EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62024TN0008

Mål T-8/24: Talan väckt den 8 januari 2024 – Meta Platforms Ireland mot EDPB

EUT C, C/2024/1706, 4.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1706/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1706/oj

European flag

officiella tidning
Europeiska unionens

SV

Serien C


C/2024/1706

4.3.2024

Talan väckt den 8 januari 2024 – Meta Platforms Ireland mot EDPB

(Mål T-8/24)

(C/2024/1706)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Meta Platforms Ireland Ltd (Dublin, Irland) (ombud: H.-G. Kamann, F. Louis, M. Braun, A. Vallery, advokater, D. McGrath, E. Egan McGrath, SC, S. Horan, H. Godfrey, Barristers-at-Law, P. Nolan, B. Johnston, L. Joyce och D. Breatnach, Solicitors)

Svarande: Europeiska dataskyddsstyrelsen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

i första hand, ogiltigförklara EDPB:s ”Brådskande bindande beslut 01/2023 som begärts av den norska tillsynsmyndigheten för att det ska fastställas definitiva åtgärder avseende Meta Platforms Ireland Ltd (Artikel 66.2 i dataskyddsförordningen (1))”, vilket antogs den 27 oktober 2023, i sin helhet eller i andra hand, i relevanta delar, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Första grunden: Artikel 66.2 i dataskyddsförordningen åsidosätter rättsstatsprincipen, artiklarna 41 och 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan) och artikel 6 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) och är därför som sådan rättsstridig och ogiltig.

2.

Andra grunden: EDPB har överskridit sin befogenhet enligt artikel 66 i dataskyddsförordningen.

3.

Tredje grunden: EDPB åsidosatte rätten till god förvaltning enligt artikel 41 i stadgan.

4.

Fjärde grunden: EDPB beaktade felaktiga kriterier för att avgöra huruvida den kunde anta ett brådskande bindande beslut enligt artikel 66.2 i dataskyddsförordningen.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (Text av betydelse för EES) (EUT L 119, 2016, s. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1706/oj

ISSN 1977-1061 (electronic edition)


Top