Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0335

Mål T-335/17: Talan väckt den 30 maj 2017 – Help – Hilfe zur Selbsthilfe mot kommissionen

OJ C 239, 24.7.2017, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 239/59


Talan väckt den 30 maj 2017 – Help – Hilfe zur Selbsthilfe mot kommissionen

(Mål T-335/17)

(2017/C 239/71)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. (Bonn, Tyskland) (ombud: advokaterna V. Jungkind och P. Cramer)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara svarandens beslut av den 21 mars 2017 (Ares(2017)1515573), med återkrav av det delbidrag på 643 627,72 euro som utbetalats för biståndsprojektet Food Security Promotion for very food insecure farming households in Zimbabwe (ECHO/ZWE/BUD/2009/02002), varvid sökanden i ett betalningskrav av den 7 april 2017 (nr 3241705513), åläggs att i ett första led återbetala 321 813,86 euro, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.

1.

Första grunden: Det handlande som läggs sökanden till last strider inte mot materiell rätt

Det handlande som svaranden lägger sökanden till last, som består i tilldelning av två upphandlingskontrakt för leverans av jordbruksprodukter, strider inte mot bindande materiella krav avseende anordnade av upphandling inom ramen för humanitära projekt. Detta handlande står särskilt i samklang med de obligatoriska upphandlingsprinciper som framgår av artikel 184.1 i tillämpningsföreskrifterna för EU:s budgetförordning för år 2009 och artikel 2.3 i avsnittet om regler och förfaranden (Rules and Procedures) i bilaga IV till 2008 års ramavtal för partnerskap för samarbete mellan EU och icke-statliga organisationer avseende humanitär hjälp.

Det handlande som läggs sökanden till last strider inte mot det dokumentationskrav som föreskrivs i artikel 23.4 i de allmänna bestämmelserna i bilaga III till ovannämnda ramavtal.

2.

Andra grunden: Det föreligger ingen annan grund för återkrav

Det föreligger ingen annan grund för återkrav av det ekonomiska stödet. Det görs särskilt gällande att de varor de av sökanden utvalda företagen levererade var av god kvalitet och levererades i rätt till och i beställd mängd. Sökanden lyckades genomföra projektet med framgång, vilket bekräftats i sammanlagt fyra oberoende kontroller från tredje part.

Sökandens personal har inte handlat på brottsligt sätt. Staatsanwaltschaft Bonn (Åklagarmyndigheten i Bonn) har valt att inte genomföra någon förundersökning, eftersom den inte fann grund för misstankarna om brottsligt beteende.

3.

Tredje grunden (andrahandsgrund): Svaranden har inte utnyttjat sitt utrymme för eget skön och har åsidosatt proportionalitetsprincipen

Svaranden har fattat sitt beslut om återkrav av det ekonomiska stödet på grundval av det felaktiga antagandet att det har stöd i en bindande rekommendation från Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf). Svaranden har inte utnyttjat sitt utrymme för eget skön, vilket innebär att återkravet är rättsstridigt.

Återkravet av hela stödet på 643 627,27 euro är rättsstridigt, eftersom det strider mot proportionalitetsprincipen, som framgår av artikel 5.4 FEUF. Återkravet går utöver vad som är nödvändigt för att skydda budgeten och det står inte i proportion till vad som läggs sökanden till last, särskilt som biståndsprojektet genomförts med framgång.


Top