EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/244/03

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.3569 – Wendel Investissement/Bureau Veritas)Text av betydelse för EES

OJ C 244, 1.10.2004, p. 18–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 244/18


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.3569 – Wendel Investissement/Bureau Veritas)

(2004/C 244/03)

(Text av betydelse för EES)

1.

Kommissionen mottog den 23 september 2004 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget Wendel Investissement (”Wendel”, Frankrike) på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen förvärvar fullständig kontroll över företaget Bureau Veritas S.A. (”Bureau Veritas”, Frankrike), som för närvarande kontrolleras gemensamt av Wendel och Poincaré Investissements, genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Wendel: investmentbolag som kontrollerar i synnerhet Legrand, Wheelabrator Allevard, Oranje-Nassau, och Stallergènes

Bureau Veritas: certifiering, klassificering och kvalitetskontroll.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.3569 – Wendel Investissement/Bureau Veritas, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


Top