Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2015J0032

Domstolens dom av den 29 juli 2016 i mål E-32/15 – Eftas övervakningsmyndighet mot Furstendömet Liechtenstein (Underlåtenhet av en Eftastat att fullgöra sina skyldigheter – Underlåtet genomförande – Direktiv 2006/126/EG – Direktiv 2011/94/EU – Direktiv 2012/36/EU)

OJ C 108, 6.4.2017, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/15


DOMSTOLENS DOM

av den 29 juli 2016

i mål E-32/15

Eftas övervakningsmyndighet mot Furstendömet Liechtenstein

(Underlåtenhet av en Eftastat att fullgöra sina skyldigheter – Underlåtet genomförande – Direktiv 2006/126/EG – Direktiv 2011/94/EU – Direktiv 2012/36/EU)

(2017/C 108/13)

Domstolen meddelade den 29 juli 2016 dom i mål E-32/15, Eftas övervakningsmyndighet mot Furstendömet Liechtenstein. Eftas övervakningsmyndighet hade yrkat att domstolen skulle fastställa att Furstendömet Liechtenstein underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt de rättsakter som det hänvisas till i punkt 24f i bilaga XIII till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) (Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (omarbetning), kommissionens direktiv 2011/94/EU av den 28 november 2011 om ändring av direktiv 2006/126/EG och kommissionens direktiv 2012/36/EU av den 19 november 2012 om ändring av direktiv 2006/126/EG), så som de anpassats genom protokoll 1 till EES-avtalet, och enligt artikel 7 i EES-avtalet genom att inte vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra rättsakterna inom den föreskrivna fristen, eller i vart fall genom att underlåta att underrätta Eftas övervakningsmyndighet om detta. Domstolen var sammansatt av Carl Baudenbacher, president, Per Christiansen och Páll Hreinsson (referent), domare.

Domslutet lyder:

1.

Furstendömet Liechtenstein har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt de rättsakter som det hänvisas till i punkt 24f i bilaga XIII till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) (Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (omarbetning), kommissionens direktiv 2011/94/EU av den 28 november 2011 om ändring av direktiv 2006/126/EG och kommissionens direktiv 2012/36/EU av den 19 november 2012 om ändring av direktiv 2006/126/EG), så som de anpassats genom protokoll 1 till EES-avtalet, och enligt artikel 7 i EES-avtalet genom att inte vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra rättsakterna inom den föreskrivna fristen.

2.

Furstendömet Liechtenstein ska bära rättegångskostnaderna.


Top