EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/376/15

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.7133 – Investindustrial/KKR/Resort Holdings) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande Text av betydelse för EES

OJ C 376, 21.12.2013, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 376/24


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.7133 – Investindustrial/KKR/Resort Holdings)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

2013/C 376/15

1.

Kommissionen mottog den 16 december 2013 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen Investindustrial IV, LP (Investindustrial, Storbritannien) och KKR & Co., LP (KKR, USA) på det sätt som avses i artikel 3.1 b i EG:s koncentrationsförordning förvärvar gemensam kontroll över Resort Holdings BV (Resort Holdings, Nederländerna), som kontrollerar Port Aventura Entertainment, SAU (Spanien), genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Investindustrial: riskkapitalfond med investeringar i små och medelstora företag främst i södra Europa,

KKR: riskkapitalfond som tillhandahåller alternativa kapitalförvaltningstjänster och kapitalmarknadslösningar,

Resort Holdings: nöjes- och temaparksverksamhet i Spanien.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av EG:s koncentrationsförordning, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt EG:s koncentrationsförordning (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per post, med angivande av referens COMP/M.7133 – Investindustrial/KKR/Resort Holdings, till:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (EG:s koncentrationsförordning).

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32 (Tillkännagivande om ett förenklat förfarande).


Top