EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/256/02

Öppen förslagsinfordran – GP/DSI/ReferNet_FPA/001/19 – ReferNet – Cedefops europeiska nätverk för sakkunskap om yrkesutbildning

OJ C 256, 30.7.2019, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.7.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 256/2


Öppen förslagsinfordran – GP/DSI/ReferNet_FPA/001/19

ReferNet – Cedefops europeiska nätverk för sakkunskap om yrkesutbildning

(2019/C 256/02)

1.   Mål och beskrivning

I syfte att skapa ett europeiskt nätverk för sakkunskap om yrkesutbildning – ReferNet – ska genom denna förslagsinfordran en sökande väljas ut från varje behörigt land (EU:s medlemsstater, Island och Norge) med vilka Cedefop kommer att ingå ett fyraårigt ramavtal om partnerskap. En särskild bidragsöverenskommelse ingås också med varje utvald sökande för en arbetsplan som ska genomföras 2020.

Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) inrättades 1975 och finns sedan 1995 i Grekland. Cedefop är ett av Europeiska unionens organ. Centrumet är erkänt som en tillförlitlig informationskälla och ett expertforum inom yrkesutbildning, kompetens och kvalifikationer. Dess uppdrag är att stödja utvecklingen av en europeisk yrkesutbildningspolitik och bidra till dess genomförande.

ReferNet är Cedefops europeiska nätverk för information om yrkesutbildning. Nätverkets uppgift är att stödja Cedefop genom att rapportera om nationella yrkesutbildningssystem och politiska beslut som rör dem samt göra yrkesutbildningen och Cedefops produkter mer synliga. I nätverket ingår 30 medlemmar – ReferNets nationella partner – från varje EU-medlemsland samt från Island och Norge. ReferNets nationella partner är centrala institutioner inom yrkesutbildning eller arbetsmarknadspolitik i respektive land.

Ramavtalen om partnerskap genomförs genom särskilda årliga bidragsöverenskommelser. De sökande ska därför dels lämna in ett förslag till ett fyraårigt ramavtal om partnerskap (som om det godkänns leder till att ett ramavtal om partnerskap undertecknas för åren 2020–2023), och dels lämna in en ansökan om anslag för arbetet som ska utföras under 2020 (som kan leda till att en särskild bidragsöverenskommelse undertecknas för år 2020). Den sökande måste bevisa sin förmåga att genomföra alla planerade aktiviteter under fyraårsperioden och se till att det finns tillräcklig medfinansiering för att genomföra de uppgifter som krävs.

2.   Budget och projektets löptid

Den beräknade tillgängliga budgeten för det fyraåriga ramavtalet om partnerskap uppgår till 4 000 000 euro, beroende på budgetmyndighetens årliga beslut.

Den sammanlagda tillgängliga budgeten för årsarbetsplanen 2020 (projektets löptid: 12 månader) är 980 000 euro för de 30 partner som omfattas av projektet (de 28 EU-medlemsländerna samt Island och Norge).

Anslaget varierar beroende på landets befolkningsstorlek och tilldelas för att genomföra en årsarbetsplan. Den sammanlagda tillgängliga budgeten för arbetsplanen 2020 fördelas med utgångspunkt från folkmängden i respektive land enligt följande tre landgrupperingar:

Landgrupp 1: Cypern, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Slovenien och Island. Högsta beviljade belopp: 23 615 euro.

Landgrupp 2: Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Grekland, Irland, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Slovakien, Sverige, Tjeckien, Ungern, Österrike och Norge. Högsta beviljade belopp: 33 625 euro.

Landgrupp 3: Frankrike, Förenade kungariket (1) Italien, Polen, Spanien och Tyskland. Högsta beviljade belopp: 43 620 euro.

EU-stödet är ett ekonomiskt bidrag för att täcka delar av mottagarens (och/eller medmottagarnas) kostnader. Detta stöd måste kompletteras med eget ekonomiskt bidrag och/eller lokala, regionala, statliga och/eller privata bidrag. Det totala EU-bidraget ska inte överstiga 70 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Cedefop förbehåller sig rätten att inte tilldela hela den tillgängliga budgeten.

3.   Behörighetskriterier

För att vara behörig måste den sökande

a)

vara en offentlig eller privat organisation med rättslig ställning som juridisk person (fysiska personer, dvs. individer, får således inte söka),

b)

ha sitt säte registrerat i ett land där bidraget tillämpas, dvs. i något av följande länder:

EU-28 (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket (2) Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike).

Associerade länder (Island och Norge).

4.   Tidsfrist

Ansökningar om ramavtal om partnerskap måste lämnas in senast den 1 oktober 2019.

5.   Mer information

Utförliga anvisningar till förslagsinfordran och ansökningsblankett med bilagor finns från och med den 31 juli 2019 på Cedefops webbplats:

http://www.cedefop.europa.eu/about-cedefop/public-procurement

Ansökningarna måste uppfylla de krav som anges i den fullständiga texten till förslagsinfordran och skickas in på de officiella blanketter som finns tillgängliga.

Bedömningen av förslagen bygger på principerna om insyn och likabehandling.

Alla insända ansökningar kommer att bedömas av en expertkommitté i enlighet med de kriterier för behörighet, uteslutning, urval och tilldelning som anges i den fullständiga texten till infordran.


(1)  Om Förenade kungariket lämnar EU under bidragsperioden utan att ingå ett avtal med EU som särskilt säkerställer att brittiska sökande fortsätter att vara behöriga, kommer dessa inte längre att få EU-medel och måste upphöra med projektet på grundval av artikel II.17.2.2 q i ramavtalet om partnerskap, som ska sägas upp.

(2)  Se fotnot 1.


Top