Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2011/047/06

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6019 – APMT/Bolloré/Meridian Port Services) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande Text av betydelse för EES

OJ C 47, 15.2.2011, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 47/11


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.6019 – APMT/Bolloré/Meridian Port Services)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

2011/C 47/06

1.

Kommissionen mottog den 8 februari 2011 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen APM Terminals BV (APMT), som tillhör AP Møller-Maersk A/S group (APMM, Danmark) och Bolloré SA (Bolloré, Frankrike), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i EG:s koncentrationsförordning, förvärvar gemensam kontroll över företaget Meridian Port Services Limited (Meridian Port Services, Ghana), genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

APMM: Utveckling och drift av containerterminaler samt tillhörande verksamhet över hela världen, containerfrakt med linjesjöfart, inlandstransporter och logistik, hamnbogsering, tankers, prospektering och produktion av olja och gas samt detaljhandels- och lufttransporttjänster,

Bolloré: Transporter och logistiktjänster över hela världen, tillverkning av plastfilm, biljettautomater, batterier och eldrivna fordon, bränsledistribution i Europa, kommunikation och media, marknadsföring och saluföring av planteringar i Kamerun, Förenta staterna och Frankrike,

Meridian Port Services: Utveckling, förvaltning och drift av containerterminalen i Tema Port i Ghana, samt tillhörande tjänster.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av EG:s koncentrationsförordning, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt EG:s koncentrationsförordning (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per post, med angivande av referens COMP/M.6019 – APMT/Bolloré/Meridian Port Services, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (EG:s koncentrationsförordning).

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32 (Tillkännagivande om ett förenklat förfarande).


Top