EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019TJ0300

Tribunalens dom (tionde avdelningen) av den 14 april 2021.
Achema AB och Lifosa AB mot Europeiska kommissionen.
Statligt stöd – Marknaden för el producerad från förnybara energikällor – Driftsstöd – Ett efter det preliminära granskningsförfarandet meddelat beslut i vilket stödordningen förklaras vara förenlig med den inre marknaden – Artikel 107.3 c FEUF – Åsidosättande av processuella rättigheter – 2008 års riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd – 2014 års riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi för 2014 – 2020 – Artikel 30 FEUF – Artikel 110 FEUF – Struktur av samstämmiga indicier.
Mål T-300/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:191

  The HTML format is unavailable; for more information please view the other tabs.