EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document IMCO_AD(2022)704564

YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd till utskottet för industrifrågor, forskning och energi över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av 2030-policyprogrammet ”En färdväg för det digitala decenniet” (COM(2021)0574 - C9-0359/2021 - 2021/0293(COD)) Föredragande av yttrande: Ivars Ijabs

AD/2022/704564

  The HTML format is unavailable in your User interface language