EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62024TN0128

Mål T-128/24: Överklagande ingett den 28 februari 2024 – Guangzhou Wanglaoji Grand Health mot EUIPO – Multi Access (Tre kinesiska tecken)

EUT C, C/2024/2783, 29.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2783/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2783/oj

European flag

Europeiska unionens
officiella tidning

SV

C-serien


C/2024/2783

29.4.2024

Överklagande ingett den 28 februari 2024 – Guangzhou Wanglaoji Grand Health mot EUIPO – Multi Access (Tre kinesiska tecken)

(Mål T-128/24)

(C/2024/2783)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Guangzhou Wanglaoji Grand Health Co. Ltd (Guangzhou, Kina) (ombud: advokaten P. Groß)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Motpart vid överklagandenämnden: Multi Access Ltd (Road Town, Brittiska jungfruöarna)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke (Tre kinesiska tecken) – EU-varumärke nr 13 497 052

Förfarande vid EUIPO: Upphävandeförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 19 december 2023 i ärende R 329/2023-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet,

förklara att det omtvistade varumärket om ogiltigt enligt artikel 52.1 b i rådets förordning (EG) nr 207/2009,

förplikta EUIPO samt Multi Access Limited, för det fall den sistnämnda skulle besluta att intervenera, att ersätta rättegångskostnaderna,

förplikta EUIPO samt Multi Access Limited, för det fall den sistnämnda skulle besluta att intervenera, att ersätta klagandens kostnader, inbegripet kostnaderna avseende förfarandet inför överklagandenämnden.

Grunder

Åsidosättande av artikel 52.1 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 59.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2783/oj

ISSN 1977-1061 (electronic edition)


Top