EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2000/071/02

Sammanfattning av de anmälningar som kommissionen erhållit under 1999 i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97

EGT C 71, 11.3.2000, p. 2–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

C2000/071/02

Sammanfattning av de anmälningar som kommissionen erhållit under 1999 i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 071 , 11/03/2000 s. 0002 - 0002


Sammanfattning av de anmälningar som kommissionen erhållit under 1999 i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97

(2000/C 71/02)

Mellan den 1 januari 1999 och den 31 december 1999 erhöll kommissionen 3 anmälningar för utsläppande på marknaden av nya livsmedel eller nya livsmedelsingredienser i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 258/97.

Sökande | Beskrivning av livsmedlet eller livsmedelsingrediensen | Vetenskapliga rön | Anmälan | Vidarebefordrad till medlemsstaterna |

| |

8 | Hoechst Schering AgrEvo GmbH Industriepark Hoechst AgrEvo-Haus K 607 D-65926 Frankfurt am Main | Förädlad olja från genetiskt modifierad raps som erhållits från Falcon GS 40/90 | BgVV [1] Stellungnahme zur wesentlichen Gleichwertigkeit des aus der transgenen, Glufosinat-toleranten Rapssorte Falcon GS/40/90 gewonnenen raffinierten Speiseöls ( Ställningstagande om huvudsaklig överensstämmelse av raffinerad matolja som utvunnits ur den transgena glufosinat-toleranta rapsvarianten Falcon GS/40/90) | 21 oktober 1999 | 8-9 november 1999 |

9 | Hoechst Schering AgrEvo GmbH Industriepark Hoechst AgrEvo-Haus K 607 D-65926 Frankfurt am Main | Förädlad olja från genetiskt modifierad raps som erhållits från Liberator L 62 | BgVV [1] Stellungnahme zur wesentlichen Gleichwertigkeit des aus der transgenen, Glufosinat-toleranten Rapssorte Liberator pHoe6/Ac gewonnenen raffinierten Speiseöls ( Ställningstagande om huvudsaklig överensstämmelse av raffinerad matolja som utvunnits ur den transgena glufosinat-toleranta rapsvarianten Liberator pHoe6/Ac) | 21 oktober 1999 | 8-9 november 1999 |

10 | Plant Genetic Systems NV Jozef Plateaustraat 22 B-9000 Gent | Förädlad olja från genetiskt modifierad raps som erhållits från: den hansterila rapslinjen MS8 (DBN 230-0028) och alla konventionella korsningar; den fertilitetsåterställande rapslinjen RF (DBN 212-0005) och alla konventionella korsningar; hybridkombinationen MS8 × RF3. | BgVV [1] Stellungnahme zur wesentlichen Gleichwertigkeit des aus der transgenen, Glufosinat-toleranten Rapssorte MS8/RF3 gewonnenen raffinierten Speiseöls ( Ställningstagande om huvudsaklig överensstämmelse av raffinerad matolja som utvunnits ur den transgena glufosin-toleranta rapsvarianten MS8/RF3) | 21 oktober 1999 | 8-9 november 1999 |

[1] BgVVBundesamt für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (D) (Federala myndigheten för skydd av konsumenternas hälsa och veterinärmedicin).

--------------------------------------------------

Top