Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018TN0304

Mål T-304/18: Talan väckt den 8 maj 2018 – MLPS mot kommissionen

OJ C 259, 23.7.2018, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201807060601994532018/C 259/573042018TC25920180723SV01SVINFO_JUDICIAL20180508424321

Mål T-304/18: Talan väckt den 8 maj 2018 – MLPS mot kommissionen

Top

C2592018SV4210120180508SV0057421432

Talan väckt den 8 maj 2018 – MLPS mot kommissionen

(Mål T-304/18)

2018/C 259/57Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Mouvement pour la liberté de la protection sociale (MLPS) (Paris, Frankrike) (ombud: advokaten M. Gibaud)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

fastställa att Europeiska kommissionen gjort sig skyldig till passivitet, då den rättsstridigt underlåtit att fortsätta handläggningen av klagomålet ingivet av föreningen Mouvement pour la liberté de la protection sociale (MLPS) den 21 december 2017,

helt och hållet ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut av den 7 mars 2018 om att inte fortsätta handläggningen av klagomålet från Mouvement pour la liberté de la protection sociale (MLPS) av den 21 december 2017, och

besluta om rättegångskostnaderna i enlighet med gällande rätt.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Första grunden: Europeiska kommissionen gjorde bland annat en oriktig bedömning i det angripna beslutet, när den fastställde att de franska socialförsäkringssystemen kunde kvalificeras som ett ”lagstadgat system för social trygghet”, trots att dessa system ingalunda omfattar hela befolkningen, och inte heller samtliga yrkesverksamma, utan grupperar arbetstagarna enligt deras yrkesställning, varför direktiven 92/49/EEG och 92/96/EEG bör tillämpas på dessa system.

2.

Andra grunden: Europeiska kommissionen åsidosatte principen om rättens enhetlighet, såtillvida Frankrike befinner sig i en situation som helt liknar Slovakiens, varför tribunalen funnit att ”tillhandahållandet av obligatorisk sjukförsäkring i Slovakien är, mot bakgrund av sjukförsäkringsföretagens vinstsyfte och förekomsten av en intensiv konkurrens vad gäller kvaliteten och utbudet av tjänster, av ekonomisk art” (dom av den 5 februari 2018, Dôvera zdravotná poist’ovňa/kommissionen, T-216/15, ej publicerad, EU:T:2018:64, punkt 68). Enligt sökanden kan en annan bedömning således inte göras avseende Frankrike.

Top