EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CA0488

Mål C-488/18: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 10 december 2020 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof – Tyskland) – Finanzamt Kaufbeuren mit Außenstelle Füssen mot Golfclub Schloss Igling m.fl. (Begäran om förhandsavgörande – Beskattning – Mervärdesskatt – Direktiv 2006/112/EG – Artikel 132.1 m – Undantag från skatteplikt för ”vissa tillhandahållanden av tjänster med nära anknytning till idrottslig eller fysisk träning” – Direkt effekt – Begreppet ”organisationer utan vinstsyfte)

OJ C 44, 8.2.2021, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.2.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 44/2


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 10 december 2020 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof – Tyskland) – Finanzamt Kaufbeuren mit Außenstelle Füssen mot Golfclub Schloss Igling m.fl.

(Mål C-488/18) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Beskattning - Mervärdesskatt - Direktiv 2006/112/EG - Artikel 132.1 m - Undantag från skatteplikt för ”vissa tillhandahållanden av tjänster med nära anknytning till idrottslig eller fysisk träning” - Direkt effekt - Begreppet ”organisationer utan vinstsyfte)

(2021/C 44/02)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzhof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Finanzamt Kaufbeuren mit Außenstelle Füssen

Motpart: Golfclub Schloss Igling m.fl.

Domslut

1)

Artikel 132.1 m i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt ska tolkas så, att den inte har direkt effekt, vilket innebär att om lagstiftningen i en medlemsstat, genom vilken denna bestämmelse införlivas, endast medger undantag från mervärdesskatteplikt för ett begränsat antal tillhandahållanden av tjänster med nära anknytning till idrottslig eller fysisk träning, så kan nämnda bestämmelse inte åberopas direkt vid nationell domstol av en organisation som bedriver verksamhet utan vinstsyfte, i syfte att få undantaget att omfatta andra tjänster med nära anknytning till idrottslig eller fysisk träning som denna organisation tillhandahåller personer som utövar dessa verksamheter, och vilka inte omfattas av undantagen i denna lagstiftning.

2)

Artikel 132.1 m i direktiv 2006/112 ska tolkas så, att begreppet ”organisation utan vinstsyfte”, i den mening som avses i denna bestämmelse, utgör ett självständigt unionsrättsligt begrepp som kräver att organisationen, för det fall den upplöses, inte kan dela ut vinst som den har genererat och som överstiger medlemmarnas kapitalinsatser och det skäliga marknadsvärdet av deras insatser.


(1)  EUT C 392, 29.10.2018


Top