EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TO0020

Beslut meddelat av tribunalens ordförande av den 23 mars 2017.
Ungern mot Europeiska kommissionen.
Interimistiskt förfarande – Statligt stöd – Ungersk skatt på reklamomsättning – Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den inre marknaden och i vilket det anges att stödet ska återkrävas – Ansökan om uppskov med verkställighet – Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte.
Mål T-20/17 R.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2017:203

  The HTML format is unavailable; for more information please view the other tabs.