EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0708

Mål C-708/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Bucureşti (Rumänien) den 6 november 2018 – TK mot Asociaţia de Proprietari bloc M5A Scara A

OJ C 65, 18.2.2019, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.2.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 65/23


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Bucureşti (Rumänien) den 6 november 2018 – TK mot Asociaţia de Proprietari bloc M5A Scara A

(Mål C-708/18)

(2019/C 65/31)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Tribunalul Bucureşti

Parter i det nationella målet

Kärande: TK

Svarande: Asociaţia de Proprietari bloc M5A Scara A

Tolkningsfrågor

1)

Ska artiklarna 8 och 52 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt artikel 7 f i direktiv 95/46/EG (1) om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter tolkas så, att de utgör hinder för ett nationellt regelverk som det här aktuella, närmare bestämt artikel 5.2 i lag nr 677/2001 samt artikel 6 i beslut nr 52/2012 från ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, den nationella tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter), enligt vilket videoövervakning utan den registrerades samtycke får användas dels för att garantera säkerhet och skydd för personer, egendom och värden, dels för ändamål som rör berättigade intressen?

2)

Ska artiklarna 8 och 52 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna tolkas så, att den begränsning i utövandet av medborgarnas rättigheter och friheter som följer av videoövervakning är förenlig med proportionalitetsprincipen, uppfyller nödvändighetskravet och svarar mot både mål av allmänt samhällsintresse och behovet av att skydda andras rättigheter och friheter, om operatören kan vidta andra åtgärder för att skydda det berörda berättigade intresset?

3)

Ska artikel 7 f i direktiv 95/46 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter tolkas så, att den registeransvarige måste styrka att denne har ett faktiskt ”berättigat intresse” vid tidpunkten för behandlingen?

4)

Ska artikel 6.1 e i direktiv 95/46 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter tolkas så, att en viss form av behandling (videoövervakning) är överdriven eller olämplig, om operatören kan vidta andra åtgärder för att skydda det berörda berättigade intresset?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995)


Top