EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022TN0709

Mål T-709/22: Talan väckt den 17 november 2022 – Illumina mot kommissionen

OJ C 24, 23.1.2023, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.1.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 24/58


Talan väckt den 17 november 2022 – Illumina mot kommissionen

(Mål T-709/22)

(2023/C 24/81)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Illumina, Inc. (Wilmington, Delaware, Förenta staterna) (ombud: D. Beard, B. Cullen och J. Holmes, barristers, samt F. González Díaz, M. Siragusa, G. Rizza, N. Latronico och L. Bitsakou, lawyers)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut C(2022) 6454 slutlig av den 6 september 2022 om att förklara en koncentration oförenlig med den inre marknaden och fördraget om EES funktionssätt (Ärende M.10188 – ILLUMINA / GRAIL), och

förplikta kommissionen att bära sina rättegångskostnader och ersätta sökandens rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena tio grunder.

1.

Första grunden: Kommissionen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att inte beakta huruvida transaktionen faller inom det territoriella tillämpningsområdet för EU:s koncentrationsförordning och genom att hävda behörighet att granska och förbjuda transaktionen utan att undersöka om den hade den nödvändiga kopplingen till och förutsägbart skulle leda till omedelbara och betydande verkningar inom EES.

2.

Andra grunden: Kommissionen har åsidosatt sökandens rätt till försvar genom att inte utfärda ett kompletterande meddelande om invändningar. Kommissionen kompletterade huvudsakligen invändningen att sökanden skulle ha förmåga och incitament att utestänga GRAILs förmodade konkurrenter genom att framför allt införa en kvantitativ analys i den första skrivelsen.

3.

Tredje grunden: Kommissionen har underlåtit att fullgöra sin bevisbörda enligt beviskravet styrkt eller sannolikt.

4.

Fjärde grunden: Kommissionen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning, sakfel och felaktiga bedömningar genom att anta en definition av de relevanta marknaderna enligt vilken a) det skapas en konstgjord åtskillnad mellan utvecklings- och kommersialiseringsstadierna för NGS-baserade tester för tidig cancerupptäckt (ECD), b) NGS-baserade ECD-, DAC-, och MRD-tester i det förmodade utvecklingsstadiet är utbytbara, och c) det råder innovationsutbytbarhet mellan NGS-baserade multicancertest (GRAILs Galleritest) och tester för tidig cancerupptäckt.

5.

Femte grunden: Kommissionen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning, sakfel och felaktiga bedömningar genom att underlåta att behandla det öppna erbjudandet som en del av den faktiska situation som uppstod till följd av transaktionen vid bedömningen av sökandens påstådda förmåga eller incitament att engagera sig i strategier för insatsavskärmning, samt transaktionens effektivitetsvinster och inverkan på den effektiva konkurrensen.

6.

Sjätte grunden: Kommissionen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning, sakfel och felaktiga bedömningar genom att hävda att transaktionen skulle resultera i att Illumina fick kapacitet att avskärma.

7.

Sjunde grunden: Kommissionen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning, sakfel och felaktiga bedömningar genom att hävda att Illumina skulle ha incitament att avskärma.

8.

Åttonde grunden: Kommissionen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning, sakfel och felaktiga bedömningar genom att hävda att transaktionen skulle ha en direkt negativ effekt på den effektiva konkurrensen i de sex hänskjutande länderna eller EES.

9.

Nionde grunden: Kommissionen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning, sakfel och felaktiga bedömningar genom att avfärda parternas påståenden om att transaktionen skulle påskynda lanseringen av Galleri i EES med minst fem år och rädda tusentals liv och att internalisering av Illuminas marginaler vid försäljning av NGS-system till GRAIL skulle utesluta dubbel marginalisering och leda till betydande besparingar för medlemsstaternas nationella hälsosystem och skattebetalarna genom att minska kostnaderna för cancerbehandling. Tvärtemot vad kommissionen har påstått skulle effektivitetsvinsterna av transaktionen vara koncentrationsspecifika, verifierbara och gynnsamma för konsumenterna.

10.

Tionde grunden: Kommissionen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning, sakfel och felaktiga bedömningar genom att avvisa Illuminas omfattande åtgärdspaket, som inte bara inkluderade det öppna erbjudandet, utan även licensiering, undantag och åtaganden i fall av icke-verkställighet, som skulle ha underlättat inträde i tidigare marknadsled och expansion av Illuminas konkurrenter.


Top