EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0683

Mål C-683/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 6 november 2018 – Elsevier Inc. mot Cyando AG

OJ C 82, 4.3.2019, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 82/4


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 6 november 2018 – Elsevier Inc. mot Cyando AG

(Mål C-683/18)

(2019/C 82/04)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: Elsevier Inc.

Motpart: Cyando AG

Tolkningsfrågor

1.

a)

Ska ett företag som driver en tjänst på internet som möjliggör lagring av filer och delning av uppladdade filer via länkar (så kallad sharehosting-tjänst) genom vilken användarna utan rättsinnehavarnas samtycke gör filer med upphovsrättsskyddat innehåll allmänt tillgängliga, anses genomföra en överföring i den mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 2001/29/EG, (1) om

uppladdningen sker automatiskt och utan att företaget först har sett eller kontrollerat denna,

företaget i användningsvillkoren påpekar att innehåll som gör intrång i upphovsrätt inte får laddas upp,

företaget får intäkter genom att driva tjänsten,

tjänsten utnyttjas för laglig användning, men företaget som driver tjänsten känner till att en avsevärd mängd innehåll som gör intrång i upphovsrätt (mer än 9 500 verk) också är tillgängligt,

företaget inte erbjuder någon innehållsförteckning eller sökfunktion, men de obegränsade nedladdningslänkar som företaget tillhandahåller läggs ut på internet av tredje parter i länksamlingar som innehåller information om innehållet i filerna och gör det möjligt att söka efter visst innehåll,

företaget genom utformningen av den efterfrågebaserade ersättning som det betalar för nedladdningar skapar incitament för att ladda upp upphovsrättsskyddat innehåll som användarna annars endast skulle kunna få tillgång till mot en avgift,

och

sannolikheten för att användarna inte kommer att ställas till svars för upphovsrättsintrång ökar genom att filerna kan laddas upp anonymt?

b)

Ändras denna bedömning om innehåll som gör intrång i upphovsrätt tillhandahålls via sharehosting-tjänsten i en omfattning motsvarande 90–96 procent av den totala användningen?

2.

Om fråga 1 besvaras nekande:

Omfattas den verksamhet som bedrivs av ett företag som driver en sharehosting-tjänst av tillämpningsområdet för artikel 14.1 i direktiv 2000/31/EG (2) under de omständigheter som beskrivs i fråga 1?

3.

Om fråga 2 besvaras jakande:

Måste den faktiska kännedomen om den olagliga verksamheten eller informationen och medvetandet om de fakta eller omständigheter genom vilka den olagliga verksamheten blir uppenbar enligt artikel 14.1 i direktiv 2000/31/EG avse konkret olaglig verksamhet eller information?

4.

Om fråga 2 besvaras jakande önskas dessutom svar på följande fråga:

Är det förenligt med artikel 8.3 i direktiv 2001/29/EG att en rättsinnehavare kan begära ett föreläggande mot en tjänsteleverantör, vars tjänst består i att lagra information som tillhandahållits av tjänstemottagarna och vars tjänst har använts av en tjänstemottagare för att begå intrång i en upphovsrätt eller närstående rättigheter, först när ett sådant intrång på nytt har begåtts efter påpekande om ett klart intrång?

5.

Om frågorna 1 och 2 besvaras nekande:

Ska ett företag som driver en sharehosting-tjänst betraktas som intrångsgörare i den mening som avses i artikel 11 första meningen och artikel 13 i direktiv 2004/48/EG (3) under de omständigheter som beskrivs i fråga 1?

6.

Om fråga 5 besvaras jakande:

Får det för en sådan intrångsgörares skyldighet att betala skadestånd enligt artikel 13.1 i direktiv 2004/48/EG ställas som villkor att intrångsgöraren har handlat med uppsåt både när det gäller sitt eget intrångsgörande och när det gäller den tredje partens intrångsgörande och visste eller rimligen borde ha vetat att användare använder plattformen för konkreta intrång?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, EGT L 167, 2001, s. 10.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”), EGT L 178, 2000, s. 1.

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, EUT L 157, 2004, s. 45.


Top