EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CA0691

Mål C-691/21: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 24 november 2022 (begäran om förhandsavgörande från Cour de cassation – Frankrike) – Cafpi SA, Aviva assurances SA mot Enedis SA (Begäran om förhandsavgörande – Direktiv 85/374/EEG – Artikel 3 – Skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister – Begreppet tillverkare – Systemansvarig för ett eldistributionsnät som omvandlar elens spänning för distribution)

OJ C 24, 23.1.2023, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.1.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 24/13


Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 24 november 2022 (begäran om förhandsavgörande från Cour de cassation – Frankrike) – Cafpi SA, Aviva assurances SA mot Enedis SA

(Mål C-691/21) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Direktiv 85/374/EEG - Artikel 3 - Skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister - Begreppet tillverkare - Systemansvarig för ett eldistributionsnät som omvandlar elens spänning för distribution)

(2023/C 24/17)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour de cassation

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Cafpi SA, Aviva assurances SA

Motpart: Enedis SA

Domslut

Artikel 3.1 i rådets direktiv 85/374/EEG av den 25 juli 1985 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/34/EG av den 10 maj 1999,

ska tolkas så,

att en systemansvarig för ett eldistributionsnät ska anses vara en ”tillverkare”, i den mening som avses i den bestämmelsen, då denne omvandlar elens spänningsnivå för att distribuera den till slutkonsumenten.


(1)  EUT C 64 av den 7.2.2022.


Top