EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CN0636

Mål C-636/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 15 oktober 2021 – NN mot Regionen Lombardiet

EUT C 2, 3.1.2022, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.1.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 2/24


Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 15 oktober 2021 – NN mot Regionen Lombardiet

(Mål C-636/21)

(2022/C 2/29)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i det nationella målet

Klagande: NN

Motpart: Regionen Lombardiet

Tolkningsfrågor

Utgör artikel 220 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 (1) och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2019/1323 (2) av den 2 augusti 2019 hinder för en nationell lagstiftning (såsom ministerdekretet av den 15 januari 2020 från ministeriet för jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukspolitik) som tolkas och tillämpas så, att enbart de företag som inte har upphört med sin verksamhet när ansökan inges har rätt till kompensationsåtgärder för de skador som har uppstått till följd av aviär influensa?


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 2013, s. 671).

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1323 av den 2 augusti 2019 om undantagsåtgärder till stöd för marknaden för ägg och fjäderfäkött i Italien (EUT L 206, 2019, s. 12).


Top