EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CN0730

Mål C-730/19: Talan väckt den 3 oktober 2019 – Europeiska kommissionen mot Republiken Bulgarien

EUT C 399, 25.11.2019, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.11.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 399/34


Talan väckt den 3 oktober 2019 – Europeiska kommissionen mot Republiken Bulgarien

(Mål C-730/19)

(2019/C 399/40)

Rättegångsspråk: Bulgariska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: Y. Marinova och E. Manhaeve)

Svarande: Republiken Bulgarien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Bulgarien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 13.1 i direktiv 2008/50/EG (1) jämförd med bilaga XI till direktivet genom att systematiskt och varaktigt i zon BG0006 (sydostliga Bulgarien) inte iaktta

timgränsvärdet för svaveldioxid sedan år 2007,

dygnsgränsvärdet för svaveldioxid sedan år 2007 – med undantag för åren 2010 och 2012,

fastställa att Republiken Bulgarien sedan den 11 juni 2010 har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 23.1 i direktiv 2008/50/EG jämförd med bilaga XV, avsnitt A, till direktivet och särskilt sin skyldighet enligt artikel 23.1 andra stycket att se till att perioden av överskridande av ovannämnda gränsvärden för svaveldioxid i zon BG0006 (sydostliga Bulgarien) hålls så kort som möjligt, och

förplikta Republiken Bulgarien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Kommissionen har som första grund till stöd för sin talan gjort gällande att Republiken Bulgarien har åsidosatt bestämmelserna i artikel 13.1 i direktiv 2008/50/EG jämförd med bilaga XI i direktivet genom att systematiskt och varaktigt i zon BG0006 (sydostliga Bulgarien) inte iaktta tim- och dygnsgränsvärdena för svaveldioxid.

Kommissionen har som andra grund till stöd för sin talan gjort gällande att Bulgarien har åsidosatt bestämmelserna i artikel 23.1 andra stycket i direktiv 2008/50/EG jämförd med bilaga XV, avsnitt A, till direktivet genom att sedan den 11 juni 2020 inte föreskriva lämpliga åtgärder i sina luftkvalitetsplaner för att se till att perioden av överskridande hålls så kort som möjligt.


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (EUT L 152, 2008, s. 1).


Top