EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0005

Mål C-5/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 3 januari 2018 – Jochen Eisenbeis, i egenskap av konkursförvaltare för Jurex GmbH, mot Bundeszentralamt für Steuern

OJ C 123, 9.4.2018, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 123/10


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 3 januari 2018 – Jochen Eisenbeis, i egenskap av konkursförvaltare för Jurex GmbH, mot Bundeszentralamt für Steuern

(Mål C-5/18)

(2018/C 123/14)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzhof

Parter i det nationella målet

Klagande: Jochen Eisenbeis, i egenskap av konkursförvaltare för Jurex GmbH

Motpart: Bundeszentralamt für Steuern

Tolkningsfrågor

1.

Är formell delgivning av handlingar i enlighet med offentligrättsliga bestämmelser (bestämmelser i processlagar och lagar som reglerar delgivning i förvaltningsärenden, 33 § punkt 1 i Postgesetz (postlagen)) en samhällsomfattande tjänst, i den mening som avses i artikel 3.4 i direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 (1) (postdirektivet)?

2.

För det fall att den första tolkningsfrågan ska besvaras jakande:

Är en näringsidkare som utför formell delgivning av handlingar enligt offentligrättsliga bestämmelser en ”tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster”, i den mening som avses i artikel 2 led 13 i direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997, som tillhandahåller samhällsomfattande posttjänster eller delar därav, och är dessa tjänster undantagna från mervärdesskatt enligt artikel 132.1 a i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (2)?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna (EGT L 15, 1998, s. 14).

(2)  EUT L 347, 2006, s. 1.


Top