EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TO0321(01)

Tribunalens beslut (nionde avdelningen i utökad sammansättning) av den 20 december 2021.
Heikki Niemelä m.fl. mot Europeiska centralbanken.
Talan om ogiltigförklaring – Ekonomisk och monetär politik – Tillsyn av kreditinstitut – Särskilda tillsynsuppgifter som tilldelats ECB – Beslut att återkalla tillståndet för ett kreditinstitut – Den angripna rättsakten har ersatts under förfarandets gång – Talan har förlorat sitt föremål – Berättigat intresse av att få saken prövad föreligger inte längre – Anledning saknas att döma i saken – Skadeståndstalan – Uppenbart att talan ska avvisas.
Mål T-321/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:942