EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021TN0477

Mål T-477/21: Överklagande ingett den 9 augusti 2021 – Glaxo Group mot EUIPO – Cipla Europe (Formen på en inhalator)

OJ C 382, 20.9.2021, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.9.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 382/34


Överklagande ingett den 9 augusti 2021 – Glaxo Group mot EUIPO – Cipla Europe (Formen på en inhalator)

(Mål T-477/21)

(2021/C 382/47)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Glaxo Group Ltd (Brentford, Förenade kungariket) (ombud: advokaterna T. de Haan och F. Verhoestraete)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Cipla Europe NV (Antwerpen, Belgien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden

Omtvistat varumärke: Tredimensionellt EU-varumärke (Formen på en inhalator) –EU-varumärke nr 2 179 562

Förfarande vid EUIPO: Upphävandeförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 19 maj 2021 i ärende R 1835/2016-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive kostnaderna vid första överklagandenämnden vid EUIPO.

Grunder

Åsidosättande av artikel 94.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 och artikel 41.2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Åsidosättande av artikel 7.1 b i rådets förordning (EG) 40/94.

Åsidosättande av artikel 52.2 i rådets förordning (EG) 207/2009.


Top