EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2022P0002

Begäran om ett rådgivande yttrande från Eftadomstolen enligt beslut av Trygderetten av den 26 januari 2022 i målet A mot Arbeids- og velferdsdirektoratet (Mål E-2/22) 2022/C 210/13

OJ C 210, 25.5.2022, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.5.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 210/32


Begäran om ett rådgivande yttrande från Eftadomstolen enligt beslut av Trygderetten av den 26 januari 2022 i målet A mot Arbeids- og velferdsdirektoratet

(Mål E-2/22)

(2022/C 210/13)

Trygderetten har i ett beslut av den 26 januari 2022, som inkom till Eftadomstolens kansli den 27 januari 2022, begärt ett rådgivande yttrande i målet A mot Arbeids- og velferdsdirektoratet beträffande följande frågor:

1.

Omfattas en förmån såsom övergångsförmånen (overgangsstønad) enligt § 15-5 första stycket i den norska försäkringslagen jämförd med den första meningen i andra stycket av det materiella tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 (1) i enlighet med

a)

artikel 3.1, särskilt led j, eller

b)

artikel 3.3 jämförd med artikel 70?

2.

Är det av betydelse för bedömningen enligt fråga 1 att det finns ett krav på yrkesrelaterad verksamhet för fortsatt berättigande till en förmån när det yngsta barnet har fyllt ett år, enligt § 15-6 i den norska försäkringslagen?


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 166, 30.4.2004, s. 1).


Top