Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2014/113/07

Inbjudan att lämna förslag – Det gemensamma harmoniserade EU-programmet för konjunkturundersökningar

OJ C 113, 15.4.2014, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.4.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/27


Inbjudan att lämna förslag – Det gemensamma harmoniserade EU-programmet för konjunkturundersökningar

2014/C 113/07

1.   Syfte och beskrivning

Europeiska kommissionen utlyser en förslagsinfordran (ref. ECFIN 2014 001/A4) för genomförandet av undersökningar som ingår i det gemensamma harmoniserade EU-programmet för konjunkturundersökningar i EU:s 28 medlemsstater och i kandidatländerna Island, Montenegro, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Serbien och Turkiet.

Programmet är utformat för att samla in information om det ekonomiska läget i EU:s medlemsstater och kandidatländerna för att kunna jämföra konjunkturcyklerna som ett led i förvaltningen av Ekonomiska och monetära unionen (EMU). Detta har blivit ett oumbärligt verktyg i den ekonomiska övervakningsprocessen inom EMU och för allmänna ekonomisk-politiska ändamål.

Undersökningarna inriktar sig på chefer inom tillverkningsindustrin (undersökningar av näringslivet och investeringar), byggsektorn, detaljhandeln och tjänstesektorn samt på konsumenterna. Kommissionen avser att ingå en överenskommelse med organ som har den kompetens som behövs för att utföra en eller flera av följande undersökningar:

Industrienkät

Investeringsenkät

Byggenkät

Detaljhandelsenkät

Tjänsteenkät

Konsumentenkät

Engångsundersökningar om aktuella ekonomiska frågor. Dessa är på grund av sin karaktär mer tillfälliga och genomförs vid sidan av de månatliga undersökningarna med samma fastställda slumpmässiga urval som för dessa, för att inhämta information om specifika ekonomisk-politiska frågor.

För detta ändamål kommer ramavtal om partnerskap att ingås för en maximal period på sex år. Enligt detta ramavtal om partnerskap kan sex särskilda årliga bidragsavtal ingås mellan parterna.

Kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans (ECFIN) ansvarar för genomförandet och hanteringen av denna verksamhet.

2.   Stödberättigande

Bara rättssubjekt som är etablerade i följande länder är berättigade att delta i den aktuella ansökningsomgången:

EU-medlemsstater,

kandidatländer, samt

Efta- och EES-länder.

3.   Budget och projektets varaktighet

Den totala årliga budget som finns tillgänglig för alla undersökningar uppgår till cirka 5 620 000 euro (fem miljoner sexhundra tjugotusen euro). EU-bidraget begränsas till en maximal samfinansieringsandel om 50 % av de stödberättigande kostnaderna för varje undersökning. Kommissionen förbehåller sig rätten att inte nyttja samtliga tillgängliga medel.

Förmånstagarna väljs för en period på högst sex år. Sex särskilda årliga bidragsavtal får ingås. Verksamheten under det första året kommer att täcka perioden 1 maj 2015–30 april 2016.

4.   Ansökningsfrist

Ansökningarna får inte sändas efter tidsfristen: den 18 juni 2014.

Per post:

Inbjudan att lämna förslag

Ref. ECFIN 2014 001/A4

Europeiska kommissionen

Enhet ECFIN/R3 – J. Verhaeven

Kontor N105 01/034

1049 Bryssel

BELGIEN

Med bud eller personligen:

Inbjudan att lämna förslag

Ref. ECFIN 2014 001/A4

Europeiska kommissionen

Enhet ECFIN/R3 – J. Verhaeven

Kontor N105 01/034

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bryssel (Evere)

BELGIEN

5.   Ytterligare upplysningar

De detaljerade specifikationerna i inbjudan att lämna förslag, ansökningsformuläret och dess bilagor finns tillgängliga på webbplatsen europa.eu på följande adress:

http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/procurement_grants/grants/proposals/index_en.htm

Ansökningarna måste uppfylla de formella krav som anges i de detaljerade specifikationerna i inbjudan att lämna förslag. Ansökningarna ska lämnas in skriftligen på ett av Europeiska unionens officiella språk. De ska lämnas på därför avsedda ansökningsformulär och andra standardformulär om så begärs. Om möjligt bör dock ansökningarna lämnas på engelska, eftersom det underlättar utvärderingsförfarandet. I förekommande fall, kan all ytterligare information som den sökande anser vara nödvändig lämnas in på separata blad.

Ansökningarna kommer att utvärderas utifrån principerna om öppenhet och lika behandling. Alla ansökningar kommer att utvärderas av en utvärderingskommitté i enlighet med de kriterier för behörighet, uteslutning, urval och tilldelning som anges i ovannämnda specifikationer.


Top