EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021TA0475

Mål T-475/21: Tribunalens dom av den 21 september 2022 – Frankrike mot kommissionen (EGFJ och Ejflu – Betalningar som undantagits från finansiering – Betalningar som verkställts av Frankrike – Frivilligt kopplat stöd – Villkor för stödberättigande – Sektorer och produktion som kan berättiga till stöd – Artikel 52.2 i förordning (EU) nr 1307/2013)

OJ C 418, 31.10.2022, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.10.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 418/28


Tribunalens dom av den 21 september 2022 – Frankrike mot kommissionen

(Mål T-475/21) (1)

(EGFJ och Ejflu - Betalningar som undantagits från finansiering - Betalningar som verkställts av Frankrike - Frivilligt kopplat stöd - Villkor för stödberättigande - Sektorer och produktion som kan berättiga till stöd - Artikel 52.2 i förordning (EU) nr 1307/2013)

(2022/C 418/37)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Republiken Frankrike (ombud: A.-L. Desjonquères, F. Alabrune, T. Stéhelin, G. Bain och J.-L. Carré)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Perrin och A. Sauka)

Saken

Republiken Frankrike har med stöd av artikel 263 FEUF yrkat ogiltigförklaring av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/988 av den 16 juni 2021 om undantagande från unionsfinansiering av vissa utgifter som betalats av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) (EUT L 218, 2021, s. 9), i den del 45 869 990,19 euro har undantagits från finansiering genom EGFJ, vilket motsvarar utgifter som uppkommit i samband med frivilligt kopplat stöd för produktion av foderbaljväxter avseende ansökningsåret 2017.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Republiken Frankrike ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 391, 27.9.2021.


Top