EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020TJ0609

Tribunalens dom (tionde avdelningen) av den 29 juni 2022 (Utdrag).
LA International Cooperation Srl mot Europeiska kommissionen.
Instrument för stöd inför anslutningen – Olafs utredning – Kommissionens beslut om administrativ påföljd – Uteslutning från deltagande i upphandlingsförfaranden och förlust av rätten att erhålla bidrag som finansieras med medel ur unionens allmänna budget under en period på fyra år – Upptagande i databasen i systemet för tidig upptäckt och uteslutning – Budgetförordningen – Oinskränkt behörighet – Påföljdens proportionalitet.
Mål T-609/20.

Digital reports (Court Reports - general - 'Information on unpublished decisions' section)

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:407

TRIBUNALENS DOM (tionde avdelningen)

den 29 juni 2022 (*)

”Instrument för stöd inför anslutningen – Olafs utredning – Kommissionens beslut om administrativ påföljd – Uteslutning från deltagande i upphandlingsförfaranden och förlust av rätten att erhålla bidrag som finansieras med medel ur unionens allmänna budget under en period på fyra år – Upptagande i databasen i systemet för tidig upptäckt och uteslutning – Budgetförordningen – Oinskränkt behörighet – Påföljdens proportionalitet”

I mål T‑609/20,

LA International Cooperation Srl, Milano (Italien), företrädd av advokaterna B. O’Connor och M. Hommé,

sökande,

mot

Europeiska kommissionen, företrädd av R. Pethke, i egenskap av ombud,

svarande,

meddelar

TRIBUNALEN (tionde avdelningen),

sammansatt av ordföranden A. Kornezov samt domarna E. Buttigieg och G. Hesse (referent),

justitiesekreterare: E. Coulon,

efter den skriftliga delen av förfarandet,

med beaktande av att ingen av parterna tre veckor efter delgivningen av underrättelsen om att det skriftliga förfarandet avslutats hade inkommit med någon begäran om muntlig förhandling och av att tribunalen således, med tillämpning av artikel 106.3 i tribunalens rättegångsregler, har beslutat att avgöra målet på handlingarna,

följande

Dom (1)

[utelämnas]

Rättslig bedömning

[utelämnas]

Huruvida påföljden är lämplig

[utelämnas] Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (tionde avdelningen)

följande:

Talan ogillas.LA International Cooperation Srl ska ersätta rättegångskostnaderna.

Kornezov

Buttigieg

Hesse

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 29 juni 2022.

Underskrifter


*      Rättegångsspråk: engelska.


1      Nedan återges endast de punkter i denna dom som tribunalen anser bör publiceras.

Top