detaljhandlare och/eller storhushållssektorn i EES.

Den 17 februari 2017 inledde kommissionen ett förfarande enligt artikel 2.1 i förordning (EG) nr 773/2004 mot förlikningsparterna samt ett annat företag (6).

Efter det att förlikningsdiskussioner (7) förts och förlikningsinlagor (8) lämnats in i enlighet med artikel 10a.2 i förordning (EG) nr 773/2004 antog kommissionen den 25 juli 2019 ett meddelande om invändningar riktat till förlikningsparterna.

I sina respektive svar på meddelandet om invändningar bekräftade förlikningsparterna i enlighet med artikel 10a.3 i förordning (EG) nr 773/2004 att meddelandet om invändningar motsvarade innehållet i deras förlikningsinlagor.

I enlighet med artikel 16 i beslut 2011/695/EU har jag utrett om utkastet till beslut endast tar upp invändningar som förlikningsparterna har givits tillfälle att yttra sig om, och har kommit fram till att så är fallet.

Mot bakgrund av detta, och eftersom förlikningsparterna inte har lämnat in någon begäran eller något klagomål (9), anser jag att respekten för det effektiva utövandet av de processuella rättigheter som tillkommer förlikningsparterna i förfarandet har respekterats i detta ärende.

Bryssel den 26 september 2019.

Joos STRAGIER


(1)  I enlighet med artiklarna 16 och 17 i beslut 2011/695/EU av Europeiska kommissionens ordförande av den 13 oktober 2011 om förhörsombudets funktion och kompetensområde i vissa konkurrensförfaranden (EUT L 275, 20.10.2011, s. 29).

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 773/2004 av den 7 april 2004 om kommissionens förfaranden enligt artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget (EUT L 123, 27.4.2004, s. 18), senast ändrad genom kommissionens förordning (EU) 2015/1348 av den 3 augusti 2015 (EUT L 208, 5.8.2015, s. 3).

(3)  Bonduelle SCA, Bonduelle SA (tidigare Bonduelle SAS) och Bonduelle Europe Long Life SAS.

(4)  Coroos International NV, Coroos Beheer BV och Coroos Conserven BV.

(5)  Centrale Cooperative Agricole Bretonne SCA, Compagnie Generale de Conserve SAS och GIE Groupe d'aucy (tidigare GIE Groupe CECAB).

(6)  Vid tidpunkten för denna rapport pågår förfarandet mot det andra företaget enligt de allmänna bestämmelserna (inte bestämmelserna om förlikningsförfarandet) i förordning (EG) nr 773/2004.

(7)  Förlikningsdiskussioner ägde rum mellan mars 2017 och juni 2019.

(8)  Förlikningsparterna gav in sina formella begäranden om förlikning mellan den [...].

(9)  Enligt artikel 15.2 i beslut 2011/695/EU kan parter i förfaranden i kartellärenden som inleder förlikningsdiskussioner enligt artikel 10a i förordning (EG) nr 773/2004 vända sig till förhörsombudet i vilket skede som helst under förlikningsförfarandet för att säkerställa det effektiva utövandet av sina processuella rättigheter. Se även punkt 18 i kommissionens tillkännagivande 2008/C 167/01 om förlikningsförfaranden i samband med beslut enligt artikel 7 och artikel 23 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 i kartellärenden (EUT C 167, 2.7.2008, s. 1).


15.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 434/9


Sammanfattning av kommissionens beslut

av den 27 september 2019

om ett förfarande enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 53 i EES-avtalet

(Ärende AT.40127 – Grönsaker på burk)

(delgivet med nr C(2019) 6903)

(Endast den engelska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2020/C 434/08)

Den 27 september 2019 antog kommissionen ett beslut rörande ett förfarande enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 53 i EES-avtalet. I enlighet med bestämmelserna i artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 (1) offentliggör kommissionen härmed parternas namn och huvuddragen i beslutet, inbegripet ålagda påföljder, med beaktande av företagens berättigade intresse av att skydda sina affärshemligheter.

1.   INLEDNING

(1)

Beslutet gäller en enda, fortlöpande överträdelse av artikel 101.1 i fördraget och artikel 53.1 i EES-avtalet. Överträdelsen bestod i prissamordning, uppdelning av marknaden och utbyte av känsliga uppgifter i samband med försäljning av vissa typer av grönsaker på burk till detaljhandlare och/eller storhushållssektorn i EES.

(2)

Beslutet riktar sig till följande juridiska personer (nedan tillsammans kallade mottagarna eller enskilt mottagaren): Bonduelle SCA, Bonduelle SA och Bonduelle Europe Long Life SAS (nedan tillsammans kallade Bonduelle), Coroos International NV, Coroos Beheer BV och Coroos Conserven BV (nedan tillsammans kallade Coroos) samt Centrale Coopérative Agricole Bretonne SCA, Compagnie Générale de Conserve SAS och GIE Groupe d’aucy (nedan tillsammans kallade Groupe CECAB).

2.   BESKRIVNING AV ÄRENDET

2.1   Förfarande

(3)

Efter det att Bonduelle lämnat in en ansökan om immunitet den 11 juni 2013 genomförde kommissionen i oktober 2013 oanmälda inspektioner hos olika producenter av grönsaker på burk. Groupe CECAB och Coroos ansökte om nedsättning av böter i enlighet med kommissionens tillkännagivande om förmånlig behandling (2) den 20 november 2013 respektive den 13 februari 2014.

(4)

Den 17 februari 2017 inledde kommissionen ett förfarande enligt artikel 11.6 i förordning (EG) nr 1/2003 och artikel 2.1 i kommissionens förordning (EG) nr 773/2004 (3) mot mottagarna av beslutet och en annan part, i syfte att föra förlikningsdiskussioner med dem enligt tillkännagivandet om förlikningsförfaranden (4). Förlikningsdiskussioner med mottagarna ägde rum mellan mars 2017 och juni 2019. Därefter lämnade varje mottagare in sin formella begäran om förlikning i enlighet med artikel 10a.2 i förordning (EG) nr 773/2004.

(5)

Den 25 juli 2019 antog kommissionen ett meddelande om invändningar riktat till Bonduelle, Coroos och Groupe CECAB. Mottagarna bekräftade i sina svar att meddelandet om invändningar motsvarade innehållet i deras förlikningsinlagor och att de stod fast vid sina åtaganden att följa förlikningsförfarandet.

(6)

Rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgav ett positivt yttrande den 25 september 2019.

(7)

Kommissionen antog beslutet den 27 september 2019.

2.2   Sammanfattning av överträdelsen

(8)

Beslutet gäller en överträdelse i samband med försäljning av vissa typer av grönsaker på burk till detaljhandlare och/eller storhushållssektorn.

(9)

Mottagarna deltog i tre sinsemellan nära förbundna horisontella avtal genom vilka de samordnade sitt kommersiella agerande på marknaden, nämligen ett avtal som omfattade försäljning av distributörsmärken (försäljning som detaljhandlares egna märkesvaror) av grönsaker på burk, såsom gröna bönor, ärter, blandning av ärter och morötter, och olika sorters färska grönsaker till detaljhandlare inom EES, särskilt i Belgien, Tyskland, Frankrike och Nederländerna, ett avtal som omfattade försäljning av distributörsmärken (försäljning som detaljhandlares egna märkesvaror, som ovan) av majs på burk till detaljhandlare inom EES, särskilt i Belgien, Tyskland, Danmark, Irland, Spanien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Portugal, Norge, Finland, Sverige och Förenade kungariket, och ett avtal som omfattade både försäljning under företagens egna varumärken och som distributörsmärken av alla typer av grönsaker på burk (5), inklusive grönsaksblandningar och beredningar av grönsaker och grönsaksrätter på burk (med undantag av blandningar, sallader och beredningar som inte har grönsaker som huvudingrediens) till detaljhandlare (6) och storhushållssektorn i Frankrike. Coroos deltog endast i det första avtalet medan Bonduelle och Groupe CECAB deltog i alla tre.

(10)

Överträdelsen bestod i fastställande av försäljningspriser (prishöjningar, minimipriser, riktpriser) och samordning av prissättning och prissättningsstruktur, fördelning av försäljningskvoter och marknadsandelar, fördelning av kunder och marknader, samordning av anbud och prisanbud till detaljhandlare och/eller storhushållssektorn, samordning av andra försäljningsvillkor och rabatter, inbegripet marknadsföringsstrategi och säljfrämjande åtgärder, samt utbyte av kommersiellt känsliga uppgifter.

(11)

Överträdelsen omfattade hela EES och varade från och med den 19 januari 2000 till och med den 1 oktober 2013.

2.3   Mottagare och varaktighet

(12)

Mottagarna av beslutet hålls ansvariga för överträdelsen för följande perioder:

Mottagare

Tidsperiod

Bonduelle SCA, Bonduelle SA och Bonduelle Europe Long Life SAS

19 januari 2000–11 juni 2013

Coroos International NV, Coroos Beheer BV och Coroos Conserven BV

19 januari 2000–1 oktober 2013

Centrale Coopérative Agricole Bretonne SCA, Compagnie Générale de Conserve SAS och GIE Groupe d’aucy

19 januari 2000–1 oktober 2013

2.4   Sanktioner

(13)

I beslutet tillämpas 2006 års riktlinjer för böter (7). Med undantag för Bonduelle SCA, Bonduelle SA och Bonduelle Europe Long Life SAS åläggs genom beslutet samtliga enheter som räknas upp i punkt 12 böter.

2.4.1   Grundbelopp för böterna

(14)

Vid fastställandet av böterna tog kommissionen hänsyn till genomsnittet av varje mottagares försäljning av de grönsaker på burk som omfattades av kartellen inom EES under perioden 2000–2013, det faktum att prissamordning och uppdelning av marknaden utgör de mest skadliga konkurrensbegränsningarna, överträdelsens varaktighet, den omständigheten att överträdelsen omfattade hela EES och att den genomfördes fullt ut, samt fastställde ett tilläggsbelopp för att avskräcka företag från att agera på detta sätt.

2.4.2   Justering av grundbeloppet

(15)

Kommissionen tillämpade inga försvårande eller förmildrande omständigheter.

2.4.3   Tillämpning av gränsen på 10 % av omsättningen

(16)

För samtliga mottagare översteg grundbeloppet för böterna (före tillämpningen av reglerna om förmånlig behandling och förlikning) 10 % av deras totala globala omsättning under det räkenskapsår som föregick dagen för beslutet. Grundbeloppet för böterna begränsades därför till detta tak.

2.4.4   Tillämpning av 2006 års tillkännagivande om förmånlig behandling

(17)

Kommissionen beviljade Bonduelle fullständig immunitet mot böter. Kommissionen beviljade CECAB en nedsättning på 30 % av bötesbeloppet och Coroos en nedsättning på 15 % av bötesbeloppet.

2.4.5   Tillämpning av tillkännagivandet om förlikningsförfaranden

(18)

Som ett resultat av tillämpningen av tillkännagivandet om förlikningsförfaranden sattes böterna för CECAB and Coroos ned med ytterligare 10 %.

2.4.6   Bristande betalningskapacitet

(19)

En mottagare ansökte om nedsättning av bötesbeloppet på grund av bristande betalningskapacitet. Kommissionen gjorde en bedömning av denna ansökan och kom fram till att den kunde godkännas.

3.   SLUTSATS

(20)

Följande böter ålades i enlighet med artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1/2003:

a)

Bonduelle SCA, Bonduelle SA och Bonduelle Europe Long Life SAS, solidariskt ansvariga: 0 euro.

b)

Coroos International NV, Coroos Beheer BV och Coroos Conserven BV, solidariskt ansvariga: 13 647 000 euro.

c)

Centrale Coopérative Agricole Bretonne SCA, Compagnie Générale de Conserve SAS och GIE Groupe d’aucy, solidariskt ansvariga: 18 000 000 euro.


(1)  EGT L 1, 4.1.2003, s. 1.

(2)  Kommissionens tillkännagivande om immunitet mot böter och nedsättning av böter i kartellärenden (EUT C 298, 8.12.2006, s. 17).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 773/2004 av den 7 april 2004 om kommissionens förfaranden enligt artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget (EUT L 123, 27.4.2004, s. 18), ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 622/2008 (EUT L 171, 1.7.2008, s. 3) och kommissionens förordning (EU) 2015/1348 (EUT L 208, 5.8.2015, s. 3).

(4)  Kommissionens tillkännagivande om förlikningsförfaranden i samband med beslut enligt artikel 7 och artikel 23 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 i kartellärenden (EUT C 167, 2.7.2008, s. 1).

(5)  Utom tomater, svamp, smaksättare eller oliver på burk samt produkter på burk med dessa som huvudingredienser.

(6)  Försäljningen av egna märkesvaror till detaljhandlare avsåg bara de produkter som inte omfattades av de två andra avtalen.

(7)  Riktlinjer för beräkning av böter som döms ut enligt artikel 23.2 a i förordning (EG) nr 1/2003 (EUT C 210, 1.9.2006, s. 2).


V Yttranden

ÖVRIGA AKTER

Europeiska kommissionen

15.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 434/12


Offentliggörande av ett meddelande om godkännande av en standardändring av produktspecifikationen för ett namn i vinsektorn enligt artikel 17.2 och 17.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33

(2020/C 434/09)

Detta meddelande offentliggörs i enlighet med artikel 17.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33 (1)

MEDDELANDEN OM STANDARDÄNDRINGAR

”MINERVOIS-LA-LIVINIÈRE”

PDO-FR-A0667-AM01

Datum för inlämning: 9.9.2020

BESKRIVNING AV OCH MOTIVERING TILL DEN ÄNDRING SOM GODKÄNTS

1.   Avkastning

I kapitel I punkt VIII i produktspecifikationen om avkastning på viner med skyddad ursprungsbeteckning sänks basavkastningen från 45 till 42 hl/ha och den högsta avkastningen sänks från 54 till 51 hl/ha för att anpassa den till avkastningsnivån för viner med ursprungsbeteckning som produceras i regionen Minervois.

Ändringen av den högsta avkastningen har förts in i det sammanfattande dokumentet i punkten ”Högsta avkastningar”.

2.   Odlingsmetoder

I kapitel I punkt VI i produktspecifikationen om beskärningsmetoder

ska reglerna för planteringstäthet kompletteras för att omfatta vinstockar planterade från och med den 31 juli 2019 som får ha en minsta planteringstäthet på 4 200 vinstockar per hektar i stället för 4 000,

ska höjden på uppbundna vinstockar ökas till 1,60 kvadratmeter i stället för 1,40 kvadratmeter för ytan på vegetationstäcket för produktion av ett kilo druvor för att bättre motsvara den fastställda avkastningen,

ska den genomsnittliga högsta planteringen belastningen per jordbrukslott minskas från 7 500 till 7 000 vinstockar per hektar.

Genom dessa ändringar av produktspecifikationen kan produktionsvillkoren anpassas bättre till områdets verkliga förhållanden.

Dessa ändringar förs över till punkten ”Vinframställningsmetoder” i det sammanfattande dokumentet.

3.   Produktens analytiska egenskaper

I kapitel I punkt VII i produktspecifikationen om skördens tillstånd höjs den lägsta naturliga alkoholhalten till 13 % i stället för 12,5 % och druvorna anses vara väl mogna vid en sockerhalt på mindre än 218 gram i stället för 212 gram per liter must. Genom dessa ändringar av produktspecifikationen kan produktionsvillkoren anpassas bättre till områdets verkliga förhållanden.

Dessa ändringar förs över till det sammanfattande dokumentet till det avsnitt där produktens analytiska egenskaper återges i beskrivningen av vinerna.

4.   Blandning av druvsorter

I punkt IX i produktspecifikationen anges i reglerna för blandning av druvsorter att andelen av den totala mängden av druvsorterna carignan N, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N och syrah N ska vara minst 80 % av blandningen och ett tillägg görs om att en enda av dessa druvsorter inte får utgöra mer än 80 % av blandningen.

Denna ändring har förts över till punkten ”Vinframställningsmetoder” i det sammanfattande dokumentet.

5.   Datum för transport av vinerna

I punkt IX i produktspecifikationen om bearbetning av viner och förpackning stryks datumen för transport av vinerna mellan vingrossister och distributörer samt datumet för när vinet får börja säljas i syfte att undanröja alla risker för illojal konkurrens mellan aktörer.

Denna strykning har förts över till punkten ”Specifika oenologiska metoder” i det sammanfattande dokumentet.

6.   Samband med det geografiska området

I kapitel I punkt X i produktspecifikationen om sambandet med det geografiska området har sifferuppgifterna om produktionen av viner med den kontrollerade ursprungsbeteckningen uppdaterats med uppgifter om skörden 2018, för att förtydliga att 11 000 hl produceras av 45 tillverkare varav två vinodlarkooperativ vilka framställer 20 % av volymerna.

Dessa uppgifter har uppdaterats i avsnittet om sambandet med det geografiska området i det sammanfattande dokumentet.

I kapitel I punkt X i produktspecifikationen om sambandet med det geografiska området har den organoleptiska beskrivningen av vinerna kompletterats för att ange att vinerna även har kryddiga toner.

Denna komplettering har överförts till den organoleptiska beskrivningen av vinet eller vinerna i det sammanfattande dokumentet.

7.   Deklarationsskyldigheter

I kapitel II i produktspecifikationen om deklarationsskyldigheter för tillverkare av ursprungsbetecknade varor läggs följande skyldigheter till:

Identifieringen av jordlotter som kan komma att bevattnas ska bifogas förhandsdeklarationen om jordlotter som berörs av den produktion som omfattas av ursprungsbeteckningen.

Deklarationen om anspråk åtföljs av en kopia av skördedeklarationen och, i förekommande fall, en kopia av produktionsdeklarationen eller ett utdrag ur lagerbokföringen för inköpare av druvor och must.

Dessa ändringar påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

1.   Produktens namn

Minervois-la-Livinière

2.   Typ av geografisk beteckning

SUB – Skyddad ursprungsbeteckning

3.   Kategorier av vinprodukter

1.

Vin

4.   Beskrivning av vinet eller vinerna

Analytiska egenskaper

Vinerna är stilla röda viner.

Vinerna har en naturlig alkoholhalt på minst 13 volymprocent och druvorna anses vara väl mogna när de har en sockerhalt på mindre än 218 gram per liter must.

De röda viner som är färdiga att säljas otappade eller förpackade har en äppelsyrehalt på högst 0,4 g/l.

De röda viner som är färdiga att säljas otappade eller förpackade har en halt av jäsbart socker (glukos och fruktos) på

högst 3 gram per liter för viner med en naturlig alkoholhalt på högst 14 volymprocent,

högst 4 gram per liter för viner med en naturlig alkoholhalt på över 14 volymprocent.

Den totala syrahalten, halten av flyktiga syror och den totala svaveldioxidhalten ska följa de regler som fastställs i unionslagstiftningen.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent):

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent):

 

Lägsta totala syrahalt:

 

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter):

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter):

 

Organoleptiska egenskaper

Vinerna framställs av en blandning av flera olika druvsorter, i enlighet med traditionen i Languedocs vinodlingar, med en övervägande andel bestående av druvsorterna grenache N, mourvèdre N och syrah N. De har en intensiv, purpurröd färg, med rödbruna skiftningar och ger ett rikt och kraftigt intryck.

Vinerna är komplexa med kryddiga toner och toner av syltad frukt, och får aromer av vanilj eller kakao när vinerna lagras på ekfat.

Då vinerna är kraftiga och varma har de lång eftersmak och är koncentrerade och sträva men alltid balanserade. Vinerna är särskilt lämpade för lagring eftersom de länge behåller sin mjuka, sammetslena karaktär och milda och varma toner samt den fruktighet som är karakteristisk för de välkända vinerna från södra Frankrike.

5.   Vinframställningsmetoder

a)   Specifika oenologiska metoder

Odlingsmetoder

Man har en minsta planteringstäthet på 4 000 vinstockar per hektar. För planteringar som gjorts från och med den 31 juli 2019 står vinstockarna med en minsta planteringstäthet på 4 200 vinstockar per hektar.

Avståndet mellan raderna med vinstockar är högst 2,5 meter.

Varje stock förfogar över en yta på maximalt 2,5 kvadratmeter. Man kan räkna fram ytan genom att multiplicera avstånden mellan raderna med avståndet mellan vinstockarna.

Beskärningen görs före stadium E (enligt Baggionili), med tre utslagna blad på de 2 första skotten.

Vinrankorna beskärs med kortskottsbeskärning med högst 12 skott per ranka. Varje gren får ha högst 2 skott.

Druvsorten syrah N kan beskäras med enkel guyotbeskärning med högst 10 skott per vinstock, varav högst 6 skott på den långa grenen och högst 2 korta årsgrenar med högst 2 skott vardera.

Höjden på uppbundna vinstockar ska ge utrymme till 1,60 kvadratmeter för ytan på vegetationstäcket för produktion av ett kilo druvor. Denne regel gäller från och med den 30 juni varje år.

Den genomsnittliga högsta belastningen per jordbrukslott är fastställd till 7 000 kilo per hektar.

Bevattning är tillåten.

Specifika oenologiska metoder

Vinerna härrör från blandning av druvor, must eller vin från minst två druvsorter.

Den sammanlagda andelen av druvsorterna grenache N, lledonner pelut N, mourvèdre N och syrah N ska utgöra minst 40 % av blandningen.

Den sammanlagda andelen av druvsorterna carignan N, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N och syrah N ska utgöra minst 80 % av blandningen och en av dessa druvsorter får inte utgöra mer än 80 %.

Vinerna ska åtminstone lagras till den 15 oktober året efter skörden.

Användning av termovinifiering, på jästankar för kontinuerlig jäsning, tankar för återanvändning av druvrester, vertikala avstjälkningsmaskiner, avrinningsanordningar och kontinuerliga pressar är förbjuden.

Vinerna måste uppfylla alla oenologiska krav i unionens regelverk och i den franska lagen om jordbruk och fiske (Code rural et de la pêche maritime).

b)   Högsta avkastningar

51 hektoliter/hektar.

6.   Avgränsat geografiskt område

Druvorna skördas och vinet framställs, bereds och lagras i följande kommuner:

Departementet Aude: Azille.

Departementet Hérault: Azillanet, Cesseras, Félines-Minervois, La Livinière, Siran.

7.   Huvudsakliga druvsorter för vinframställningen

Carignan N

Cinsaut N – cinsault

Grenache N

Lledoner pelut N

Mourvèdre N – monastrell

Piquepoul noir N

Rivairenc N – aspiran noir

Syrah N – shiraz

Terret noir N

8.   Beskrivning av samband

Beskrivning av det geografiska området

Det geografiska området är beläget i den centrala delen av det geografiska området för den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”Minervois”, i regionen Petit Causse, skyddat av bergskedjan Montagne Noire, den sydligaste delen av Cevennerna. Det geografiska området sträcker sig över fem kommuner i departementet Hérault och en kommun i departementet Aude, i södra Frankrike.

I ett ljust landskap och kuperad terräng ligger vinodlingarna tillsammans med kullar täckta av pinjeträd, hedvegetation (s.k. garrigue) , enbuskar eller ekar och området genomskärs av strömfåror eller bredare sänkor.

Vinodlingen vetter i sydlig/sydöstlig riktning och ligger på en höjd av mellan 120 och 330 meter.

Det geografiska området avgränsas i väster av floden Ognon, en biflod till Aude, och i öster av bergmassivet Serre d’Oupia och floden Espène.

Det geografiska området tillhör en synklinal täckt av tertiära molassediment som i den centrala delen genomskärs av sandstensbankar, i norr av konglomerat av lakustrin kalksten och i söder av spridda bergsterrasser.

Klimatet kännetecknas av en låg årsnederbörd på mellan 400 och 500 millimeter och en årstemperatur på över 14°C med mer än 2 400 soltimmar per år.

Regionen Petit Causse skyddas från de regn som kommer från väst av det naturliga hinder som kullarna i Laure Minervois utgör, medan bergmassivet Serre d’Oupia stoppar de maritima influenserna från Medelhavet. Regionen är varm och torr, med en tydlig vattenbrist på sommaren, men den gynnas dock av svala nattliga vindar från Causse-platån.

Information om produkten och de mänskliga faktorer som är relevanta för sambandet

Vinodling har funnits i Minervois sedan romartiden.

Med grundandet av provinsen Narbonne år 118 f.Kr. etablerades vinodlingen på ett varaktigt sätt i denna region som lämpade sig mycket väl för handel eftersom den genomkorsades av en romersk väg som förenade Toulouse med Lodève, norr om ”Via Domitia”.

Ett flertal romerska veteraner fick tillstånd att grunda vingårdar (villae). Då vinerna exporterades med framgång i hela Romarriket förbjöd kejsaren Domitianus år 92 e.Kr all nyplantering för att undvika konkurrens.

Namnen på följande tre kommuner vittnar om denna epok och dess vinodling: La Livinière står för ”Cella Vinaria” (vinkällare), Siran står för ”Villa de Sirius”, efter namnet på den första romerska legionär som bosatte sig i regionen och Félines står för ”Figulina”, krukmakeriet, där främst amforor tillverkades.

Regionens vinodlingshistoria förenas därefter med den i regionen Languedoc, med de stora invasionerna under 200- till 500-talet, som efterföljs av de saracenska erövringarna som bromsar vinodlingarnas utveckling från 600- till 800-talet. Vinodlingen utvecklas sedan under inflytande av benediktinerklostren, som t.ex. Agnan de Caunes och Saint-Jean.

Öppningen av Canal du Midi år 1680 och förbättringarna av vägnätet och byggandet av järnvägen under 1800-talet bidrog till utvecklingen av vinodlingskulturen. Detta välstånd hotas av vinluskrisen och överproduktionen som fick sin kulmen i och med vinodlingskrisen 1907, vilken driver Sydfrankrike till revolt, men även till att organisera sig, i synnerhet genom utvecklingen av det kooperativa systemet.

En fackförening bildades i regionen Minervois 1922. Ursprungligen erkändes ”Minervois” 1951 som ursprungsbeteckning för viner av hög kvalitet och fick sedan kontrollerad ursprungsbeteckning genom ett dekret av den 15 februari 1985, efter en omställning av druvbeståndet och införande av mer specifika produktionsvillkor.

Vinodlarna i regionen La Livinière har dock alltid varit övertygade om att de i sitt område och med sin yrkeskunskap kan producera röda viner med en egen och unik prägel. Från början av 1970-talet och med hjälp av tekniska strukturer och på initiativ av kooperativet i kommunen La Livinière, lett av Maurice Piccinini, söker man den bästa balansen mellan druvsorterna och dess odlingsplatser, anpassar beskärningsteknikerna, skördar vid det optimala mognadsstadiet och förbättrar vinframställningsmetoderna. 1988 bildade Maurice Piccinini en fackförening. Den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”Minervois-La Livinière” erkändes 1999.

2018 producerades 11 000 hl av 45 tillverkare, varav två vinodlarkooperativ, vilka framställde 20 % av volymer.

Vinerna framställs av en blandning av flera olika druvsorter, i enlighet med traditionen i Languedocs vinodlingar, med en övervägande andel bestående av druvsorterna grenache N, mourvèdre N och syrah N.

Samspel mellan de olika sambanden

Då det geografiska området är skyddat från havsklimatet från öst eller väst och vetter i sydlig/sydöstlig riktning har det ett varmt och torrt klimat. Skyddat av bergskedjan Montagne Noire och påverkat av höjden präglas området dock av svala nätter.

Dessa särskilda villkor gynnar druvans optimala mognad och en viss syra samt den balans mellan alkohol och tanniner man vill ha.

I kombination med en exakt avgränsning av jordlotter avsedda för druvskörd där man väljer de jordlotter som är väl exponerade och har kalkhaltiga lerjordar med högt steninnehåll och på vilka produktionen påverkas av låg naturlig avkastning, ger dessa villkor producenten möjlighet till en avpassning mellan druvsorten och vinodlingssituationen. Denna balans bidrar till vinernas särskilda, koncentrerade och kraftfulla uttryck.

Druvsorten grenache N bidrar med värme och fyllig smak och trivs på bergsterrasser och i märgel. Druvsorten syrah N, en tidig druvsort, bidrar med en riklig sötma och fruktiga aromer. De historiska druvsorterna cinsaut N och carignan N bidrar med elegans respektive fyllighet och tanniner. Druvsorten mourvèdre N bidrar med fina tanniner och inslag av kryddor.

Under tidens gång har producenterna lärt sig att få ut det bästa av druvorna genom att anpassa sina vinframställningsmetoder. Mycket snabbt infördes en lagringsperiod i tankar efter jäsning för att producera ett vin med komplexa aromer, men framför allt för att tanninerna ska bli runda och mjuka. Därför fastställs en minsta lagringsperiod fram till den 15 oktober efter skördeåret i produktspecifikationen.

Vinodlingen har kantat det geografiska områdets historia sedan 2 000 år tillbaka. Referenser till Romarriket dyker upp överallt i området, såväl genom ortsnamnen som genom arkitekturen med de många byggnadsverken och spår av sådana, som t.ex. kyrkan Notre-Dame de Centeilles i kommunen Siran, som är byggd på en romersk ”villa” och där man fortfarande kan se antika pelare.

Majoriteten av egendomarna är anlagda på antika ”legionärsvillor” och i vinodlingarna finns ofta många hundra år gamla små stenhyddor, s.k. Capitelles, som är kännetecknande för regionen.

Producenterna i detta område har lyckats styra denna plats, som är laddad med historia och med ett namn med rika associationer, mot en modern och erkänd kontrollerad ursprungsbeteckning.

Den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”Minervois-La Livinière” är bland de förnämaste i regionen Languedoc.

I och med att denna kontrollerade ursprungsbeteckning har vunnit berömdhet och ryktbarhet har evenemanget ”Livinage”, som inrättades i början av 1990-talet, blivit ett välkänt evenemang dit yrkesverksamma i vinbranschen och journalister kommer för att smaka på vinerna, träffa producenterna och upptäcka platsens rika mångfald.

9.   Väsentliga ytterligare villkor (förpackning, märkning, andra krav)

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Kompletterande bestämmelser om märkning

Beskrivning av villkoret:

De viner som enligt villkoren i denna produktspecifikation omfattas av den kontrollerade beteckningen ”Minervois-La Livinière” och som presenteras under nämnda beteckning får inte deklareras efter skörd, erbjudas allmänheten, levereras, bjudas ut till försäljning eller säljas utan att ovan nämnda beteckning anges i skördedeklarationen, i annonser, på prospekt, på etiketter, på fakturor eller på behållare av någon typ och åtföljs av uppgiften ”Kontrollerad beteckning”, varvid allt ska anges med tydlig text.

Valfria uppgifter, vilkas användning enligt unionens bestämmelser får regleras av medlemsstaterna, ska anges på etiketterna med teckensnitt som varken på höjden eller på bredden får vara mer än dubbelt så stora som de tecken som används i den kontrollerade ursprungsmärkningens namn.

På märkningen av viner med kontrollerad ursprungsbeteckning kan den större geografiska enheten ”Languedoc” anges.

De teckensnitt som används för denna större geografiska enhet får varken på höjden eller bredden vara större än hälften av de tecken som används i den kontrollerade ursprungsmärkningens namn.

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Undantag med avseende på produktionen i det avgränsade geografiska området

Beskrivning av villkoret:

Arealen intill det berörda området, definierat med avvikelse för vinframställning, vinberedning och vinodling, består av följande kommuners territorium eller delar av territorium i departementet Aude:

Pépieux,

Peyriac-Minervois: platsen Les Tuileries d’Affiac.

Länk till produktspecifikationen

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-b203f5e5-0950-4f4c-8407-65615a1d0791


(1)  EUT L 9, 11.1.2019, s. 2.


Top