EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CN0178

Mål C-178/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Bolzano (Italien) den 8 mars 2022 – brottmål mot okända

EUT C 237, 20.6.2022, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 237/29


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Bolzano (Italien) den 8 mars 2022 – brottmål mot okända

(Mål C-178/22)

(2022/C 237/38)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Bolzano

Parter i brottmålet vid den nationella domstolen

Okända

Tolkningsfråga

Utgör artikel 15.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 (1) hinder för en bestämmelse i nationell lagstiftning såsom artikel 132 i lagstiftningsdekret nr 196 av den 30 juni 2003 (personuppgiftslagen), vars punkt 3 har ändrats genom lagdekret nr 132 av den 30 september 2021, som, med ändringar, har omvandlats till lag nr 178 av den 23 november 2021, och där det i dess nu gällande lydelse stadgas följande:

3.

Inom den lagstadgade bevarandetiden (det vill säga 24 månader från det datum kommunikationen ägde rum) kan domstolen – om det finns tillräckliga indicier för dels brott som enligt lag är belagda med livstids fängelse eller fängelse i minst tre år vid maximal straffutmätning, där straffet fastställs i enlighet med artikel 4 i straffprocesslagen, dels hot och trakasserier eller ofredande av personer via telefon, för det fall hotet och ofredandet är av allvarlig karaktär – genom motiverat beslut, på begäran av åklagarmyndigheten eller försvararen av den tilltalade, den misstänkte, den skadelidande och andra privata parter, bevilja tillgång till trafikuppgifter, om dessa är relevanta för att fastställa de faktiska omständigheterna?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 2002, s. 37).


Top