EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023CN0512

Mål C-512/23: Talan väckt den 8 augusti 2023 – Republiken Polen mot Europaparlamentet och Europeiska unionens råd

EUT C 338, 25.9.2023, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.9.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 338/14


Talan väckt den 8 augusti 2023 – Republiken Polen mot Europaparlamentet och Europeiska unionens råd

(Mål C-512/23)

(2023/C 338/19)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Republiken Polen (ombud: B. Majczyna)

Svarande: Europaparlamentet och Europeiska unionens råd

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/956 av den 10 maj 2023 om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränsen (1), och

förplikta Europaparlamentet och Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Polen har till stöd för sin talan mot förordning (EU) 2023/956 gjort gällande att den strider mot artikel 192.2 första stycket a FEUF i den del förordningen felaktigt tar avstamp i artikel 192.1 FEUF trots att förordningens bestämmelser om en gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM) utgör bestämmelser av huvudsakligen skatterättslig karaktär.

Den angripna förordningen har infört beskattningsregler och under alla omständigheter bestämmelser av skattemässig karaktär. Både syftet med och arten av de bestämmelser genom vilka gränsjusteringsmekanismen för koldioxid inrättas är i första hand av skattemässig karaktär. Den angripna förordningen inrättar en ny offentlig avgift och fastställer bestämmelser som reglerar samtliga villkor för dess uttag. Gränsjusteringsmekanismens fiskala funktion har företräde framför dess miljömässiga funktion. Till skillnad från Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter är gränsjusteringsmekanismen för koldioxid inte heller en marknadsbaserad åtgärd och följaktligen är de villkor som utvecklats i EU-domstolens praxis och som utgör hinder för att en åtgärd som ingår i Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter ska anses vara en skatteåtgärd, inte uppfyllda.


(1)   EUT L 130, 2023, s. 52.


Top