EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2017P0003

Talan väckt mot Republiken Island den 1 februari 2017 av Eftas övervakningsmyndighet (Mål E-3/17)

OJ C 108, 6.4.2017, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/17


Talan väckt mot Republiken Island den 1 februari 2017 av Eftas övervakningsmyndighet

(Mål E-3/17)

(2017/C 108/15)

Den 1 februari 2017 väckte Eftas övervakningsmyndighet talan mot Republiken Island vid Eftadomstolen. Övervakningsmyndigheten företräds av Carsten Zatschler och Maria Moustakali i egenskap av ombud för Eftas övervakningsmyndighet, Rue Belliard 35, 1040 Bryssel, Belgien.

Eftas övervakningsmyndighet yrkar att Eftadomstolen ska fastställa att:

1.

Republiken Island genom att vidmakthålla ett tillståndssystem för färskt kött och köttprodukter, som föreskrivs i artikel 10 i lag nr 25/1993 och artiklarna 3, 4 och 5 i förordning (IS) nr 448/2012, har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt den rättsakt som det hänvisas till i punkt 1.1.1 i kapitel I i bilaga I till EES-avtalet (rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden), så som den ändrats och anpassats till EES-avtalet genom protokoll 1 till detta och genom de anpassningar för sektorn som återfinns i bilaga I till avtalet, och särskilt artikel 5 i det direktivet,

2.

Republiken Island ska ersätta rättegångskostnaderna.

Rättsliga och faktiska omständigheter; grunder för talan

Eftas övervakningsmyndighet hävdar att Island, genom att vidmakthålla ett tillståndssystem för import av bland annat färskt kött och köttprodukter, har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt direktiv 89/662/EEG,

Eftas övervakningsmyndighet anför att reglerna för handeln inom EES med produkter av animaliskt ursprung och om veterinära kontroller är harmoniserade på EES-nivå. Genom rådets direktiv 89/662/EEG regleras veterinära kontroller och produkter av animaliskt ursprung. Det huvudsakliga syftet är att ta bort de veterinära kontrollerna vid de inre gränserna i EES och i stället förstärka kontrollerna vid ursprungsstället. De behöriga myndigheterna i den mottagande EES-staten får endast, genom icke-diskriminerande stickprov, kontrollera att den tillämpliga EES-lagstiftningen följs.

Eftas övervakningsmyndighet anför att Island, genom att vidmakthålla tillståndssystemet för import av färskt kött och köttprodukter, ställer ytterligare krav som inte är tillåtna enligt det harmoniserade ramverket på EES-nivå för veterinära kontroller.

Enligt Eftas övervakningsmyndighet har Eftadomstolen i sin dom i mål E-17/15, Ferskar kjötvörur ehf. mot isländska staten, redan konstaterat att sådana ytterligare krav inte är förenliga med EES-rätten.


Top