Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0709

Mål T-709/17: Talan väckt den 13 oktober 2017 – M-Sansz mot kommissionen

OJ C 437, 18.12.2017, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 437/37


Talan väckt den 13 oktober 2017 – M-Sansz mot kommissionen

(Mål T-709/17)

(2017/C 437/45)

Rättegångsspråk: ungerska

Parter

Sökande: M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (Pécs, Ungern) (ombud: advokaten L. Szabó)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

i första hand förklara att kommissionens beslut SA.29432 – CP 290/2009 – Ungern – ”Stöd för anställning av funktionshindrade arbetstagare som påstås vara rättsstridigt på grund av lagstiftningens diskriminerande karaktär” av den 20 juli 2011 och kommissionens beslut SA.45498 (FC/2016) – ”Klagomål från OPS Újpest-lift Kft. i samband med det statliga stöd som beviljades mellan år 2006 och år 2012 till förmån för företag som anställer funktionshindrade arbetstagare” av den 25 januari 2017 (nedan kallades de angripna besluten) inte ska förklara att det statliga stödet är förenligt med den inre marknaden enligt artikel 107.1 FEUF, eller

i andra hand förklara att de angripna besluten inte utgör juridiskt bindande rättsakter för sökanden i den talan om skadestånd som sökanden väckt mot Emberi Erőforrások Minisztériuma (ministeriet för personalfrågor, Ungern) i mål 23. P. 25.843/2016 vid Fővárosi Törvényszék (Budapests allmänna domstol, Ungern) och att sökanden av den anledningen inte är direkt och personligen berörd, eftersom grunden för skadeståndstalan är åsidosättande av artikel 107.1 FEUF, inte av artikel 107.3 FEUF, och

för det fall att de angripna besluten ska kvalificera som bindande juridiska rättsakter för sökanden i målet om skadestånd till följd av åsidosättande av artikel 107.1 FEUF, förklara att de angripna besluten är ogiltiga, eftersom det statliga stöd som de ungerska myndigheterna beviljade strider mot artikel 107.1 FEUF.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden en rättslig grund för varje yrkande.

1.

Grunden för det första yrkandet

De angripna besluten förklarar inte att det statliga stödet är förenligt med den inre marknaden på grundval av artikel 107.1 FEUF. De besluten är därför inte juridiskt bindande rättsakter vad beträffar sökandens skadeståndstalan mot Emberi Erőforrások Minisztériuma (ministeriet för personalfrågor, Ungern) vid Fővárosi Törvényszék (Budapests allmänna domstol, Ungern).

2.

Grunden för det andra yrkandet

I de angripna besluten förklarade kommissionen att det statliga stöder var förenligt med den inre marknaden, dock inte på grundval av artikel 107.1 FEUF, som sökanden åberopat, utan på grundval av artikel 107.3 FEUF. Följaktligen är de beslutet inte relevanta i förhållande till den rättsliga grunden för det yrkande som framställts i målet om skadestånd vid Fővárosi Törvényszék (Budapests allmänna domstol, Ungern) och utgör inte juridiskt bindande rättsakter för sökanden.

3.

Grunden för det tredje yrkandet

Enligt sökanden är de angripna besluten ogiltiga, eftersom de ungerska myndigheterna beviljade ett olagligt statligt stöd som strider mot artikel 107.1 och som kommissionen enligt artikel 108.3 FEUF borde ha underrättats om. Som grund för att stödet är olagligt åberopar kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1 [FEUF] (1) och kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna [107 och 108 FEUF] (allmän gruppundantagsförordning). (2)


(1)  EUT C 262, 2016, s. 1.

(2)  EUT L 214, 2008, s. 3.


Top