EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2021/464/05

Ansökningsomgång 2022 – EAC/A10/2021 Europeiska solidaritetskåren 2021/C 464/05

PUB/2021/905

OJ C 464, 17.11.2021, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.11.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 464/17


Ansökningsomgång 2022 – EAC/A10/2021

Europeiska solidaritetskåren

(2021/C 464/05)

1.   Inledning och mål

Denna inbjudan att lämna förslag grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/888 av den 20 maj 2021 om inrättande av Europeiska solidaritetskåren och på den europeiska solidaritetskårens årliga arbetsprogram för 2022 (C (2021) 7860). Programmet för Europeiska solidaritetskåren omfattar perioden 2021–2027. Programmets allmänna och särskilda mål anges i artikel 3 i förordningen.

2.   Insatser

Denna ansökningsomgång gäller följande insatser inom programmet för Europeiska solidaritetskåren:

Volontärprojekt

Volontärgrupper på högprioriterade områden

Solidaritetsprojekt

Kvalitetsmärket för frivilliginsatser för solidaritet

Kvalitetsmärket för frivilligarbete inom humanitärt bistånd

Volontärarbete inom Europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd

3.   Stödberättigande

Alla offentliga eller privata enheter, oavsett om de är ideella eller vinstdrivande, lokala, regionala, nationella eller internationella kan ansöka om finansiering inom ramen för den Europeiska solidaritetskåren. Dessutom kan grupper av unga som är registrerade i Europeiska solidaritetskårens portal ansöka om finansiering för solidaritetsprojekt.

Följande länder (1) får delta fullt ut i alla Solidaritetskårens insatser:

EU:s 27 medlemsstater och utomeuropeiska länder och territorier.

Tredjeländer som är associerade till programmet.

Efta-/EES- länderna: Island och Liechtenstein.

EU:s kandidatländer (2): Republiken Turkiet, Republiken Nordmakedonien.

Dessutom är vissa programområden öppna för rättsliga enheter från tredjeländer som inte är associerade till programmet.

Närmare uppgifter om villkor för deltagande finns i Europeiska solidaritetskårens handledning för 2022.

4.   Budget och projektens löptid

Denna ansökningsomgång har en öronmärkt budget på uppskattningsvis 138 800 000 euro.

Den sammanlagda budgeten som öronmärkts för denna ansökningsomgång samt dess fördelning är preliminär och beroende av att 2022 års arbetsprogram för Europeiska solidaritetskåren antas, och den kan ändras om det årliga arbetsprogrammet för Europeiska solidaritetskåren ändras. Potentiella sökande ombes att regelbundet titta på de årliga arbetsprogrammen för Europeiska solidaritetskåren och ändringarna i dessa på https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/reference-documents-resources

Bidragen och projektens löptid varierar beroende på sådana faktorer som projektets typ och vilken typ av sökande som är stödberättigade.

5.   Sista ansökningsdag

Alla tidsfrister löper ut kl. 12.00, centraleuropeisk tid.

Volontärprojekt

den 23 februari 2022

(extra omgång)

den 4 oktober 2022

Solidaritetsprojekt

den 23 februari 2022

(extra omgång)

den 4 maj 2022

den 4 oktober 2022

Alla tidsfrister löper ut kl. 17.00, centraleuropeisk tid.

Volontärgrupper på högprioriterade områden

den 6 april 2022

Volontärarbete inom Europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd

den 3 maj 2022

Ansökningar om kvalitetsmärken kan skickas in fortlöpande.

Närmare information om hur du lämnar in en ansökan finns i Europeiska solidaritetskårens handledning för 2022.

6.   Ytterligare information

Utförliga uppgifter om denna ansökningsomgång, inklusive prioriteringarna, finns i Europeiska solidaritetskårens handledning för 2022 på följande adress: https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals

Europeiska solidaritetskårens handledning för 2022 utgör en del av denna ansökningsomgång och villkoren för deltagande och finansiering i handledningen gäller fullt ut för denna ansökningsomgång.


(1)  Rättsliga enheter och personer som är lagligen bosatta i dessa länder.

(2)  Med förbehåll för att bilaterala associeringsavtal undertecknas.


Top