EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CA0125

Mål C-125/20: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 22 december 2022 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien (Fördragsbrott – Miljö – Direktiv 2008/50/EG – Luftkvalitet – Artikel 13.1 – Bilaga XI – Systematiskt och kontinuerligt överskridande av de fastställda gränsvärdena för kvävedioxid i vissa zoner och tätorter i Spanien – Artikel 23.1 – Bilaga XV – Perioden av överskridande ska hållas ”så kort som möjligt” – Lämpliga åtgärder)

OJ C 54, 13.2.2023, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.2.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 54/3


Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 22 december 2022 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

(Mål C-125/20) (1)

(Fördragsbrott - Miljö - Direktiv 2008/50/EG - Luftkvalitet - Artikel 13.1 - Bilaga XI - Systematiskt och kontinuerligt överskridande av de fastställda gränsvärdena för kvävedioxid i vissa zoner och tätorter i Spanien - Artikel 23.1 - Bilaga XV - Perioden av överskridande ska hållas ”så kort som möjligt” - Lämpliga åtgärder)

(2023/C 54/03)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis A.C. Becker, M. Jauregui Gómez och M. Noll-Ehlers, därefter M. Jauregui Gómez och M. Noll-Ehlers, och slutligen M. Noll-Ehlers och E. Sanfrutos Cano)

Svarande: Konungariket Spanien (ombud: inledningsvis S. Jiménez García och M.J. Ruiz Sánchez, därefter M. J. Ruiz Sánchez)

Domslut

1)

Konungariket Spanien

har åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 13.1 i och bilaga XI till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa genom att inte se till att det årliga gränsvärdet för kvävedioxid inte systematiskt och kontinuerligt överskridits under åren 2010 till och 2018 i zonerna ES 0901 Àrea de Barcelona och ES 1301 Madrid och under åren 2010 till och med 2017 i zonen ES 0902 Vallès – Baix Llobregat, liksom timgränsvärdet för kväveoxid under åren 2010 till och 2018 i zon ES 1301 Madrid, och

har åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 23.1 i jämförd med bilaga XV till samma direktiv, och i synnerhet skyldigheten att säkerställa att luftkvalitetsplanerna föreskriver lämpliga åtgärder så att perioden av överskridande kan hållas så kort som möjligt, genom att inte från den 11 juni 2010 anta lämpliga åtgärder för att säkerställa att de fastställda gränsvärdena för kvävedioxid iakttogs i zonerna ES 0901 Àrea de Barcelona, ES 0902 Vallès – Baix Llobregat och ES 1301 Madrid.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Konungariket Spanien ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta nio tiondelar av Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

4)

Europeiska kommissionen ska bära en tiondel av sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 175, 25.5.2020.


Top