EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2014/344/10

Utlysning 2015 – EAC/A04/2014 – Programmet Erasmus+

EUT C 344, 2.10.2014, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 344/15


Utlysning 2015 – EAC/A04/2014

Programmet Erasmus+

2014/C 344/10

1.   Inledning och mål

Denna utlysning är baserad på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott, på 2014 års arbetsprogram för Erasmus+: den internationella dimensionen av den högre utbildningen (rubrik 4) och 2015 års arbetsprogram för Erasmus+. Programmet Erasmus+ löper under åren 2014–2020. Programmets särskilda mål anges i artiklarna 5, 11 och 16 i förordningen.

2.   Programområden

Denna utlysning omfattar följande programområden i Erasmus+:

Programområde 1 – Mobilitet i lärandesyfte

Mobilitet för enskilda inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom

Gemensamma mastersexamina i Erasmus Mundus

Storskaliga evenemang inom Europeiska volontärtjänsten

Programområde 2 – Strategiska samarbetsprojekt för innovation och utbyte av goda exempel och metoder

Strategiska partnerskap inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom

Kunskapsallianser

Sektoriella kunskapsallianser

Kapacitetsuppbyggnad inom högre utbildning

Kapacitetsuppbyggnad på ungdomsområdet

Programområde 3 – Stöd till politiska reformer

Strukturerad dialog: Möten mellan ungdomar och beslutsfattare på ungdomsområdet

Jean Monnet-insatser

Jean Monnet-professurer

Jean Monnet-moduler

Jean Monnet-center

Jean Monnet-bidrag till högskolor och sammanslutningar

Jean Monnet-nätverk

Jean Monnet-projekt

Idrott

Partnerskap för samarbete inom idrott

Ideella europeiska idrottsevenemang

3.   Vem får delta?

Alla offentliga eller privata organ som är verksamma inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott får ansöka om bidrag ur programmet Erasmus+. Dessutom får ungdomsgrupper som arbetar med ungdomar men inte nödvändigtvis inom ramen för en ungdomsorganisation ansöka om bidrag till mobilitet i lärandesyfte för ungdomar och personer som arbetar med ungdomar, samt till strategiska partnerskap inom ungdomsområdet.

Följande länder får delta i programmet Erasmus+ (1):

Följande programländer får delta full ut i alla insatser i Erasmus+:

Europeiska unionens 28 medlemsstater,

Efta-/EES-länderna: Island, Liechtenstein och Norge,

EU:s kandidatländer: Turkiet och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

Dessutom är vissa insatser inom Erasmus+ öppna för organisationer från partnerländerna.

Närmare uppgifter om deltagande finns i handledningen till Erasmus+.

4.   Budget och projektens varaktighet

Denna utlysning har en öronmärkt budget som uppskattas till sammanlagt 1 736,4 miljoner euro:

Allmän och yrkesinriktad utbildning

:

1 536,5 miljoner euro (2)

Ungdom

:

171,7 miljoner euro

Jean Monnet

:

11,4 miljoner euro

Idrott

:

16,8 miljoner euro

Den sammanlagda budgeten som öronmärkts för denna utlysning samt dess fördelning är preliminär och kan ändras om de årliga arbetsprogrammen för Erasmus+ ändras. De sökande ombes att regelbundet titta på de årliga arbetsprogrammen för Erasmus+ och ändringarna i dem, vilka offentliggörs på följande adress:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

Där anges den tillgängliga budgeten för varje insats som ingår i utlysningen.

Bidragens nivå samt projektens varaktighet varierar beroende på sådana faktorer som projektets typ och antal medverkande partner.

5.   Sista ansökningsdag

Alla tidsfrister för ansökning löper ut klockan 12.00 (lokal tid Bryssel).

Programområde 1

Mobilitet för enskilda personer inom ungdomsområdet

4 februari 2015

Mobilitet för enskilda personer inom allmän och yrkesinriktad utbildning

4 mars 2015

Mobilitet för enskilda personer inom ungdomsområdet

30 april 2015

Mobilitet för enskilda personer inom ungdomsområdet

1 oktober 2015

Gemensamma mastersexamina inom Erasmus Mundus

4 mars 2015

Storskaliga evenemang inom Europeiska volontärtjänsten

3 april 2015

Programområde 2

Strategiska partnerskap på ungdomsområdet

4 februari 2015

Strategiska partnerskap inom allmän och yrkesinriktad utbildning och ungdom

30 april 2015

Strategiska partnerskap på ungdomsområdet

1 oktober 2015

Kunskapsallianser, sektoriella kunskapsallianser

26 februari 2015

Kapacitetsuppbyggnad inom högre utbildning

10 februari 2015

Kapacitetsuppbyggnad på ungdomsområdet

3 april 2015

2 september 2015

Programområde 3

Möten mellan ungdomar och beslutsfattare på ungdomsområdet

4 februari 2015

30 april 2015

1 oktober 2015

Jean Monnet-insatser

Professurer, moduler, center, bidrag till högskolor och sammanslutningar, nätverk, projekt

26 februari 2015

Insatser inom idrott

Partnerskap för samarbete inom idrott endast med koppling till Europeiska idrottsveckan 2015

22 januari 2015

Partnerskap för samarbete inom idrott utan koppling till Europeiska idrottsveckan 2015

14 maj 2015

Ideella europeiska idrottsevenemang endast med koppling till Europeiska idrottsveckan 2015

22 januari 2015

Ideella europeiska idrottsevenemang utan koppling till Europeiska idrottsveckan 2015

14 maj 2015

Närmare uppgifter om deltagande finns i handledningen till Erasmus+.

6.   Ytterligare uppgifter

Villkoren för denna utlysning, inbegripet prioriteringarna, finns i handledningen till Erasmus+ på följande adress:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

Handledningen till Erasmus+ utgör en del av denna utlysning och villkoren för deltagande och för finansieringen i denna gäller fullt ut för denna utlysning.


(1)  Med undantag för Jean Monnet-insatserna som högskolor från hela världen får söka till.

(2)  I detta belopp ingår medel till den internationella dimensionen av den högre utbildningen (267,7 miljoner euro sammanlagt).


Top